1989 – 2009

MIELEC PO 1989 r.


1989

 • 25 I Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Mielec” i OBR SK Mielec zgłosił akces do RKW NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie.
 • 31 I W rezultacie przekształceń w Narodowym Banku Polskim wśród 9 banków kredytowych powstał Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie i jego Oddział w Mielcu przy ul. Obrońców Pokoju.
 • I W związku z tragedią w Armenii (7 XII 1988 – trzęsienie ziemi, zginęło ok. 50 tys. osób) mielczanie uczestniczyli w zbiórce pieniędzy i darów rzeczowych, które zostały wysłane do poszkodowanych.
 • I W Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkoatletyce w Zabrzu Kazimiera Mosio (LKS „Tęcza” zdobyła tytuł mistrzowski w chodzie na 3 km i ustanowiła rekord Polski (13.46).
 • 15 II W filii „Jadernówka” Muzeum Regionalnego otwarto wystawę „Kultura i sztuka regionu”.
 • IV W Mielcu odbyła się Konferencja Ekspertów ds. Obsługi Techniki Lotniczej i Konferencji Technicznej Użytkowników Samolotów Rolniczych RWPG. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 8 państw.
 • 4 IV Powstał Komitet Obywatelski „Solidarność” w Mielcu. Jego przewodniczącym został Władysław Bieniek.
 • 28 IV Po oficjalnym zarejestrowaniu w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się I Walne Zgromadzenie Młodzieżowego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Sęk” w Mielcu.
 • 3 V Z okazji 198. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zorganizowano uroczystości miejskie.
 • 4-7 V W Harcerskim Rajdzie Mieleckim uczestniczyło około 700 harcerek i harcerzy ZHP.
 • 17-20 V W RCK odbyła się sesja Klubu Matek Chrzestnych Statków Polskiej Żeglugi Morskiej. Honory gospodarza sesji pełniła Irena Nowakowska – dyrektor RCK, matka chrzestna statku m/s „Mielec”.
 • 20 V Zawiązała się Grupa Działania KPN w Mielcu. Jej kierownikiem został Ryszard Skóra.
 • 29 V – 3 VI Zorganizowano III „Dni Młodości”. Główną imprezą był turniej sportowo-kulturalny mieleckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na stadionie FKS „Stal”.
 • 30 V Otwarto filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w nowo wybudowanym budynku przy ul. Cz. Tańskiego.
 • 31 V Pierwszy oblot samolotu TB-10 wyprodukowanego w Mielcu wykonali przedstawiciele zakładu SOCATA: pilot fabryczny Jean Sochor i inspektor nadzoru Bureau Veritas – Jean Cresever.
 • V Zawiązał się Mielecki Oddział Miejski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
 • 4 VI W I turze wyborów do Sejmu i Senatu PRL mandat poselski nr 328 otrzymał kandydat Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Mielcu Stanisław Padykuła. Frekwencja w Mielcu przekroczyła 70 %.
 • 16-19 VI Na placu Centralnym odbył się I Jarmark Gryfitów – impreza handlowa z udziałem kilkudziesięciu kupców i kolekcjonerów z całego kraju.
 • 18 VI W II turze wyborów do Sejmu i Senatu PRL wybrani zostali kandydaci spoza Mielca.
 • 5 VII Rozpoczęła funkcjonowanie nowo utworzona Spółdzielnia Rzemieślnicza Usługowo-Produkcyjna.
 • 13-16 VII Na basenie odkrytym FKS „Stal” odbyły się finały XIV Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Pływaniu. Uczestniczyło w nich ponad 600 zawodniczek i zawodników z 54 klubów.
 • 19 VII W Londynie zmarł Kazimierz Aleksander Sabbat (l. 76) – absolwent Państwowego Gimnazjum im. S. Konarskiego w Mielcu, harcerz, prezydent RP na Uchodźstwie w latach 1986-1989.
 • 19 – 21 VII W ramach VIII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, w Mielcu wystąpiły 4 zespoły: „Wileńszczyzna” z Wilna 19 VII, „Polonia” z Porto Alegre (Brazylia) – 20 VII, „Krakus” z Genk (Belgia) – 21 VII i „Krokus” z Rombas (Francja) – 21 VII.
 • 31 VII Na Wydziale Lotniczym WSK i w kilku innych jednostkach organizacyjnych WSK ogłoszono strajk.
 • 3-6 VIII Na basenie odkrytym FKS „Stal” odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów w Pływaniu. Wzięło w nich udział 212 zawodniczek i zawodników z około 30 klubów.
 • ?16 VIII W czasie Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce, zorganizowanych w Sopocie, mielczanie zdobyli 3 tytuły mistrzów Polski: Kazimiera Mróz-Mosio (LKS „Tęcza”) w chodzie na 5 km, Mirosław Hydel (FKS „Stal”) w skoku w dal i Lech Kowalski (FKS „Stal”) w rzucie młotem.
 • 31 VIII W związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną i społeczno-polityczną w WSK zawiązał się Międzyzakładowy Komitet Strajkowy i ogłosił pogotowie strajkowe.
 • 1 IX Po negocjacjach dyrekcji WSK z przedstawicielami Komitetu Strajkowego i wypracowaniu ustaleń pogotowie strajkowe zostało odwołane.
 • 3 IX W Mistrzostwach Polski w Chodach Długodystansowych w Krakowie zawodniczka LKS „Tęcza” Kazimiera Mróz-Mosio wywalczyła tytuł mistrzyni Polski.
 • 9 IX W sali widowiskowej RCK odbyła się uroczysta akademia z okazji 50-lecia FKS „Stal”.
 • 15-21 X W parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu zorganizowano V Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem: „W obronie godności człowieka”.
 • 3-11 XI Komisja Kultury Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” zorganizowała „Tydzień Wolnej Myśli”.
 • 10-11 XI Po raz pierwszy od 1945 r. oficjalnie organizowano w kraju obchody Święta Niepodległości. W Mielcu uroczystości zorganizował Komitet Obywatelski „Solidarność”, NSZZ „Solidarność”, Rejon KPN i Oddział ŚZŻAK. Rozpoczęto Mszą św. w kościele św. Mateusza, później uczestnicy przeszli pod pomnik Wolności i złożyli kwiaty, a następnie przeszli na cmentarz parafialny, gdzie złożono kwiaty na grobach żołnierskich i odczytano apel poległych.
 • 11 XI 140 mieszkańców Mielca wystosowało list do Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i mieleckiego Oddziału ZBoWiD o pomoc w ujawnieniu miejsc pochówku osób zamordowanych przez mielecki Urząd Bezpieczeństwa.
 • 20 XI Drogą konkursu wybrano Jana Mieczysława Szymańskiego na stanowisko dyrektora naczelnego WSK „PZL-Mielec”.
 • XI Decyzją władz państwowych rozwiązano Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej (ORMO).
 • 8 XII Powołano Diecezjalną „Caritas Polska” i oddziały parafialne, także w Mielcu.
 • 15-17 XII Po zanieczyszczeniu Wisłoki cykloheksanolem przez ZTS „Gamrat” w Jaśle, ujęcie wody i sieć wodociągowa w Mielcu zostały wyłączone na 2 dni.
 • 31 XII Mielec liczył 60 169 mieszkańców.

Ponadto w 1989 r.:

 • Dyrektor WSK Tadeusz Ryczaj przeszedł na emeryturę.
 • Rozpoczęto budowę dworca PKS.
 • Wykonano zabezpieczenie Góry Cyranowskiej od strony ul. 22 Lipca.
 • Powstała Komisja Rejonowa NSZZ „Solidarność” w Mielcu.
 • Na mocy ustawy o podejmowaniu prywatnej działalności gospodarczej z XII 1988 r. Urząd Miejski rozpoczął rejestrowanie podmiotów gospodarczych.
 • Józef, Zdzisław i Edward Rączkowie oraz Henryk, Adam i Roman Gąsiorowie założyli Zakład Mechaniki Pojazdowej R&G Sp. z o.o.
 • Po przejściu na emeryturę Irena Nowakowska – była dyrektor Robotniczego Centrum Kultury WSK i wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Narodowej w Mielcu – utworzyła Fundusz Charytatywny im. Adama Chmielowskiego.
 • Uczeń II LO im. M. Kopernika – Jacek Nowakowski, przygotowywany przez Jadwigę i Edwarda Spilarewiczów, zdobył złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Halle (NRD).
 • Powstały pierwsze drużyny „Harcerstwa 1918”.
 • Powstało Rejonowe Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Na przewodniczącego wybrano Władysława Betleja – jednego z założycieli.
 • Powstała firma MATBUD Sp. z o.o. produkująca mięsa i wędliny. Firma ta rozpoczęła działalność w Mielcu w 1990 r. po wydzierżawieniu budynku przy ul. E. Drużbackiej.
 • W osiedlu Rzochów oddano do użytku budynek wielofunkcyjny, w którym znalazły się: remiza OSP, przychodnia lekarska, filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, sklep i placówka pocztowa.


1990

 • 29 I W czasie XI Zjazdu PZPR w Warszawie nastąpiło samorozwiązanie się partii i wszystkich jej ogniw terenowych.
 • 29 I Dwie grupy byłych członków PZPR założyły dwie partie Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP) i Unię Socjaldemokratyczną (US).
 • I-II W Mielcu utworzono terenową organizację SdRP.
 • 22 II W czasie sesji Miejskiej Rady Narodowej powołano Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jego pierwszym dyrektorem i organizatorem był Jan Bury.
 • Na tej samej sesji MRN zmieniła nazwy niektórych ulic, przywracając im patronów z czasów II Rzeczypospolitej lub nadając nowe, zgłoszone przez mieszkańców. Zmieniono nazwy ulic: F. Dzierżyńskiego na S. Sękowskiego, M. Fornalskiej na W. Potockiego, W. Moździerza na J. Zamoyskiego, K. Marksa na Lwowską, L. Waryńskiego na Sandomierską, 1 Maja na Legionów, 15 Grudnia na 3 Maja, H. Sawickiej na Augusta i Wiktora Jadernych, M. Nowotki na P. Jasienicy, A. Warskiego na I. Daszyńskiego, Ludowego Wojska Polskiego na Wojska Polskiego, Fabryczną na al. E. Kwiatkowskiego, A. Lampego na K. Makuszyńskiego, J. Marchlewskiego na W. Gombrowicza, M. Buczka na ks. S. Kordeckiego. Placowi gen. K. Świerczewskiego przywrócono nazwę Rynek, a Rynek w Rzochowie nazwano Rynkiem Rzochowskim. Dla części ul. A. Fredry wprowadzono patronat ks. H. Arczewskiego, a dla części ul. Wojska Polskiego Armii Krajowej. Ponadto zmieniono nazwę osiedla J. Krasickiego na Lotników.
 • 22 II Z inicjatywy działaczy sekcji lekkoatletycznej FKS „Stal” uruchomiono czwartkowy bazar na obiektach sportowych przy ul. L. Solskiego.
 • II Oddano do użytku Zakład Uzdatniania Wody przy ul. Wolności, zdecydowanie poprawiając zaopatrzenie miasta w wodę.
 • 1 III Utworzono Rejonowe Biuro Pracy. Pierwszym kierownikiem i organizatorem Biura był Józef Malczyński.
 • 7 III Ukazał się ostatni numer tygodnika WSK „PZL-Mielec” „Głos Załogi”.
 • 7 III Odbyło się zebranie założycielskie Stronnictwa Pracy w Mielcu. Przewodniczącym Zarządu Koła Terenowego został Tadeusz Weryński.
 • 8 III Na mocy „Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym” powstała Gmina Miejska Mielec jako wspólnota samorządowa funkcjonująca na terytorium miasta Mielca.
 • 18 III Odbył się zjazd organizacyjny Polskiego Stronnictwa Ludowego z terenu Mielca i gminy Mielec. Pierwszym prezesem został Józef Dziekan.
 • 24 III WSK „PZL-Mielec” rozpoczęła wydawanie tygodnika „Nowy Głos Mielecki”, wkrótce potem przemianowanego na „Głos Mielecki”.
 • III Urząd Rejonowy został przeniesiony z budynku przy ul. S. Żeromskiego do budynku DAMM-2 przy ul. F. Chopina 16a.
 • III/IV Powstała grupa inicjatywna komórki organizacyjnej Porozumienia Centrum.
 • 6 IV Milicję Obywatelską przekształcono w Policję. W Mielcu w miejsce Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych powołano Komendę Rejonową Policji. Siedziba główna przy ul. S. Wyspiańskiego pozostała bez zmian. Z budynku zdjęto tablicę z nazwiskami funkcjonariuszy poległych w latach 1945-1951 oraz zdemontowano Izbę Tradycji.
 • 25 IV Odbyła się ostatnia sesja MRN w skróconej kadencji 1988-1990.
 • 1 V Obchody Święta Pracy ograniczono do imprez sportowo-rekreacyjnych. Nie organizowano wiecu i pochodu.
 • 3 V W ramach uroczystości z okazji 199. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbyło się poświęcenie sztandaru mieleckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Małopolska w Krakowie, a następnie przemaszerowano ulicami Mielca na plac Centralny, gdzie odczytano „Apel Poległych”, a oddział WP oddał salwę honorową.
 • 6 V Odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Ściany Katyńskiej na murze przy kościele św. Mateusza.
 • 23 V Zmarł Jerzy Kopcewicz (l. 61) długoletni pracownik ZDK i RCK WSK Mielec, chórmistrz i II dyrygent ZPiT „Rzeszowiacy”, kierownik artystyczny i I dyrygent chóru męskiego „Melodia”.
 • 27 V W wyborach do Rady Miejskiej zwyciężył Komitet Obywatelski „Solidarność”, zdobywając 23 mandaty na 36 możliwych. Ponadto Obywatelskie Porozumienie Wyborcze uzyskało 5 mandatów, Stronnictwo Demokratyczne 2 i Konfederacja Polski Niepodległej 2.
 • 28 V 6 VI W mieleckich placówkach kultury i na obiektach sportowych zorganizowano IV Dni Młodości.
 • 31 V 3 VI W XXIX Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju wystąpił m.in. mielecki chór mieszany „Melodia” z orkiestrą Filharmonii Opolskiej w Opolu.
 • 1 VI Odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 9 imienia Władysława Jasińskiego „Jędrusia” oraz poświęcenia i wręczenia sztandaru.
 • 12 VI Na przewodniczącego Rady Miejskiej wybrano Andrzeja Osnowskiego (KO „S”).
 • 13 VI Na prezydenta miasta wybrano Władysława Bieńka (KO „S”).
 • 20 VI Odbył się I Rejonowy Zjazd Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Na przewodniczącego Rady Rejonowej wybrano Józefa Smacznego.
 • 30 VI 1 VII Na stadionie FKS „Stal” odbył się międzypaństwowy czwórmecz lekkoatletyczny: Polska Rosyjska SRR Ukraina Bułgaria.
 • 18 VII Odbył się Zjazd Rejonowy Konfederacji Polski Niepodległej. Kierownikiem Rejonu Mieleckiego został Ryszard Skóra.
 • 21 VII Dekretem Kurii Diecezjalnej w Tarnowie została erygowana kaplica Podwyższenia Krzyża Świętego w Szpitalu Rejonowym.
 • 22 VII Proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy ks. Jan Białobok poświęcił kaplicę Podwyższenia Krzyża Świętego w Szpitalu Rejonowym.
 • 7 VIII Powołano Biuro Regionalne Porozumienia Centrum z siedzibą przy ul. S. Żeromskiego 26a.
 • 15 VIII Z inicjatywy Koła Terenowego CHDSP zorganizowano obchody 70. rocznicy „Cudu nad Wisłą”.
 • 17 VIII W Sali Królewskiej odbyło się uroczyste ślubowanie policjantów z rejonu mieleckiego.
 • 27 VIII Rozpoczął działalność Urząd Rejonowy w Mielcu przy ul. S. Żeromskiego, obejmując swym zasięgiem gminy: Borowa, Cmolas, Czermin, Kolbuszowa, Mielec, Niwiska, Przecław, Raniżów, Stary Dzikowiec, Tuszów Narodowy i gminy o statusie miast Kolbuszowa i Mielec. Kierownikiem Urzędu został mianowany Leon Skiba. Po protestach mieszkańców Kolbuszowej i jej okolicznych gmin w Kolbuszowej ustanowiono oddzielny Urząd Rejonowy, który swym zasięgiem objął gminy: Kolbuszowa, Cmolas, Niwiska, Raniżów i Stary Dzikowiec.
 • 1 IX Rozpoczęły działalność nowe szkoły: Szkoła Podstawowa nr 13 przy ul. Łąkowej w osiedlu Dziubków oraz Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia przy ul. T. Kościuszki.
 • 9-21 IX Zorganizowano cykl imprez „Dekada Solidarności 1980-1990”. Do Mielca przybyli m.in. ks. Józef Tischner, Kazimierz Świtoń i Jan Pietrzak z kabaretem „Pod Egidą”. Czynne były wystawy: „Ta prasa nie kłamała” i „Śladami minionej dekady 10 lat NSZZ Solidarność Regionu Rzeszowskiego”.
 • 4-7 X W Międzynarodowych Targach „Polagra” w Poznaniu wzięła udział WSK „PZL-Mielec”, wystawiając zestawy motonarzędzi „Skrzat” i opryskiwacz podwieszany „Skorpion”.
 • 10 X Powstało Biuro Podróży „Erbus”. Jego założycielem i właścicielem był Andrzej Rosak.
 • 24 X Rada Miejska zmieniła nazwę ulicy 22 Lipca na aleję Niepodległości, nazwę placu Centralnego na plac Armii Krajowej oraz wycofała nazwę ul. Armii Krajowej z części ul. Wojska Polskiego.
 • 24 X Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu Mielca do Związku Miast Polskich.
 • 26 X Z okazji 520. rocznicy wydania aktu lokacyjnego miasta Mielca odbyła się sesja popularnonaukowa TMZM, a w „Jadernówce” otwarto wystawę „Dzieje Mielca i regionu”.
 • 26 X W hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” odbyły się dwa seanse znanego radzieckiego psychoterapeuty Anatolija Kaszpirowskiego.
 • X Z inicjatywy Łucji Bielec powstała Fundacja „SOS Życie”, która początkowo ratowała życie młodych ludzi chorych na białaczkę, a później pomagała w leczeniu innych schorzeń.
 • 30 X 8 XI W Miejskiej Komunikacji Samochodowej odbyła się akcja protestacyjna, a następnie strajk ostrzegawczy w sprawie poprawy sytuacji ekonomicznej zakładu i płac.
 • 2 XI W hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” odbyło się spotkanie przedwyborcze z Lechem Wałęsą – kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie spotkania przedstawiciele władz miasta wręczyli Lechowi Wałęsie dyplom „Honorowego Obywatela Miasta Mielca”.
 • 5 XI Około godziny 19 nad Mielcem przeleciał „ognisty bolid”. Nadleciał od zachodu i po kilkudziesięciu sekundach zniknął na wschodniej części nieba. Wyglądem przypominał człon rakiety kosmicznej i ciągnął za sobą warkocz ognia i różnokolorowych iskier. To fantastyczne zjawisko widziało tysiące osób w Mielcu i na terenie Polski południowo-wschodniej.
 • 5-11 XI W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy zorganizowano VI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Odnowa narodu przyjdzie przez rodzinę”.
 • 8-17 XI Z okazji Święta Niepodległości odbyły się liczne uroczystości.
 • 11 XI W Douchy-les-Mines (Francja) prezydent miasta Mielca Władysław Bieniek i mer Douchy-les-Mines Stanisław Soloch podpisali umowę o partnerstwie miast.
 • 13-17 XI W Straszęcinie odbyła się polsko-amerykańska konferencja dotycząca współpracy koncernu Teledyna Incorporation z polskim przemysłem.
 • 24 XI Odbyło się zebranie założycielskie Koła Związku Sybiraków w Mielcu. Przewodniczącym Koła został wybrany Edward Wasylczyk.
 • 25 XI W I turze wyborów na prezydenta RP frekwencja w Mielcu wyniosła 70,4 % (kraj 60,6 %). Lech Wałęsa otrzymał 46,13 %, a drugie miejsce zajął Stanisław Tymiński 25,38 %.
 • 9 XII W II turze wyborów na prezydenta RP, wygranych przez Lecha Wałęsę, wzięło udział 62,6 % mielczan uprawnionych do głosowania. Za Lechem Wałęsą głosowało 78,1 %, a na Stanisława Tymińskiego oddało głos 21,9 %.
 • 19 XII Ulicy bocznej od ul. S. Sękowskiego na osiedlu J. Kilińskiego nadano patronat Zygmunta Rymanowskiego.
 • 21 XII Zmarł Tadeusz Strzała (l. 61) żołnierz II wojny światowej, starszy Cechu Rzemiosł Różnych w latach 1981-1990, działacz społeczny.
 • XII W Galerii RCK eksponowano wystawę „Mielec w dokumentach z lat 1365-1928” ze zbiorów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie.
 • 31 XII Mielec liczył 61 282 mieszkańców.
 • 31 XII Stopa bezrobocia w subregionie mieleckim wynosiła 6,7 %.

Ponadto w 1990 r.:

 • Władze miejskie rozpoczęły inwentaryzację mienia komunalnego oraz dokonały na drodze przetargu sprzedaży części lokali miejskich osobom prywatnym na sklepy lub zakłady usługowe.
 • Oddano do użytku 3 segmenty Szkoły Podstawowej nr 13 na osiedlu Dziubków.
 • Zakończył działalność Oddział Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
 • Powstał Oddział Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
 • Powstała Firma AUTOPART produkująca akumulatory. Jej założycielem i właścicielem był Jacek Bąk.
 • Utworzono firmę TURBO SC.
 • Powstała komórka organizacyjna Unii Demokratycznej.
 • Powstała Spółdzielnia Pracy Handlowo-Produkcyjna „Jedność” z przekształcenia Zakładu Handlu Małopolskiej Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej „Samopomoc Chłopska”.
 • W związku z rezygnacją ks. Kazimierza Mularza z probostwa w Rzochowie (ze względów zdrowotnych) proboszczem mianowano ks. Józefa Jaworskiego.
 • W Mielcu założono Towarzystwo Polsko-Koreańskie. Pierwszym przewodniczącym został lekarz Stanisław Kowal.
 • Zmarł Wojciech Łącz (l. 72) wiceprzewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w latach 1963-1973, prezes Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • W ramach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej utworzono Zakład Usług Komunalnych (ZUK) poprzez połączenie Zakładu Oczyszczania Miasta z Gospodarstwem Samochodowym.
 • Powstał mielecki Oddział Przemyskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, który w 1993 przekształcił się w Mieleckie Towarzystwo Ochrony Zwierząt.
 • W czasie Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce w Pile Anna Żaczek (FKS „Stal”) zdobyła tytuł mistrzyni Polski w rzucie dyskiem.
 • Włodzimierz Gąsiewski rozpoczął wydawanie pisma „Wieści z Gminy” (później „Wieści Regionalne”).


1991

 • 8 I Zmarła Emilia Drabik z domu Rogoyska (l. 78) – choreograf, trener szermierki, wychowawca wielu mieleckich tancerzy i szermierzy.
 • 10 I Biskup ordynariusz dr Józef Życiński poświęcił kaplicę w Łużu – przysiółku osiedla Rzochów.
 • 13 I W kościele św. Mateusza biskup tarnowski Józef Życiński poświęcił sztandar NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Mielec” i OBR SK.
 • 16 I Radni miasta Mielca na sesji Rady Miejskiej wyrazili poparcie dla narodu litewskiego, przyjmując oświadczenie o „zdecydowanym i jednoznacznym proteście wobec agresji dokonanej przez oddziały Armii Radzieckiej przeciwko walczącej o niepodległość Litwie.
 • 18-20 I W Poznaniu odbył się Kongres Restytucyjny Związku Miast Polskich, w którym uczestniczył jako przedstawiciel Mielca Jan Wróblewski – zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej.
 • 23 I Mielczanin Stanisław Padykuła został mianowany wiceministrem w Ministerstwie Przemysłu.
 • 29 I Andrzej i Krzysztof Fudali oraz Stanisław Kopeć założyli firmę FUDKOP S.C. produkującą akcesoria z polskiej folii i akcesoria metalowe.
 • 1 II Na podstawie rozporządzenia ministra – szefa URM z 31 XII 1990 r. rozpoczął działalność Urząd Rejonowy w Kolbuszowej, obejmujący tereny dawnego powiatu kolbuszowskiego, a od 1990 r. będące częścią rejonu mieleckiego.
 • 9 II Utworzono mieleckie Koło Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.
 • 25 III Po zwycięskich barażach z drużyną „Polonez” Warszawa siatkarki FKS „Stal” awansowały do ekstraklasy.
 • 1 IV Uchwałą Rady Miejskiej wydzielono z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Miejską Komunikację Samochodową i nadano jej status odrębnego przedsiębiorstwa.
 • 1 IV Rada Miejska podjęła uchwałę o likwidacji dwóch żłobków ze względu na wysokie koszty utrzymania i malejącą ilość dzieci.
 • 26 IV Uchwałą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” utworzono Delegaturę w Mielcu.
 • 2-3 V Z okazji 200. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zorganizowano szereg imprez m.in. wieczornicę miejską i koncert ZPiT „Rzeszowiacy” z udziałem znanych aktorów warszawskich, a także eksponowano wystawy „Z Ducha Niepodległości” oraz „Mielec i mielczanie w dobie Konstytucji 3 maja”.
 • 22 V Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie zorganizował akcję protestacyjną w związku z sytuacją w służbie zdrowia i działaniami rządu wymierzonymi w polski przemysł lotniczy.
 • V Zawiązano Miejskie Koło Terenowe Porozumienia Centrum. Pierwszym przewodniczącym został Tadeusza Weryński.
 • 2 VI Na rzeszowskich błoniach przy kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego Ojciec Święty Jan Paweł II odprawił Mszę św., beatyfikował ks. bpa Sługę Bożego Józefa Sebastiana Pelczara i dokonał rekoronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia z Jodłówki, a po nabożeństwie poświęcił kamienie pod budowę nowych kościołów i konsekrował kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie. W uroczystościach uczestniczyło kilkanaście tysięcy mielczan, mieleccy harcerze pełnili „białą służbę”, a chór „Melodia” był jednym z zespołów artystycznych tworzących oprawę muzyczną.
 • 7 VI Zarządzeniem nr 226 ministra przemysłu Andrzeja Zawiślaka rozpoczęto „postępowanie naprawcze w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec” w Mielcu” i powołano komisję naprawczą.
 • 14-16 VI W hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” przeprowadzono turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet. Zwyciężyła reprezentacja Polski, 2. Francja, 3. Węgry, 4. Dania.
 • 17 VI W WSK rozpoczęła pracę komisja naprawcza powołana przez ministra przemysłu. Jedną z pierwszych jej decyzji było odwołanie ze stanowiska dyrektora przedsiębiorstwa Jana Mieczysława Szymańskiego. Na tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa powołano Stanisława Żmudę – dotychczasowego dyrektora ds. produkcji.
 • 17 VI Powstała Agencja Informacyjno-Reklamowa „AIR-PRESS” Sp. z o.o. – wydawca m.in. Tygodnika Mieleckiego „Korso”.
 • VI Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie rozpoczęła śledztwo w sprawie zbrodniczej działalności, naruszania praw człowieka oraz łamania zasad praworządności przez funkcjonariuszy byłego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mielcu, w latach 1944-1956.
 • 1 VII Z inicjatywy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przy ul. Torowej 6a otwarto schronisko dla zwierząt.
 • 3 VII Ukazał się pierwszy numer tygodnika reklamowego „Profi”, obejmującego swym zasięgiem Mielec, Kolbuszową, Dębicę, Tarnobrzeg i Stalową Wolę. Wydawcą tygodnika był PRHiU „Prima Vista”.
 • 7 VII Na bieżni stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Warszawskiej 5 odbyły się po raz pierwszy w Mielcu wyścigi samochodowe Fiat 126P „Grand Prix Prince”, sponsorowane przez firmę budowlaną Juliusza Podolskiego.
 • 9 VII Na lotnisku odbyła się uroczystość pożegnania odlatujących do Francji trzech pierwszych egzemplarzy samolotów TB-10 „Tobago” zmontowanych w WSK w ramach kooperacji z francuską firmą Socata.
 • 12-14 VII W czasie Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce w Kielcach zawodnik „Stali” Mielec Lech Kowalski zdobył tytuł mis-trza Polski w rzucie młotem.
 • VII W związku z pojawieniem się osadu koloru jasnożółtego (kolejny raz) na terenie części miasta, Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Rzeszowie przeprowadził biologiczną analizę osadu i stwierdził, że jest to pyłek kwiatowy pochodzący z pylników sosny zwyczajnej, spadający z deszczem i po wyschnięciu wody tworzący żółty osad.
 • VII Utworzono lokalną organizację Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD), skupiającą lewicowe partie i ugrupowania polityczne, związki zawodowe i organizacje społeczne.
 • 1 VIII Ukazał się pierwszy pilotażowy numer Tygodnika Mieleckiego „Korso”.
 • 7 VIII Uchwałą Rady Miejskiej powołano Straż Miejską.
 • 7-10 VIII Na Letnich Mistrzostwach Polski w Pływaniu przeprowadzonych w Poznaniu zawodniczka FKS „Stal” Magdalena Modelska zdobyła tytuł mistrzyni Polski na 50 m st. grzbietowym.
 • 20 VIII W Mielcu gościła grupa naukowców Uniwersytetów w Oxfordzie, Kolonii i Berlinie Zachodnim pod kierownictwem dr. Jonathana Webbera z Oxfordu. Goście zapoznali się z miejscami i pamiątkami po społeczności żydowskiej oraz wydarzeniami związanymi z zagładą Żydów w czasie okupacji hitlerowskiej.
 • VIII Z inicjatywy Aeroklubu Mieleckiego zorganizowano w Ośrodku Wypoczynkowym w Rzemieniu II edycję spadochronowych akrobacji AIR DANCE z udziałem skoczków z Belgii, Danii, Holandii i Polski. Atrakcją były skoki spadochronowe z Mi-26 – jednego z największych śmigłowców na świecie, przybyłego z Uhty (ZSRR).
 • 11 IX Rada Miejska uchwaliła wzory trzech podstawowych elementów symboliki miejskiej: herbu, flagi i pieczęci miasta Mielca.
 • 14 IX W WSK „PZL-Mielec” powołano Komitet Strajkowy protestując przeciwko pogarszającej się kondycji przedsiębiorstwa.
 • 16 IX W WSK odbył się wiec, a następnie rozpoczęto okupację sali konferencyjnej.
 • 16-17 IX Odbyły się rozmowy Komitetu Strajkowego z dyrekcją, ale bez rezultatów.
 • 20 IX Do WSK „PZL-Mielec” przybyła minister przemysłu i handlu Henryka Bochniarz. Przeprowadziła rozmowy z przedstawicielami Komitetu Strajkowego i dyrekcją w sprawie protestu i obiecała podjąć konkretne decyzje.
 • 5 X Zmarł Julian Romańczuk (l. 63) – lekarz pediatra, ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego, nauczyciel Liceum Medycznego, radny PRN.
 • 5 X Odbyła się uroczystość poświęcenia Obiektów Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Łąkowej.
 • 15 X Dokonano sądowej rejestracji Przedsiębiorstwa Zastosowań Informatyki TARAN.
 • 18 X Decyzją ministra przemysłu i handlu powołano w WSK „PZL-Mielec” Zarząd Komisaryczny w miejsce dotychczasowej komisji naprawczej. Zarządcą komisarycznym został mianowany Stanisław Żmuda.
 • 18 X W kaplicy św. Maksymiliana Kolbego przy parafii św. Mateusza odbyło się założycielskie spotkanie Koła Terenowego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta.
 • 19 X Na placu pomiędzy wiaduktem i ul. Dworcową Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane rozpoczęło budowę Centrum Handlowo-Usługowego „Pasaż”.
 • 19 X Odbyło się założycielskie spotkanie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów – Koła nr 5 w Mielcu.
 • 23 X Przy ul. G. Narutowicza na terenie składnicy maszyn Spółdzielni Pracy Handlowo-Produkcyjnej „Jedność” otwarto pierwszy w Mielcu „Auto Salon” prowadzony przez Spółkę Cywilną „Turbo”.
 • 25 X W RCK odbyło się spotkanie senatora Lecha Kaczyńskiego z działaczami i sympatykami Porozumienia Centrum oraz społeczeństwem.
 • 16 XII Powstała – jako jedna z pierwszych w Polsce – Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” SA.
 • 17 XII Rozpoczęto strajk w Państwowym Gospodarstwie Ogrodniczym, postulując naprawę złej sytuacji ekonomicznej zakładu.
 • 19 XII Na spotkaniu w Mielcu przedstawiciele 11 komisji zakładowych NSZZ „Solidarność” przemysłu lotniczego z całego kraju utworzyli sekcję krajową.

