Litera V

VERSTANDIG MARK, urodzony 7 I 1912 r. w Mielcu, w chasydzkiej rodzinie żydowskiej. Absolwent Państwowego Gimnazjum im. S. Konarskiego w Mielcu, maturę zdał w 1932 r. W 1936 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Powrócił do Mielca i założył kancelarię prawniczą. Funkcjonowała także w czasie okupacji hitlerowskiej do pierwszych dni marca 1942 r., kiedy to Niemcy deportowali Żydów z Mielca. M. Verstandigowi i jego żonie Friedzie udało się uciec przed deportacją i przeżyć wojnę w skrytkach u kilku polskich rodzin, najdłużej u Stefanii i Franciszka Markowskich w Chrząstowie. W 1946 r. wyjechali z Polski i zamieszkali w Monachium, a następnie w Paryżu. W 1952 r. zdecydowali się na opuszczenie Europy, wyemigrowali do Australii i w Melbourne zamieszkali na stałe. W 1995 r. M. V. wydał w Melbourne książkę w języku angielskim „I rest my case” („Na tym chciałbym zakończyć”). Opisał w niej swoje życie, sporo miejsca poświęcając Mielcowi i ukrywaniu się u Markowskich w Chrząstowie. Zmarł 30 VI 2002 r. w Melbourne.

VIDOK SP. Z O.O., firma produkująca elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Powstała w 1993 r. Siedziba spółki znajduje się w Rudnej Małej. Wysoka jakość wytwarzanych produktów spowodowała, że firma systematycznie rozwijała się i w krótkim czasie stała się czołowym producentem wymienionego asortymentu w kraju. Jako EUROCAST Sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC 9 VII 1996 r. Później zmieniła nazwę na VIDOK. Jej mielecki zakład ulokowano  w zachodniej części SSE, przy ul. Strefowej.   

VILA NOVA DE POIARES, portugalskie miasto partnerskie Mielca. Leży w centralnej części Portugalii (dystrykt Coimbra), w dorzeczu rzeki Mondego, u podnóża pasma górskiego Serra da Estrela. Jest siedzibą gminy. Liczy około 7 500 mieszkańców. Posiada rozwinięte rękodzielnictwo, które chlubi się bogatymi tradycjami. Szczególnie wysoki poziom prezentują wyroby garncarskie i koszykarskie. Pomyślnie rozwija się strefa przemysłowa, w której przeważają inwestorzy zagraniczni. Bazę oświatową stanowią 2 szkoły średnie, gimnazjum i szkoły podstawowe. Ważną rolę w życiu społecznym miasta odgrywa straż pożarna. Kontakty Mielca z Vila Nova de Poiares rozpoczęły się w 1997 r. od spotkania delegacji miast we francuskim Douchy-les-Mines, które jest dla obu miastem partnerskim. Gorącym orędownikiem nawiązania współpracy był mer miasta portugalskiego Jaime Carlos Marta Soares. W czasie jego wizyty w Mielcu w 1998 r. uzgodniono zakres i rozpoczęcie planowej współpracy. W 2000 r. trzy wymienione miasta zorganizowały Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Moje miasto w obiektywie 2000”. W czerwcu 2001 r. zespół folklorystyczny z Vila Nova de Poiares uczestniczył w Młodzieżowym Tygodniu Integracji Europejskiej w Mielcu. Z zespołem gościła delegacja władz miasta i podpisano „Umowę o wymianie kulturalnej, sportowej i gospodarczej”. W rewanżu grupa młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych przebywała w Portugalii w dniach 30 XI – 9 XII 2001 r. W kolejnych latach rozwijano współpracę poprzez wizyty grup młodzieżowych, a w 2006 r. gościł w Portugalii ZPiT „Rzeszowiacy”. W 2022 r. delegacja miasta i zespół ludowy gościły w Mielcu na Spotkaniu Miasta Partnerskich Mielca. W 2022 r. rozpoczęto realizację projektu międzynarodowego pt. Digital  & Dematerialization Municipalities w ramach programu Erazmus Plus, z udziałem miast: Vila Nova de Poiares, Mielec i Liepaja (Łotwa) oraz portugalskiej organizacji IEBA Centro de Iniciativas Empresarias e Sociais, w zakresie cyfryzacji usług publicznych. W 12-15 VI 2024 r. gościła w Mielcu delegacja miasta w ramach projektu Active Ageing Exchange (AAE) – aktywizacja osób starszych.

Merowie od 1997 r.: Jaime Carlos Marta Soares (-2013), Joao Miguel Henriques (2013-nadal).

VILLA GLASS STUDIO SP. Z O.O., firma działająca w SSE EURO-PARK MIELEC od września 2001 r. na podstawie zezwolenia z 5 XII 2000 r. Została utworzona przez krośnieńską firmę VILLA WIESŁAWA OWOC – producenta żelu parafinowego. Adres: ul. Wojska Polskiego 3.