post thumbnail image

Autor – Józef Witek

Urodzony 19 III 1947 r. w Mielcu, syn Tadeusza i Janiny z Kukulskich.

Ukończył: Szkołę Podstawową nr 1 w Mielcu, Liceum Pedagogiczne w Mielcu z maturą w 1966 r., Studium Nauczycielskie w Krośnie (kierunek – wychowanie muzyczne) w 1969 r., kurs choreograficzny II stopnia w Rzeszowie w 1971 r., studia magisterskie z zakresu pedagogiki kulturalno-oświatowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1978 r. i szereg kursów specjalistycznych.

Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Rzemieniu (1966-1971). Kolejnymi miejscami pracy były: Powiatowa Poradnia Kulturalno-Oświatowa w Mielcu (dyrektor, 1971-1975), Osiedlowy Dom Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu (kierownik, 1975-1979), Urząd Miejski w Mielcu Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki (kierownik, 1979-1990), Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia” (nauczyciel, 1990-1992), Urząd Miejski w Mielcu (dyrektor ds. kultury, kultury fizycznej i turystyki, 1992-1997 oraz kierownik Biura Promocji i Informacji, 1998-2012). Ponadto – w niepełnym wymiarze godzin – był nauczycielem wychowania muzycznego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu i kilku szkołach podstawowych (lata 70. i 80.)

W latach 1966-2000 prowadził zespoły muzyczne i taneczne, dla których tworzył i opracowywał repertuar (muzyka i teksty, układy choreograficzne). Współautor scenariuszy i współorganizator miejskich uroczystości z okazji świąt i rocznic państwowych i lokalnych w Mielcu (1992-2012). W latach 80. i 90. doprowadził do pozyskania dla kultury m.in.: „Jadernówki”, „Łojczykówki”, Domu Ludowego w Wojsławiu, Pałacyku Oborskich oraz bibliotek na osiedlu Lotników i W. Szafera. Jeden z animatorów i organizatorów „Dni Mielca” i „Dni Młodości” (1987-1990, 1992-1997), „Światowego Zjazdu Mielczan” (2000), „Przeciwko przeciętności” i „Młodzi nieprzeciętni” oraz konkursu literackiego „Legenda o Mielcu”, osiedlowych festynów kulturalno-rekreacyjnych i imprez plenerowych promujących Mielec, w tym: „Lata z Radiem”, „Radia Biwak” i festynów lotniczych.

Organizator i przewodnik wycieczek autokarowych i pieszych po terenie Mielca. Inicjator, prowadzący i akompaniator „Śpiewanek patriotycznych” w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę opracował śpiewnik „Śpiewajmy o Polsce”, zawierający 100 pieśni i piosenek patriotycznych. Członek stowarzyszeń regionalnych, m.in. chóru męskiego „Melodia” (lata 60. i 70.), Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej (prezes w latach 1990-1993) i Mieleckiego Towarzystwa Muzycznego. Autor książek dotyczących historii Mielca i ziemi mieleckiej. Najważniejsze to: „Encyklopedia miasta Mielca”, tom 1 (Mielec 2004), tom 2 (Mielec 2008), tom 3 (Mielec 2009), tom 4 (Mielec 2014), niniejszy tom 5 (Mielec 2022) oraz wersja elektroniczna całości (Mielec 2016); Złoty Jubileusz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Mielcu (Mielec 2007), 70 lat Klubu Sportowego Stal Mielec (Mielec 2009), 100 lat Mieleckiego Klubu Sportowego Gryf Mielec (Mielec 2010), 50 lat Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Mielcu (Mielec 2011), Historia Mielca dla dzieci (Mielec 2013), 70 lat Klubu Sportowego Stal Mielec. Suplement 2009-2014 (Mielec 2014), Złoty Jubileusz działalności Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Mielcu 1964-2014 (Mielec 2014), Parafia Ducha Świętego Mielecki Wieczernik (Mielec 2014), 70 lat Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie (Rzeszów 2015), 90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu (Rzemień 2016, wyróżnienie w ogólnopolskim XII Konkursie na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa w 2017 r.), Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Mielcu Sp. z o.o. w latach 2007-2017 (Mielec 2017), 150 lat Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie mieleckim (1868-2018) (Mielec 2018, I miejsce w ogólnopolskim XII Konkursie na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa w 2018 r.),Historia Mielca dla dzieci – cz. II (Mielec 2019), Dąbrowscy i Andrex (Brzyście 2020), 30 lat odrodzonego Samorządu Terytorialnego w Mielcu (1990-2020) (Mielec 2020), Gmina Mielec (Mielec 2020), 75 lat zawodowego pożarnictwa na ziemi mieleckiej 1946-2021 (Mielec 2021). Pracuje nad ośmiotomową Kroniką miasta Mielca 1867-2021.

Prowadzi stronę internetową: www.encyklopedia.mielec.pl. Współautor książek: Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Mielcu 1909-1989 (Mielec 1990), Gmina Padew Narodowa (Padew Narodowa 2000), Księga Jubileuszowa 100. rocznicy powstania Gimnazjum i Liceum w Mielcu (Mielec 2005), Mielec wczoraj i dziś, trzy wydania (Mielec 2006, 2007, 2010), Ziemia mielecka (Mielec 2006, 2009), 70 lat mieleckiego szpitalnictwa (Mielec 2009), Poczet władców Polski podług Jana Matejki (Warszawa 2012), 100-lecie Gmachu Szkoły 45-lecie Technikum Elektrycznego (Mielec 2012), Księga Jubileuszowa 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu 1964-2014 (Mielec 2014). Autor kilkuset artykułów na temat historii Mielca i ziemi mieleckiej do wydań zbiorowych oraz czasopism i gazet, m.in. artykułów w II i III tomie Mielec.

Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Mielec 1988 i 1994), „Rocznik Mielecki”, „Mieleckie Zapiski”, „Głos Załogi” i Tygodnik Regionalny „Korso”. Autor i współautor materiałów promujących Mielec współczesny, m.in. albumów, informatorów, planów miasta i wydawnictw okolicznościowych oraz filmów video i CD. „Mielczanin Roku 2004” wybrany w 2005 r. przez czytelników Tygodnika Regionalnego „Korso” i Kapitułę Plebiscytu. Przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu (2000-2006), przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego (2000-2013), członek Rady Parafialnej Parafii Ducha Świętego w Mielcu (piąta kadencja), członek Rady Programowej Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, radny Rady Miejskiej w Mielcu (kadencja 2014-2018).

Wyróżniony m.in.: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Medalem im. dr. Henryka Jordana, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”, Odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”, Srebrną Odznaką Honorową Związku Inwalidów Wojennych RP, Złotą Odznaką Związku Żołnierzy Górników Represjonowanych, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Odznaką Honorową Złotą Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa, Złotą Jubileuszową Odznaką FKS „PZL-Stal” Mielec, Medalem „Zasłużony dla Łowiectwa Rzeszowszczyzny”, Honorową Nagrodą „Albertusa”, tytułem „Honorowy Najaktywniejszy Senior Mielca” (2018) i Pieczęcią Zasług Obywatelskich Sigillum Meriti Civilis TMZM (2021).