Ponadto w 1991 r.:

 • Produkowany w WSK Mielec samolot An-28 zaprezentowano w czasie Salonu Le Bourget we Francji.
 • Przedsiębiorstwa komunalne przekształcono na zakłady budżetowe.
 • Zakończono budowę sieci gazowej i wodociągowej w Rzochowie.
 • W czasie Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Pływaniu, przeprowadzonej w Oświęcimiu, zawodniczka FKS „Stal” Mielec Magdalena Modelska zdobyła złoty medal i ustanowiła nowy rekord Polski seniorów na dystansie 100 m stylem grzbietowym – 1.06,17.
 • Powstała Agencja Wydawnicza „Promocja” (właściciel – Włodzimierz Gąsiewski) – wydawca Czasopisma Społeczno-Kulturalnego „Wieści z Gminy” (od 1996 r. „Wieści Regionalne”) i Regionalnego Magazynu Reklamowego „Strefa” (od 1994 r.).
 • Powstała Firma Techniczno-Handlowa „ANKOL” (założyciel – Czesław Kolisz) z siedzibą w Woli Mieleckiej, zajmująca się obrotem specjalnym w zakresie sprzętu lotniczego na rynku krajowym i zagranicznym.
 • Reaktywowano działalność Banku Polska Kasa Opieki Oddział Mielec przy ul. Jadernych, a następnie przy ul. M. Pisarka.
 • Powstało Koło Unii Polityki Realnej.
 • Bracia Wojciech i Jerzy Juraszowie założyli Biuro Projektowe i Obsługi Inwestycji Budownictwa „W.J. JURASZ”, wykonujące usługi w zakresie projektowania, nadzoru technicznego, kosztorysowania, doradztwa technicznego oraz przygotowania i obsługi technicznej inwestycji.
 • Leszek i Bożena Kaczmarczykowie założyli Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Inwest” S.C., specjalizujące się w projektowaniu i realizacji robót instalacyjno-budowlanych.
 • Z inicjatywy Henryka Walczaka w Domu Rzemiosła przy ul. Krótkiej rozpoczęła działalność jedna z nielicznych w kraju pracownia ultrasonograficzna w oparciu o nowoczesny ultrasonograf z przystawką dopplerowską, umożliwiający przeprowadzenie badań USG.
 • Utworzono Koło Terenowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Jego siedzibą został budynek przy ul. I. Łukasiewicza 1c.
 • Tadeusz Tomczyk uruchomił zakład poligraficzny „Megatom” przy ul. W. Szalay-Groele.
 • Bracia Andrzej i Władysław Krempowie założyli firmę ELDOM (później ELDOMEX S.C.) naprawiającą sprzęt AGD, a później produkującą m.in. chłodziarki samochodowe.
 • Izabella Anna Świerczyńska założyła Laboratorium Analityczne „Labox”.
 • Zbigniew Stanisław Gortadt założył pierwszą w Mielcu multiagencję – Biuro Pośrednictwa i Usług „A&Z GORTADT” oraz pierwsze w Mielcu Biuro Obrotu Nieruchomościami „PRAECURSOR”.
 • Teresa Klonowska założyła pierwszą w Mielcu prywatną szkołę języków obcych „T. Klonowska”.


1992

 • 1 I Rozpoczął działalność Zakład Elektroniki i Informatyki „Motronik”.
 • 9 I Zmarł Rudolf Karol Junikiewicz (l. 83) – nauczyciel, uczestnik kampanii wrześniowej 1939, kierownik Wydziału Oświaty PPRN, przewodniczący PPRN w Mielcu w latach 1957-1971.
 • 10 I Mielczanin Stanisław Padykuła powołany został na stanowisko wiceministra przemysłu.
 • 14 I W polskich zakładach przemysłu lotniczego odbył się 8-godzinny strajk generalny podjęty przez Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” i Sekcję Krajową Przemysłu Lotniczego „Solidarność”. Celem strajku było zwrócenie uwagi na tragiczną sytuację zakładów przemysłu lotniczego.
 • 22 I Rada Miejska nadała ulicy bocznej od ulicy T. Kościuszki patronat Wojciecha Lisa.
 • 22-24 I Na dorocznej międzynarodowej wystawie sprzętu golfowego w Orlando (USA) zaprezentowano wózek golfowy „Melex” o napędzie spalinowym.
 • 23 I W RCK odbył się Nadzwyczajny Zjazd Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Na prezesa wybrano kpt. rez. Stanisława Kortykę.
 • I W czasie Mistrzostw Europy w Pływaniu, przeprowadzonych w Gelsenkirchen (Niemcy), reprezentantka Polski Magdalena Modelska z FKS „Stal” Mielec zakwalifikowała się do finału B i zajęła 12 miejsce w wyścigu na 50 m stylem grzbietowym (0.30,59).
 • 15-16 II W czasie Halowych Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce w Spale Krzysztof Ćwikła (FKS „Stal”) zdobył tytuł mistrza Polski na dystansie 1.500 m.
 • 23 II Zmarł Edward Bożek (l. 63) – długoletni zastępca dyrektora i dyrektor naczelny Mieleckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.
 • 1 III Na scenie RCK wystąpił kabaret krakowski „Piwnica pod Baranami”.
 • 3 III Reaktywowano Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Pierwszym prezesem został Tadeusz Tomczyk.
 • 3 III Zmarł Stanisław Kostecki (l. 69) – lekarz stomatolog, powiatowy inspektor ds. stomatologii, kierownik Obwodowej Przychodni Stomatologicznej ZOZ w Mielcu, wychowawca wielu mieleckich stomatologów.
 • 7 III W RCK otwarto wystawę „Sztuka ludowa Korei”. Aktu otwarcia dokonał ambasador Korei Północnej (KRLD) w Polsce Hany-Pio przy asyście prezydenta Mielca Władysława Bieńka.
 • 17-21 III W Casale Monferrato (Włochy) przebywała delegacja Mielca z prezydentem Władysławem Bieńkiem na czele. Omawiano możliwości współpracy gospodarczej obu miast.
 • 25 III Wywodzący się z ziemi mieleckiej biskup Wojciech Ziemba został mianowany biskupem ełckim.
 • 30 III W WSK z inicjatywy NSZZ „Solidarność” przeprowadzono 8-godzinny strajk w ramach strajku rotacyjnego zakładów branży lotniczej.
 • III Mieleckie Radio HIT FM rozpoczęło nadawanie audycji.
 • III – VI Rzemieślnicza Spółdzielnia „Wielobranżowa” nawiązała za pośrednictwem mieleckiego Biura Handlu Zagranicznego „Eastcom” (dyr. Jan Straż) współpracę z Izbą Rzemieślniczą, Przemysłową i Handlową w słoweńskim mieście Mozirje. Był to historyczny pierwszy kontakt polsko-słoweński po uzyskaniu przez Słowenię niepodległości.
 • 1 IV Otwarto halę targową przy ul. Wolności. Projekt wykonał zespół pod kierownictwem Apolinarego Rzadkowskiego, a wykonawcą była firma budowlana Juliusza Podolskiego.
 • 8 IV W Warszawie odbyło się spotkanie premiera Jana Olszewskiego z przedstawicielami zakładowych organizacji NSZZ „Solidarność” przemysłu lotniczego, w tym grupy z WSK „PZL-Mielec”.
 • ?11-12 IV Siatkarki FKS „Stal” zdobyły brązowe medale w rozgrywkach sezonu 1991/1992.
 • 25-26 IV W hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” odbyło się zgromadzenie Świadków Jehowy, w którym wzięło udział ponad 1 500 osób z terenu Polski południowo-wschodniej.
 • 26-28 IV W XXIV Festiwalu Śpiewu Chóralnego im. Wiliama Figusa w Bańskiej Bystrzycy mielecki Chór Nauczycielski „Akord” pod dyrekcją Pawła Lisa otrzymał wyróżnienie.
 • 29 IV Mielecka grupa muzyczna DNA zdobyła 3. miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Autorskiej w Warszawie.
 • 1 V Z okazji Święta Pracy przed budynkiem RCK odbyła się manifestacja zwolenników partii i ugrupowań lewicowych.
 • 1-2 V Odbył się pogrzeb „po latach” legendarnego dowódcy oddziału AK z czasów okupacji hitlerowskiej i powojennych represji NKWD i UB – Wojciecha Lisa oraz jego podwładnego Konstantego Kędziora. Obaj zostali zamordowani skrytobójczo 30 I 1948 r. w Paterakach, a następnie przewiezieni do Mielca i zakopani potajemnie na dziedzińcu budynku MO przy ul. T. Kościuszki 12. Miejsce pochówku ujawnił telefonicznie nieznany mężczyzna, a ekshumacja potwierdziła tę informację.
 • 1 V – 30 VI W WSK zwolniono około 2,5 tys. pracowników.
 • 10 V W Rzochowie odbyły się uroczystości 100-lecia miejscowej OSP.
 • 10 V W rozgrywkach o mistrzostwo Polski w piłce ręcznej mężczyzn sezonu 1991/1992 zespół FKS „Stal” zajął 15. (przedostatnie) miejsce i został zdegradowany do II ligi.
 • 18 V Sąd w Stuttgarcie skazał Josefa Schwammbergera – komendanta obozów w Rozwadowie, Przemyślu i Mielcu w latach okupacji hitlerowskiej, mordercę wielu ludzi (głównie Żydów) – na dożywotnie więzienie.
 • 21 V W domu przy ul. Sandomierskiej 19 zorganizowano Schronisko dla Bezdomnych św. Brata Alberta.
 • 14-21 VI Na 64. Międzynarodowych Targach Poznańskich mielecka WSK eksponowała pojazdy elektryczne „Melex”, anteny satelitarne, sejfy, drzwi bankowe i pompę wtryskową nowej generacji.
 • 20 VI W lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski w Warszawie zawodnik FKS „Stal” Lech Kowalski zdobył tytuł mistrza Polski w rzucie młotem (75,56 m).
 • 23 VI Na zaproszenie byłego trenera FKS „Stal” Konstantego Pawlikańca drużyna piłki nożnej FKS „Stal” wyjechała do Kanady.
 • 23-26 VI W Mielcu wystąpił z kilkoma koncertami chór „Harmonia” z Mukaczewa (Ukraina Zakarpacka) pod batutą Wladymira Wołontira.
 • 28 VI W czasie uroczystości odpustowych biskup pomocniczy dr Jan Styrna poświęcił kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wojsławiu.
 • 28 VI W Mielcu ukonstytuował się Zarząd Wojewódzki nowo powstałego Związku Żołnierzy Górników Represjonowanych w latach 1949-1959. Prezesem został wybrany Jerzy Kazana.
 • VI W Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu mielczanin Marek Bałata (mieszkający w Krakowie) otrzymał Nagrodę im. K. Musioła.
 • VI Samorządowe władze Mielca gościły delegację włoskiego miasta Casale Monferrato, której przewodniczył Carlo Gaiero. Spotkanie dotyczyło możliwości i form współpracy obu miast.
 • VI W czasie Memoriału im. Janusza Kusocińskiego zawodniczka mieleckiego klubu „Tęcza-Sokół” Kazimiera Mosio ustanowiła nowy rekord Polski w chodzie na 3 km – 13.01,72.
 • 2 VII KZ NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Mielec” podjęła uchwałę o wejściu w spór zbiorowy z Zarządem Komisarycznym WSK „PZL-Mielec” i Ministerstwem Przemysłu i Handlu. Obok żądań terminowego wypłacania wynagrodzeń przedstawiono postulaty z 2 X 1991 r. oraz domagano się realizacji ustaleń z URM RP i byłym premierem Janem Olszewskim.
 • 7 VII W filii „Jadernówka” Muzeum Regionalnego otwarto wystawę „Shalom – społeczność żydowska w Mielcu”, jako formę uczczenia pamięci ofiar w 50-lecie zagłady Żydów mieleckich z rąk hitlerowców.
 • 8 VII Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” WSK ogłosiła pogotowie strajkowe z powodu nieterminowej i ratalnej wypłaty wynagrodzeń oraz niezrealizowania postulatów strajkowych z 2 X 1991 r. i ustaleń w URM z czerwca 1992.
 • 14 VII Rozporządzeniem nr 35 Wojewody Rzeszowskiego utworzono Mielecko – Kolbuszowsko – Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu.
 • 14 VII W WSK zorganizowano godzinny (1200 – 1300) strajk ostrzegawczy.
 • 15 VII W WSK o godz. 1230 rozpoczęto strajk całej załogi w celu wymuszenia kluczowych rozstrzygnięć dotyczących przyszłości fabryki, wstrzymania masowych zwolnień i poprawy sytuacji ekonomicznej. Do 32-osobowego Komitetu Strajkowego, obok członków „Solidarności”, weszli przedstawiciele innych związków (m.in. OPZZ) i niezrzeszeni.
 • 25 VII W RCK odbyło się spotkanie przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Mariana Krzaklewskiego z działaczami „Solidarności” i pracownikami strajkującej WSK w sprawie gwałtownie pogarszającej się sytuacji Mielca.
 • VII WSK wyprodukowała i przekazała niemieckiej firmie lotniczej STEMME prototypową przyczepę do montażu i demontażu, przechowywania i transportu samolotu S-10. Przyczepa ta była eksponowana na wystawie lotniczej w USA.
 • 15 VIII W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i RCK odbyły się uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru dla mieleckiego Oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
 • 27 VIII W przecławskim zamku podpisano kontrakt pomiędzy WSK „PZL-Mielec” a Boeingiem na produkcję drzwi do samolotów tej firmy.
 • 1 IX W ramach Zespołu Szkół Technicznych rozpoczęło funkcjonowanie III Liceum Ogólnokształcące, a w ramach Zespołu Szkół Zawodowych im. prof. J. Groszkowskiego utworzono IV Liceum Ogólnokształcące.
 • 9 IX W międzypaństwowym meczu piłki nożnej, rozegranym na stadionie FKS „Stal”, Polska zremisowała z Izraelem 1 : 1.
 • 12 IX W kaplicy św. Stanisława Kostki i auli Zespołu Szkół Zawodowych odbył się złaz harcerek i harcerzy Szarych Szeregów Ziemi Mieleckiej oraz harcerstwa działającego do 1947 r. Odsłonięto też pamiątkową tablicę w budynku ZSZ.
 • 19-20 IX Z okazji Święta Lotnictwa na lotnisku zorganizowano pokazy lotnicze i wystawę sprzętu lotniczego.
 • 26 IX – 8 X Zorganizowano „Dni Mielca”.
 • 1 X Powstał Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. ks. P. Skargi.
 • 20 X W Belwederze odbyły się rozmowy prezydenta RP Lecha Wałęsy, ministra przemysłu i handlu Wacława Niewiarowskiego oraz wiceministra pracy i polityki socjalnej Michała Boniego z delegacją Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, Komisji Zakładowej „Solidarność” i samorządowych władz miasta Mielca, reprezentowanych przez prezydenta Mielca Władysława Bieńka.
 • 24 X Na lotnisku nastąpiło uroczyste przekazanie przez WSK dwóch pierwszych samolotów szkolno-bojowych Iryda dla wojska. W uroczystości wzięli udział m.in. sekretarz stanu Jerzy Milewski, minister przemysłu i handlu Wacław Niewiarowski, dowódca wojsk lotniczych gen. dyw. Jerzy Gotowała i prof. Tadeusz Sołtyk.
 • 29 X W Warszawie odbyło się spotkanie premier Hanny Suchockiej z delegacją Zarządu Regionu „Solidarność”, „Solidarności” mieleckiej WSK i OBR, władz miasta Mielca i Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Rozmawiano o możliwościach zamówień na mieleckie samoloty w 1993 r. oraz utworzeniu w Mielcu strefy wolnocłowej.
 • 29 X W gmachu sejmu odbyło się spotkanie parlamentarzystów z ministrem obrony Januszem Onyszkiewiczem na temat przyszłości przemysłu lotniczego. Oświadczenie wzywające rząd do zdecydowanych działań podpisało 30 posłów i senatorów.
 • 18 X Funkcjonowanie nowego dworca autobusowego PKS przy ul. Kazimierza Jagiellończyka rozpoczęto od odprawienia o godz. 500 autobusu relacji Mielec-Warszawa.
 • X Na podstawie porozumienia Zarządu Komisarycznego WSK „PZL-Mielec” z Zarządem Miasta Mielca Dom Kultury Robotniczego Centrum Kultury został przejęty wraz z wyposażeniem i kadrą przez samorząd miasta Mielca. Placówka otrzymała nazwę Mielecki Ośrodek Kultury.
 • 2 XI Zarząd Miasta Mielca uchwałą nr 271/92 przeznaczył Pałacyk Oborskich na siedzibę główną Muzeum Regionalnego. Ponowienie decyzji nastąpiło w rezultacie wprowadzenia nowej ustawy o samorządzie terytorialnym.
 • 11 XI W Zespole Szkół Zawodowych im. prof. J. Groszkowskiego uroczyście odsłonięto odtworzoną tablicę upamiętniającą profesora, absolwentów i uczniów poległych w czasie I wojny światowej. (Pierwsza tablica została zdjęta i zniszczona w latach 40.)
 • 20 XI Do WSK przybyła delegacja rządowa pod przewodnictwem ministra przemysłu i handlu Wacława Niewiarowskiego.
 • 23 XI Po podpisaniu protokołu uzgodnień pomiędzy zespołem rządowym pod przewodnictwem ministra przemysłu i handlu Wacława Niewiarowskiego a Komitetem Strajkowym WSK „PZL-Mielec” pod przewodnictwem Jana Płatka („S”) i Bogusława Biernackiego (OPZZ) zawieszono akcję strajkową.
 • XI Powstała Fabryka Samochodów „Gepard” Sp. z o.o. produkująca luksusowe dwuosobowe kabriolety „Gepard” w stylu lat 30. XX w.
 • XI W budynku przy ul. A. Kocjana 15 utworzono Dom Dziennego Pobytu.
 • 1-2 XII W Mielcu przebywał ambasador Irlandii w Polsce Richard O’Brien. Wizyta wiązała się z przyjazdem ekspertów irlandzkich z wolnego obszaru celnego w Shannon pomagających w utworzeniu w Mielcu podobnego obszaru.
 • 8 XII Anna i Stanisław Brygowie założyli firmę FOTO LAB, prowadzącą głównie handel i usługi z zakresu fotografii.
 • 12 XII Rodzina Dębickich uruchomiła stylową „Księgarnię Dębickich” w budynku własnym przy ul. A. Mickiewicza 5.
 • 19 XII Oddano do użytku budynek Inkubatora Przedsiębiorczości „IN-MARR” przy ul. Wojska Polskiego 3. W uroczystości uczestniczył minister ds. współpracy z zagranicą Jan Krzysztof Bielecki.
 • 20 XII Biskup ordynariusz dr Józef Życiński poświęcił nowo zbudowany górny kościół Ducha Świętego.
 • XII Zlikwidowano Spółdzielnię Pracy „Odzież”.
 • XII Utworzono Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Ponadto w 1992 r.:

 • OBR SK włączono w struktury WSK.
 • Samolot An-28 prezentowano w czasie AVIATION AFRIKA w Johannesburgu (RPA).
 • W osiedlu Rzochów odbyły się uroczystości 100-lecia miejscowej OSP. Z tej okazji wyróżniono jednostkę Złotym Krzyżem Zasługi dla Pożarnictwa.
 • Mieleckie kluby – Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” połączyły się w jeden klub „Tęcza-Sokół”.
 • Powstało Koło Unii Pracy.
 • Tadeusz Działo, Krzysztof Leś i Marian Żelazko założyli firmę REG BENZ SJ. specjalizującą się w branży motoryzacyjnej.
 • Tomasz Kowalik założył Zakład Produkcyjno-Usługowy GAMMA produkujący żaluzje poziome i pionowe oraz rolokasety.
 • Powstała Grupa Anonimowych Alkoholików (AA) „Nadzieja”.
 • Powstała firma „Kadomex” PPHU Sp. z o.o. produkująca elementy betonowe i drogowe oraz inne wyroby betonowe.
 • Utworzono mielecki region Związku Żołnierzy Górników Represjonowanych w latach 1949-1959.
 • Na Letnich Mistrzostwach Polski w Pływaniu w Rzeszowie Magdalena Modelska (FKS „Stal”) zdobyła tytuł mistrzowski na 50 m stylem grzbietowym.
 • W czasie Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej w Pittsburgu-Waszyngtonie (USA) uczeń II LO im. M. Kopernika – Wojciech Macyk, przygotowany przez Edwarda Spilarewicza, zdobył srebrny medal.
 • Archeolog Piotr Mitura z Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego i pracownicy Muzeum Regionalnego w Mielcu rozpoczęli badania na Porębach Wojsławskich, gdzie spodziewano się odkryć ślady dawnej osady ludzkiej. W czasie badań trwających dwa lata zlokalizowano 40 obiektów z różnych okresów historii.
 • Z niewiadomych przyczyn PKP obniżyła prędkość szlakową pociągów osobowych z 60 km/godz. do 30 km/godz. na odcinku Rzochów-Padew Narodowa.


1993

 • 1 I Biuro Pracy w Mielcu zostało przekształcone na Rejonowy Urząd Pracy, który wyłączono ze struktury administracji rządowej.
 • I W czasie spotkania w Mielcu prezydent Mielca Władysław Bieniek i mer Mukaczewa W. Ilto podpisali umowę o partnerstwie miast.
 • 9 I W związku z trudnościami finansowymi zarząd FKS „Stal” wycofał zespół siatkówki mężczyzn z rozgrywek II ligi.
 • 15 I W godzinach nocnych wybuchł pożar w internacie Zespołu Szkół Technicznych przy ul. S. Wyspiańskiego 6. Hospitalizowano 3 uczniów. Do całkowitego zniszczenia budynku i wyposażenia nie doszło dzięki sprawnej akcji straży pożarnej.
 • 19 I Pismem okólnym nr 2 zarządcy komisarycznego WSK „PZL-Mielec” Stanisława Żmudy wprowadzono regulamin zakładający m.in. wypowiedzenie umów o pracę 3 300 pracownikom w terminach 1 II, 1 III i 1 IV 1993 r.
 • 21 I W WSK „PZL-Mielec” zatrudnionych było około 11 tysięcy osób.
 • 25 I W rezultacie kontroli Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej mieleckie Radio HIT FM zawiesiło nadawanie programu.
 • 28 I W Domu Dziennego Pobytu przy ul. A. Kocjana 15 utworzono Klub Seniora „Pogodna Jesień” pod auspicjami Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • 2-3 II W Mielcu podpisano umowę pomiędzy ambasadorem USA w Polsce Thomasem Simonsem i prezydentem miasta Mielca Władysławem Bienkiem, na mocy której rząd amerykański przyznał Mielcowi grant w wysokości 400 tysięcy dolarów na opracowanie studium opłacalności zaopatrzenia miasta w energię cieplną.
 • 4 II Na lotnisku w Rzeszowie wylądował samolot Socata wyprodukowany przez francuskie zakłady lotnicze w Tarbes w kooperacji z WSK „PZL-Mielec”. Samolot został zakupiony przez rzeszowski Ośrodek Kształcenia Lotniczego.
 • 5 II Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło wniosek o postawienie Usługowo-Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Przyszłość” w stan likwidacji.
 • 24 II W przedsiębiorstwach przemysłu zbrojeniowego (także w Mielcu) w godz. 1000 – 1200 odbył się strajk ostrzegawczy. Podłożem protestu było narastające zaniepokojenie coraz gorszą kondycją przedsiębiorstw i brakiem zdecydowanych działań rządu.
 • II Powstała Agencja Ochrony Mienia i Osób „Kobra” Sp. z o.o.
 • 11 III Na zebraniu założycielskim w Mieleckim Ośrodku Kultury utworzono Mielecką Izbę Gospodarczą (MIG) – samorząd gospodarczy zrzeszający podmioty gospodarcze z Mielca i rejonu mieleckiego.
 • 25 III Do Mielca przybył minister przemysłu Wacław Niewiarowski. W Mieleckim Ośrodku Kultury spotkał się z byłym i nowym zarządcą komisarycznym WSK – Stanisławem Żmudą i Wiesławem Pastułą oraz przedstawicielami władz wojewódzkich i miejskich.
 • 30 III Powstało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej.
 • III W obiektach przy ul. T. Kościuszki rozpoczął działalność produkcyjną Zakład Konfekcyjny „Modentex” Stanisław Padłowski.
 • 1 IV W rezultacie restrukturyzacji WSK „PZL-Mielec” powstały firmy MELEX Sp. z o.o. i Wytwórnia Silników „PZL-Mielec” Sp. z o.o.
 • IV Utworzono Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
 • 1 V W niskim parterze Domu Kultury przy al. Niepodległości 7 otwarto restaurację „Odyseja 2000”.
 • 3 V Święto 3 Maja uczczono Mszą św. w kościele św. Mateusza, pochodem ulicami miasta i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Wolności. W następnych latach taki przebieg głównych uroczystości stał się tradycją.
 • V W 18 mieleckich szkołach (na 22 funkcjonujące) odbył się jednodniowy strajk. Protestowano przeciwko niskiemu wynagrodzeniu i niewłaściwym relacjom pomiędzy władzami oświatowymi a nauczycielami.
 • VI Bracia Bikowie: Kazimierz, Zdzisław i Stanisław założyli Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIBMOT specjalizujące się w branży motoryzacyjnej.
 • 1 VII Powstało Galicyjskie Towarzystwo Informatyczne Sp. z o.o. w Mielcu (GTI), zajmujące się projektowaniem i tworzeniem kompleksowych systemów informatycznych.
 • 1-4 VII Z inicjatywy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Mielec zorganizowano Międzynarodowy Zlot Sokołów Polskich dla uczczenia 50. rocznicy tragicznej śmierci gen. Władysława Sikorskiego.
 • 23-24 VII W czasie lekkoatletycznych Mistrzostw Polski w Kielcach zawodnik „Stali” Mielec Lech Kowalski zdobył tytuł mistrza Polski w rzucie młotem wynikiem 72,16 m.
 • 26 VII Zmarł Mirosław Maciąga (l. 61) – nauczyciel, doktor nauk humanistycznych, badacz dziejów ziemi mieleckiej i autor wielu publikacji na tematy regionalne, współzałożyciel Muzeum Regionalnego w Mielcu.
 • 27 VII Piloci Henryk Bronowicki i Tadeusz Franaszczuk wykonali pierwszy lot na samolocie PZL M28 Skytruck, wyprodukowanym w WSK „PZL-Mielec”.
 • 28 VIII W zamku w Przecławiu odbyło się spotkanie premier RP Hanny Suchockiej z samorządowymi władzami województwa rzeszowskiego, miasta Mielca i gmin rejonu mieleckiego oraz biznesmenami z terenu Polski południowo-wschodniej. Głównym tematem spotkania była dyskusja nad możliwościami powstania i rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.
 • 4 IX Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 24 VIII, na mocy którego miasto Mielec oraz gminy: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Przecław i Tuszów Narodowy zaliczone zostały do gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Decyzja ta wiązała się z przyznaniem tym gminom pomocy finansowej.
 • 4 IX W Rzochowie odbyła się uroczystość oddania do użytku i poświęcenia nowego budynku szkolnego przy ul. Wandy. W uroczystości uczestniczyli m.in. biskup tarnowski dr Józef Życiński, kurator oświaty w Rzeszowie Jan Stanisz i prezydent miasta Mielca Władysław Bieniek.
 • 4 IX – 17 X Na terenie Rzochowa w wyniku podpaleń wybuchło kilka pożarów, co wywołało powszechną psychozę strachu. Utworzono straż obywatelską w celu obrony przed kolejnymi podpaleniami. Podpalaczem okazał się 17-letni strażak z OSP, który był jednym z pierwszych gaszących pożar.
 • 6 IX Na I Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach WSK „PZL-Mielec” zaprezentowała samoloty: I-22 „Irydę”, „Bryzę” i „Iskierkę”.
 • 11 IX Odsłonięto i poświęcono pomnik Armii Krajowej na terenie obok cmentarza parafialnego przy ul. H. Sienkiewicza.
 • 11-12 IX Na mieleckim lotnisku odbył się festyn lotniczy „Mielec–93”.
 • 18 IX Na lotnisku Balice koło Krakowa odbyła się uroczystość przekazania przez WSK „PZL-Mielec” samolotu dyspozycyjnego PZL M-20 „Mewa” Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Krakowie. Matką chrzestną samolotu została znana aktorka Anna Dymna.
 • 28 IX Rada Miejska przyjęła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca”.
 • IX Utworzono Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowaczy z siedzibą w budynku MOPS przy ul. I. Łukasiewicza.
 • 8 X W mieleckiej WSK uroczyście przekazano amerykańskiej firmie Boeing Company pierwsze drzwi do pasażerskiego samolotu Boeing-757 wyprodukowane w WSK.
 • 2 XI Wybuchł pożar na strychu Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. T. Kościuszki. Zniszczeniu uległa część dachu, ale reszta budynku ocalała.
 • 11 XI Głównymi uroczystościami z okazji Narodowego Święta Niepodległości były: Msza św. w kościele św. Mateusza, pochód ulicami T. Kościuszki i A. Mickiewicza oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Wolności. Te formy uczczenia święta, jako przyjęta tradycja, organizowane są corocznie 11 XI.
 • 4 XII W Szkole Podstawowej nr 1 odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia działalności tej szkoły.
 • 8 XII Powstało Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 • 31 XII Stopa bezrobocia w subregionie mieleckim wynosiła 21,9 %. Mielec z rejonem był zaliczany do rejonów strukturalnego bezrobocia.

Ponadto w 1993 r.:

 • W międzypaństwowym trójmeczu lekkoatletycznym Czechy-Węgry-Polska w Pradze reprezentujący Polskę zawodnik „Stali” Mielec Lech Kowalski zwyciężył w rzucie młotem (73,60 m).
 • Zmarł Mieczysław Gronek (l. 72) – dyrektor WSK Mielec w latach 1953-1962, inicjator wielu przedsięwzięć ważnych dla rozwoju WSK i miasta Mielca.
 • Mielczanin Aleksander Kopeć został wybrany na prezesa Zarządu Wojewódzkiego Porozumienia Centrum w Rzeszowie i pełnił tę funkcję do 1999 r.
 • W wyborach parlamentarnych na posła na Sejm RP wybrany został mielczanin Zbigniew Mączka z listy Unii Demokratycznej.
 • Wydano pierwszy Oficjalny Informator Miejski „Mielec” – kolorowy folder promocyjno-informacyjny.


1994

 • 1 I Sponsorem ekstraklasowej drużyny piłki nożnej FKS „Stal” została niemiecka firma BMA z Norymbergi. Utworzono Autonomiczną Sekcję Piłki Nożnej, a jej prezesem został Thomas Merkel – właściciel firmy BMA.
 • 26 II Zmarł Zdzisław Dziedzic (l. 57) – działacz społeczno-polityczny, naczelnik miasta Mielca (22 XII 1973 – 30 VI 1975), długoletni kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Mielcu.
 • 2 III Rada Miejska wyraziła zgodę na likwidację Państwowego Ośrodka Maszynowego w osiedlu Wojsław.
 • 5 III W ustawie budżetowej Sejm zapisał 300 mld zł na zakup samolotów Iryda w WSK „PZL-Mielec”.
 • 24 III Senat skreślił zapis w ustawie budżetowej zobowiązujący MON do przeznaczenia 300 mld na zakup samolotów Iryda z WSK „PZL-Mielec”.
 • 27 III Sejm odrzucił senacką poprawkę do budżetu w sprawie 300 mld zl na zakup samolotów Iryda z Mielca.
 • III Zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. Tadeusza Sołtyka, powołany przez przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, stwierdził m.in.”…Program Irydy nie ma realnej alternatywy w okresie najbliższych 10 lat…Oficjalne wypowiedzi w środkach masowego przekazu o rzekomej nieprzydatności samolotu Iryda ocenić należy całkowicie negatywnie…”
 • 1 IV Zakład Pogrzebowy MPGK przekształcono w firmę prywatną.
 • 4 IV Zmarł Henryk Momot (l. 66) – magister sztuki, kierownik Wydziału Kultury PPRN, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a następnie dyrektor Muzeum Regionalnego, twórca wielu obrazów oraz autor publikacji na temat historii Mielca.
 • IV Z inicjatywy Kazimierza Królikowskiego i gmin rejonu mieleckiego powstała Fundacja Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego (FMCKiRG) w Mielcu.
 • IV Rozpoczęło działalność Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych EMPIS Sp. z o.o., specjalizujące się w projektowaniu i wykonawstwie instalacji różnego typu.
 • 2 V Siatkarki FKS „Stal” zdobyły 3. miejsce w ekstraklasie i brązowe medale Mistrzostw Polski w sezonie 1993/1994.
 • 26 V W Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zarejestrowano pierwszy w Mielcu Uczniowski Klub Sportowy – „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 8.
 • 28 V – 5 VI Na Międzynarodowej Wystawie Techniki Lotniczej i Astronautycznej ILA’94 w Berlinie zaprezentowały się polskie zakłady lotnicze, m.in. WSK „PZL-Mielec”.
 • Wiosna Z inicjatywy proboszcza parafii Ducha Świętego, ks. Władysława Marcinowskiego, w budynku parafialnym utworzono Katolicki Ośrodek Kultury.
 • V Otwarto zbór Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. M. Reja 1.
 • 24-26 VI Na Mistrzostwach Polski w Lekkoatletyce w Pile reprezentujący Mielec Lech Kowalski (FKS „Stal”) zdobył tytuł mistrza Polski w rzucie młotem.
 • 30 VI W Ministerstwie Przemysłu i Handlu podpisano akt przekształcenia WSK „PZL-Mielec” w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Funkcjonowanie w nowej formule organizacyjnej rozpoczęto od 1 VII. Pierwszym prezesem zarządu został Wiesław Pastuła – dotychczasowy zarządca komisaryczny WSK „PZL-Mielec”.
 • 6 VII W czasie pierwszej sesji Rada Miejska wybrała na przewodniczącego Andrzeja Osnowskiego.
 • 8 VII Rada Miejska wybrała na prezydenta miasta Janusza Chodorowskiego.
 • 21 VII W Caracas (Wenezuela) zaprezentowano samolot Skytruck wyprodukowany w WSK „PZL-Mielec”.
 • 27 VII Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej w budynku przy ul. A. Kocjana 15.
 • 31 VII W kościele św. Mateusza i na placu OSP przy ul. J. Kilińskiego odbyły się uroczystości 125-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu.
 • 17-25 VIII W XII Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę uczestniczyło ponad 1000 mieszkańców Mielca.
 • 30 VIII W budynku przy ul. E. Biernackiego 2a otwarto Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej.
 • 1 IX Rozpoczął funkcjonowanie Zespół Szkół Medycznych w budynku Liceum Medycznego przy ul. T. Kościuszki 7.
 • 10 IX Z inicjatywy mieleckiego Koła Światowego Związku AK w kościele św. Mateusza odbyły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci pomordowanych na Polskich Ziemiach Wschodnich w latach 1939-1945.
 • 11 IX W czasie II Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego „Kielce-94” WSK „PZL-Mielec” zaprezentowała szereg wyrobów, a wśród nich samoloty An-28, Iskierka i Iryda.
 • 11 IX W Salonie Lotniczym w Farnborough (Wielka Brytania) WSK „PZL-Mielec” zaprezentowała samolot Irydę.
 • 12-18 IX ZPiT „Rzeszowiacy” koncertował w północnych Włoszech.
 • 23 IX W Mielcu przebywał z wizytą minister pracy Leszek Miller.
 • 24-29 IX W ramach programu „Ouverture” (kontakty partnerskie miast) delegacja Mielca przebywała w Shannon (Irlandia), gdzie funkcjonuje specjalna strefa ekonomiczna.
 • 27 IX Otwarto Prywatną Szkołę Menadżerów z zajęciami w budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Kazimierza Jagiellończyka.
 • 29 IX – 1 X W hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Gościem Zjazdu był prezydent RP Lech Wałęsa.
 • 30 IX – 1 X W ramach restrukturyzacji WSK „PZL-Mielec” powstały dwie spółki z o.o. Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych „PZL-Mielec” i Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PZL-Mielec”.
 • 6-7 X W Mielcu odbył się Ogólnopolski Zjazd Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego. Uczestniczyli przedstawiciele 50 agencji.
 • 12 X W międzypaństwowym eliminacyjnym meczu piłki nożnej do Mistrzostw Europy-96, rozegranym na stadionie FKS „Stal”, Polska pokonała Azerbejdżan 1 : 0 (1 : 0).
 • 23 X W hali sportowo-widowiskowej odbył się turniej par tanecznych w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Tańca Towarzyskiego „Leliwa-94”.
 • 26 X Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu Miejskiego Zarządu Przedszkoli i Żłobków.
 • 27 X W budynku po zlikwidowanym żłobku przy ul. A. Kocjana 15 rozpoczął funkcjonowanie Warsztat Terapii Zajęciowej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo.
 • 1-30 XI W Galerii MOK (byłego RCK) eksponowano wystawę „Arcydzieła malarstwa polskiego ze zbiorów mielczan”.
 • 9 XI Rada Miejska zatwierdziła nowy miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca.
 • 10 XI W Zespole Szkół Zawodowych im. prof. J. Groszkowskiego uroczyście odsłonięto odtworzony medalion marszałka Józefa Piłsudskiego. (Medalion z 1932 r. został zdjęty i zniszczony w latach 40.)
 • 10-20 XI W ramach obchodów Święta Niepodległości i „Dni Mielca-94” zorganizowano ponad 50 imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych.
 • 12-20 XI W kościołach Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Mateusza odbył się X Tydzień Kultury Katolickiej pod hasłem „Rodzina Kościołem Domowym i Fundamentem Ojczyzny”.
 • 21 XI Trybunał Konstytucyjny uznał skargę prezydenta Lecha Wałęsy na budżet państwa w części dotyczącej zapisu o zakupach krajowego sprzętu, w tym 300 mld na zakup samolotów Iryda z mieleckiej WSK, orzekając, że „Sejm nie miał prawa nakazać wojsku kupna samolotów Iryda”.
 • 24-26 XI Radio Hit-FM Sp. z o.o. oficjalnie rozpoczęło emitowanie programu. Siedzibą redakcji były pomieszczenia pod trybunami od strony ul. L. Solskiego.
 • 29 XI – 4 XII W ramach programu „Ouverture” delegacja Mielca uczestniczyła w spotkaniu miast partnerskich w Casale Monferrato (Włochy).
 • 1 XII W ramach restrukturyzacji WSK „PZL-Mielec” powstał Zakład Pomocy Fabrykacyjnych Sp. z o.o.
 • 2 XII Mielecka firma R&G została laureatem konkursu „Złota piętnastka firm polskich-1994”.
 • 19 XII W willi przy ul. T. Kościuszki 30 otwarto Lokalny Dom Pomocy Społecznej – stacjonarną placówkę pomocy społecznej.
 • 19 XII Uruchomiono Stację Uzdatniania Wody z zastosowaniem ozonowania, co zdecydowanie poprawiło jakość wody w sieci miejskiej.
 • 28 XII Rada Miejska wyraziła zgodę na utworzenie na terenie miasta Mielca Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ponadto w 1994 r.:

 • WSK „PZL-Mielec” zorganizowała wielką akcję promocyjną SKYTRUCK DEMO TOUR, w ramach której piloci Henryk Bronowicki i Tadeusz Franaszczuk demonstrowali mielecki samolot Skytruck na około 1000 lotniskach w 23 państwach obu Ameryk. Pokonano wówczas trasę o łącznej długości 56 000 km.
 • W mieleckim szpitalu utworzono Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 • Powstała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Zakończył działalność OBR WSK.
 • Powstało Koło Unii Wolności.
 • Powstała firma TERMINAL – MIELEC Sp. z o.o., prowadząca sprawy celne.
 • Katarzyna Rżany została wybrana Miss Mielca 1994 w czasie imprezy w kinie „Bajka”.
 • Rozebrano budynek byłego Domu Robotniczego przy ul. Wolności.
 • Rada Miejska zmieniła nazwę ulicy Gwardii Ludowej na Partyzantów.
 • Ukazał się pierwszy numer pisma „Fara Mielecka”, wydawanego przez parafię św. Mateusza.
 • Wydano pierwszy numer pisma „Trinitas” parafii Trójcy Przenajświętszej w Mielcu.
 • Na bazie zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa Ogrodniczego (PGO) powstała firma Gospodarstwo Ogrodnicze „SOBO” S.C.
 • Janusz Kowalski uruchomił Zakład Produkcji Odzieży Skórzanej „Gracja” przy ul. J. Kilińskiego.
 • W czasie Mistrzostw Europy w Karate Fudokan w Pradze reprezentantki Polski: Edyta Skóra, Elżbieta Pawełek i Agnieszka Mróz (MKK „Kaminari” Mielec) zdobyły srebrne medale w kata drużynowym.
 • W Mistrzostwach Europy w Karate Tradycyjnym w Passau reprezentujące Polskę zawodniczki MKK „Kaminari” Mielec: Edyta Skóra, Elżbieta Pawełek i Agnieszka Mróz zdobyły brązowe medale w kata drużynowym.
 • Wydano III tom monografii „Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu” pod redakcją prof. Feliksa Kiryka.


1995

 • 2 I Otwarto pierwszy sklep w nowo wybudowanym Centrum Handlowo-Usługowym „Pasaż”.
 • 8 I Młodzi organizatorzy „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” w Mielcu zebrali blisko 130 mln zł (starych), przedmioty ze złota i srebra i kilka milionów w walucie obcej. Celem WOŚP-95 była pomoc dzieciom z chorobami nowotworowymi.
 • 25-27 I Delegacja Mielca przebywała w partnerskim mieście Mukaczewie (Ukraina) i omawiała z gospodarzami możliwości współpracy gospodarczej.
 • 26-29 I Pojazdy Melex eksponowano na międzynarodowej wystawie w Zurichu (Szwajcaria).
 • 8-12 II W ramach programu „Ouverture” gościły w Mielcu delegacje zaprzyjaźnionych z Mielcem miast Casale Monferrato (Włochy) i Shannon (Irlandia).
 • 15 II 1995 Rozpoczęła działalność Mielecka Szkoła Biznesu – Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych.
 • 28 II – 1 III W ramach restrukturyzacji WSK „PZL-Mielec” utworzono kolejne spółki z o.o.: Zakład Lotniczy „PZL-Mielec”, Zakład Utrzymania Ruchu „PZL-Mielec” i Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „Centrala”.
 • 15-31 III Pojazdy Melex z WSK „PZL-Mielec” zaprezentowano na targach w Kairze (Egipt).
 • 18 III W hali sportowo-widowiskowej koncertował zespół „Lady Pank”.
 • 26 III W czasie wizytacji kanonicznej w parafii św. Mateusza biskup tarnowski Józef Życiński poświęcił Lokalny Dom Pomocy Społecznej.
 • 29 III WSK „PZL-Mielec” przekazała wojsku 3 samoloty Iryda.
 • III Powstało Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Joongpol” sp. z o.o.
 • Wielkanoc Ukazał się pierwszy numer gazety parafii Ducha Świętego „Spod Znaku Ducha Świętego”.
 • 2 IV W sali widowiskowej Mieleckiego Domu Kultury wystąpił z recitalem Czesław Niemen.
 • 4-10 IV WSK „PZL-Mielec” zaprezentowała na Międzynarodowych Targach w Friedrichshafen (Niemcy) samoloty M-28 i M-20 Mewa.
 • 7 IV W filii „Jadernówka” Muzeum Regionalnego otwarto wystawę „Katyń 1940” poświęconą mieleckim ofiarom zbrodni katyńskiej NKWD.
 • 14 IV Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „Centrala” rozpoczęło instalowanie telefonów na terenie osiedla W. Szafera.
 • 29 IV W ramach restrukturyzacji WSK „PZL-Mielec” utworzono Zakład Zaopatrzeniowo-Magazynowy „PZL-Mielec” Sp. z o.o.
 • 13 V Na placu apelowym Szkoły Podstawowej nr 3 uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową „Żołnierzom Ziemi Mieleckiej poległym za Ojczyznę”.
 • 15 V W Mielcu i Przecławiu przebywał z wizytą ambasador USA w Polsce Nicolas Rey.
 • 19 V – 4 VI W czasie „Dni Młodości-95” zorganizowano na terenie Mielca ponad 60 imprez artystycznych i sportowych.
 • 21 V W kinie „Bajka” odbyły się wybory Miss Mielca 1995, którą została Anna Ratusińska.
 • 27 V W Międzyzakładowej Przychodni Medycyny Pracy przy WSK „PZL-Mielec” otwarto pracownię mammograficzną. Mammograf został zakupiony ze środków finansowych pozyskanych przez Fundację „S.O.S. – Życie”.
 • 31 V Niepubliczna Szkoła Biznesu Policealne Studium Zawodowe w Mielcu została wpisana do rejestru Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, co było formalną podstawą do rozpoczęcia działalności edukacyjnej.
 • V W finałowym meczu Pucharu Polski, rozegranym w mieleckiej hali sportowo-widowiskowej, Petrochemia Płock pokonała Iskrę Ceresit Kielce 31 : 29 (14 : 17).
 • 18-23 VI W 67 Międzynarodowych Targach Poznańskich eksponowano wyroby spółek „PZL-Mielec” i kilku innych firm z Mielca i regionu.
 • 20 VI W czasie Światowego Kongresu Polonii Medycznej dr Teodor Cienciała, lekarz zasłużony dla Mielca i regionu, otrzymał prestiżowy Medal Kapituły „Gloria Medicinae”.
 • 30 VI W ramach restrukturyzacji WSK „PZL-Mielec” utworzono dwie kolejne spółki z o.o. – Przedsiębiorstwo „Polgraf” „PZL-Mielec” i Zakład Transportu „PZL-Mielec”.
 • 3 VII Zmarł Tadeusz Grzybowski (l. 84) – długoletni pracownik WSK Mielec, wybitny konstruktor, autor szeregu wynalazków.
 • 8 VII W czasie XXIV Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej w Bangkoku (Tajlandia) reprezentujący Polskę uczeń I LO im. S. Konarskiego w Mielcu Marcin Kaczor zdobył srebrny medal.
 • VII Zawodnik FKS „Stal” Lech Kowalski zdobył szósty tytuł mistrza Polski w rzucie młotem w czasie Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce w Warszawie.
 • 13 VII Zmarła Maria Kostecka (l. 87) – nauczycielka, długoletni pracownik WSK Mielec, członek kolegium redakcyjnego „Głosu Załogi”, długoletnia wyróżniająca się aktorka teatru ZDK i później RCK WSK Mielec.
 • 22 VII W czasie międzynarodowych pokazów lotniczych w Faisford (Wielka Brytania) ekipa polska zaprezentowała się na samolotach PZL TS-11 Iskra wyprodukowanych przez WSK „PZL-Mielec”.
 • 26-28 VII W Mielcu aresztowano 5 osób podejrzanych o przemyt narkotyków.
 • VII – VIII W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbył się cykl koncertów organowych w wykonaniu uczestników Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku.
 • 1 VIII W ramach restrukturyzacji WSK „PZL – Mielec“ powstała nowa spółka z o.o. – Ośrodek Wczasowo-Rekreacyjny „Rzemień”.
 • 17 VIII W czasie pokazów promocyjnych w USA rozbił się samolot M-26 Iskierka wyprodukowany w Zakładach Lotniczych „PZL-Mielec”.
 • 18-20 VIII W Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet im. Z. Krzyżanowskiego, przeprowadzonym w mieleckiej hali sportowo-widowiskowej, zwyciężyła reprezentacja Czech przed Polską, Ukrainą i Holandią.
 • 29 VIII W Zakładzie Lotniczym „PZL-Mielec” Sp. z o.o. odbył się jednodniowy strajk. Po negocjacjach, korzystnych dla strajkujących zwłaszcza w sferze ekonomicznej, strajk zakończono.
 • 29 VIII Rada Ministrów podjęła decyzję o utworzeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.
 • 1 IX Kolejnym punktem restrukturyzacji WSK „PZL-Mielec” było utworzenie Centrum Usług Socjalno-Bytowych i Turystycznych „PZL-Mielec” Sp. z o.o.
 • 1 IX W ramach Zespołu Szkół Technicznych rozpoczęło działalność Liceum Techniczne.
 • 4 IX Utworzono w Mielcu Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie S.A., zarządzający pierwszą w Polsce Specjalną Strefą Ekonomiczną w Mielcu.
 • 5 IX Rozporządzeniem Rady Ministrów utworzona została pierwsza w Polsce Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC na obszarze 627 ha w północnej części miasta.
 • 21 IX W Teheranie podpisano kontrakt na ochronę roślin w Iranie w 1996 r. przy pomocy samolotów rolniczych mieleckiego Zakładu Usług Agrolotniczych.
 • 23 IX – 8 X Odbyły się „Dni Mielca-95”, a w ich programie ponad 60 imprez, m.in. Festyn Lotniczy, 25-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej, 90-lecie Gimnazjum i Liceum, I Mistrzostwa Polski Lekarzy, Nocne Biegi Uliczne, Memoriał Lekkoatletyczny im. Wacława Gąssowskiego, Koncert Maryjny w wykonaniu chórów z Mukaczewa, Rzeszowa i Mielca.
 • 6-8 X Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zorganizowała w hali sportowo-widowiskowej I Mieleckie Targi Wielobranżowe z udziałem około 70 wystawców krajowych.
 • 9 X W uroczystości otwarcia SSE EURO-PARK MIELEC udział wzięli m.in.: premier Józef Oleksy, minister przemysłu i handlu Klemens Ścierski oraz minister pracy i polityki socjalnej Leszek Miller.
 • 16 X Do Mielca przybyła z roboczą wizytą minister budownictwa i gospodarki przestrzennej Barbara Blida. Głównym punktem programu było spotkanie w Mieleckim Przedsiębiorstwie Budowlanym.
 • 22 X Mielecka Izba Gospodarcza otrzymała Grand Prix-1995 hiszpańskiego magazynu gospodarczego „Edicoin” za najlepsze kreowanie przemysłu i handlu.
 • 30 X W Mielcu przebywał z wizytą minister zdrowia i opieki społecznej Jacek Żochowski. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z warunkami rozbudowy mieleckiego Szpitala Rejonowego.
 • 17 XI W hali sportowo-widowiskowej koncertowały czołowe polskie zespoły rockowe.
 • 19 XI Odbyła się II tura wyborów prezydenta RP. Równolegle przeprowadzono „Referendum w sprawie opłat za wywóz śmieci w Mielcu”. Za samoopodatkowaniem się na koszty wywozu opowiedziało się 87% głosujących, a przeciw 13%.
 • XI W hali sportowo-widowiskowej wystąpiły czołowe polskie zespoły disco-polo.
 • 22 XI W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpiła grupa muzyczna HEY.
 • XI Ukazał się pierwszy numer Mieleckiego Magazynu Gospodarczego „Mega”. Jego właścicielem i redaktorem naczelnym był Janusz Czajowski, a wydawcą – Wydawnictwo „Skorpio”.
 • 27 XI W związku z komunikatem MON o rezygnacji z zakupu samolotów Iryda i zamiarze zakupu francuskich samolotów Alpha-Jet – w Zakładzie Lotniczym „PZL-Mielec” ogłoszono pogotowie strajkowe.
 • XI Powstała Agencja Marketingowa Market Service (właściciel – Mieczysław Przebieglec) – wydawca m.in.: „Wizjera Regionalnego”, „Regionalnego Informatora Przetargowego”, „Wizjera Dębickiego” i „Gońca Mieleckiego”.
 • 1 XII W Zakładzie Lotniczym „PZL-Mielec” odbył się 2-godzinny strajk ostrzegawczy.
 • 4 XII W Zakładzie Lotniczym „PZL-Mielec” rozpoczęto strajk okupacyjny budynku Zarządu. Akcję protestacyjną wsparły m.in. Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” zrzeszone w Sekcji Krajowej Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność”.
 • 5 XII Rząd RP podjął decyzję o wstrzymaniu negocjacji w sprawie zakupu francuskich samolotów Alpha-Jet.
 • 6 XII Mielecka Grupa Młodzieżowa „Mała Laponia” zorganizowała dla dzieci całodniowy „Happening Mikołajkowy Mielec-95” na placu AK.
 • 10 XII W czasie Mistrzostw Europy w Karate Fudokan w Pradze reprezentantka Polski Elżbieta Pawełek (MKK „Kaminari” Mielec) zdobyła srebrny medal i tytuł wicemistrzyni Europy w kumite.
 • 12 XII Rząd RP podjął decyzję o zakupie w latach 1996-1997 6 sztuk samolotu Iryda i zobowiązał Zakład Lotniczy „PZL-Mielec” do unowocześnienia tego samolotu.
 • 13 XII W Zakładzie Lotniczym „PZL-Mielec” zawieszono strajk okupacyjny.
 • 13 XII Utworzono Porozumienie Prawicy w Mielcu.
 • 14-15 XII Odbyły się uroczystości „Nawiedzenia przez Kopię Cudownej Figury Matki Bożej Fatimskiej” mieleckich parafii rzymskokatolickich.
 • 29 XII Uchwałą Rady Miejskiej zmieniono nazwę ulicy J. Gagarina na aleję Ducha Świętego.
 • XII Uruchomiono Środowiskowy Dom Samopomocy w budynku przy ul. E. Biernackiego 4a – placówkę pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • 31 XII Stopa bezrobocia w subregionie mieleckim wynosiła 19,8 %.

Ponadto w 1995 r.:

 • Wyprodukowany w WSK Mielec samolot M-28 uczestniczył w AEROEXPO w Wenezueli.
 • Mielczanin Jerzy Wiesław Posłuszny zainicjował powołanie Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu i został jej rektorem.
 • Po odejściu ks. Józefa Jaworskiego na probostwo do Jodłówki Tuchowskiej – proboszczem parafii w Rzochowie został ks. Józef Węgrzyn, a po jego rezygnacji – ks. Jerzy Ptak.
 • W mieleckim szpitalu utworzono Oddział Opieki Paliatywnej.
 • W zakończonych rozgrywkach I ligi piłki nożnej w sezonie 1994/1995 zawodnik „Stali” Mielec Bogusław Cygan strzelił 16 goli i zdobył tytuł króla strzelców.
 • Ukazał się pierwszy numer Mieleckiego Magazynu Promocyjnego „MEGATIK” wydanego przez Janusza Czajowskiego.
 • Działający w Krakowie mielczanin Krzysztof Droba – muzykolog, twórca i organizator festiwali muzycznych i autor książek o muzyce – został odznaczony najwyższym litewskim odznaczeniem państwowym – Orderem Wielkiego Księcia Giedymina za promowanie muzyki litewskiej.
 • Powstał mielecki Oddział Agencji Ochrony „BEZPOL” Sp. z o.o. w Rzeszowie.
 • Przy mieleckich parafiach rzymskokatolickich reaktywowano Oddziały Akcji Katolickiej.
 • Powstała Fabryka Nadwozi Samochodowych J. Kuczyński & Syn S.C., produkująca i montująca nadwozia samochodowe do przewozu różnych towarów.
 • Zakończyła działalność firma „Gepard”.
 • I MDW „Wiking” ZHR zorganizowała rajd rowerowy trasą: Polska-Słowacja-Austria-Włochy-Francja-Szwajcaria-Niemcy-Polska, pokonując około 4000 km.


1996

 • 1 I Z mocy ustawy samorząd miasta Mielca przejął prowadzenie szkolnictwa podstawowego.
 • 5-7 I W czasie IV edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mielcu młodzi organizatorzy uzbierali ponad 150 mln zł (starych) na pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach.
 • 12 I Zakończył się program „PHARE STRUDER”, który wspierał inwestycje z tzw. Funduszu Dotacji dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Z tej formy pomocy skorzystało 58 firm z terenu Mielca i gminy Mielec.
 • 24 I W czasie lotu szkoleniowego nad miejscowością Niedźwiedź koło Dęblina uległ katastrofie samolot PZL I-22 „Iryda” wyprodukowany w WSK „PZL-Mielec”.
 • I Powstało ogniwo rejonowe Ruchu Odnowy Polski (ROP).
 • I W klubie „Bajka” w wyborach Miss Mielca 1996 zwyciężyła Dorota Dziewit.
 • 11-18 III W Międzynarodowych Targach MUBA w Bazylei (Szwajcaria) wzięła udział ekipa z Mielca, która zorganizowała stoisko promocyjne i wzięła udział w seminarium na temat SSE EURO-PARK MIELEC. Ponadto w promocji kultury regionu mieleckiego uczestniczył ZPiT „Rzeszowiacy”, który wystąpił w Zurychu, a jego kapela grała przy mieleckim stoisku w Bazylei.
 • III Piosenka mielczanina Jerzego Mamcarza „Śmieszna lub smutna piosenka o Don Kichotach” uplasowała się na 1. miejscu na liście przebojów Polskiego Radia w kategorii piosenki lirycznej i utrzymywała tę pozycję przez dziewięć miesięcy.
 • 26-28 IV W hali sportowo-widowiskowej zorganizowano II Mieleckie Targi Wielobranżowe, w których uczestniczyło około 70 wystawców.
 • 1 V Na stadionie FKS „Stal” rozegrano towarzyski międzypaństwowy mecz piłki nożnej, w którym Polska zremisowała z Białorusią 1 : 1 (1 : 0). Mecz obejrzało około 5 tysięcy osób.
 • 3 V W czasie miejskich obchodów Święta 3 Maja, w kościele św. Mateusza podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny poświęcono sztandar NSZZ „Solidarność, a następnie uczestnicy przeszli pod pomnik Wolności i złożyli kwiaty.
 • 3-4 V W brazylijskim mieście Anapolis przebywała delegacja Mielca z prezydentem miasta Januszem Chodorowskim i przedstawicielami Zakładu Lotniczego „PZL-Mielec”. Głównym punktem wizyty była uroczystość rozpoczęcia budowy montowni mieleckiego samolotu M-18 Dromader.
 • 4 V Samolot M-28 Skytruck wyprodukowany przez Zakład Lotniczy „PZL-Mielec” eksponowano na wystawie lotniczej w RPA, a następnie w Botswanie i Tanzanii.
 • V Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Mielec” rozpoczęła wydawanie „Gazetki NSZZ Solidarność”.
 • 10 V W czasie wizytacji SSE EURO-PARK MIELEC wiceminister przemysłu i handlu Tadeusz Soroka wręczył pierwszym firmom zezwolenia na działalność w strefie. Otrzymały je „Agmar Telekom” i Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych.
 • 18 V Odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 3 imienia Wojska Polskiego i wręczenia sztandaru, połączona z odsłonięciem nowej „Ściany Pamięci Narodowej” i otwarciem Izby Tradycji Szkoły.
 • 13-19 V Na Międzynarodowej Wystawie Techniki Lotniczej i Kosmicznej „ILA-96” w Berlinie zaprezentowano samoloty produkowane w Zakładzie Lotniczym „PZL-Mielec”.
 • 29 V – 2 VI W ramach „Dni Młodości-96” zorganizowano szereg imprez kulturalnych i sportowych, będących przeglądem osiągnięć dzieci i młodzieży.
 • 30 V W WSK „PZL-Mielec” przebywała z wizytą delegacja Sił Zbrojnych Królestwa Szwecji.
 • 18 VI Oficyna Wydawnicza „Press Media” Roman Oraczewski otrzymała zezwolenie na działalność w ramach SSE EURO-PARK MIELEC.
 • 26 VI Decyzją Rady Ministrów z dniem 1 VII Mielec został skreślony z listy miast zagrożonych strukturalnym bezrobociem.
 • 26 VI Rada Miejska postawiła w stan likwidacji zakłady budżetowe: Przedsiębiorstwo Miejskiej Komunikacji Samochodowej, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i z dniem 1 IX 1996 r. utworzyła spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: MKS, MZBM i MPGK.
 • 29 VI 6-osobowa ekipa I MDW „Wiking” ZHR zdobyła Mont Blanc (4810 m) – najwyższy szczyt w Europie.
 • 1 VII Powstał Wydział Zamiejscowy w Mielcu Big Banku S.A. Grupy Kapitałowej Big Bank Gdański S.A.
 • 9 VII Firma EUROCAST Sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC.
 • 1-7 i 15-21 VII W Mielcu i Mukaczewie (Ukraina) – partnerskim mieście Mielca – zorganizowano Międzynarodowy Plener Malarski.
 • 18 VII Odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia Środowiskowego Domu Samopomocy. (Działał od 1.03.)
 • 23-24 VII W ramach X Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie na scenie MOK w Mielcu koncertowały zespoły z Genk (Belgia) i Los Angeles (USA).
 • 11 VIII Powstało Stowarzyszenie Mieleckich Podlasiaków z siedzibą w Mielcu.
 • 4 VIII Ukazał się pierwszy numer czasopisma „Ikona” – Tygodnik Duszpasterski Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 • 11 VIII W kościele MBNP i na terenie Cyranki odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia powstania OSP Cyranka.
 • 12 VIII W Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie zarejestrowano Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane.
 • 13-14 VIII Rozpoczęło pracę Studio Mielec Radia „Dobra Nowina” w Tarnowie.
 • 14 VIII Oddano do użytku segment kuchenny Szpitala Rejonowego w Mielcu.
 • 15 VIII M/s Mielec rozpoczął pływanie pod banderą Wysp Marshalla.
 • 20 VIII Firma Melnox Sp. z o.o. (kapitał austriacki), produkująca materiały do wyposażenia mieszkań z płyt drewnopodobnych, otrzymała zezwolenie na działalność na terenie SSE EUROPARK MIELEC.
 • 20 VIII Zezwolenie na działalność w SSE EURO-PARK MIELEC otrzymała firma Atlantis Sp. z o.o. – producent płyt warstwowych do budowy m.in. obiektów przemysłowych i gospodarczych.
 • 30 VIII W Caracas (Wenezuela) przedstawiciele Zakładu Lotniczego „PZL-Mielec” podpisali kontrakt na dostawę samolotów Skytruck dla Gwardii Narodowej w Wenezueli.
 • 1 IX Biskup tarnowski Józef Życiński dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego w budowanym kościele św. Marka Ewangelisty w Rzochowie.
 • 1 IX Z inicjatywy samorządu miasta Mielca rozpoczęło funkcjonowanie V Liceum Ogólnokształcące w budynkach Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Cz. Tańskiego 3 i wraz z tą placówką utworzyło Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1.
 • 2 IX Na podstawie porozumienia pomiędzy Zarządem WSK „PZL-Mielec” i Zarządem Miasta Mielca część obiektów sportowych WSK (halę z basenem krytym, boiska treningowe obok hali i baseny otwarte) przekazane zostały Gminie Miejskiej Mielec na własność i utrzymanie.
 • 6 IX W Kuratorium Oświaty w Rzeszowie odbyło się spotkanie kuratora, prezydenta miasta Mielca oraz dyrektorów Zespołów Szkół Technicznych i Zawodowych w Mielcu. W rezultacie spotkania podjęto decyzję o utworzeniu w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego.
 • 12-15 IX W czasie IV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego „Kielce-96” jedno z wyróżnień otrzymał ambulans reanimacyjny wyprodukowany przez Wytwórnię Silników „PZL-Mielec”.
 • 16 IX Utworzono mielecki oddział Akcji Wyborczej Solidarność (AWS). Jego przewodniczącą została Urszula Malińska.
 • 21-22 IX Na mieleckim lotnisku i w przecławskim zamku odbyły się uroczystości 50-lecia Aeroklubu Mieleckiego i 25-lecia Zakładu Usług Agrolotniczych.
 • 27 IX Przy wielotysięcznej publiczności na alei Niepodległości odbyły się II Nocne Biegi Uliczne „Olimpiada 2012”.
 • 29 IX W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i na placu Armii Krajowej odbyły się uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej.
 • 4-6 X W hali sportowo-widowiskowej zorganizowano III Mieleckie Targi Wielobranżowe, w których wzięło udział około 80 wystawców krajowych i zagranicznych.
 • 6 X Zmarł Antoni Rybak (l. 84) – rolnik, żołnierz Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, uczestnik bitwy o Narvik, działacz społeczny i polityczny, członek ZSL, poseł na Sejm PRL w latach 1961-1969.
 • 22 X Ulicami Mielca przeszło kilkaset osób, protestując przeciwko ustawie o liberalizacji warunków przerywania ciąży.
 • 23 X Zezwolenie na prowadzenia działalności w SSE EURO-PARK MIELEC otrzymała firma Plastic Factory „COBI” SA. – producent zabawek z tworzyw sztucznych.
 • 28 X W kościele św. Mateusza i w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. T. Kościuszki 4 odbyły się uroczystości symbolicznego 500-lecia oświaty w Mielcu.
 • 29 X Zezwolenie na działalność w SSE EURO-PARK MIELEC otrzymała firma J. W. Industries Sp. z o.o.
 • 30 X W hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” rozegrano mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn, w którym Polska pokonała Słowację 28 : 26.
 • 30 X II-ligowa drużyna FKS „PZL-Stal” nie wyszła na własne boisko na ligowy mecz z „Cracovią” i przegrała walkowerem 0:3. Był to protest przeciwko rosnącym zaległościom finansowym klubu wobec zawodników i pierwsze takie wydarzenie w dziejach klubu.
 • 5 XI Odbyła się uroczystość przekazania do użytku budynku administracyjnego Oddziału ARP Warszawa w Mielcu zarządzającego SSE EURO-PARK MIELEC przy ul. Partyzantów 25. Wręczono też zezwolenia na prowadzenie działalności następującym firmom: Cargo „PZL-Mielec” Sp. z o.o., Laboratorium Frakcjonowania Osocza Sp. z o.o., Plastic Factory „Cobi” SA. i J.W. Industries Sp. z o.o.
 • 12 XI Przekształcono Przedsiębiorstwo Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Miejską Komunikację Samochodową Sp. z o.o.
 • 15 XI W WSK „PZL-Mielec” odbyło się uroczyste przekazanie samolotu PZL M-26 Iskierka Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
 • 26 XI Zakład Mechaniczny MECH-GO Zbigniew Gryc otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE EURO-PARK MIELEC.
 • 23-29 XI W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbyły się wykłady i koncerty w ramach „Dni Kultury Katolickiej”. Jednym z wykładowców był biskup tarnowski dr Józef Życiński.
 • 6 XII W Stacji Uzdatniania Wody zastosowano francuską technologię oczyszczania wody filtrami węglowymi, uzyskując jakość podawanej wody w Mielcu zgodną ze standardami europejskimi.
 • 19 XII Firma BRW Sp. z o.o., specjalizująca się w wykonywaniu frontów meblowych i kompletnych zestawów mebli oraz Zakład Produkcyjny „KAMAX-MIELEC”, produkujący urządzenia do wagonów kolejowych, otrzymały zezwolenia na działalność w SSE EURO-PARK MIELEC.
 • 22 XII Na lotnisku w Babich Dołach koło Gdyni odbyło się uroczyste przekazanie samolotu An-28 (wersja Bryza), wyprodukowanego przez Zakład Lotniczy „PZL-Mielec”, Brygadzie Lotnictwa Marynarki Wojennej.
 • 23 XII W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne Zarządu Miasta Mielca z dyrekcjami najważniejszych instytucji w mieście.
 • 31 XII W zamian za zobowiązania finansowe WSK „PZL-Mielec” przekazało Gminie Miejskiej Mielec m.in. budynek MOK (dom kultury), hotel „Centralny” i tereny pomiędzy basenami odkrytymi a torami kolejowymi.

Ponadto w 1996 r.:

 • Utworzono mielecką komórkę organizacyjną koalicji partii i ugrupowań politycznych Akcja Wyborcza Solidarność (AWS).
 • Tarnowski artysta malarz J. Niedojadło wykonał polichromię w kościele św. Mateusza.
 • Zenon Nykiel i Andrzej Padykuła założyli firmę budowlaną „Arkada” SC, specjalizującą się w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i usługowym.
 • Powstała firma „Piekarnia i Cukiernia Ewa i Stanisław Konieczny” z siedzibą przy ul. T. Kościuszki.
 • Mielczanin Wiesław Kulikowski został laureatem Nagrody Literackiej I stopnia Miasta Rzeszowa.
 • Wydawnictwo „Skorpio” rozpoczęło wydawanie Mieleckiego Magazynu Promocyjnego „Megatik”. Jego właścicielem i redaktorem naczelnym był Janusz Czajowski.
 • W Wytwórni Silników „PZL-Mielec” Sp. z o.o. wykonano prototyp ambulansu Fiat/Mielec-Diesel.
 • Ukazało się wydawnictwo okolicznościowe „Mielczanin” będące oficjalnym informatorem samorządu miasta Mielca.
 • W WSK „PZL-Mielec” przebywała delegacja Dowództwa Wojsk Lotniczych z dowódcą gen dyw. Kazimierzem Dziokiem na czele.
 • Powstała placówka Banku Handlowego w Warszawie. Jej pierwszą siedzibą był budynek przy ul. Przemysłowej 2.
 • Chór mieszany I LO im. S. Konarskiego pod kierunkiem Pawła Lisa zdobył główną nagrodę „Złoty Kamerton” w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy.


1997

 • 1 I Kilka tysięcy mielczan powitało Nowy Rok ma placu AK na imprezie zorganizowanej przez Urząd Miejski, Mielecki Ośrodek Kultury, Radio Hit-FM i STK „Sęk”.
 • 1 I Przedsiębiorstwa komunalne MZBM i MPGK rozpoczęły działalność jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • 1 I Stanisław Padykuła został odwołany ze stanowiska wiceministra przemysłu i powołany na funkcję wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu.
 • 3-5 I W czasie mieleckich imprez V Finału WOŚP zebrano 20 841,96 zł oraz pewną ilość waluty zagranicznej. Koordynatorem akcji było Stowarzyszenie Twórców Kultury „Sęk”.
 • 13 I Zezwolenia na działalność w SSE EURO-PARK MIELEC otrzymały firmy: Zakład Mechaniczny Zbigniewa Gryca (wyroby metalowe), ELCOMP ECO Romana Sujkowskiego (artykuły gospodarstwa domowego), Zakład Produkcyjny KAMAX-Mielec SA. (wiązki elektryczne do samochodów osobowych), BRW Sp. z o.o. (meble) i Polska Folia Sp. z o.o. (folia aluminiowa).
 • 20 I W Mielcu gościła delegacja francuska z ambasadorem Francji w Polsce Danielem Contenay na czele.
 • 21 I Na mieleckim cmentarzu parafialnym przy ul. H. Sienkiewicza sprofanowano 27 nagrobków.
 • 22 I Głównym tematem XXXI sesji Rady Miejskiej było omówienie stanu bezrobocia w rejonie mieleckim na podstawie informacji Rejonowego Urzędu Pracy w Mielcu.
 • 29 I Wojewoda rzeszowski odwołał Leona Skibę ze stanowiska kierownika Urzędu Rejonowego w Mielcu.
 • 31 I Powstało Mieleckie Towarzystwo Muzyczne z siedzibą w PSM I i II st. przy ul. T. Kościuszki 10.
 • I Rozpoczęła działalność Mielecka Telewizja Kablowa w ramach sieci Małopolskiej Telewizji Kablowej S.Tar.
 • 15 II Kierownikiem Urzędu Rejonowego został mianowany Józef Smaczny.
 • 21-24 II W Mielcu gościła delegacja partnerskiego miasta Douchy-les-Mines z Francji. Omawiano kierunki dalszej współpracy obu miast.
 • 28 II – 1 III Dokonano zmiany numeracji telefonów w Mielcu – wszyscy otrzymali numery siedmiocyfrowe.
 • 3 III Zmarł Stefan Ćwiok (l. 66) – długoletni pracownik administracji państwowej, naczelnik powiatu mieleckiego w latach 1973-1975, naczelnik miasta Mielca w latach 1975-1978.
 • 6 III Uroczyście otwarto mieleckie składowisko odpadów komunalnych w lesie obok cmentarza komunalnego z wjazdem od ul. Wolności.
 • 6 III Otwarto nowy salon samochodowy BIBMOT przy ul. H. Sienkiewicza.
 • 13 III W WSK „PZL-Mielec” gościł ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce Victor Zazeraj.
 • 18 III Prezydent miasta Mielca Janusz Chodorowski uhonorował nowym mieleckim wyróżnieniem – medalem „Przyjaciel Miasta Mielca” – dwóch Brazylijczyków: Paulo Rodriguesa i Erivana Bueno de Moraisa, którzy przyczynili się do rozpoczęcia współpracy Mielca z Anapolis w Brazylii.
 • 25 III W związku ze zrealizowaniem przez WSK „PZL-Mielec” warunków zawartych w „Umowie Ugody Bankowej” Zarząd Banku Depozytowo-Kredytowego SA. Grupa Pekao SA. O/Mielec podjął uchwałę o zakończeniu postępowania ugodowego.
 • 25 III W Ogólnopolskim Konkursie Chórów Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy – I miejsce i „Złoty Kamerton” zdobył chór mieszany I LO im. S. Konarskiego pod kierunkiem prof. Pawła Lisa.
 • IV Austriacka firma Krono-Wood Sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE EURO-PARK MIELEC.
 • 1 IV Zmarł Włodzimierz Krupiński (l. 76) – nauczyciel, uczestnik kampanii wrześniowej 1939, działacz i trener lekkoatletyczny FKS „Stal” Mielec, wychowawca wielu reprezentantów Polski, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 (sportowej).
 • 2 IV Zmarł Bronisław Okoń – dyrektor Oddziału BDK w Mielcu, były długoletni kierownik Wydziału Finansowego PMRN i zastępca naczelnika miasta Mielca w latach 1975-1978.
 • 7 IV W WSK „PZL-Mielec” przebywała z wizytą delegacja amerykańskiej firmy Lockheed Martin w sprawach związanych z ewentualną przyszłą współpracą przy produkcji samolotu bojowego F-16.
 • 10 IV Powstało Stowarzyszenie Promocji Polskiego Lotnictwa „PROMLOT”.
 • 11 IV W Sali Królewskiej PSM I i II st. odbyła się uroczystość wręczenia „Skałki Korso” Człowiekowi Roku 1996 w Mielcu – ks. prałatowi Stanisławowi Jurkowi – proboszczowi parafii św. Mateusza.
 • 14-18 IV Zorganizowano „I Dni Douchy-les-Mines w Mielcu”. Występowała m.in. Reprezentacyjna Orkiestra Miejska Douchy-les-Mines i prezentowano prace fotografików francuskich. W czasie koncertu finałowego w hali sportowo-widowiskowej (18 IV) prezydent miasta Mielca Janusz Chodorowski wręczył Medal „Przyjaciel Miasta Mielca” Stanisławowi Solochowi – merowi Douchy-les-Mines – za długoletnią owocną współpracę z Mielcem.
 • 15 IV W Filii „Jadernówka” Muzeum Regionalnego otwarto wystawę „Literatura polska inaczej” ze zbiorów Muzeum Narodowego i Biblioteki Czartoryskich w Krakowie.
 • 16 IV W WSK „PZL-Mielec” gościła wojskowa delegacja Szwecji z ministrem obrony Bjoernem von Sydowem na czele.
 • 17 IV W Filii nr 2 Spółdzielczego Domu Kultury MSM przy ul. Botanicznej rozpoczął działalność Klub Seniora „Wrzos”.
 • 18 IV W MOK odbyło się III Sympozjum Ultrasonograficzne z udziałem lekarzy z terenu Polski południowo-wschodniej.
 • 18 IV W Stuttgarcie zmarł Herbert Helmut Czaja (l. 82) – nauczyciel Gimnazjum i Liceum im. S. Konarskiego w Mielcu w latach 1938-1939, długoletni poseł CDU w Bundestagu i przewodniczący Związku Wysiedleńców w Niemczech.
 • 24 IV Koncertem w Sali Królewskiej PSM I i II st. rozpoczęła działalność artystyczną Mielecka Orkiestra Kameralna.
 • 25-27 IV W hali sportowo-widowiskowej zorganizowano IV Mieleckie Targi Wielobranżowe z udziałem ponad 100 wystawców krajowych i zagranicznych.
 • 26 IV Odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 13 imienia Janka Bytnara „Rudego” oraz poświęcenia i wręczenia sztandaru.
 • 29 IV Zezwolenie na działalność w SSE EURO-PARK MIELEC otrzymała Lear Automotive (EEDS) Poland Sp. z o.o., produkująca wiązki elektryczne do samochodów osobowych.
 • 29 IV Powstało Stowarzyszenie Promocji Polskiego Lotnictwa „PROMLOT” w Mielcu.
 • 1 V W MOK, na placu AK i na stadionach sportowych odbyły się imprezy z okazji Święta Pracy.
 • 9 V Na lotnisku w Caracas (Wenezuela), w obecności prezydenta Wenezueli, odbyła się uroczystość przekazania tamtejszej Gwardii Narodowej samolotów M-28 Skytruck wyprodukowanych w Mielcu.
 • 12-15 V W MOK odbyło się seminarium nt. „Współpraca organizacji pozarządowych z administracją lokalną w demokratycznym państwie”.
 • 14 V Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE otrzymała Wytwórnia Silników „PZL-Mielec” Sp. z o.o.
 • 23 V – 2 VI W ramach „Dni Młodości” zorganizowano m.in. Festiwal Piosenki „Śpiewać każdy może”, „Mieleckie Prezentacje Taneczne”, Gitariadę, Festiwal Muzyki Instrumentów Dętych Drewnianych, XXII Przegląd Twórczości Przedszkolaków – ogółem około 60 imprez z udziałem dzieci i młodzieży.
 • 3 VI Utworzono Lekkoatletyczny Klub Sportowy (LKS), który przejął sekcję lekkoatletyczną od likwidowanego FKS „Stal” Mielec.
 • 4 VI Powstał Mielecki Klub Piłkarski „Stal”, głównie dla ocalenia pozostałości po FKS „Stal” Mielec w piłce nożnej.
 • 6 VI W Wojsławiu odbyła się uroczystość poświęcenia odrestaurowanej figury św. Jana Nepomucena z XVIII w., usytuowanej przy ogrodzeniu dworu i parku od strony ul. Wojsławskiej.
 • 6-8 VI Drużyna kobiet piłki siatkowej FKS „Stal” awansowała do I ligi grupy A (ekstraklasy).
 • 10 VI Kilka tysięcy mielczan uczestniczyło w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Krośnie. Mieleccy harcerze pełnili „Białą Służbę”.
 • 12 VI W czasie drugiej części walnego zebrania członków FKS „PZL-Stal” podjęto decyzję o rozwiązaniu Klubu. Równocześnie wycofano drużynę piłkarską z rozgrywek II ligi.
 • 15 VI Biskup tarnowski dr Józef Życiński wmurował kamień węgielny, poświęcony przez papieża Jana Pawła II, pod kościół Trójcy Przenajświętszej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • 15-19 VI W czasie giełdy we Frankfurcie (Niemcy) odbyło się seminarium dla przedsiębiorców niemieckich, w czasie którego prezentowano SSE EURO-PARK MIELEC oraz niektóre małe i średnie przedsiębiorstwa.
 • 15-22 VI W 42 Międzynarodowym Salonie Lotniczym w La Bourget pod Paryżem WSK „PZL-Mielec” eksponowała produkty lotnicze wytwarzane w Zakładzie Lotniczym.
 • 18 VI Rada Miejska powołała Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • 26 VI Na bazie autonomicznej sekcji piłki siatkowej kobiet zlikwidowanego KS „Stal” utworzono Klub Piłki Siatkowej.
 • 27 VI Odbyło się pierwsze Walne Zebranie Mieleckiego Klubu Piłkarskiego „Stal”.
 • VI Powstało Stowarzyszenie Piłki Ręcznej (SPR) „Stal”.
 • 1 VII Rzeszowski Zakład Telekomunikacji udostępnił sieć Internetu dla Mielca poprzez numer 020-21-22.
 • 2 VII W sali konferencyjnej budynku Oddziału ARP przy ul. Partyzantów 25 odbyła się uroczysta inauguracja działalności Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) i Centrum Transferu Technologii (CTT).
 • 2 VII W Anapolis (Brazylia) otwarto montownię mieleckich samolotów M-18B Dromader.
 • 3 VII W budynku Oddziału ARP przy ul. Partyzantów rozpoczęła działalność mielecka Filia Banku Przemysłowo-Handlowego (BPH).
 • 5 VII Na podstawie koncesji Ministra Łączności rozpoczął działalność TELENET Mielec Sp. z o.o., niezależny operator telekomunikacyjny, kontynuator działalności PT Centrala Sp. z o.o.
 • 5 VII Na stadionie administrowanym przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy Mielec przy ul. L. Solskiego odbył się mityng lekkoatletyczny z cyklu Grand Prix PZLA, w którym uczestniczył m.in. Robert Korzeniowski – mistrz olimpijski w chodzie na 50 km.
 • 6 VII Przy Urzędzie Rejonowym powołano Radę ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, w skład której weszli przewodniczący poszczególnych związków kombatanckich i osób represjonowanych.
 • 6 VII W hali sportowo-widowiskowej MOSiR rozegrano towarzyski międzypaństwowy mecz w piłce siatkowej kobiet, w którym Polska pokonała Japonię 3 : 2.
 • 11 VII Na skutek intensywnych opadów m.in. w regionie mieleckim wylały rzeki. W akcji ratowniczej na najbardziej zagrożonych terenach (Gminy Borowa i Czermin) wzięły udział mieleckie jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Zdrowia i innych instytucji, a społeczeństwo Mielca zorganizowało różne formy pomocy powodzianom.
 • 22 VII Dla uczczenia 60-lecia Zakładów Lotniczych w Mielcu z lotniska wystartował samolot An-2 do pierwszego w historii polskiego lotnictwa rajdu dookoła świata. Załogę stanowili” Waldemar Miszkurka (pilot), Bogusław Gajek (mechanik) i Andrzej Szymański (pilot).
 • 2 VIII Drużyna MKP „Stal” została wycofana z rozgrywek rzeszowskiej klasy „R”.
 • 9 VIII W MOK odbył się przedwyborczy mityng Akcji Wyborczej „Solidarność” (AWS) z udziałem przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i AWS Mariana Krzaklewskiego.
 • 10 VIII W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbyło się uroczyste pożegnanie ks. prałata Jana Białoboka, który zrezygnował z funkcji proboszcza, oraz powitanie nowego proboszcza ks. kanonika Kazimierza Czesaka. Księdzu Janowi Białobokowi powierzono zadanie zorganizowania Sądu Diecezjalnego w Rzeszowie.
 • 29 VIII W mieleckim oddziale Agencji Rozwoju Przemysłu gościł minister pracy i polityki socjalnej Tadeusz Zieliński.
 • 30-31 VIII Na lotnisku w Mielcu odbyły się Centralne Uroczystości Święta Lotnictwa Polskiego AIR SHOW Mielec ’97. Na program złożyły się: 30VII – wystawa stacjonarna (m.in. samoloty F-16, F/A 18, Mirage 2000-5 i Jas-39 Gripen), wystawa samolotów An-2 (światowy zlot), ekspozycja firm lotniczych, spotkanie Krajowej Rady Lotnictwa w Przecławiu, a 31VII – pokazy lotnicze i program artystyczny. W imprezie uczestniczyło około 50 tysięcy widzów.
 • 3-5 IX W hali sportowo-widowiskowej odbyły się V Mieleckie Targi Wielobranżowe z udziałem około 60 wystawców z kraju i zagranicy.
 • 11-14 IX WSK „PZL-Mielec” eksponowała swoje wyroby na V Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.
 • 20 IX – 5 X W ramach „Dni Mielca” zorganizowano około 60 imprez o różnym charakterze.
 • 21 IX W wyborach do Sejmu RP wybrani zostali trzej mielczanie: Andrzej Osnowski (Akcja Wyborcza Solidarność), Stanisław Janas (Sojusz Lewicy Demokratycznej) i Jan Król (Unia Wolności). Jan Król został wybrany na wicemarszałka Sejmu RP.
 • 21 IX Z okazji 25-lecia Hotelu „Jubilat” zorganizowano festyn, w którym uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób. Koncertował krakowski zespół „Grupa pod Budą”, a ponadto wystąpiły zespoły artystyczne Mieleckiego Ośrodka Kultury.
 • 22 IX Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC otrzymała firma „Crane Plastic Poland”, produkująca siding winylowy.
 • 22 IX Medalem „Przyjaciel Miasta Mielca” wyróżniony został Jose Paez de Lucena – prezes Zarządu „PZL-Mielec” w Anapolis (Brazylia).
 • 24 IX W Galerii MOK otwarto wystawę „Międzynarodowe Triennale Grafiki”.
 • 26 IX W kościele MBNP i w auli Zespołu Szkół Technicznych odbyła się uroczystość 25-lecia Zespołu Szkół Budowlanych i nadania szkole imienia Żołnierzy Armii Krajowej.
 • 29 IX Zezwolenie na działalność w SSE EURO-PARK MIELEC otrzymały: Fabryka Produkcji Butli „Cyltec-Mielec” Sp. z o.o. , „Spiroflex” Sp. z o.o. oraz Zakłady Gumowe Geyer&Hosaja.
 • IX Powstała firma TERMICO Sp. z o.o, prowadząca sprzedaż materiałów budowlanych i usługi budowlane.
 • 3 X Prezydent Mielca Janusz Chodorowski wyróżnił Medalem „Przyjaciel Miasta Mielca” grupę osób, które znacząco przyczyniły się do powstania SSE EURO-PARK MIELEC i restrukturyzacji mieleckiego przemysłu: Teresę Korycińską, Arkadiusza Krężla, Wacława Niewiarowskiego, Edwarda Edmunda Nowaka, Marka Pola i Tadeusza Sorokę.
 • 3-5 X W hali sportowo-widowiskowej MOSiR zorganizowano V Międzynarodowe Targi Mieleckie, w których wzięło udział około 60 wystawców z kraju i zagranicy.
 • 11 X Na Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie nagrodę główną otrzymał chór mieszany I LO im. S. Konarskiego pod kierunkiem prof. Pawła Lisa.
 • 14 X Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie o ustanowieniu SSE EURO-PARK MIELEC, powiększając obszar strefy z 575 ha do 627 ha.
 • 21 X Wyprodukowany w WSK Mielec samolot An-2 z pilotem Waldemarem Miszkurką i mechanikiem Bogusławem Gajkiem wylądował na mieleckim lotnisku po locie dookoła świata, rozpoczętym 22 VII. Drugi pilot Andrzej Szymański uczestniczył tylko w części lotu.
 • 24 X W Mieleckim Ośrodku Kultury odbyło się VI Sympozjum Naukowe „Postępy w onkologii”, w którym wzięli udział lekarze z całego kraju.
 • 11 XI W kościele św. Mateusza i przy pomniku Wolności odbyły się miejskie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości. W filii „Jadernówka” Muzeum Regionalnego otwarto wystawę „Polonia Restituta”, a w Galerii MOK – wystawę „Polskie drogi do niepodległości” – malarstwo batalistyczne Stanisława Bodesa.
 • 20 XI W budynku przy ul. S. Wyspiańskiego 6 uroczyście otwarto mielecką filię Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Rzeszowie.
 • XI Przeniesiono siedzibę MZBM Sp. z o.o. do budynku przy ul. E. Biernackiego 1.
 • 5 XII Z udziałem kilku tysięcy dzieci odbył się kolejny „Happening Mikołajkowy” na placu AK.
 • 6 XII W budynku przy ul. ks. P. Skargi firma GOSAT MEDIA Wrocław otwarła Studio Telewizji Kablowej Mielec.
 • 18 XII Ukazał się ostatni (1776) numer tygodnika „Głos Mielecki” wydawanego przez WSK Mielec od 1951 r.
 • 13 XI Piloci Zbigniew Nowakowski i Czesław Żywocki wykonali pierwszy lot na samolocie M18 BS Dromader wyprodukowanym w WSK PZL-Mielec.
 • 29 XII W Sali Królewskiej PSM I i II st. odbyło się tradycyjne miejskie spotkanie świąteczno-noworoczne. Gościem honorowym był wojewoda rzeszowski Zbigniew Sieczkoś.
 • 31 XII Stopa bezrobocia w subregionie mieleckim wynosiła 12,1 %.
 • 31 XII /1 I 1998 Podczas pokazu sztucznych ogni kilka tysięcy mielczan powitało Nowy Rok na placu AK.

Ponadto w 1997 r.:

 • Zezwolenie na działalność w SSE EURO-PARK MIELEC uzyskała firma Formaplan Polska Sp. z o.o., produkująca meble z drewna litego.
 • W wyborach do Sejmu RP mandaty poselskie uzyskali mielczanie: Andrzej Osnowski (AWS), Stanisław Janas (SLD) i Jan Król (Unia Wolności).
 • Mielczanin Jan Król został wybrany na wicemarszałka Sejmu RP na kadencję 1997-2001.
 • W AEROEXPO-1997 w Wenezueli pokazywano m.in. samolot M-28 wyprodukowany w Zakładzie Lotniczym Sp. z o.o. w Mielcu.
 • Firma CONSTRUCTION Sp. z o.o., oferująca materiały budowlane i akcesoria do wykonywania robót w technologii „suchego tynku”, uruchomiła placówkę handlową w Mielcu przy ul. Przemysłowej.


1998

 • 1 I Rozpoczęło działalność Samorządowe Centrum Kultury jako inspirator, organizator i koordynator działalności kulturalno-oświatowej w Mielcu. W jego skład weszły: Dom Kultury przy al. Niepodległości 7, Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. J. Kusocińskiego 2 z filiami oraz Muzeum Regionalne Filia „Jadernówka” przy ul. Jadernych 19 i pałacyk Oborskich (w remoncie) przy ul. Legionów.
 • 1 I Na terenie SSE EURO-PARK MIELEC rozpoczęła funkcjonowanie firma EUROKOL Sp. z o.o., specjalizująca się w usługach związanych z transportem kolejowym.
 • 7 I W czasie kolejnej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mielcu i okolicy zebrano około 31 635 złotych (nowych).
 • 3 II Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE EURO-PARK MIELEC otrzymała firma „Zielona Budka” produkująca lody.
 • 3 II Firma FAKRO-WDF Sp. z o.o., produkująca m.in. okna dachowe i włazy dachowe, otrzymała zezwolenie na działalność gospodarczą w SSE EURO-PARK MIELEC.
 • 4 II W budynku administracyjnym WSK „PZL-Mielec” grupa pracowników straży przemysłowej rozpoczęła strajk okupacyjny jako protest przeciw zwolnieniom z pracy.
 • 9 II W Szkole Podstawowej nr 13 odbyła się uroczystość otwarcia Ośrodka Sportowo-Rehabilitacyjnego, w tym hali sportowej.
 • 19 II W kościele MBNP, sali widowiskowej SCK i budynku szkolnym II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika obchodziło 45-lecie działalności.
 • 19 II W Sądzie Rejonowym zakończono proces 12 osób związanych z handlem narkotykami i wydano wyroki.
 • 22 II Zmarł Eugeniusz Janicki (l. 68) – lekarz internista, długoletni ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych w mieleckim szpitalu, wychowawca wielu mieleckich internistów.
 • 1 III Kierownikiem Urzędu Rejonowego został mianowany Stanisław Głodzik.
 • 7 III W drugiej edycji plebiscytu Tygodnika Regionalnego „Korso” tytuł Człowieka Roku 1997 otrzymała Małgorzata Lubieniecka.
 • 12 III Rada Nadzorcza WSK „PZL-Mielec” przyjęła dymisję prezesa zarządu Wiesława Pastuły i powierzyła tę funkcję Ryszardowi Grochowskiemu.
 • 12 III W hali sportowo-widowiskowej MOSiR wystąpił zespół muzyczny „Budka Suflera”.
 • 31 III W WSK „PZL-Mielec” i mieleckim Oddziale Agencji Rozwoju Przemysłu gościła delegacja Stowarzyszenia Brytyjskich Firm Lotniczych.
 • 31 III Po przebudowie i modernizacji (nowe jednolite kramy i stoiska) wznowił działalność „zielony rynek” przy ul. Sandomierskiej.
 • 4 IV Zamknięto ulicę S. Staszica i rozpoczęto jej przebudowę. Było to rozpoczęcie pierwszego etapu realizacji ulicy w kierunku mostu na Wisłoce, odciążającej Stary Mielec od ciężkiego ruchu kołowego.
 • 5 IV Reprezentujący Polskę Wiesław Figurski (zawodnik LKS Mielec) wywalczył 3. miejsce w XVIII międzynarodowym półmaratonie w Berlinie.
 • 16 IV W drodze na spotkanie z prezydentem Węgier Arpadem Gönczem w Tarnowie, na mieleckim lotnisku gościł prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
 • 21 IV Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC otrzymała firma COLFARM – producent leków.
 • 24-26 IV W hali sportowo-widowiskowej odbyły się VI Mieleckie Targi Wielobranżowe, w których uczestniczyło około 70 wystawców.
 • 28 IV W sali widowiskowej SCK odbyło się Mieleckie Forum Gospodarcze.
 • 28 IV Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC otrzymała firma Kirchhoff Polska Sp. z o.o., specjalizująca się w branży motoryzacyjnej.
 • 13 V W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbyły się uroczystości zakończenia Jubileuszowego 50. Roku Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mszy św. przewodniczył biskup tarnowski Wiktor Skworc. On także odsłonił i poświęcił pamiątkową tablicę ks. Henryka Arczewskiego – założyciela parafii i budowniczego kościoła MBNP.
 • 14 V Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie wyrównania przez Skarb Państwa strat w wysokości 31 mln zł , poniesionych przez WSK „PZL-Mielec” w latach 1990-1992 na skutek utrzymywania w gotowości bezczynnych linii produkcyjnych, do czego obligowały go ówczesne przepisy.
 • 15 V Na zlecenie Zarządu Miasta Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie opracował ankietę dla mieszkańców Mielca na temat preferencji wydatków z budżetu miasta.
 • 27 V Rada Miejska upoważniła Zarząd ARP SA. w Warszawie do załatwiania spraw związanych z podziałami ewidencyjnymi nieruchomości leżących w granicach SSE EURO-PARK MIELEC.
 • 29 V W siedzibie Oddziału ARP uroczyście wręczono zezwolenia na działalność gospodarczą w SSE następującym firmom: Kirchhoff Polska Sp. z o.o. (wyrób części i podzespołów samochodowych), Formaplan (produkcja mebli), Zielona Budka SA. (wyrób lodów), Zakłady Farmaceutyczne Colfarm (wytwarzanie leków), Farmo-WDF (produkcja okien i akcesoriów okiennych) i NP. Konstrukcje (wyrób elementów plastycznych).
 • 30 V – 4 VI W ramach Mieleckich Dni Młodości „Juwenilia” zorganizowano kilkanaście imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży.
 • 1 VI Galicyjskie Towarzystwo Informatyczne Sp. z o.o. w Mielcu otrzymało zezwolenie na działalność w SSE EURO-PARK MIELEC.
 • 3-5 VI Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA. Uczestniczyła w Targach Techniki i Technologii w Łodzi.
 • 8 VI W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. S. Żeromskiego odbyło się spotkanie biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca i mieleckich proboszczów z samorządowymi władzami miasta i przedstawicielami mieleckich instytucji. Wiodącym tematem było kształcenie, wychowywanie i zatrudnianie młodzieży.
 • 10 VI Rada Miejska utworzyła Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. oraz nadała ulicy na osiedlu Mościska (bocznej od ul. Pogodnej) patronat Stanisława Doliny.
 • 15 VI W sali widowiskowej SCK odbyło się Mieleckie Forum Społeczne.
 • 23 VI Pozwolenie na działalność w SSE EURO-PARK MIELEC otrzymała firma francuska Onduline Production Sp. z o.o.
 • 30 VI – 14 IX Samorządowe Centrum Kultury we współpracy z Parafią Matki Bożej Nieustającej Pomocy zorganizowało I Międzynarodowy Festiwal Organowy w kościele MBNP. W ramach festiwalu obyło się 6 koncertów z udziałem wybitnych artystów polskich i zagranicznych.
 • 30 VI W kościele MBNP odbył się koncert inauguracyjny I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej „Mielec’98”, w którym wystąpili Robert Grudzień (organy) i Georgij Agratina (fletnia Pana, Ukraina). W koncercie towarzyszącym wystąpiła Orkiestra Kameralna Mieleckiego Towarzystwa Muzycznego.
 • VI W Galerii SCK eksponowano wystawę „Polskie malarstwo XIX w.”.
 • 13 VII Przed budynkiem administracyjnym WSK „PZL-Mielec” odbyło się spotkanie pracowników Zakładu Lotniczego „PZL-Mielec” z kierownictwami WSK i ZL, władzami miasta i posłami AWS. Głównym tematem były nieterminowe wypłaty i dalsze funkcjonowanie Zakładu Lotniczego.
 • 14 VII Na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Melbourne (Australia) mielczanka Joanna Drozd (uczennica II LO im. M. Kopernika), przygotowana przez Annę Lewandowską, zdobyła srebrny medal.
 • 15 VII W czasie Światowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Moskwie reprezentująca Polskę Patrycja Rataj (LKS Mielec) zajęła 7. miejsce w skoku wzwyż (175 cm).
 • VII W Chicago powstał Klub Piłkarski „Polonia” Mielec.
 • 24 VII Na mocy ustawy z 24 VII 1998 r. o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa – Mielec i okoliczne gminy znalazły się w granicach województwa podkarpackiego z siedzibą władz w Rzeszowie.
 • 7 VIII Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 VIII 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów – utworzono m.in. powiat mielecki w granicach z 1975 r., a więc z następującymi gminami: Mielec – miasto, Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec – gmina wiejska, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy i Wadowice Górne.
 • 9 VIII MKP „Stal” Mielec została zgłoszona do rozgrywek V ligi piłki nożnej grupy rzeszowskiej w sezonie 1998/1999.
 • 11 VIII W czwartym koncercie I MFO w kościele MBNP wystąpił organista Jan van Mol (Holandia). W koncercie towarzyszącym zaprezentował się Zespół Muzyki Dawnej „Hortus Musicus” SCK w Mielcu.
 • 17 VIII W XVI Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę w Częstochowie uczestniczyło około 1,5 tysiąca mielczan.
 • 22 VIII Na terenach MOSiR odbyła się wielka plenerowa impreza kulturalno-rekreacyjna „Lato z Radiem i Telewizyjną Jedynką”. W koncercie wystąpili: „Lady Pank”, „Just-5”, „Viva”, „Dona”, „Target” i „Żuki”, a dzieci zabawiał Pan Japa (Krzysztof Jańczak). Mimo zmiennej pogody w imprezie wzięło udział około 20 tysięcy osób z Mielca i okolic.
 • 24 VIII We wszystkich polskich zakładach zbrojeniowych i lotniczych, w tym w Zakładzie Lotniczym „PZL-Mielec”, zorganizowano jednogodzinny strajk ostrzegawczy w celu zwrócenia uwagi na trudną sytuację polskiego przemysłu zbrojeniowego.
 • 25 VIII Fundacja MCKiRG rozpoczęła realizację projektu „Młodzi Niezależni” nakierowanego na wyzwalanie aktywności zawodowej młodzieży na rynku pracy.
 • 29-30 VIII W Międzynarodowym AIR-SHOW-98 w Dęblinie m.in. zaprezentowały się samoloty produkcji WSK „PZL-Mielec” i Zakładu Lotniczego „PZL-Mielec” – TS-11 Iskra (zespołowo) i I-22 Iryda.
 • 1 IX Na murze przy kościele św. Mateusza odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą żołnierzy WP poległych na Ziemi Mieleckiej w czasie II wojny światowej.
 • 1 IX Powołano Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w celu prowadzenia działalności gospodarczej na bazie wybudowanego w 1997 r. składowiska odpadów komunalnych przy ul. Wolności.
 • 6-13 IX W pokazach lotniczych w ramach największego na świecie Salonu Lotnictwa Wojskowego w Farnborough koło Londynu uczestniczył polski samolot Skytruck wyprodukowany przez Zakład Lotniczy „PZL-Mielec”.
 • 13 IX W czasie Mszy św. w kościele Świętego Krzyża w Warszawie, transmitowanej przez PR, śpiewał mielecki chór „Melodia”.
 • 14 IX W kościele MBNP odbył się szósty i ostatni koncert I MFO, w którym wystąpili: światowej sławy tenor Wiesław Ochman i organista Robert Grudzień, a w koncercie towarzyszącym zaprezentował się chór mieszany I LO im. S. Konarskiego. Prezydent Mielca Janusz Chodorowski wyróżnił Medalem „Przyjaciel Miasta Mielca” Roberta Grudnia – dyrektora I Międzynarodowego Festiwalu Organowego Mielec-1998.
 • 19-20 IX Na lotnisku odbył się Festyn Lotniczy zorganizowany z okazji 80-lecia lotnictwa polskiego. W imprezie uczestniczyło około 20 tysięcy publiczności.
 • 20-26 IX W partnerskim francuskim mieście Douchy-les-Mines wystąpił z kilkoma koncertami chór mieszany I LO im. S. Konarskiego pod dyrekcją prof. Pawła Lisa.
 • 28 IX W salach Fundacji MCKiRG i Oddziału ARP odbyło się polsko-białoruskie seminarium „Rozwój specjalnych stref ekonomicznych i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu”.
 • 2 X Na budynku filii „Jadernówka” Muzeum Regionalnego odsłonięto tablicę upamiętniającą działalność fotograficzną i społeczną Augusta i Wiktora Jadernych.
 • 3 X W sali widowiskowej SCK odbył się uroczysty koncert z okazji 50-lecia działalności artystycznej Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej SCK.
 • 6 X WSK „PZL-Mielec”, Zakład Lotniczy „PZL-Mielec” i banki podpisały porozumienie w sprawie kierunków restrukturyzacji.
 • 9-11 X W VII Mieleckich Targach Wielobranżowych, które zorganizowano w hali sportowo-widowiskowej, wzięło udział około 60 wystawców z kraju i zagranicy.
 • 3 XI Na pierwszej sesji Rady Miejskiej na prezydenta miasta wybrano ponownie Janusza Chodorowskiego, a przewodniczącym Rady został Zdzisław Nowakowski.
 • XI Na pierwszej sesji Rady Powiatu Mieleckiego na starostę wybrano Józefa Smacznego, a na przewodniczącego Rady – Kazimierza Popiołka.
 • 18 XI Firma EURO-ENERGETYKA Sp. z o.o. w Mielcu uzyskała koncesję Urzędu Energetyki na obrót, przemysł i dystrybucję energii elektrycznej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC.
 • 4-27 XI Na Targach Inwestycyjnych INVESTCITY ’98 w Poznaniu po raz pierwszy zaprezentowało się miasto Mielec. Na równocześnie odbywających się Międzynarodowych Targach POLEKO’98 zaprezentowały się m.in. mieleckie firmy – Crane Plastics Poland oraz Linde Gaz Polska.
 • 25 XI Zmarł Edmund Toczek (l. 80) – zasłużony dla Mielca działacz kultury, artysta plastyk, śpiewak i aktor.
 • XI Ukazał się pierwszy mielecki bezpłatny miesięcznik – „Mieleckie Echa”, który wydało „Info Market Service”. Redaktorem naczelnym była Marzanna Madejska-Patyk.
 • 5 XII Na placu AK Stowarzyszenie „Mała Laponia” zorganizowało kolejny „Happening Mikołajkowy” dla dzieci.
 • 11 XII W przecławskim zamku odbył się I Zjazd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mielcu.
 • 13 XII Odbyła się zbiórka pieniędzy na zakup leków dla powodzian z Mukaczewa – miasta partnerskiego Mielca.
 • 29 XII W sali gimnastycznej hali sportowo-widowiskowej MOSiR odbyło się tradycyjne miejskie spotkanie świąteczno-noworoczne.
 • 30 XII Uroczyście otwarto stację sterylizacji w Szpitalu Rejonowym.

Ponadto w 1998 r.:

 • Powstały Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.
 • Mielecki Klub Górski „Carpatia” stał się oddziałem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
 • Rozpoczęła działalność Telewizja Kablowa GOSAT MEDIA w Mielcu.
 • W Samorządowym Centrum Kultury powstał Zespół Muzyki Dawnej „Hortus Musicus”, kontynuujący działalność Zespołu Muzyki Dawnej „Muzyczna Gromada” przy Szkole Podstawowej nr 7.
 • Zakończyło działalność kino „Bajka”.
 • Samorządowe Centrum Kultury wydało „Rocznik Mielecki” t. 1. (W kolejnych latach wydawano następne tomy.)
 • Powstało Mieleckie Towarzystwo Kupieckie.
 • Wylała rzeka Wisłoka.
 • Z nieokreślonych bliżej powodów PKP obniżyła prędkość szlakową pociągów osobowych z 60 km/godz. do 30 km/godz. na trasie Dębica-Rzochów.
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera wydało pierwszy numer periodyku „Mieleckie Zapiski”.
 • W plebiscycie ogólnopolskiego magazynu „Gitara i Bas” mielczanin Jacek Polak zdobył I miejsce w kategorii „Nowa Nadzieja Gitary”.
 • Powstało Stowarzyszenie Twórców Kultury Plastycznej im. J. Stanisławskiego.


1999

 • 1 I W ramach reformy podziału administracyjnego państwa rozpoczęły funkcjonowanie powiat mielecki i województwo podkarpackie, w którego granicach znalazł się m.in. powiat mielecki.
 • 1 I W rezultacie połączenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. i m.in. BDK Lublin powstał Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A., a w Mielcu I i II Oddział tego banku z siedzibą główną przy ul. Obrońców Pokoju
 • 4 I Oddano do użytku pierwszy segment Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Do obiektu wprowadzono wszystkich uczniów, zwalniając budynek przy ul. Wolności i inne pomieszczenia na terenie osiedla Smoczka.
 • 5-6 I Władze samorządowe Mielca wysłały pomoc humanitarną dla Mukaczewa – partnerskiego miasta, dotkniętego klęską powodzi.
 • 8-10 I W przeprowadzonym w Węgrowie finale Pucharu Polski drużyna piłki siatkowej kobiet Autopart-Melnox-Lobo Mielec zajęła 2. miejsce i tą pozycją zapewniła sobie udział w rozgrywkach europejskich.
 • 10 I W czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mielcu zebrano około 45 tys. złotych.
 • 26 I Zezwolenie na działalność w SSE EURO-PARK MIELEC uzyskała firma Frantschach IPP Mielec Sp. z o.o., produkująca opakowania papierowe.
 • 29 I Powołano Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).
 • I Rozpoczęto organizowanie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
 • 8 II W sali widowiskowej SCK odbył się premierowy pokaz nowej cyfrowej aparatury nagłaśniającej Dolby Stereo Digital.
 • 13 II „Miss Korso 1999” została Anetta Dzień. Wybory odbyły się w sali widowiskowej SCK.
 • 22 II W Zakładzie Lotniczym „PZL-Mielec” ponownie rozpoczęto akcję protestacyjną w postaci tzw. strajku kroczącego.
 • 25 II Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu od 1 IX 1999 w Mielcu czterech gimnazjów: nr 1 przy ul. E. Biernackiego 6, nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 7, nr 3 przy ul. Cz. Tańskiego 3 i nr 4 przy ul. Łąkowej 6. Postanowiono też, że w ramach reorganizacji sieci szkolnej po zakończeniu roku szkolnego 1998/1999 ulegają likwidacji Szkoły Podstawowe nr 5, 7 i 8.
 • 6 III Zarząd Zakładu Lotniczego „PZL-Mielec” Sp. z o.o. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki w sądzie w Rzeszowie.
 • 6 III W hali sportowo-widowiskowej MOSiR wystąpił zespół muzyczny „Perfekt”.
 • 7 III W sali widowiskowej SCK odbył się recital Krystyny Prońko.
 • 7 III W czasie powiatowego zjazdu Socjaldemokracji RP wybrano 21-osobową radę i jej przewodniczącego – Stanisława Sokalskiego.
 • 13 III W Galerii SCK odbyła się uroczystość wręczenia „Skałki Korso” dyrektorowi Oddziału ARP Mielec Mariuszowi Błędowskiemu, który w plebiscycie „Korso” otrzymał tytuł „Mielczanina Roku 1998”.
 • 22 III Sąd Okręgowy w Rzeszowie na wniosek zarządu Zakładu Lotniczego „PZL-Mielec” Sp. z o.o. ogłosił upadłość tej firmy.
 • 25 III W Domu Kultury SCK odbyło się Forum Edukacyjne. Głównym akcentem było wystąpienie wiceminister edukacji Ireny Dzierzgowskiej, która wręczyła prof. dr. hab. Andrzejowi Pruskowi akt powołania Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania z siedzibą w Mielcu.
 • 12 IV W SCK otwarto wystawę „Współczesny komiks polski 1991-1997”.
 • 14 IV Przedstawiciele firmy Ford wręczyli prestiżową nagrodę Q 1 firmie United Technologies Automotive Poland, funkcjonującej w SSE EURO-PARK MIELEC.
 • 16 IV W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie wicemarszałka Sejmu RP – mielczanina Jana Króla z przedstawicielami władz miasta i powiatu.
 • 16-17 IV Zespół teatralny II Liceum Ogólnokształcącego zdobył I miejsce i nagrodę ministra edukacji narodowej w VIII Festiwalu Teatrów Obcojęzycznych w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
 • 17-18 IV W hali sportowo-widowiskowej MOSiR odbyło się Zgromadzenie Świadków Jehowy.
 • 19-23 IV Z inicjatywy władz miasta zorganizowano Mielecki Tydzień Ekologiczny, a w jego ramach m.in. Młodzieżowe Forum Ekologiczne i Forum Ekologiczne „Batalia o czysty Mielec”.
 • 23-25 IV W hali sportowo-widowiskowej odbyły się VIII Mieleckie Targi Wielobranżowe, a wystawcami były m.in. zaprzyjaźnione miasta – Mukaczewo (Ukraina) i Tiszaföldvar (Węgry).
 • 28 IV Uroczyście wmurowano akt erekcyjny pod budowę fabryki COLFARM (produkcja leków) na terenie SSE EURO-PARK MIELEC.
 • 29 IV – 2 V W SCK zorganizowano Dni Kultury Włoskiej.
 • 3 V Na stadionie MOSiR odbył się „mecz wspomnień” FKS „Stal” Mielec – „Orły Górskiego”, z którego dochód przeznaczono na pomoc finansową dla chorego Zygmunta Kukli – byłego bramkarza „Stali” i reprezentacji Polski. Impreza wywołała olbrzymie zainteresowanie, a na trybunach zasiadło około 20 tysięcy widzów.
 • 6 V Budynek przy ul. A. Mickiewicza 19 („Kazanówka”) został zakupiony przez spółkę akcyjną „Hotel MUSCARI DAW” (później „Papillon” SA.).
 • 9 V W hali sportowo-widowiskowej MOSiR wystąpił zespół muzyczny „Elektryczne Gitary”.
 • 22 V Uroczyście poświęcono budynek Starostwa Powiatowego przy ul. S. Sękowskiego.
 • 27 V Zarząd Miasta Mielca wystosował apel do wszystkich inwestorów o uwzględnianie przy budowach użytku publicznego potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • 28 V Odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie obiektów Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR. W uroczystości wziął udział były premier Jan Krzysztof Bielecki. Tuż przed uroczystością na plac przed Inkubatorem przybyli pracownicy Zakładu Lotniczego i WSK „PZL-Mielec”, protestujący przeciwko procesowi likwidacji ZL. Po wyjaśnieniach wiceprezesa Ireneusza Drzewieckiego, że uroczystość otwarcia Inkubatora nie ma nic wspólnego z upadłością ZL, oraz braku koncepcji organizatorów co do dalszych form protestu, po pewnym czasie protestujący rozeszli się.
 • 28 V – 2 VI W ramach „Juweniliów” zorganizowano szereg imprez dla dzieci i młodzieży, m.in. korespondencyjne Mistrzostwa Polski w Pływaniu Dzieci (10-11 lat) oraz festyny.
 • 28-30 V Na zaproszenie prezydenta miasta gościły w Mielcu delegacje miast zaprzyjaźnionych – Douchy-les-Mines i Vila Nova de Poiares. Omawiano kierunki i formy dalszej współpracy miast.
 • 30 V Na placu AK odbyły się Ogólnopolskie Prezentacje Folkloru i Rzemiosła Ludowego.
 • 31 V Sąd Gospodarczy w Rzeszowie ogłosił upadłość spółki matki – Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec” SA.
 • 1 VI Na placu składowym firmy „Melnox” spłonęła część odpadów poprodukcyjnych.
 • 6 VI Zmarł Zdzisław Wojciech Tkaczyk (l. 76) – długoletni członek kierownictwa WSK, prezes Aeroklubu Mieleckiego, nauczyciel.
 • 12 VI Kilkanaście tysięcy mielczan uczestniczyło w Mszy św. i spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Sandomierzu.
 • 13-16 V W ramach misji biznesowej w województwie podkarpackim do SSE EURO-PARK MIELEC przybyła grupa kilkudziesięciu przedstawicieli firm z północnej Nadrenii-Westfalii.
 • 14 VI W czasie uroczystego nabożeństwa w Warszawie papież Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi 108 męczenników z czasu II wojny światowej, a wśród nich – ks. Romana Sitkę związanego z Mielcem.
 • 26 VI W koncercie inaugurującym II MFO Mielec-99 w kościele MBNP wystąpił Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki” pod dyrekcją Stefana Stuligrosza.
 • VI Biskup pomocniczy dr Władysław Bobowski poświęcił nową kaplicę Podwyższenia Krzyża Świętego na parterze Szpitala Powiatowego.
 • 30 VI Na podstawie uchwały członków Mielecka Izba Gospodarcza zakończyła działalność.
 • VI Zawodniczka LKS Mielec Dorota Dydo zdobyła brązowy medal w sztafetowym biegu 4×100 m w czasie I Lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Bydgoszczy.
 • 1 VII W pawilonie MPB przy ul. S. Żeromskiego 19 otwarto Oddział Powszechnego Banku Kredytowego, który przejął PKB S.A. w Lublinie.
 • 9 VII Zakończyło działalność mieleckie Radio Hit FM.
 • 18-25 VII Na lotnisku zorganizowano IX Mistrzostwa Polski w Akrobacji Samolotowej.
 • 20 VII W SCK wystąpiły zespoły polonijne – ZPiT „Piast” z Winthertur (Szwajcaria) i „Kwiaty Polskie” ze Szwecji.
 • 22 VII Powstał Oddział Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stefczyka.
 • 23 VII W pałacu w Baranowie Sandomierskim podpisano kontrakt na wykonanie przez Polskie Zakłady Lotnicze 4 samolotów M-28 „Bryza” dla Marynarski Wojennej.
 • 21 VIII Po modernizacji i rozbudowie byłych warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Leśnej otwarto supermarket „Polski Sklep Jedynka”.
 • 1 IX Rozpoczął działalność Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. st. sierż. pilota Stanisława Działowskiego – placówka oświatowa składająca się z Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i V Liceum Ogólnokształcącego.
 • 1 IX Na murze przy kościele św. Mateusza odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą zmarłych żołnierzy górników represjonowanych w latach 1949-1959.
 • 19 IX W hali sportowo-widowiskowej wystąpiła Beata Kozidrak z zespołem BAJM.
 • 20 IX Po finałowym koncercie II MFO w kościele MBNP Wiesław Ochman otrzymał z rąk prezydenta Mielca Janusza Chodorowskiego Medal „Przyjaciel Miasta Mielca” za publicznie okazywaną sympatię dla naszego miasta.
 • 22 IX W SCK otwarto Centrum Wystawienniczo-Promocyjne (CWP).
 • 24-26 IX Mieleckie Targi Wielobranżowe zorganizowano po raz pierwszy w nowo oddanym Centrum Wystawienniczo-Promocyjnym w Samorządowym Centrum Kultury. Udział wzięło 40 wystawców.
 • 24 IX Na alei Niepodległości przeprowadzono tradycyjne biegi uliczne.
 • 25 IX W SCK wystąpił lwowski Teatr Opery i Baletu im. I. Franko ze spektaklem baletowym „Jezioro łabędzie” P. Czajkowskiego.
 • 2 XI Pierwsza mielecka samodzielna uczelnia – Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania zainaugurowała działalność konferencją naukową „Strategiczne kierunki rozwoju regionalnego Mielca” w sali konferencyjnej CWP.
 • 11 X W budynku miejskim przy ul. S. Sękowskiego 1, przekazanym na cele nauki, odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego pierwszej samodzielnej mieleckiej uczelni – Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania. Jej pierwszym rektorem i organizatorem był prof. dr hab. Andrzej Prusek.
 • 16 X Biskup tarnowski dr Wiktor Skworc wydał dekret powołujący Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” w Mielcu przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 • 9 XI W filii „Jadernówka” Muzeum Regionalnego SCK otwarto wystawę „W kręgu Biblii” z eksponatami Muzeum Narodowego i Biblioteki Czartoryskich w Krakowie.
 • 10-16 XI Odbył się XV Tydzień Kultury Katolickiej pod hasłem „Przesłanie VII Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny – Ewangelia Ośmiu Błogosławieństw”.
 • 21 XI W Szkole Podstawowej nr 13 odbyła się uroczystość nadania mieleckiemu Hufcowi ZHP imienia dh. Antoniny Gębicowej (z domu Woźniak) oraz poświęcenia i wręczenia nowego sztandaru.
 • 23 XI Na osiedlu Lotników przy skrzyżowaniu ulic M. Pisarka i H. Sienkiewicza otwarto supermarket „Szalony Max” należący do holenderskiej grupy kapitałowej „Ahold Polska”.
 • 5 XII W hali sportowo-widowiskowej MOSiR wystąpiła z recitalem piosenkarka Kayah.
 • 24 XII W Kościele rzymskokatolickim, także we wszystkich mieleckich parafiach, rozpoczęto Rok Jubileuszowy 2000. Ponadto godnością kościoła Roku Jubileuszowego 2000 wyróżniono kościół św. Mateusza.
 • 23 XII Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu podpisała porozumienie z przedstawicielstwem farmerów z wyspy Jersey w sprawie rekrutacji polskich robotników rolnych do prac sezonowych w specjalistycznych gospodarstwach rolnych na Jersey.
 • 24 XII Uruchomiono stronę internetową miasta Mielca www.mielec.pl.
 • 28 XII W CWP odbyło się tradycyjne Spotkanie świąteczno-noworoczne samorządowych władz miasta i powiatu z przedstawicielami urzędów, instytucji i firm.

Ponadto w 1999 r.:

 • Kobiecy zespół KPS „Stal” zdobył 3. miejsce i brązowy medal w Mistrzostwach Polski w sezonie 1998/1999.
 • Powstało Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego.
 • Zawiązało się Stowarzyszenie Przyjaciół Francji z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 6.


2000

 • 3 I Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie utworzyła firmę EURO-EKO Sp. z o.o. w Mielcu, specjalizującą się w usługach komunalnych różnego typu. Zezwolenie na tę działalność na terenie SSE EURO-PARK MIELEC uzyskała 21 XII 2000 r.
 • 8 I W imprezach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Mielca i powiatu mieleckiego zebrano około 75 tys. zł.
 • 22 I W budynku przy ul. A. Mickiewicza 19 otwarto Klub „Papillon”.
 • 8 II Firma „Henryk Bury – Mielec” Sp. z o.o., specjalizująca się w produkcji zestawów głośno mówiących, akcesoriów do telefonów komórkowych oraz urządzeń łączności dla potrzeb motoryzacji, otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC.
 • 10 II Rada Miejska przyjęła „Strategię rozwoju Gminy Miejskiej Mielec na lata 2000-2006”.
 • 10 II Rada Miejska nadała nowej ulicy na osiedlu Smoczka patronat Stanisława Mikołajczyka.
 • 12 II W hali sportowo-widowiskowej koncertował zespół „DŻEM”.
 • 19 II W czasie Gali Finałowej w sali widowiskowej Domu Kultury SCK Miss „Korso” – 2000 i nieoficjalną Miss Mielca została wybrana Ewelina Barszcz.
 • 25 II Hotel „Jubilat” jako pierwszy w Mielcu otrzymał kategorię „trzy gwiazdki”.
 • 25-27 II W CWP odbyły się Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz połączone z imprezą informacyjno-konsultacyjną „Wszystko o budownictwie. Nieruchomości – mieszkania – ulgi.”
 • 2 III W sali widowiskowej SCK wystąpiła z recitalem Violetta Villas.
 • 9 III W zamku w Przecławiu Zakład Narzędziowy „PZL-Mielec” i brytyjska firma BAE Systems podpisały umowę o współpracy.
 • 25 III W sali widowiskowej SCK odbył się spektakl baletowy „Dziadek do orzechów” P. Czajkowskiego w wykonaniu Państwowego Teatru Opery i Baletu we Lwowie.
 • 4 IV W sali widowiskowej SCK wystąpiła Hanka Bielicka – jedna z wybitnych polskich aktorek.
 • 5 IV WSGiZ zorganizowała konferencję naukową „Konkurencyjność polskich firm w warunkach globalizacji gospodarki światowej”.
 • 6-7 IV W baranowskim zamku odbyło się Forum Polsko-Ukraińskie na temat współpracy przedsiębiorstw działających w SSE w Mielcu i Tarnobrzegu z przedsiębiorstwami ukraińskimi.
 • 7 IV Wylała rzeka Wisłoka.
 • 11 IV Zezwolenie na działalność w SSE EURO-PARK MIELEC otrzymała firma Wire Bind Spiral Sp. z o.o.
 • 12 IV W CWP odbyła się wojewódzka konferencja na temat ochrony środowiska.
 • 13 IV W kościele św. Mateusza odbyły się uroczystości 60-lecia „Zbrodni katyńskiej”.
 • 15 IV Na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) chór mieszany „Melodia” zdobył II miejsce i „Srebrny Promień”.
 • 15 IV Kobiecy zespół Klubu Piłki Siatkowej „Melnox-Autopart-Lobo” zdobył wicemistrzostwo Polski w sezonie 1999/2000.
 • 18 IV W sali konferencyjnej CWP odbyło się II Forum Gospodarcze „Oferta eksportowa dla małych i średnich przedsiębiorstw”.
 • 18 IV W sali ekspozycyjnej CWP otwarto wystawę „Cztery strony światła” prezentującą profesjonalną twórczość plastyczną artystów z Dębicy, Tarnobrzega, Stalowej Woli i Mielca.
 • 26 IV Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE EURO-PARK MIELEC otrzymała firma SANGLASS SA. produkująca szkło hartowane płaskie i szkło hartowane gięte.
 • 27-28 IV W SCK odbyły się „Dni Kultury Niemieckiej w Mielcu”.
 • 30 IV Na lotnisku odbył się „Wielki Piknik Motoryzacyjno-Lotniczy”.
 • 4 V W związku z wizytą w Dębicy na mieleckim lotnisku przebywał prezydent RP Aleksander Kwaśniewski i spotkał się przedstawicielami lokalnych władz.
 • 8 V Na murze przy kościele św. Mateusza odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą ofiary przymusowych prac w III Rzeszy w czasie II wojny światowej.
 • 19-21 V Delegacja miasta Mielca uczestniczyła w uroczystościach millenijnych w partnerskim mieście Mukaczewie.
 • 21 V W hali sportowo-widowiskowej MOSiR wystąpił z recitalem piosenkarz Stachursky.
 • 25 V Rada Miejska nadała patronat bł. ks. Romana Sitki ulicy powstałej z połączenia ul. Szkolnej i części ul. Hetmańskiej.
 • 28 V W kaplicy św. Stanisława Kostki i kościele parafialnym św. Mateusza odbyły się uroczystości związane z wyniesieniem na ołtarze błogosławionego ks. Romana Sitki – katechety gimnazjalnego i budowniczego bursy gimnazjalnej z kaplicą św. Stanisława Kostki.
 • 26-28 V W Mielcu gościły delegacje zaprzyjaźnionych miast Douchy-les-Mines (Francja) i Vila Nova de Poiares (Portugalia).
 • 26 V – 2 VI Zorganizowano „Juwenilia” – kilkanaście imprez dla dzieci i młodzieży. M.in. koncertował zespół „Two Twenty (USA), odbył się spektakl muzyczno-wizyjny „Totenfresser” z Krakowa i występowały mieleckie zespoły dziecięce i mło-dzieżowe.
 • 27-28 V W salach SCK i na placu AK odbyły się III Ogólnopolskie Prezentacje Folkloru i Rzemiosła Ludowego, m.in. wystąpił zespół „Trebunie Tutki”.
 • 1 VI Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka na placu AK wystąpiły dziecięce i młodzieżowe zespoły artystyczne z Nowego Sącza, Łańcuta i Mielca.
 • 10 VI W Mielcu zakończył się III etap Ostrowiec-Mielec 44 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej.
 • ?14 VI W wypadku samochodowym w okolicach Padwi Narodowej zginęli pracownicy Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu Aleksander Palej – dyrektor operacyjny i Zenon Budaj – kierowca oraz Rafael Ignacjo Aldereguia – przedstawiciel firmy wenezuelskiej.
 • 23-27 VI Odbył się Światowy Zjazd Mielczan. Głównymi punktami programu były: Msza św. pod przewodnictwem biskupa Wojciecha Ziemby – ordynariusza ełckiego – rodaka Ziemi Mieleckiej, sesja „Nasza Mała Ojczyzna – Mielec”, spotkanie towarzyskie uczestników, impreza handlowo-kulturalna „Handlowanie po mielecku”, „mecz wspomnień”, koncerty zespołów artystycznych, „Piknik na lotnisku” połączony z koncertem „Radio Biwak” („Skaldowie”, „Myslovitz”), koncert ZPiT UJ „Słowianki”, spotkanie biznesowe i sadzenie pamiątkowych drzewek.
 • 26 VI W inauguracyjnym koncercie III MFO w kościele MBNP wystąpili: Elżbieta Towarnicka (sopran), Robert Grudzień (organy) i „Capella Cracoviensis”.
 • 27 VI Rozpoczęła funkcjonowanie zmodernizowana Stacja Paliw CPN przy ul. H. Sienkiewicza.
 • 4 VII W drugim koncercie III MFO w kościele MBNP wystąpili: Konstanty Kulka (skrzypce), Władysław Kłosiewicz (klawesyn), Jerzy Dybał (kontrabas), kwartet „Prima Vista” i Ludmiła Laruk (organy, Ukraina).
 • 10 VII Powstała firma „RETECH” Sp. z o.o., produkująca m.in. elementy toczone i frezowane, meble gastronomiczne.
 • 10-12 VII W Abano (Włochy), na zaproszenie władz tego miasta, przebywała delegacja Mielca. Rozmawiano na temat rozwinięcia współpracy obu miast.
 • 27 VII Na obiektach MOSiR odbyła się wielka impreza promocyjno-koncertowa „Lato z Radiem”. Wystąpili m.in. Eleni, Norbi i „Czerwone Gitary”. Równocześnie odbyła się uroczystość otwarcia w Mielcu fabryki lodów „Zielona Budka” – jednego ze sponsorów „Lata z Radiem”.
 • 1 VIII Zezwolenie na działalność w SSE EURO-PARK MIELEC otrzymała polsko-szwedzka firma Leopard Automobile-Mielec Sp. z o.o., produkująca samochody Leopard.
 • 16 VIII Z prywatnymi wizytami przebywali w Mielcu była premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher i wicepremier Leszek Balcerowicz.
 • 16 VIII W ramach kampanii wyborczej na placu AK z mieleckim społeczeństwem spotkał się kandydat AWS na prezydenta RP Marian Krzaklewski.
 • 19-20 VIII Delegacja Mielca i Młodzieżowa Orkiestra Dęta SCK uczestniczyły w uroczystościach Roku Milenijnego w zaprzyjaźnionym Tiszafőldvar na Węgrzech.
 • 22 VIII W szóstym koncercie III MFO w kościele MBNP wystąpił organista Rodrigo Valencia (Kolumbia).
 • 27 VIII Z udziałem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego na mieleckim lotnisku odbył się Wielki Festyn „Aeroplany i Automobile”.
 • 31 VIII – 5 IX ZPiT „Rzeszowiacy” wystąpił w Reims (Francja).
 • 4 IX W siódmym koncercie III MFO w kościele MBNP wystąpili Teresa Żylis-Gara (sopran) i Robert Grudzień (organy).
 • 5 IX Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE EURO-PARK MIELEC otrzymała „Huta – Mikołaj” Sp. z o.o., specjalizująca się w produkcji systemów dachowych z blach powlekanych, ocynkowanych i alucynkowych.
 • 6-10 IX Zespół Muzyki Dawnej „Hortus Musicus” z mieleckiego SCK wystąpił na Światowej Wystawie EXPO 2000 w Hannowerze.
 • 8-30 IX Zorganizowano „Dni Mielca”, a w ich ramach m.in. koncertował zespół „Wieczorny Dzwon” (Rosja) i rozegrano Turniej Siatkówki Kobiet o Puchar Prezydenta Miasta Mielca.
 • 17 IX Na murze przy kościele św. Mateusza odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą Polaków, którzy zginęli na Syberii w czasach zaborów carskich i deportacji przez NKWD w latach 1939-1956.
 • 19-22 IX W SCK odbyła się XVI Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli „Informatyka w Szkole”. Wzięło w niej udział około 400 nauczycieli.
 • 24 IX Na terenach MOSiR odbyła się „Biesiada Korso”, a w jej programie m.in. zaprezentowały się gminy powiatu mieleckiego.
 • 28 IX W Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu przebywał wicepremier Longin Komołowski.
 • 29 IX – 1 X W Centrum Wystawienniczo-Promocyjnym zorganizowano X Mieleckie Targi Wielobranżowe i uroczystości z okazji 5. rocznicy powstania SSE EURO-PARK MIELEC.
 • 29 IX W ramach uroczystościach z okazji 5-lecia SSE EURO-PARK MIELEC zorganizowano seminarium „Z inwencji zrodził się sukces”, w którym uczestniczyli m.in. premier RP Jerzy Buzek i wicemarszałek Sejmu RP Jan Król, posłowie i senatorowie.
 • IX Podczas VII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach – produkowany w Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu samolot M-28B Bryza został wyróżniony prestiżową statuetką „Defendera”.
 • 2 X Zmarł Władysław Micek (l. 92) – nauczyciel, organizator tajnego nauczania w czasie okupacji hitlerowskiej, kierownik Szkoły Męskiej w latach 1944-1949, działacz kulturalno-oświatowy i związkowy, autor publikacji o historii Mielca i okolic.
 • 5 X W wyborach na prezydenta RP zwyciężył Aleksander Kwaśniewski. Także w Mielcu otrzymał najwięcej głosów.
 • 9 X Elektrociepłownia „PZL-Mielec” otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC.
 • 15 X W Parku Oborskich odbyła się uroczystość poświęcenia nowej figury Matki Bożej Różańcowej, ufundowanej ze składek mielczan.
 • 17 X Biskup Tarnowski dr Wiktor Skworc erygował kaplicę Matki Bożej Fatimskiej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
 • 27 X Oddział ARP w Mielcu i Wytwórnia Aparatury Wtryskowej „PZL-Mielec” zostały laureatami konkursu „Czysty Biznes”.
 • 28 X Otwarto Stację Paliw „Aral” przy ul. H. Sienkiewicza.
 • 3 XI Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mechanika uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE EURO-PARK MIELEC.
 • 9 XI Firma „Melnox” została laureatem Nagrody Ministra Ochrony Środowiska w konkursie „Lider Polskiej Ekologii 2000”.
 • 11-12 XI Z okazji 10-lecia współpracy partnerskiej Douchy-les-Mines (Francja) z Mielcem i Vila Nova de Poiares (Portugalia) w Douchy-les-Mines odbyły się specjalne uroczystości, a na ich zakończenie parafowano „Umowę o dalszej współpracy miast”. W imieniu Mielca podpisał ją zastępca prezydenta miasta Mieczysław Wdowiarz.
 • 25 XI Na murze przy kościele św. Mateusza odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową Związku Sybiraków.
 • XI Powstało Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów (SNAP) Oddział w Mielcu.
 • 5 XII Zezwolenie na działalność w SSE EURO-PARK MIELEC otrzymała firma VILLA GLASS STUDIO SP. Z O.O., produkująca jako jedyna w kraju żel parafinowy.
 • 7 XII W starostwie powiatowym goszczono przedstawicieli Banku Światowego w związku z udziałem powiatu mieleckiego w pilotażowym programie usuwania skutków powodzi.
 • 8 XII Na lotnisku Bemowo w Warszawie odbyła się promocja samolotów M-28 Skytruck i M-28B Bryza.
 • 15 XII Zarejestrowano Odrodzone Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, stowarzyszenie sportowe nawiązujące do tradycji TG „Sokół” w Mielcu. Powstało z inicjatywy Józefa Wójtowicza – trenera lekkoatletycznego i działacza sportowego.
 • 17 XII W kaplicy św. Stanisława Kostki i wyremontowanym pawilonie sportowym przy ul. Warszawskiej odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”.
 • 21 XII Firma EURO-EKO Sp. z o.o., specjalizująca się w usługach komunalnych różnego typu, otrzymała zezwolenie na działalność gospodarczą na terenie SSE EURO-PARK MIELEC.
 • 22 XII Firma Tarapata Sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na działalność w SSE EURO-PARK MIELEC.
 • 27 XII Uroczyście otwarto nowy Dom Pomocy Społecznej przy ul. kard. S. Wyszyńskiego – powiatową stacjonarną instytucję pomocy społecznej.
 • 28 XII W CWP zorganizowano tradycyjne Spotkanie Świąteczno-Noworoczne.
 • 31 XII Na placu AK, balach (mniej niż w poprzednich latach) i prywatkach witano Nowy Rok 2001, XXI wiek i III Tysiąclecie naszej ery.

Ponadto w 2000 r.:

 • Pomiędzy Związkiem Farmerów na wyspie Jersey i Agencją Rozwoju Regionalnego MARR w Mielcu podpisano porozumienie, na mocy którego na wyspę kierowane będą osoby zdolne podołać pracy na roli, zgodnie z zapotrzebowaniem farmerów. W 2000 r. wyjechało na Jersey 218 osób z powiatu mieleckiego.
 • W AEROEXPO-2000 w Wenezueli pokazywano m.in. samolot M-28 Skytruck wyprodukowany w Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o.o.
 • W hali sportowo-widowiskowej MOSiR zorganizowano XI Mistrzostwa Polski w karate tradycyjnym.
 • Marek Stanisław Graniczkowski wydał poprzez wydawnictwo żony (Barbary) autorski album fotograficzny „Mielec i okolice” – pierwszy tego typu album mielecki.
 • Rejon Telekomunikacji TP S.A. przekształcono na Rejon Obsługi Klienta TP S.A.


2001

 • 1 I Reprezentacyjny hotel mielecki „Jubilat” został przemianowany na Hotel Polski.
 • 5-7 I W IX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Mielec i powiat mielecki zebrały 72 558,95 zł (według stanu na 11 I).
 • 10 I Protestując przeciwko niskim płacom, pracownicy Wytwórni Silników Diesel Mielec strajkowali przez dwa dni. Po podwyżce stawki za godzinę o 1 zł dla każdego pracownika strajk zakończono.
 • 13 I W sali konferencyjnej CWP SCK odbyła się uroczystość 40-lecia Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
 • 23 I Z inicjatywy Centrum Kształcenia Praktycznego w sali wystawowej CWP SCK odbył się pokaz „Elementy infostrady cyfrowej” – pierwszy z cyklu pokazów prezentujących nowoczesne techniki telekomunikacyjne.
 • 23-26 I W Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA w Poznaniu eksponowały swoje wyroby firmy z SSE EURO-PARK MIELEC – Termo Organika (producent styropianu) i Melnox (producent materiałów drewnopochodnych).
 • 25/26 I Nieznani sprawcy zniszczyli wiele betonowych i drewnianych krzyży oraz zdewastowali szereg nagrobków na cmentarzu parafialnym w Mielcu przy ul. H. Sienkiewicza.
 • 29 I W SCK odbył się koncert charytatywny, w którym wystąpili m.in. Justyna Steczkowska, Marek Bałata i Mr Pollack.
 • 10 II W Gali Finałowej Miss Mielca 2001, którą zorganizowano w sali widowiskowej Domu Kultury SCK, najpiękniejszą mielczanką została wybrana Katarzyna Pęgiel.
 • 14 II Powstało pierwsze Centrum Teleinformatyczne.
 • 19 II W sali widowiskowej SCK wystąpił z recitalem Daniel Olbrychski.
 • 22-23 II W Hotelu Polskim odbyła się Podkarpacka Konferencja Endokrynologiczno-Diabetyczna.
 • 23-25 II W CWP odbyły się II Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz EKO-BUD.
 • II Na Międzynarodowej Wystawie Lotniczej AERO INDIA 2001 zaprezentowano samoloty M-28 Skytruck produkowane przez Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu.
 • 6 III W hali sportowo-widowiskowej odbył się koncert kapeli „Golec uOrkiestra”. Popisy braci Golców poprzedził zespół „Colorado Band” z Januszem Nastarowiczem.
 • 7 III W czasie konferencji prasowej, która odbyła się w sali konferencyjnej Hotelu Sheraton w Warszawie, przedstawiciele British Aerospace Systems i Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu poinformowali o 10-letnim kontrakcie na produkcję i dostawę przez stronę mielecką podzespołów do samolotu dyspozycyjnego Hawker 800 XP oraz podali szereg szczegółów dotyczących tego kontraktu.
 • 7 III W Mielcu gościł marszałek Sejmu Maciej Płażyński. Jednym z celów jego wizyty było utworzenie grupy inicjatywnej nowej partii – Platformy Obywatelskiej.
 • 22 III W CWP otwarto wystawę „Życie codzienne, kultura i sztuka ludów Afryki”.
 • 26-27 III W sali konferencyjnej CWP odbyła się wojewódzka konferencja ekologiczna „Przemysł Podkarpackiego a stan środowiska w regionie”.
 • 19 IV Brytyjska firma lotnicza BAE Systems zawarła z Polskimi Zakładami Lotniczymi kontrakt na wykonanie przez PZL 18 kompletnych skrzydeł do samolotów Regional Jet RJX.
 • 24 IV W Domu Kultury SCK otwarto wystawę „Tradycje pszczelarstwa w Polsce”.
 • 26 IV Dni Kultury Francuskiej w SCK zainaugurowano otwarciem wystaw „Architektura francuska” i „Historia komiksu we Francji”.
 • 27 IV W Night Clubie Hotelu Polskiego wystąpiła z recitalem Anita Lipnicka.
 • 27 IV W hali sportowo-widowiskowej wystąpił zespół muzyczny „Acid Drinkers”. Dochód z imprezy przeznaczono na leczenie młodego mielczanina Pawła Szkutnickiego.
 • 27-28 IV W czasie Mistrzostw Polski w Karate Tradycyjnym w Częstochowie zawodnicy MKK „Kaminari” Mielec: Andrzej Babula, Andrzej Żelasko i Paweł Parys zdobyli złote medale w kata drużynowym.
 • 5 V W mieleckim starostwie powiatowym gościła delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół Polski w Bretanii.
 • 18 V W plebiscycie „Korso” tytuł „Mielczanina Roku 2000” otrzymał Jacek Bąk – założyciel i właściciel firmy „Autopart”.
 • 25 V Na terenach zielonych MOSiR odbyła się impreza promocyjna Firmy „Podravka”, a w jej ramach koncert plenerowy Krzysztofa Krawczyka i zespołu „Czarno-Czarni”.
 • 26-27 V Na placu AK odbyły się IV Ogólnopolskie Prezentacje Folkloru i Rzemiosła Ludowego
 • V W rankingu najtańszych urzędów miejskich w 2001 r. w kategorii miast powiatowych powyżej 30 tys. mieszkańców, sporządzonym przez ogólnopolską gazetę samorządową „Wspólnota”, Urząd Miejski w Mielcu został sklasyfikowany na 2. miejscu w kraju (74,7 zł na 1 mieszkańca rocznie).
 • 31 V – 2 VI Odbyły się Juwenilia, a w ich programie szereg imprez dla dzieci i młodzieży.
 • 1-6 VI Odbył się cykl imprez w ramach Młodzieżowego Tygodnia Integracji Europejskiej. Uczestniczyły w niej ekipy z Douchy-les-Mines (Francja), Erlanden (Niemcy), Mukaczewo (Ukraina), Rottweil (Niemcy), Tiszafőldvar (Wegry), Vila Nova de Poiares (Portugalia) i Mielca. Ponadto 4 VI podpisano Umowę o partnerstwie miast: Vila Nova de Poiares i Mielec.
 • 13 VI W CWP otwarto wystawę rzeźb i obrazów zakopiańskiego artysty Henryka Burzca.
 • 16 VI Na lotnisku La Bourget koło Paryża rozpoczął się 44. Międzynarodowy Salon Lotnictwa i Astronautyki, w którym zaprezentowano m.in. samoloty M-28 Skytruck i M-28 Bryzę wyprodukowane przez Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu.
 • 16 VI – 22 VI Kolejno we wszystkich mieleckich parafiach odbyły się uroczystości „Nawiedzenia kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej”.
 • 22 VI Inauguracją „Dni Mielca” była uroczystość oddania do użytku Pałacyku Oborskich jako siedziby głównej Muzeum Regionalnego i reprezentacyjnego miejsca samorządu miasta Mielca.
 • 22-24 VI W ramach „Dni Mielca”, połączonych z 10-leciem „Korso”, koncertowali m.in.: Con Brio (trio harmonijek ustnych) i „Kazik na Żywo”.
 • 27 VI W SSE EURO-PARK MIELEC z udziałem około 180 gości z 19. krajów uroczyście otwarto fabrykę Onduline – producenta pokryć dachowych.
 • 30 VI Mielecki zakład Linde Gaz zakończył produkcję gazów technicznych i został zamknięty.
 • VI Po zakończeniu roku szkolnego 2000/2001 Szkoła Podstawowa w osiedlu Wojsław została zlikwidowana.
 • 2 VII W inauguracyjnym koncercie IV Międzynarodowego Festiwalu Organowego w kościele MBNP wystąpili Ireneusz Wyrwa (organy) oraz Marek Bałata (śpiew), który z zespołem wykonał „Mszę kreolską” A. Ramireza.
 • 4 VII Nad Mielcem i okolicami przeszła niezwykle gwałtowna burza, po której ulice zamieniły się w potoki.
 • 12 VII W katastrofie lotniczej samolotu M-28 Skytruck na lotnisku w Puerto Cabello w Wenezueli zginęło 13 osób, a wśród nich mielczanie: Stanisław Padykuła – wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie, Daniel Romański – prezes Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu, Jan Sęk – przedstawiciel pionu technicznego PZL, Andrzej Koper – przedstawiciel pionu handlowego PZL i Piotr Bień – przedstawiciel grupy serwisowej PZL. Przyczyną katastrofy był błąd pilota wenezuelskiego. W Mielcu ogłoszono żałobę.
 • 22 VII W hangarze Polskich Zakładów Lotniczych odbyły się uroczystości pożegnania przed pogrzebami pięciu mielczan – ofiarami katastrofy lotniczej w Wenezueli.
 • 24-26 VII Na skutek intensywnych opadów wylała rzeka Wisłoka.
 • 8 VIII Zezwolenie na działalność w SSE EURO-PARK MIELEC otrzymała firma RSM Sp. z o.o., produkująca maszyny i urządzenia dla budownictwa.
 • 13 VIII Z terenu leśnego na Porębach Wojsławskich saperzy z Dębicy wywieźli 386 sztuk bomb lotniczych do Nowej Dęby, gdzie na poligonie zostały zdetonowane.
 • 22 VIII W kościele MBNP odbył się 5. koncert w ramach IV MFO Mielec 2001. Wystąpili w nim belgijski organista Jan van Mol i polski gitarzysta Romuald Erenc. Promowano też płytę CD z nagraniami Jana van Mola.
 • 23 VIII W Mielcu gościło „Lato z Radiem” – najpopularniejszy letni program Polskiego Radia. Do południa emitowano wywiady z głównymi kreatorami życia miasta, a po południu na terenach rekreacyjnych MOSiR odbyła się wielka impreza artystyczno-promocyjna. Wystąpili m.in. Andrzej Cierniewski z zespołem „Varius Manx” i Grzegorz Markowski z zespołem „Perfekt”.
 • 27 VIII Ryszard Michalak z Mielca wywalczył tytuł mistrza Polski w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Brydżu Sportowym w Warszawie.
 • 28 VIII Zarejestrowano Automobilklub Mielecki jako odrębne stowarzyszenie.
 • 30 VIII W uroczystościach 20. rocznicy poświęcenia lotniska w Mielcu wziął udział przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Marian Krzaklewski.
 • 8-9 IX W czasie Międzynarodowych Pokazów i Targów Lotniczych AIR SHOW 2001 w Radomiu m.in. zaprezentowano samoloty wyprodukowane przez PZL Mielec. Na wystawie eksponowano M-28 Bryza i M-18 Dromader, a w pokazach lotniczych wzięły udział M-28 Skytruck i M-26 Iskierka. M-28 Skytruck otrzymał nagrodę ministra gospodarki za najlepszy produkt eksportowy roku.
 • 12 IX Centrum Diagnostyczne Chorób Nowotworowych wizytował Daniel S. Miller – przedstawiciel Banku Światowego, z którego otrzymano środki finansowe na sprzęt medyczny.
 • 19-22 IX Z inicjatywy CKP w Mielcu odbyła się XVII Ogólnopolska Konferencja „Informatyka w Szkole”. Wzięło w niej udział ponad 400 nauczycieli oraz goście z zagranicy. Prof. Maciej S. Sysło z Uniwersytetu Wrocławskiego został uhonorowany przez prezydenta Mielca Janusza Chodorowskiego Medalem „Przyjaciel Miasta Mielca” za organizację dwóch ogólnopolskich nauczycielskich konferencji informatycznych w Mielcu i promowanie Mielca jako miasta przyjaznego nowoczesnej edukacji.
 • 20 IX W kościele MBNP odbył się finałowy 8. koncert IV MFO, w którym wystąpili: Józef Serafin – organy, Piotr Paleczny – fortepian i Kwartet „Prima Vista”.
 • 23 IX W wyborach parlamentarnych wybrano na posłów Krystynę Skowrońską (Platforma Obywatelska) i Stanisława Janasa (SLD) oraz na senatora Grzegorza Latę (SLD).
 • 12 X W kościele MBNP i Zespole Szkół Technicznych odbyły się uroczystości z okazji 90-lecia szkolnictwa zawodowego w Mielcu oraz nadania szkole sztandaru.
 • 14 X W hali sportowo-widowiskowej odbył się koncert zespołu muzycznego „Brathanki”.
 • 18-19 X W salach konferencyjnych CWP SCK i Hotelu Polskiego odbyła się „Konferencja biznesowa miast partnerskich – Mukaczewa (Ukraina) i Mielca”.
 • 19-20 X W V Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie Chór Nauczycielski „Akord” zajął 1. miejsce, a Chór Mieszany I LO – 2. miejsce. Oboma chórami dyrygował Paweł Lis.
 • 26 X W Hotelu Polskim odbyła się uroczystość 10-lecia Tygodnika Regionalnego „Korso”.
 • 27 X Zmarł Edward Jan Janiszewski (l. 65) – lekarz dermatolog, długoletni ordynator Oddziału Dermatologicznego i kierownik Poradni Dermatologicznej w mieleckim szpitalu, kierownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 • 29 X W Domu Kultury SCK odbyło się XXXVIII Posiedzenie Krajowej Rady Lotnictwa.
 • 29-30 X Z inicjatywy Europejskiego Instytutu na Rzecz Demokracji w Warszawie w mieleckim Hotelu Polskim odbyła się konferencja „Romowie w społeczności lokalnej”.
 • 5 XI Mieleckie starostwo powiatowe otrzymało od Banku Światowego bezzwrotną pożyczkę na rzecz ograniczenia skutków powodzi i profilaktyki przeciwpowodziowej.
 • 14 XI Uroczyście otwarto Centrum Medyczne „Zdrowie” przy ul. H. Sienkiewicza i M. Pisarka.
 • 22-23 XI W Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania odbyła się konferencja naukowa „Strategiczne kierunki współpracy polsko-ukraińskiej – wyzwania i szanse dla małych i średnich przedsiębiorstw”.
 • 23 XI W Domu Kultury SCK odbył się I Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Pasikonik”.
 • 27 XI Na konferencji prasowej przedstawiciele British Aerospace poinformowali o przerwaniu kontraktu z Polskimi Zakładami Lotniczymi dotyczącego produkcji skrzydeł do samolotu Reginal Jet X. Jako główny powód tej decyzji podano wydarzenia z 11 IX w Stanach Zjednoczonych.
 • 29 XI Zmarł Stanisław Becker (l. 88) – pilot i mechanik samolotowy, uczestnik II wojny światowej (m.in. brał udział w lotach bojowych nad Niemcami i lotach nad okupowaną Polską ze zrzutami broni i amunicji dla powstania warszawskiego), długoletni pracownik WSK Mielec, porucznik, prezes Zarządu Oddziału ZIW.
 • 4 XII Oddano do użytku Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA”. Poświęcenia nowej placówki dokonał biskup tarnowski dr Wiktor Skworc.
 • 6-7 XII Z inicjatywy władz miasta Mielca w Mukaczewie (Ukraina) przebywała misja gospodarcza z Mielca. W jej skład weszło kilkudziesięciu właścicieli i przedstawicieli małych firm.
 • 7 XII Na placu AK Towarzystwo Młodzieżowe Mała Laponia zorganizowało imprezę dla dzieci „Z Mikołajem do Europy”.
 • XII Rozpoczęło działalność Radio Puls FM.

Ponadto w 2001 r.:

 • W Szpitalu Powiatowym utworzono Oddział Urazowo-Ortopedyczny.
 • Utworzono mieleckie koło partii Prawo i Sprawiedliwość.
 • Zorganizowano mieleckie koło Platformy Obywatelskiej.
 • Mielecki grawer Józef Kardyś otrzymał tytuł „Stemplarz Roku 2000”, przyznawany przez ogólnopolskie czasopismo „Stemplarz Polski”.
 • Otwarto pierwsze kafejki internetowe: X-NET, MAUPA i CYBERNETYKA.
 • Gmina Miejska przejęła od WSK „PZL-Mielec” SA. (w upadłości) pozostałe nieruchomości i obiekty sportowe pomiędzy ulicami J. Kusocińskiego i L. Solskiego.
 • Wyprodukowany w Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o.o. samolot M-28 zaprezentowano na wystawie AEROINDIA w Bangalore (Indie).
 • Zakład Narzędziowy „PZL-Mielec” otrzymał nagrodę ministra gospodarki za „Najlepszy wynik eksportowy roku 2000”.


2002

 • 1 I Pokazem ogni sztucznych nad placem AK powitano Nowy Rok 2002.
 • 7 I W sali konferencyjnej CWP SCK odbyło się seminarium informatyczne, którego wiodącym tematem były Lokalne Akademie Informatyczne.
 • 13 I W czasie X Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano 73 306,46 zł.
 • 17 I W sali widowiskowej Domu Kultury SCK wystąpili z koncertem „Gwiazdo świeć, kolędo leć” piosenkarze: Halina Frąckowiak, Alicja Majewska i Zbigniew Wodecki oraz pianista Włodzimierz Korcz.
 • 19 I W sali widowiskowej odbył się spektakl teatralny „Atrakcyjny pozna panią” w wykonaniu Teatru Niepoprawnego z Warszawy.
 • 25 I W hali sportowo-widowiskowej MOSiR odbył się koncert zespołu „Arka Noego”.
 • I Ministerstwo Obrony Narodowej zakończyło definitywnie finansowanie programu budowy samolotu szkolno-bojowego Iryda produkowanego w Mielcu.
 • I Zamontowano dwie pierwsze kamery monitorujące plac AK przez całą dobę.
 • 9 II Miss Mielca 2002 została Katarzyna Kośla. Gala odbyła się w sali widowiskowej Domu Kultury SCK.
 • 15 II W CWP otwarto wystawę „Indianie Amazonii i Andów Peruwiańskich” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie.
 • 22 II Zmarł Franciszek Śliwa (l. 83) – działacz polityczny i społeczny, poseł na Sejm PRL, pisarz.
 • 5 III Odbyło się seminarium „System informacji przestrzennej POWIAT dla powiatu mieleckiego”, w którym omówiono możliwości jego wykorzystania. Był to pierwszy tego typu system w województwie podkarpackim i jeden z 14. pierwszych w kraju.
 • 6 III Z inicjatywy Renaty i Henryka Burych – właścicieli firmy THB BURY w Löhne i Mielcu – do Mielca przybyła oficjalna delegacja władz Löhne – miasta w Niemczech – z misją nawiązania współpracy z Mielcem.
 • 9 III W czasie zgromadzenia podkarpackiej AWS przewodniczącym Zarządu Podkarpackiego AWS został wybrany Władysław Ortyl – wicemarszałek województwa podkarpackiego.
 • 21-24 III Odbyła się Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Samolotu M-18 Dromader.
 • III W czasie licytacji na międzynarodowym motoryzacyjnym show w Nowym Jorku replika samochodu Cobra Shelby 427, wykonana w czynie społecznym w mieleckiej firmie Kirkham Motorsports, została sprzedana za 88 100 dolarów. Pracownicy i amerykańscy właściciele firmy przeznaczyli te pieniądze dla nowojorskiego szpitala Downtown, ratującego ofiary terrorystycznego ataku na Word Trade Center 11 IX 2001 r.
 • 9 IV Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Bytnara „Rudego” – jako jedna z dwóch pierwszych w kraju – otrzymała w gmachu Sejmu z rąk marszałka Marka Borowskiego Znak Jakości Interkl@sa.
 • 12-13 IV W Hotelu Polskim odbyła się II Podkarpacka Konferencja Endokrynologiczno-Diabetyczna.
 • 14 IV W kościele św. Mateusza, na cmentarzu parafialnym przy ul. H. Sienkiewicza i w sali widowiskowej SOKiS w Chorzelowie odbyły się uroczystości 150. rocznicy urodzin dr. Andrzeja Kędziora – Honorowego Obywatela Miasta Mielca.
 • 25-26 IV W Domu Kultury SCK zorganizowano Dni Kultury Hiszpańskiej. W imprezie inauguracyjnej uczestniczył konsul Królestwa Hiszpanii Antonio Garcia.
 • 15 V Na zaproszenie poseł Krystyny Skowrońskiej marszałek Sejmu Donald Tusk przybył do Mielca. Zwiedził Pałacyk Oborskich, gdzie spotkał się z władzami miasta, a następnie przebywał w SSE EURO-PARK MIELEC i spotkał się z mielecką organizacją Platformy Obywatelskiej.
 • 16-17 V W sali konferencyjnej CWP SCK odbyła się III Ekologiczna Konferencja Szkoleniowa „Przemysł Podkarpackiego a stan środowiska w regionie”.
 • 17 V W Pałacyku Oborskich otwarto wystawę „Muzeum Regionalne 1967-2002”.
 • 22 V W Mielcu przebywała delegacja partnerskiego miasta Mukaczewo (Ukraina).
 • 24 V W filii „Jadernówka” Muzeum Regionalnego otwarto „Wystawę starych fotografii”.
 • 29 V W Hotelu Polskim odbyła się uroczystość wręczenia „Skałki Korso” Markowi Paprockiemu – „Mielczaninowi 2001”.
 • 5-6 VI W ramach Juveniliów 2002 odbyły się imprezy dla dzieci i młodzieży, m.in. koncertował zespół „Myslovitz”.
 • VI W sali widowiskowej Domu Kultury SCK zespoły artystyczne Dębicy i Mielca wystawiły operę Stanisława Moniuszki „Straszny dwór”.
 • 21 VI Koncert w wykonaniu Maurycego Merunowicza (organy) i Orkiestry Kameralnej Radia AMADEUS pod dyrekcją Agnieszki Duczmal zainaugurował V MFM Mielec-2002.
 • 22 VI Zmarł Antoni Maryniak (l. 42) – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, inspirator i organizator rozbudowy, modernizacji i unowocześnienia wyposażenia bazy PSP przy ul. H. Sienkiewicza.
 • 30 VI Z inicjatywy Wiesława Bożka i Romana Marcinka w Rzemieniu i Mielcu (obok Sklepu Polskiego „Jedynka” przy ul. Kazimierza Jagiellończyka) odbył się zlot motocyklistów, pierwszy tego typu w Mielcu. Motocykliści („harleyowcy”) wykonywali pokazy możliwości swoich maszyn i uczestniczyli w pikniku wraz z publicznością.
 • VII Przebywający na leczeniu w USA sparaliżowany młody mielczanin Paweł Szkutnicki (l. 17) otrzymał od prezydenta Georga Busha nagrodę i dyplom za bardzo dobre wyniki w nauce.
 • 6 VII W mieleckim szpitalu otwarto Oddział Sztucznej Nerki.
 • 12-14 VII Na basenie odkrytym MOSiR przeprowadzono Mistrzostwa Polski Juniorów 14-letnich w Pływaniu. Udział wzięło około 260 zawodniczek i zawodników z 80 klubów, w tym „Ikara” Mielec.
 • 17 VII Na jednym z budynków średniowysokich (tzw. wieżowców) przy ul. Dworcowej zapalił się dach. Straż Pożarna, mimo trudności z dotarciem na dach, szybko ugasiła pożar. Nie poniesiono większych strat.
 • 20 VII Zainaugurował działalność Klub Muzyczny „STUDIO” w pawilonie przy ul. K. Pułaskiego 2.
 • 27 VII Z inspiracji MIVA POLSKA (stowarzyszenia katolickiego wspierającego misje) na terenach rekreacyjnych MOSiR obok Hotelu Polskiego odbył się Międzynarodowy Festyn Misyjny. W programie artystycznym m.in. wystąpiła piosenkarka Eleni. Prowadzono też zbiórkę pieniężną na cele misji.
 • 10 VIII Na terenach rekreacyjnych MOSiR odbył się Festyn Rekreacyjno-Kulturalny „Lato z Radiem Rzeszów”. W programie artystycznym wystąpiły m.in. zespoły „NO TO CO” i „De Press”.
 • 18 VIII W czasie przyjazdu do Krakowa i spotkania Ojca Świętego Jana Pawła II z wiernymi na krakowskich Błoniach wystąpiły mieleckie akcenty. Rolę „papamobile” na lotnisku w Balicach pełnił specjalnie zamówiony na tę okazję Melex wyprodukowany w Mielcu. W spotkaniu uczestniczyły liczne grupy mielczan, a „Białą Służbę” pełnili m.in. mieleccy harcerze.
 • 24-25 VIII W ramach Dni Mielca-2002 uroczyście oddano do użytku zmodernizowany plac AK. W koncertach plenerowych m.in. wystąpiły zespoły „Skaldowie” (24) i „Big Day” (25).
 • 28 VIII W ratuszu w Lőhne (Niemcy) przedstawiciele samorządowych władz miasta Mielca i Lőhne podpisali deklarację o współpracy miast.
 • 30 VIII Z inicjatywy rodziny i władz miasta w Pałacyku Oborskich odbyła się uroczystość 100-lecia urodzin Stefana Ostrowskiego – zasłużonego żołnierza, pracownika WSK i aktora teatru RCK. W uroczystości uczestniczyli też m.in. przedstawiciele duchowieństwa, WKU, organizacji kombatanckich i Polskich Zakładów Lotniczych.
 • 5 IX W czasie X Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Zakład Narzędziowy „PZL-Mielec” Sp. z o.o. otrzymał wyróżnienie ministra gospodarki „Wyrób Eksportowy 2001 roku” za oprzyrządowanie do produkcji samolotu Eurofighter EF 2000.
 • IX ZPiT „Rzeszowiacy” koncertował w Szwajcarii.
 • 18 IX 11 Brygada Powietrzno-Desantowa Królewskiej Armii Nepalu zakupiła w Polskich Zakładach Lotniczych samolot M-28 Skytruck specjalnie przygotowany do celów wojskowych. Był to pierwszy M-28 sprzedany na kontynent azjatycki.
 • IX Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa oddała do użytku blok mieszkalny przy ul. Akacjowej na osiedlu Borek.
 • 28 IX W hali sportowo-widowiskowej MOSiR odbyły się uroczystości z okazji 50-lecia działalności artystycznej ZPiT „Rzeszowiacy”. Jubilaci wystąpili ze specjalnym programem.
 • 29 IX W hali sportowo-widowiskowej wystąpiły ZPiT „Słowianki” UJ w Krakowie i PLZPiT „Mazowsze”.
 • 17 X Otwarto supermarket „Minimal” przy ul. H. Sienkiewicza.
 • X W Polskich Zakładach Lotniczych gościła delegacja parlamentarna Indonezji, w której znajdował się gen. pilot armii indonezyjskiej Pieter L. Diez Wattimen. Przedmiotem zainteresowania gości był samolot M-28 Skytruck.
 • X W hali sportowo-widowiskowej MOSiR odbył się koncert zespołu muzycznego „Ich Troje”.
 • 27 X W wyborach samorządowych do sejmiku wojewódzkiego wybrano m.in. mielczan – Władysława Ortyla (Podkarpacie Razem) i Jana Burego (SLD). Do II tury wyborów prezydenckich przeszli Janusz Chodorowski (Nasz Mielec – Nasz Powiat) i Lucjan Surowiec (SLD).
 • X Zezwolenia na działalność w SSE EURO-PARK MIELEC otrzymały: RETECH Sp. z o.o. (części elektromechaniczne), Kucik-Okarma, Misiołek Sp. z o.o. (wyrób i przetwórstwo olejów rafinowanych), CENTURION-R Sp. z o.o. (drzwi z płyt laminowanych), C+N Polska Sp. z o.o. (opakowania do kosmetyków).
 • 8 XI Szpital Powiatowy w Mielcu wizytował minister zdrowia Mariusz Łapiński.
 • 10 XI W II turze mielczanie wybrali Janusza Chodorowskiego na prezydenta miasta.
 • 19 XI Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE EURO-PARK MIELEC otrzymała firma Galwex Cebula Elwira i Wspólnicy S.J.
 • XI Na przewodniczącego Rady Miejskiej wybrano Zdzisława Nowakowskiego. Starostą powiatu mieleckiego został Józef Smaczny, a na przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego wybrano Marka Paprockiego.
 • 22 XI Na marszałka województwa podkarpackiego na kadencję 2002-2006 wybrano mielczanina Leszka Romana Deptułę (PSL).
 • XII W Klubie Muzycznym „Studio” wystąpił zespół muzyczny IRA.
 • 6-8 XII W hali sportowo-widowiskowej MOSiR rozegrano turniej piłki siatkowej kobiet I rundy Pucharu Konfederacji CEV, w którym zespół TeleNet Autopart Mielec pokonał Polo Kalesija (Bośnia-Hercegowina) 3:0, Ommen (Holandia) 3:1 oraz Charleroi (Belgia) 3:0 i zakwalifikował się do II rundy.
 • 6 XII Oddano do użytku sztuczne lodowisko MOSiR przy ul. J. Kusocińskiego.
 • 10 XII W II Liceum Ogólnokształcącym gościł aktor Marek Kondrat jako przedstawiciel Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie.
 • 19 XII Z okazji 10-lecia działalności Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR zorganizowano konferencję, w której wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
 • 20 XII Rozpoczęło funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego z telefonem 112, obejmując swym zasięgiem cały powiat mielecki.
 • 31 XII Według GUS miasto Mielec liczyło 61 464 mieszkańców, w tym 31 598 kobiet i 29 866 mężczyzn.

Ponadto w 2002 r.:

 • W Szpitalu Powiatowym utworzono Oddział Ratownictwa Medycznego i uruchomiono Stację Dializ.
 • Artur Michalak (uczeń I LO) zajął III miejsce w finale światowym Word Cyber Games-2002 – kategoria Star Craft (komputerowe gry strategiczne) w Korei Południowej.
 • Amerykańska wytwórnia płytowa „Guitar 9 Records” przyznała mieleckiemu gitarzyście Jackowi Polakowi tytuł „Nieodkrytego Talentu Gitarowego”.
 • Powstało Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Kolo w Mielcu.2003

 • 10 I W czasie IX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mielcu zebrano ponad 56 tysięcy złotych.
 • 21 I W czasie Międzynarodowych Targów Poznańskich „BUDMA 2003” firmy z SSE EURO-PARK MIELEC „Melnox” i „Kronowood” eksponowały nowy typ paneli podłogowych.
 • 12 II Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał, że umowa pomiędzy WSK „PZL-Mielec” i karaibską spółką Grand Limited w sprawie przejęcia udziałów w mieleckim lotnisku jest nieważna.
 • 14 II Miss Mielca 2003 została Anna Wolak. Gala odbyła się w sali widowiskowej Domu Kultury SCK.
 • 21 II Odbyły się uroczystości 50-lecia powstania i działalności II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika.
 • 14 III Ambasador Indii w Polsce Rajamani Lakshmi Narajan w towarzystwie małżonki i władz miasta dokonał otwarcia wystawy kolekcji lalek w strojach hinduskich. Ambasador przeprowadził rozmowy z kierownictwem Polskich Zakładów Lotniczych i władzami miasta.
 • 23 III Zmarł Leon Skiba (l. 60) – konstruktor, rzecznik patentowy, pierwszy – po ponownej rejestracji NSZZ „Solidarność” – przewodniczący Komisji Zakładowej „S” w 1989 r., organizator i kierownik Urzędu Rejonowego w Mielcu w latach 1990-1997.
 • 3-4 IV W Pałacyku Oborskich – Muzeum Regionalnym odbyła się sesja naukowa „Dzieje lokalne pośród wydarzeń i procesów historycznych”. W czasie sesji prezydent miasta Mielca Janusz Chodorowski wręczył Medal „Przyjaciel Miasta Mielca” Feliksowi Kirykowi – profesorowi i byłemu rektorowi Akademii Pedagogicznej w Krakowie za długoletnie kierowanie pracami naukowymi nad trzytomową monografią Mielca i regionu.
 • 7 IV W Mielcu gościła delegacja partnerskiego miasta Lőhne (Niemcy).
 • 25 IV W ramach MPGK powołano Jednostkę Realizującą Projekt ISPA „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”.
 • 28-29 IV W Domu Kultury SCK odbyły się Dni Kultury Japońskiej. Gościem honorowym był pierwszy sekretarz ambasady Japonii w Polsce Kazohiko Kokubu.
 • 28-29 IV Z inicjatywy Stowarzyszenia PROMLOT i Urzędu Miejskiego wykonano kompozycję przestrzenną z samolotem TS-11 „Iskra” na terenach MOSiR. Intencją pomysłodawców było podkreślenie wieloletnich związków Mielca z lotnictwem.
 • 3-4 V Na lotnisku odbył się Międzynarodowy Festyn Lotniczy, w czasie którego około 30 tysięcy widzów obserwowało popisy m.in. Grupy Akrobacyjnej „Żelazny” oraz pilotów z Ukrainy, Litwy, Aeroklubu Rzeszowskiego i Aeroklubu Mieleckiego.
 • 3-4 V W Mielcu gościła delegacja samorządowo-gospodarcza miasta Olita (Alytus) na Litwie.
 • 12 V Na placu AK premier RP Leszek Miller spotkał się ze społeczeństwem Mielca i przekonywał do pozytywnego ustosunkowania się do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
 • 14 V Policja otrzymała pierwszą część systemu monitoringu wizyjnego w różnych punktach miasta Mielca.
 • 14-15 V W SCK odbyła się wojewódzka konferencja „Przemysł Podkarpackiego a stan środowiska w regionie”.
 • 20 V W ogólnopolskim konkursie „Menedżer Oświaty 2002” Mielec otrzymał II nagrodę w kategorii miast. Uroczystość zakończenia konkursu odbyła się w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
 • 23 V W plebiscycie Tygodnika Regionalnego „Korso” Mielczaninem Roku 2002 została posłanka na Sejm RP Krystyna Skowrońska.
 • 28 V Na terenie SSE EURO-PARK MIELEC powstała firma EURO-MAG Sp. z o.o., zajmująca się głównie pośrednictwem w hurtowym zakupie materiałów i surowców.
 • 30 V W hali sportowo-widowiskowej MOSiR odbył się międzypaństwowy mecz piłki siatkowej kobiet Polska – Chorwacja (3:0). Po meczu prezydent Mielca Janusz Chodorowski wyróżnił Medalem „Przyjaciel Miasta Mielca” trenera reprezentacji Polski Andrzeja Niemczyka – byłego zawodnika „Stali” Mielec (lata 60. XX w.).
 • 30-31 V Odbyło się V Ogólnopolskie Forum Koordynatorów Technologii Informacyjnej.
 • V W Szpitalu Powiatowym uruchomiono Oddział Urologiczny.
 • V Zakończono pierwszy etap budowy systemu monitoringu wizyjnego wybranych terenów na osiedlach: S. Żeromskiego, M. Kopernika, Niepodległości i J. Kusocińskiego.
 • 2 VI Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano I Sesję Dziecięcej Rady Miasta, a dziecięcymi radnymi byli przedstawiciele mieleckich szkół.
 • 6 VI W hali sportowo-widowiskowej MOSiR rozegrano międzypaństwowy mecz piłki ręcznej mężczyzn, w którym Polska pokonała Białoruś 27:25.
 • 8 VI W referendum na temat przystąpienia Polski do UE 81 % głosujących mielczan opowiedziało się „za”. Głosowało 61 % uprawnionych do głosowania.
 • 15 VI W wyniku konkursu funkcję Regionalnej Izby Finansującej (RIF) na terenie województwa podkarpackiego wygrała Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA. w Mielcu. Głównym zadaniem RIF jest administrowanie środkami pomocowymi przyznanymi przez Unię Europejską Polsce w latach 2003-2008 na terenie województwa podkarpackiego.
 • 16 VI W gmachu Sejmu odbyła się uroczystość wręczenia Znaków Jakości Interkl@sa. Jednym z pięciu laureatów zostało Gimnazjum nr 2 w Mielcu, które otrzymało największą ilość punktów.
 • 18 VI VI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny zainaugurował koncert w kościele MBNP w wykonaniu Juliana Gembalskiego (organy), Waldemara Malickiego (fortepian) i Kwartetu Smyczkowego „Amar Corde”.
 • 21 VI 2003 Oddano do użytku rozbudowany i zmodernizowany zespół obiektów Państwowej Straży Pożarnej przy ul. H. Sienkiewicza.
 • 24 VI Rada Miejska uchwaliła przystąpienie Gminy Miejskiej Mielec do Komunalnego Związku Międzygminnego.
 • 5 VII Mielec był miastem etapowym 14. Międzynarodowego Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Meta V etapu (jazda indywidualna na czas) znajdowała się na alei Niepodległości przed Domem Kultury SCK.
 • 6 VII W trzecim koncercie VI MFM w kościele MBNP wystąpiła Amerykanka Gwendolyn Bradley – światowej sławy sopran. Towarzyszyli jej Ludmiła Worobiec-Witek (skrzypce), Artur Jaroń (fortepian) i Tomasz Ślusarczyk (trąbka).
 • 15 VII Po remoncie i modernizacji oddano do użytku basen odkryty MOSiR. Przy tej okazji wprowadzono atrakcję – zjeżdżalnię wodną (rynnę) o długości 50 m.
 • 22 VII W Mielcu gościł ambasador Polski w Iranie Witold Śmidowski. Zwiedził SSE EURO-PARK MIELEC i spotkał się z przedstawicielami samorządu miasta Mielca, przedstawiając możliwości i uwarunkowania współpracy gospodarczej z Iranem.
 • 18 VIII Zmarł Zdzisław Cichocki (l. 76) – działacz polityczny i społeczny, były I sekretarz KP PZPR, przewodniczący PPRN w Mielcu i wojewoda przemyski.
 • 23-24 VIII W czasie „Dni Mielca” wystąpili m.in. kabaret „Niekiepski”, zespół muzyczny „Raz, Dwa, Trzy” oraz Robert Janowski z zespołem muzycznym „Akt”.
 • 30 VIII W finałowym (ósmym) koncercie VI MFM w kościele MBNP wysłuchano oratorium „Mesjasz” J. F. Haendla. Wykonawcami byli: Katarzyna Wiwer (sopran), Paul Esswood (kontratenor, Wielka Brytania), Benoit Haller (tenor, Niemcy), Manfred Bitner (bas, Niemcy), Orkiestra Kameralistów Przemyskich i Filharmoników Krakowskich, Adam Wagner (koncertmistrz) oraz Chór „Collegium Vocale Schwabisch Gmund” pod dyrekcją Waltera Jahannesa Becka (Niemcy).
 • 15 IX Powstał Mielecki Klub Karate Kyokushinkai IFK SAIHA.
 • 17 IX Na cmentarzu komunalnym przy ul. Królowej Jadwigi odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia obelisku upamiętniającego Sybiraków.
 • IX Komiks o „Panu Gucku” młodego mielczanina Tomasza Gawrona zdobył II nagrodę w konkursie „Akcja Animacja” znanej dziecięcej telewizji Cartoon Network.
 • 17 X W CWP SCK otwarto wystawę prac Franciszka Starowieyskiego.
 • 20 X W pałacu prezydenckim w Warszawie prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył przedstawicielom mieleckiego Gimnazjum nr 3 (jako jednemu ze stu wyróżnionych) certyfikat „Szkoła z klasą”.
 • 25 X Odbyły się uroczystości 70-lecia chóru męskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia”.
 • 7 XI Przy wjeździe do Mielca od strony zachodniej, obok ronda na ul. Legionów, zbudowano kompozycję przestrzenną z samolotem An-2 i napisem „Mielec wita”.
 • 11 XI W Ogólnopolskim Konkursie „Pro Publico Bono” I miejsce przyznano Fundacji „SOS Życie” w Mielcu.
 • 15-16 XI W SCK odbyły się uroczystości 50-lecia działalności Domu Kultury.
 • 19 XI Zmarł Stefan Ostrowski (l. 101) – żołnierz, uczestnik I i II wojny światowej, długoletni pracownik WSK Mielec, aktor, działacz kulturalno-oświatowy.
 • 25 XI Koncertowała grupa muzyczna T. LOVE.
 • 27 XI Rada Miejska uchwaliła przeznaczenie terenu pomiędzy wiaduktem i ul. J. Długosza na przyszłe centrum administracyjne.
 • 27-28 XI W Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Tanecznych „Pasikonik” uczestniczyły 74 zespoły (około 1500 młodych artystów).
 • 26 XI Włodzimierz Gąsiewski wydał – poprzez własną Agencję Wydawniczą „Promocja” – pierwszy numer Ogólnopolskiego Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego „Nadwisłocze”.
 • 6 XII Po przeprowadzeniu remontu i modernizacji oddano do użytku kryty basen MOSiR.
 • 14 XII Ks. biskup ordynariusz Wiktor Skworc poświęcił nowy kościół św. Marka Ewangelisty w osiedlu Rzochów.

Ponadto w 2003 r.:

 • W Rzeszowie powołano Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza, w skład którego weszły m. in. firmy lotnicze z Mielca.
 • W Szpitalu Powiatowym uruchomiono pracownię tomografii komputerowej.
 • Zbigniew Gajek uruchomił Zakład Poligraficzny przy ul. J. Korczaka.
 • Mielecka Spółdzielnia Mleczarska połączyła się z Rolniczą Spółdzielnią Mleczarską „Rolmlecz” w Radomiu i została włączona w jej struktury.
 • Powstała filia Stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego.
 • Szkoła Podstawowa nr 1 obchodziła uroczyście 110. rocznicę swego powstania.


2004

 • 22 I W Pałacyku Oborskich odbyła się sesja naukowa „Stan wojenny. Wybór mniejszego zła czy wojna z narodem?”
 • 28 I W Szkole Podstawowej nr 11 odbyło się uroczyste otwarcie nowej hali sportowej.
 • 6 II Ogłoszono upadłość firmy MELEX Sp. z o.o.
 • 11 II Biskup tarnowski dr Wiktor Skworc został uhonorowany przez prezydenta Mielca Janusza Chodorowskiego Medalem „Przyjaciel Miasta Mielca” za wszechstronną opiekę nad mieleckimi parafiami oraz inspirowanie i wspieranie przedsię-wzięć oświatowych i kulturalnych.
 • 21 II W czasie Gali Miss Mielca 2004, zorganizowanej w Domu Kultury SCK, koronę najpiękniejszej otrzymała Iwona Batog.
 • 27 II Rada Miejska nadała parkowi przy ul. S. Staszica nazwę „Park Inwalidów Wojennych RP”.
 • 9 III W filii „Jadernówka” Muzeum Regionalnego SCK otwarto wystawę „Getta i obozy dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie podczas II wojny światowej”.
 • 29 III Na podstawie Uchwały nr XXI/214/04 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie powstało Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (NKJO) i rozpoczęło działalność dydaktyczną od roku szkolnego 2004/2005 w obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Cz. Tańskiego 3.
 • 25 IV Siatkarki „Stali” Mielec zdobyły brązowe medale Mistrzostw Polski po wyjazdowym zwycięstwie nad zespołem Nafta Gaz Piła 3:2.
 • 2-3 V Odbyły się miejskie uroczystości z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uczestniczyły w nich delegacje miast partnerskich Mielca: Douchy-les-Mines (Francja), Löhne (Niemcy) i Vila Nova de Poiares (Portugalia). Na mieleckim lotnisku odbył się I Unijny Piknik Lotniczy.
 • 2 V Werner Hamel – burmistrz Löhne (Niemcy) – partnerskiego miasta Mielca – został wyróżniony przez prezydenta Mielca Janusza Chodorowskiego Medalem „Przyjaciel Miasta Mielca” za rozwijanie współpracy obu miast.
 • 27 V W SCK odbyła się konferencja Przemysłowej Grupy Doradczej NATO.
 • 4-6 VI W CWP SCK odbyły się Regionalne Targi „Przedsiębiorczość 2004”, wystawa i seminarium na temat inkubatorów przedsiębiorczości.
 • 18 VI „Mielczaninem Roku 2003” w plebiscycie „Korso” została wybrana Łucja Bielec – prezes mieleckiej Fundacji „SOS Życie“.
 • 29 VI Rada Miejska nadała nowym ulicom na osiedlu Smoczka nazwy – Św. Kingi i Św. Brata Alberta.
 • 30 VI W koncercie inaugurującym VII MFM Mielec 2004, zorganizowanym w kościele MBNP, wystąpił zespół „Sinfonietta Cracovia” pod dyr. Krzysztofa Pendereckiego.
 • 2 VII Na alei Niepodległości przed Domem Kultury SCK zakończył się 4. etap Międzynarodowego Kolarskiego Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków.
 • 8 VII W 2. koncercie VII MFM Mielec 2004 w kościele MBNP wystąpili Robert Brodacki (organy) oraz Męski Chór „Swietilen” Staroczerkaskiego Monastyru z Rostowa nad Donem pod dyr. Siergieja Piwowarowa.
 • 9-10 VII W czasie turnieju piłkarskiego z okazji 65-lecia powstania FKS „Stal” Mielec – prezydent Mielca Janusz Chodorowski udekorował Henryka Kasperczaka – trenera „Wisły” Kraków, byłego długoletniego wybitnego zawodnika „Stali” Mielec – Medalem „Przyjaciel Miasta Mielca”. W turnieju piłkarskim zwyciężyła „Wisła”.
 • 13 VII Reprezentujący Polskę zawodnik LKS Mielec Jakub Giża zdobył tytuł wicemistrza świata juniorów w pchnięciu kulą (20,05 m) w czasie Mistrzostw Świata we włoskiej miejscowości Grosseto.
 • 27 VII Utworzono Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego.
 • 29-31 VII W następstwie intensywnych opadów wylała rzeka Wisłoka.
 • 11-VIII Ukazał się I tom niniejszej „Encyklopedii miasta Mielca”.
 • 11-20 VIII W Mielcu odbył się międzynarodowy obóz chrześcijański Camp Polen 2004 z udziałem młodzieży z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii i Polski. Jego organizatorami byli: Kościół zielonoświątkowy z Mielca i Christen Gemeinde Mullheim z Niemiec.
 • 26-VIII W 6. koncercie VII MFM Mielec 2004 w kościele MBNP wystąpili Małgorzata Walewska (mezzosopran) i Artur Jaroń (fortepian).
 • 27-29 VIII Na terenach rekreacyjnych MOSiR odbyły się koncerty plenerowe w ramach „Dni Mielca-2004”. Wystąpili m.in. Małgorzata Ostrowska i Paweł Kukiz z zespołem „Piersi”.
 • 28 VIII Nagrodę „Albertusa” otrzymał Janusz Krężel – kronikarz skautingu i harcerstwa.
 • 31 VIII Andrzej Tyszkiewicz kupił firmę MELEX i nadał jej nazwę: MELEX A&D TYSZKIEWICZ Sp.J.
 • 1 IX Rozpoczęła działalność Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Lato. Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Cz. Tańskiego i w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia”.
 • 2 IX W 7. koncercie VII MFM Mielec 2004 w kościele MBNP wystąpili: Stanisław Drzewiecki (fortepian), Małgorzata Machowska (skrzypce) i Orkiestra Kameralna „Wirtuozi Lwowa”.
 • 12 IX Na placu Armii Krajowej odbył się I Rodzinny Festyn Charytatywny, z którego dochód przeznaczono na remont kościółka św. Marka nad Wisłoką. Organizatorem było Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii św. Mateusza.
 • 17-19 IX W czasie Mistrzostw Polski Modeli Swobodnie Latających w Lesznie Edward Burek (Aeroklub Mielecki) zdobył tytuł mistrza Polski w kategorii F 1 C.
 • 30 IX Mielec otrzymał certyfikat „Gmina Fair Play 2004” za działalność samorządu miejskiego. Wręczenie certyfikatów odbyło się w Galerii Porczyńskich w Warszawie.
 • IX Wiktor Cichoń i Mariusz Lipiński założyli firmę WEKTOR CONSULTING mającą charakter ośrodka usługowego pośrednictwa pracy.
 • 5 X W Pałacyku Oborskich otwarto wystawę „Powiat mielecki w latach 1944-1945”.
 • 9 X Katolickie Centra Edukacji Młodzieży KANA, w tym KCEM w Mielcu, zostały nominowane do prestiżowej nagrody TOTUS.
 • 14 X W Samorządowym Centrum Kultury odbyła się inauguracja roku akademickiego 2004/2005 w nowo powołanym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. Na siedzibę NKJO przeznaczono jeden z segmentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Tańskiego.
 • 19 X W Pałacyku Oborskich Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll wręczył prezesowi Fundacji „SOS Życie“ Łucji Bielec nagrodę „Pro Publico Bono”.
 • 29 X Otwarto hipermarket TESCO.
 • 25 XI Rada Miejska nadała patronat Franciszka Krempy nowo zbudowanej ulicy na osiedlu Smoczka.
 • 20 XII Zmarł Kazimierz Ślaski (l. 75) – długoletni ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala w Mielcu.
 • 31 XII Zmarł Wrzesław Romańczuk (l. 47) – mielczanin, doktor habilitowany nauk medycznych, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie w latach 1994-2000, profesor w Instytucie Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, współzałożyciel i dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UR.
 • 31 XII Wg GUS – Mielec zamieszkiwało 61 288 osób, w tym 31 549 kobiet i 29 739 mężczyzn.

Ponadto w 2004 r.:

 • W II Międzynarodowych Targach Lokalnego Transportu Zbiorowego „TransExpo-2004” w Kielcach firma R&G z Mielca otrzymała Złoty Medal w kategorii „Systemy pobierania opłat” za system biletowy oparty na karcie elektronicznej bezstykowej.
 • Na mieleckim lotnisku rozpoczęła działalność Szkoła Pilotażu Royar Star.
 • Rozpoczęto wydawanie bezpłatnego tygodnika „Extra Mielec”.


2005

 • 2 I Na placu AK odbył się wielki koncert plenerowy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrano ponad 80 tysięcy złotych.
 • 5 II Miss Mielca 2005 została wybrana Justyna Stypa. Gala odbyła się w sali widowiskowej Domu Kultury SCK.
 • 11 II W siedzibie głównej Miejskiej Biblioteki SCK uruchomiono pierwszą w mieście czytelnię internetową.
 • 21 II W Galerii Domu Kultury SCK otwarto wystawę „Cztery dekady” przedstawiająca 40-letnią działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.
 • 24 II Rada Miejska wyraziła zgodę na utworzenie Zespołu Szkół nr 2, złożonego ze Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Bytnara „Rudego” i Gimnazjum nr 4.
 • 24 II Rada Miejska nadała nowym ulicom na terenie osiedla Borek w rejonie ul. Modelarskiej nazwy: Borowiczan i Michalina.
 • II W Muzeum Regionalnym czynna była wystawa „Kultura ludowa regionu mieleckiego”.
 • 9 III W Filii Muzeum Regionalnego SCK „Jadernówka” otwarto wystawę „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”.
 • 19 III W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 na Smoczce odbyły się Mistrzostwa Polski Karate Shorin – Ryn.
 • III W Szpitalu Powiatowym powstał Oddział Rehabilitacyjny.
 • III Utworzono Powiatowy Ruch Obywatelski (PRO).
 • 2-7 IV Z wielkim żalem mielczanie przyjęli wiadomość o śmierci Ojca Świętego, Papieża Polaka – Jana Pawła II. W mieleckich parafiach odbywały się nabożeństwa żałobne.
 • 7 IV Przed kościołem Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawiono miejską Mszę św. żałobną za śp. Ojca Świętego Jana Pawła II z udziałem kilkunastu tysięcy osób.
 • 7 IV Na nadzwyczajnej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu nazwy: „Aleje Jana Pawła II” ulicy wjazdowej do Mielca od strony Tarnowa.
 • 14-15 IV W SCK odbyły się Dni Kultury Skandynawskiej.
 • 15-17 IV Na Targach Samochodowych „Salon du Cabriolet et du Coupe” w Paryżu eksponowano m.in. samochód sportowy Leopard wykonany przez firmę Leopard Automobile-Mielec Sp. z o.o.
 • 12 V Ambasador Mongolii w Polsce Tugalkhuu Baasansuren dokonał w CWP SCK otwarcia wystawy „W stepach Mongolii, inne oblicze domostwa”.
 • 18 V Rada Miejska uchwałą nr XXVI/218/05 utworzyła Mielecki Park Przemysłowy na dwóch obszarach o łącznej powierzchni 95 ha.
 • 29 V Na placu AK odbyły się VIII Prezentacje Folkloru i Rzemiosła Ludowego.
 • V W Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu i firmie „Ankol” w Chorzelowie gościł ambasador Peru – Martin Yrioyen.
 • 8 VI „Mielczaninem Roku 2004” wybrano w plebiscycie Tygodnika Regionalnego „Korso” autora niniejszej „Encyklopedii miasta Mielca”.
 • 10 VI Tarnobrzeski Sąd Gospodarczy wydał postanowienie o upadłości Zakładu Narzędziowego „PZL-Mielec” Sp. z o.o. w Mielcu.
 • 19 VI Zorganizowano Parafialny Festyn Rodzinny, a dochód przeznaczono na renowację kościoła św. Marka nad Wisłoką.
 • VI Firma „Henryk Bury – Mielec” Sp. z o.o. została laureatem prestiżowej nagrody „Teraz Polska” za produkt „System Samochodowej Nawigacji Satelitarnej NAVIFLASH”.
 • 24 VI Agencja Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie zatwierdziła projekt utworzenia Mieleckiego Parku Przemysłowego.
 • 25 VI W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i SCK odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego.
 • 25 VI W koncercie inaugurującym VIII MFM Mielec 2005 w kościele MBNP wystąpili: Zespół Madrygalistów „Capella Cracoviensis”, Anna Mikołajczyk (sopran), Katarzyna Wiwer (sopran), Paweł Skałuba (tenor), Mirosław Borczyński (bas) i Orkiestra Kameralna Filharmonii Krakowskiej pod dyr. Stanisława Krawczyńskiego.
 • 3 VII W sali widowiskowej Domu Kultury SCK odbył się 2. koncert VIII MFM Mielec 2005, w którym pod hasłem „Skaldowie symfonicznie” wystąpili Andrzej i Jacek Zielińscy, a towarzyszyła im Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyr. Bohdana Jarmołowicza.
 • 4-9 VII Orkiestra PSM I i II stopnia w Mielcu wystąpiła w Międzynarodowym Festiwalu Kultury Europejskiej w Szolnok i Tiszafőldvar (Węgry).
 • 9-10 VII Na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się II Międzynarodowy Festyn Integracyjny „Najsprawniejsi – Niepełnosprawnym”, połączony z Europejską Akcją Trzeźwości Kierowców „Krzyś na Podkarpaciu”.
 • 9-10 VII W Milwaukee (USA) rozegrano Jubileuszowy XX Turniej Drużyn Polonijnych Ameryki Północnej, w którym I miejsce zajęła Polonia Chicago Mielec. (Było to trzecie zwycięstwo amerykańskich mielczan w tych rozgrywkach.)
 • 14 VII W ramach VIII MFM Mielec 2005 w kościele MBNP odbył się koncert „Soyka Tryptyk Rzymski”, który wykonali Stanisław Soyka i zespół.
 • VII W ogólnopolskim rankingu na najoszczędniejszą administrację samorządową w miastach średniej wielkości Urząd Miejski w Mielcu zajął I miejsce.
 • 6-7 VIII Na Mistrzostwach Polski w Szybownictwie w Częstochowie reprezentujący Aeroklub Mielecki Karol Staryszak zdobył tytuł mistrza Polski w klasie Club.
 • 18-21 VIII ZPiT „Rzeszowiacy” SCK koncertował w Tiszaföldvar – węgierskim partnerskim mieście Mielca.
 • 19-21 VIII Na mieleckim lotnisku odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski Modeli Szybowców Zdalnie Sterowanych Klasy F3J.
 • 21 VIII Arkadiusz Bialic (organy) i Męski Chór „Rustavi” z Gruzji byli wykonawcami 6. koncertu VIII MFM Mielec 2005 w kościele MBNP.
 • 27-28 VIII W czasie „Dni Mielca – 2005” na estradzie plenerowej koncertowały zespoły muzyczne: IRA, Bracia Cugowscy i VOO VOO. Wystąpił też artysta kabaretowy Krzysztof Piasecki.
 • VIII Mielecka firma REG-Benz zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie sprzedaży samochodów Opel i Chevrolet, ogłoszonym przez VIP General Motors Poland.
 • 30 VIII W Polskich Zakładach Lotniczych wybuchł strajk na tle ekonomicznym.
 • VIII Medyczne Studium Zawodowe Zespołu Szkół Medycznych przy ul. T. Kościuszki 7 zostało przemianowane na Medyczną Szkołę Policealną.
 • 9 IX W finałowym 8. koncercie VIII MFM Mielec 2005 w kościele MBNP organista Józef Serafin wykonał utwory promujące płytę z własnymi nagraniami na mieleckich organach. W drugiej części „Mszę Koronacyjną” W. A. Mozarta wykonali: Chór I LO im. S. Konarskiego w Mielcu, Chór Nauczycielski „Akord” ZNP i SCK oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Rzeszowskiej pod dyr. Jerzego Koska.
 • 10 IX Po tragicznym wypadku mieleckiego motocyklisty w Chorzelowie przez dwa dni trwały w Mielcu zamieszki uliczne, wywołane przez grupy młodych mężczyzn.
 • 13 IX Do Mielca przybył kandydat na prezydenta RP Lech Kaczyński i odbył spotkanie przedwyborcze w SCK.
 • 15 IX Zmarł Jan Rusin (l. 78) – nauczyciel, lekarz medycyny, internista, założyciel Ośrodka Terapii Integralnej, radny Rady Miejskiej w Mielcu, działacz społeczny.
 • IX W wyborach parlamentarnych wybrano m.in. mielczan: Władysława Ortyla (PiS) do Senatu, a do Sejmu – ponownie Krystynę Skowrońską (PO). Ponadto do Sejmu wybrano Annę Pakułę-Sacharczuk (PiS) – mielczankę mieszkającą w Rzeszowie.
 • IX Mielczanin Władysław Ortyl (PiS) został powołany na stanowisko wiceministra rozwoju regionalnego.
 • 27 IX Nowym prezesem Polskich Zakładów Lotniczych został Janusz Zakręcki.
 • 27 IX – 2 X W Löhne – partnerskim mieście Mielca – koncertował Big Band SCK pod batutą Waldemara Ozgi.
 • 30 IX – 2 X Najstarsza szkoła średnia w Mielcu – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego przy ul. T. Kościuszki uroczyście obchodziła 100-lecie powstania i działalności edukacyjno-wychowawczej.
 • 12-18 X Zorganizowano XXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej „Kościół po Soborze Watykańskim II”.
 • 19 X W auli Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Kazimierza Jagiellończyka odbyły się uroczystości 100-lecia powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 • 20-21 X Szkoła Podstawowa nr 11 z Klasami Integracyjnymi otrzymała imię Jana Pawła II oraz sztandar.
 • 23 X Król Szwecji Karol Gustaw XVI osobiście testował wyprodukowany w Mielcu samochód Leopard na terenie własnej rezydencji wypoczynkowej.
 • 27 X Nowej ulicy na osiedlu Cyranka, biegnącej od ulicy Wojska Polskiego do ul. H. Sienkiewicza, nadano patronat Stanisława Padykuły.
 • 31 X Zmarł Henryk Burzec (l. 86) – artysta rzeźbiarz, twórca wielkich rzeźb plenerowych w Mielcu.
 • X Mielczanin Artur Michalak – student Politechniki Warszawskiej – został mistrzem Polski w komputerowych grach strategicznych.
 • X W czasie polsko-ukraińskiego seminarium w SCK, zorganizowanego przez MARR, eksponowało się 36 firm z Podkarpacia i Ukrainy Zakarpackiej.
 • X Firma transportowa Connex Polska (wcześniej PKS) zmieniła nazwę na Veolia Transport Polska, ale postanowiono, że lokalne spółki (w tym w Mielcu) nie będą zmieniać nazwy.
 • 15 XI W sali konferencyjnej CWP SCK odbyła się konferencja z okazji 10-lecia funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.
 • XI Przebojem Targów Producentów Samochodów „SEMA” w Las Vegas była replika forda z 1940 r., wykonana ręcznie w mieleckiej firmie KIRKHAM MOTORSPORTS Spółka z o.o.
 • 8 XI Polskie Zakłady Lotnicze otrzymały „Złoty Laur TELEINFO 100” za najlepszy zintegrowany system teleinformacyjny w kategorii „Przemysł elektroniczny, elektromaszynowy, maszynowy i motoryzacyjny w 2005 r.”
 • 6 XII W dniu św. Mikołaja odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia obwodnicy wewnętrznej miasta, a w jej ciągu – nowo wybudowanych Alei Jana Pawła II i ul. Stanisława Padykuły oraz rond na ulicy H. Sienkiewicza i ul. Legionów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • 21 XII Ulicy bocznej od ulicy św. Kingi na osiedlu Smoczka nadano patronat św. Anny.
 • XII Oddział PKO Bank Polski rozpoczął działalność w nowej siedzibie przy ul. Kazimierza Jagiellończyka.
 • XII Mielczanka Zofia Rojkowicz zdobyła tytuł Foto Models Publiczności w finałowej gali Miss Maxima Models Poland 2005, która odbyła się w egipskim kurorcie Hurghada nad Morzem Czerwonym.


2006

 • 8 I W czasie XIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mielcu zebrano ponad 70 tysięcy złotych.
 • 22 I W hali sportowo-widowiskowej MOSiR odbył się III Turniej Tańca Towarzyskiego, w którym wzięło udział około 200 par.
 • 30 I W rankingu dziennika „Rzeczpospolita” miasto Mielec zostało laureatem w konkursie „Najlepsza Gmina Miejska 2005”.
 • 2 II Zmarł Zbigniew Łaszyca (l. 60) – lekarz medycyny, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mielcu i dyrektor Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej.
 • 11 II Miss Mielca 2006 została Katarzyna Krynicka. Gala odbyła się w auli Zespołu Szkół Technicznych.
 • 17 II Z powodu złego stanu technicznego zamknięto dla ruchu kładkę nad rzeką Wisłoką w rejonie ul. Rzecznej.
 • 4 III Gmina Miejska Mielec otrzymała certyfikat akcji „Przejrzysta Polska”.
 • 7 III Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej podpisało umowę z firmą SKANSKA na budowę oczyszczalni ścieków komunalnych.
 • 24-25 III W Sali Królewskiej PSM I i II stopnia odbył się V Międzynarodowy Festiwal Instrumentów Dętych Blaszanych.
 • 29 III – 20 IV W Ogólnopolskim Strajku Lekarzy (domagano się: minimum 30% podwyżki, zaprzestania wyzysku służby zdrowia, wprowadzenia prawdziwych ubezpieczeń zdrowotnych i rzetelnej wyceny świadczeń opartej o rzeczywiste koszty), uczestniczyła część mieleckich lekarzy rodzinnych oraz lekarze w Szpitalu Powiatowym.
 • pocz. IV Wylała rzeka Wisłoka, ale nie spowodowała większych strat.
 • 5 IV Delegacja Brunei, której przewodniczył wiceminister obrony narodowej Mohammad Yasmin Umar, gościła w Polskich Zakładach Lotniczych i oglądała specjalny pokaz mieleckich samolotów.
 • 7-30 IV W Centrum Wystawienniczo-Promocyjnym SCK czynna była wystawa „Ecce Homo” autorstwa uczestników V Forum Malarstwa Polskiego.
 • 8 IV Biskup ordynariusz Wiktor Skworc uroczyście konsekrował kościół Ducha Świętego.
 • 23 IV Po remoncie i modernizacji sali kinowo-widowiskowej SCK wyświetlono pierwszy film w kinie „Galaktyka” (dawniej „Metalowiec”).
 • 29 IV Po zwycięstwie 34:27 z zespołem KS Bochnia piłkarze ręczni SPR BRW „Stal” Mielec zdobyli 1. miejsce w I lidze i awansowali do ekstraklasy.
 • 12 V Wytwórnia Aparatury Wtryskowej uroczyście uruchomiła linię produkcyjną wody mineralnej „Szydłowiecka”, pobieranej ze źródła w podmieleckiej wsi Szydłowiec.
 • 30 V Pochodzący z ziemi mieleckiej biskup Wojciech Ziemba został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą warmińskim.
 • 30 V „Mielczaninem Roku 2005” został wybrany Władysław Ortyl – senator RP.
 • 30 V W Mielcu gościła delegacja Mukaczewa z Ukrainy – miasta partnerskiego Mielca.
 • 2-6 VI Wylew rzeki Wisłoki spowodował szkody w rejonach ulic: Rzecznej, Zagrody i Teligi oraz zachodniej części osiedla Rzochów.
 • 14 VI Oddano do użytku przedłużenie ul. W. Szafera od ul. Mariana Raciborskiego do alei E. Kwiatkowskiego.
 • 22 VI „Koncerty Mozartowskie” na orkiestrę, jeden, dwa i trzy fortepiany zainaugurowały IX MFM Mielec 2006. Wykonawcami koncertu, który odbył się w sali widowiskowej Domu Kultury SCK, byli Stanisław Drzewiecki (fortepian), Tatiana Shebanova (fortepian) i Jarosław Drzewiecki (fortepian) oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej pod dyr. Jerzego Salwarowskiego.
 • 27 VI W ramach IX MFM Mielec 2006 na scenie Domu Kultury SCK wystąpiła z recitalem Justyna Steczkowska z zespołem.
 • 29 VI Nowym ulicom w rejonie ul. W. Witosa na osiedlu Smoczka nadano nazwy: Szarych Szeregów, Antoniego Fibicha i Jana Ciołkosza.
 • 29 VI – 4 VII Chór Nauczycielski ZNP i SCK „Akord” pod dyrekcją Pawła Lisa przebywał w Niemczech i m.in. koncertował w kościele św. Magdaleny w Herzogenaurach.
 • 6 VII W 3. koncercie IX MFM Mielec 2006, który odbył się w sali widowiskowej Domu Kultury SCK i miał tytuł „F. Chopin”, wystąpili pianiści Adam Makowicz i Leszek Możdżer.
 • 8 VII W parku obok Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK przy ul. L. Solskiego Stowarzyszenie Kulturalne „j’Arte” zorganizowało imprezę M4 – Moje Miasto Moje Miejsce.
 • 17 VII W kościele MBNP odbył się 4. koncert IX MFM Mielec 2006. Wystąpili w nim Konstanty Andrzej Kulka (skrzypce), Tytus Wojnowicz (obój), Maria Erdman (klawesyn) i Kwartet „Prima Vista”.
 • 20 VII W rankingu dziennika „Rzeczpospolita” Gmina Miejska Mielec została laureatem w konkursie „Najlepsza Gmina Miejska 2005”.
 • 29 VII Na terenach rekreacyjnych MOSiR odbyła się impreza integracyjna „Razem możemy więcej”. Wystąpił m.in. zespół muzyczny „Blue Cafe”.
 • 1-30 VIII W III Międzynarodowym Rajdzie Samochodowym TRANSSYBERIA 2006 na trasie: Berlin-Gdańsk-Moskwa-Syberia-Mongolia-Jezioro Bajkał uczestniczyły dwie załogi z Mielca: Krzysztof Ryba (zwycięzca w klasie sport) oraz Wiesław Wójcik i Marcin Wąsik.
 • 2-10 VIII W Mielcu gościł polonijny Zespół Pieśni i Tańca „Piast” ze Szwajcarii.
 • 11 VIII W Pałacyku Oborskich burmistrz miasta Tiszafőldvar (Węgry) i prezydent miasta Mielca Janusz Chodorowski podpisali Umowę o partnerstwie miast.
 • 19-20 VIII Na terenach rekreacyjnych MOSiR odbył się I Piknik Country.
 • 21 VIII Firma Kirchhoff Polska Sp. z o.o. w Mielcu otrzymała nagrodę General Motors Supplier of the Year 2005.
 • 22 VIII W 6. koncercie IX MFM Mielec 2006 w kościele MBNP wystąpił Chór Kameralny Madrygalistów Sofijskich.
 • 27-28 VIII W czasie „Dni Mielca 2006”, które zorganizowano na terenach MOSiR, w koncertach plenerowym wystąpili m.in. aktor-satyryk Jerzy Kryszak oraz zespoły muzyczne „Brathanki” i „Bajm” z Beatą Kozidrak.
 • 29 VIII Finałem IX MFM Mielec 2006 w kościele MBNP było „Requiem d-moll” W. A. Mozarta w wykonaniu Krakowskiej Radiowej Orkiestry Symfonicznej i solistów, Chóru Młodzieżowego I LO im. S. Konarskiego w Mielcu oraz Chóru Nauczycielskiego „Akord” ZNP i SCK. Dyrygował Marek Pijarowski.
 • 31 VIII Rada Miejska nadała ulicy na osiedlu Wolności patronat ks. Jana Twardowskiego, a ulicy na osiedlu Smoczka – Stanisława Lema.
 • 15 IX Na terenie budowy oczyszczalni ścieków przy ul. J. Kilińskiego poświęcono i wmurowano akt erekcyjny i kamień węgielny.
 • 20 IX Agencja Rozwoju Przemysłu w Warszawie, Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu i amerykańska firma Sikorsky Aircraft Company podpisały Memorandum of Understanding.
 • 21 IX Kościół parafialny św. Mateusza decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI został podniesiony do godności bazyliki mniejszej. Uroczystości ogłoszenia tego aktu przewodniczył nuncjusz papieski w Polsce ks. arcybiskup Józef Kowalczyk.
 • 28 IX Rada Miejska przyjęła do realizacji „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca”.
 • 28 IX Wyróżnienie honorowe „Albertus” otrzymał Włodzimierz Kłaczyński – lekarz weterynarii, pisarz, autor m.in. powieści „Miejsce”.
 • IX Rozebrano kładkę nad rzeką Wisłoką w rejonie ul. Rzecznej.
 • 11 X Oddano do użytku przedłużenie ul. Powstańców Warszawy od skrzyżowania z ul. kard. S. Wyszyńskiego do ul. W. Witosa.
 • 27 X Urząd Miejski wydał album „Mielec wczoraj i dziś”, przedstawiający miasto poprzez opis ulic i biogramy ich patronów.
 • 27 X Ukazał się pierwszy numer Gazety Lokalnej „Wydarzenia”.
 • 30 X Otwarto bezpieczne przejście dla pieszych obok wiaduktu.
 • 12 XI W pierwszej turze wyborów samorządowych wybrano Radę Miejską (23 radnych) oraz dwóch kandydatów na prezydenta miasta Mielca – Janusza Chodorowskiego i Krzysztofa Popiołka.
 • 26 XI W drugiej turze na prezydenta miasta wybrano Janusza Chodorowskiego (po raz czwarty).
 • 27 XI W czasie inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej na przewodniczącego wybrano Zdzisława Nowakowskiego (po raz trzeci).
 • 27 XI W czasie sesji Rady Powiatu Mieleckiego starostą powiatowym został Andrzej Chrabąszcz.
 • 9 XII W finale Miss Fashion TV Award 2006 w Antalaya (Turcja) uczestniczyła mielczanka Zofia Rojkowicz jako reprezentantka Agencji Maxima Models z Warszawy.
 • 15 XII Komisja Europejska zatwierdziła modyfikację projektu „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu” polegającą na rozszerzeniu projektu o zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Wojsław i Rzochów oraz renowacja kanalizacji istniejącej”.
 • 18 XII Na podstawie zawartej w Warszawie umowy Agencja Rozwoju Przemysłu sprzedała amerykańskiej firmie Sikorsky Aircraft Corporation Polskie Zakłady Lotnicze za 250 milionów złotych.
 • 28 XII W Centrum Wystawienniczo-Promocyjnym SCK odbyło się tradycyjne Miejskie Spotkanie Świąteczno-Noworoczne. Honorowe wyróżnienia prezydenta miasta Janusza Chodorowskiego za szczególne osiągnięcia otrzymali: Janusz Zakręcki – prezes Zarządu PZL Mielec, Józef Grzesik – przewodniczący NSZZ „Solidarność” PZL Mielec, ks. Stanisław Jurek – proboszcz parafii św. Mateusza i Paweł Lis – chórmistrz, nauczyciel I LO im. S. Konarskiego.

Ponadto w 2006 r.:

 • Stanisław Kołc zbudował elektrownię wiatrową typu HSW 250T, pierwszą w powiecie mieleckim elektrownię wykorzystującą siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej.


2007

 • 9-10 I Do Mielca przybył Jefrey Pino – prezes Sikorsky Aircraft Corporation. Spotkał się z władzami samorządowymi Mielca oraz zarządem i pracownikami Polskich Zakładów Lotniczych.
 • 14 I W czasie XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mielcu zebrano około 86 tysięcy złotych.
 • 18 I W Galerii Porczyńskich w Warszawie Zbysław Szwaj – prezes Leopard Automobil Mielec – otrzymał złoty medal Akademii Polskiego Biznesu, przyznawany przez Polski Klub Biznesu.
 • 18-19 I Największa od około 20 lat wichura szalejąca nad terenie Polski spowodowała wiele szkód na terenie Mielca i okolic.
 • 9 I Prezydent Mielca Janusz Chodorowski został laureatem nagrody „Uskrzydlony 2006” w kategorii „samorząd lokalny”. Nagrodę przyznała kapituła Tarnowskiej Fundacji Kultury.
 • 29 I W kościele MBNP odbył się koncert kolęd w wykonaniu Haliny Frąckowiak, Alicji Majewskiej i Zygmunta Wodeckiego (śpiew) oraz Włodzimierza Korcza (akompaniament).
 • I Zarząd RSM Rolmlecz w Radomiu podjął decyzję o zamknięciu produkcji podległej Mieleckiej Spółdzielni Mleczarskiej.
 • 4 II Z inicjatywy mieleckiej Szkoły Tańca „Elida” w hali sportowo-widowiskowej odbył się VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Mielca. Zaprezentowało się 257 par.
 • II Lukas Bank otworzył placówkę w budynku przy ul. A. Mickiewicza 8.
 • 16-18 II W czasie Halowych Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce w Spale zawodnik LKS Mielec Jakub Giża zdobył złoty medal w pchnięciu kulą (19,82 m).
 • 18 II W sali widowiskowej SCK odbyły się wybory Miss Mielca 2007. Została nią Larysa Zielińska.
 • 20 II Laureatami ogólnopolskiego I Konkursu Inicjatyw Bezpieczne Drogi zostali m.in. Automobilklub Mielecki i Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Mielcu. Uroczystość wręczenia Złotych Tarcz Bezpieczeństwa i nagród finansowych odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie.
 • 5 III Na zaproszenie prezydenta Mielca Janusza Chodorowskiego gościli w Mielcu samorządowcy z Dębicy. Tematem spotkania było rozwinięcie współpracy obu miast.
 • 5 III Starostwo Powiatowe w Mielcu otrzymało Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2000.
 • 8-9 III W czasie zjazdu Związku Miast Polskich w Poznaniu Zdzisław Nowakowski – przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu – został wybrany do władz Związku.
 • 15-17 III W Sali Królewskiej PSM I i II st. oraz w salach SCK odbył się VI Międzynarodowy Festiwal Instrumentów Dętych Blaszanych Mielec-2007.
 • 16 III Sikorsky Aircraft Corporation zakupił od rządu polskiego Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu.
 • 28 III Gmina Miejska Mielec zajęła pierwsze miejsce w województwie podkarpackim w rankingu „Europejska gmina, europejskie miasto”, którego przedmiotem jest wykorzystywanie środków z Unii Europejskiej. Ranking zorganizowali: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, „Gazeta Prawna” i Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • III Sąd Rejonowy w Mielcu uniewinnił byłego prezesa WSK „PZL-Mielec” Wiesława Pastułę, dyrektora operacyjnego WSK Bogdana Biernackiego i przedstawiciela firmy Grand Limited w sprawie dotyczącej przewłaszczenia udziałów WSK „PZL-Mielec” w spółce „Cargo” (zarządzającej lotniskiem w Mielcu) na rzecz firmy Grand Limited.
 • 13 IV W bazylice św. Mateusza i przy Ścianie Katyńskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia 8. kolejnych tablic z nazwiskami mielczan zamordowanych przez NKWD.
 • 16 IV W siedzibie firmy Panasonic Polska w Warszawie zespół uczniów z Gimnazjum nr 3 w Mielcu odebrał I nagrodę w polskiej edycji międzynarodowego konkursu Kid Witness News (autorskiego programu Panasonic) za film „Wiara czyni cuda” o niepełnosprawnym fizycznie gimnazjaliście z Mielca. Film reprezentował Polskę w finale europejskim.
 • 19 IV W Mielcu gościł z roboczą wizytą ambasador USA w Polsce Victor Ashe. Spotkał się z samorządowymi władzami miasta oraz zwiedził Polskie Zakłady Lotnicze i obejrzał pokazy w wykonaniu samolotów wyprodukowanych w Mielcu.
 • 19 IV W czasie uroczystości 70-lecia szkolnictwa ekonomicznego w Mielcu Zespół Szkół Ekonomicznych otrzymał imię bł. Księdza Romana Sitki i sztandar.
 • 25-26 IV W SCK zorganizowano „Dni Kultury Chińskiej”, a w ich programie m.in. wystawę porcelany chińskiej (15 IV – 15 V) i ceremonię parzenia herbaty.
 • 27 IV Na wzgórzu przy ul. Traugutta w Dębicy samorządy Dębicy i Mielca podpisały umowę intencyjną o współpracy.
 • 27 IV W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i w Domu Kultury SCK rozpoczęto obchody „Stulecia skautingu i harcerstwa w Mielcu 1911-2011”.
 • IV W Międzynarodowych Targach Rzemieślniczych w Monachium eksponowano m.in. najnowsze modele wózków akumulatorowych mieleckiej firmy „Melex”.
 • 5 V W inauguracji obchodów 70-lecia COP, zorganizowanej w Sandomierzu, uczestniczyła kilkunastoosobowa delegacja Mielca.
 • 12-13 V W Mielcu gościła delegacja partnerskiego miasta Tiszafőldvar z Węgier.
 • 12-13 V W rozgrywkach ekstraklasy piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2006/2007 SPR BRW „Stal” Mielec zajęła 11. miejsce i została zdegradowana do I ligi.
 • 18-20 V W SCK zorganizowano I Festiwal Tańca Współczesnego. Finałem Festiwalu był spektakl w wykonaniu Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu.
 • 20 V W ramach współpracy mielecko-dębickiej na scenie Domu Kultury SCK wystawiono operetkę „Nowy Don Kiszot czyli sto szaleństw” A. Fredry i S. Moniuszki, w wykonaniu dębickich i mieleckich zespołów pod batutą dębiczanina Pawła Adamka.
 • 21 V Lekarze ze Szpitala Powiatowego w Mielcu przyłączyli się do ogólnopolskiego bezterminowego strajku lekarzy.
 • 23 V Mszą św. przed kościołem MBNP, której przewodniczył biskup tarnowski Wiktor Skworc, zakończono uroczystości 60-lecia parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 • 24 V Laureatami III Ogólnopolskiego Turnieju Poetyckiego „O Srebrne Pióro Prezydenta Mielca” zostali Marcin Pikula (Stalowa Wola) i Jan Stępień (Mielec).
 • V W czasie I Międzynarodowej Wystawy AIR FAIR 2007 w Bydgoszczy specjalne wyróżnienie – statuetkę za wkład w rozwój lotnictwa otrzymały Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu.
 • 1 VI W czasie uroczystości w firmie Kirchhoff prezydent Mielca Janusz Chodorowski uhonorował dr. Jochena Kirchhoffa z Niemiec – seniora rodu właścicieli firmy Medalem „Przyjaciel Miasta Mielca” za wszechstronną współpracę z mieleckim środowiskiem.
 • 2 VI Zmarł ks. dr Jan Białobok (l. 80) – długoletni proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 • 11 VI W czasie V Międzynarodowych Targów Samolotów Lekkich i Ultralekkich w Bydgoszczy Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu otrzymały statuetkę „Za istotny wkład w rozwój lotnictwa”.
 • 12 VI Urząd Miejski w Mielcu zajął 2. miejsce w rankingu pisma samorządowego „Wspólnota” na najoszczędniejszy urząd miejski w kraju.
 • 15 VI „Mielczaninem Roku 2006” w XI Plebiscycie „Korso” został wybrany Janusz Zakręcki – prezes Zarządu Polskich Zakładów Lotniczych. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia laureatowi „Skałki Korso” odbyła się w Hotelu Polskim.
 • 17 VI Na terenach rekreacyjnych MOSiR zorganizowano Charytatywny Festyn Misyjny pod hasłem „Dotknij serca Afryki” i zbierano środki finansowe na rzecz Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.
 • 21 VI „IX Symfonia d-moll” Ludwiga van Beethovena zainaugurowała X MFM Mielec 2007 w kościele MBNP. Wykonali ją: Katarzyna Wiwer (sopran), Katarzyna Suska (mezzosopran), Paweł Skołuba (tenor) i Piotr Nowacki (bas) oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Rzeszowskiej i Chór Polskiego Radia w Krakowie pod dyr. Marka Pijarowskiego.
 • 24 VI Miss Mielca 2007 Larysa Zielińska została wybrana I wicemiss Polonia Podkarpacie w czasie wyborów w Stalowej Woli i zakwalifikowała się do eliminacji Miss Polonia.
 • 26 VI Wykonawcami „Niemen – Wspomnienie” – 2. koncertu X MFM Mielec 2007, który odbył się w sali widowiskowej Domu Kultury SCK, byli Marek Bałata (śpiew), Elżbieta Towarnicka (śpiew), Sekcja Jazzowa, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej w Krakowie, Chór Nauczycielski „Akord” ZNP i SCK w Mielcu oraz Chór Młodzieżowy I LO im. S. Konarskiego w Mielcu. Dyrygował Tomasz Łaskarzewski, a zapowiadał Paweł Brodowski. Gościem honorowym była Małgorzata Niemen.
 • 29 VI Koncertem nr 3 X MFM Mielec 2007 był recital Hanny Banaszak w sali widowiskowej Domu Kultury SCK.
 • 2 VII PKS Connex w Mielcu został włączony w skład Veolia Transport Podkarpacie z siedzibą w Sędziszowie.
 • 7 VII Na terenie parku przy Bibliotece SCK mieleckie Stowarzyszenie Kulturalne j’ARTe zorganizowało drugą edycję imprezy plenerowej M4 – Moje Miasto, Moje Miejsce.
 • 12 VII W czasie Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce w Debreczynie (Węgry) reprezentant Polski Jakub Giża (LKS Mielec) zdobył złoty medal w pchnięciu kulą (19,87 m).
 • 13 VII Juniorzy starsi FKS Stal Mielec zdobyli wicemistrzostwo Polski w czasie turnieju finałowego rozegranego w Toruniu i Nieszawie.
 • 14 VII Juniorzy młodsi FKS Stal Mielec zdobyli tytuł mistrza Polski w swojej kategorii wiekowej w czasie turnieju finałowego rozegranego w Siemiatyczach i Mielniku.
 • 21-22 VII W zamku w Przecławiu i na alei Niepodległości w Mielcu obyły się uroczystości 50-lecia rozpoczęcia produkcji mikrosamochodu Mikrus. Wzięło w nich udział kilkanaście sprawnych egzemplarzy tego pojazdu.
 • 22 VII Na mieleckim lotnisku odbył się Piknik Lotniczy Mielec-2007, a w jego programie m.in. pokazy lotnicze, desant spadochroniarzy, wystawa samolotów, popisy kaskaderskie na motocyklach i pokaz przestrzennych laserów świetlnych.
 • ?VII Startujący w reprezentacji Polski Edward Burek (Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych) wywalczył drużynowe wicemistrzostwo świata w klasie F1C na Mistrzostwach Świata Modeli Swobodnie Latających w Odessie (Ukraina).
 • 6 VIII Po zawarciu kompromisowego porozumienia pomiędzy dyrekcją Szpitala Powiatowego i lekarzami – lekarze zawiesili protest, ale podtrzymali wypowiedzenie z pracy z dniem 1 X 2007 r.
 • 15 VIII Proboszcz parafii Ducha Świętego ks. Władysław Marcinowski przeszedł na emeryturę.
 • 19 VIII Proboszczem parafii Ducha Świętego został mianowany ks. Waldemar Ciosek.
 • 18-19 VIII Na terenach zielonych MOSiR odbył się „Western Piknik”.
 • 22 VIII Reprezentujący Polskę zawodnik Aeroklubu Mieleckiego Karol Staryszak zdobył tytuł wicemistrza Europy w klasie 15 m w czasie Szybowcowych Mistrzostw Europy w Issoudun (Francja).
 • 25-26 VIII Na terenach zielonych MOSiR odbyły się „Dni Mielca-2007”. Głównymi atrakcjami były występy zespołów muzycznych: „Róże Europy”, „Hey”, „Tercet Egzotyczny” i „Maanam” oraz kabaretu „Koń Polski”.
 • 28 VIII W sali widowiskowej Domu Kultury SCK odbył się koncert nr 6 X MFM Mielec 2007 pod tytułem „Rodzynki z migdałami czyli Leopold Kozłowski i jego goście”. Wystąpili: L. Kozłowski (fortepian), Halina Jarczyk (skrzypce), Katarzyna Jamróz (śpiew) Katarzyna Zielińska (śpiew), Renata Świerczyńska (śpiew) i Andrzej Róg (śpiew). Prowadził i śpiewał Jacek Cygan.
 • 30 VIII W koncercie nr 7 X MFM Mielec 2007 w kościele MBNP wystąpił chór Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z „Requiem” Josepha Gosseca.
 • 3 IX W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. T. Kościuszki 4 rozpoczęło działalność Niepubliczne Gimnazjum – pierwsza tego rodzaju placówka oświatowa w Mielcu.
 • 3 IX Tematem koncertu nr 8 – finału X MFM Mielec 2007 w kościele MBNP była twórczość Georga Friedricha Haendla: „Muzyka na wodzie”, „Muzyka ogni sztucznych” i „Koncert B-dur na organy i orkiestrę”. Wykonawcami byli: Wacław Golonka (organy), Śląska Orkiestra Kameralna i Sekcja Dęta Krakowskiej Orkiestry Radiowej. Dyrygował Bernard Steiner (Niemcy).
 • 8 IX Na mieleckim lotnisku zaprezentowano po raz pierwszy śmigłowiec Black Hawk UH-60M wyprodukowany przez koncern Sikorsky AC – nowego właściciela Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu.
 • 14 IX Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych obchodził jubileusz 50-lecia działalności.
 • 15 IX W finale Miss Polonia 2007 w Warszawie wystąpiła Larysa Zielińska – miss Mielca 2007 i wicemiss Podkarpacia 2007.
 • 15 IX W ogłoszonym przez dziennik „Puls Biznesu” raporcie SSE EURO-PARK MIELEC została uznana przez inwestorów za najlepszą SSE w Polsce.
 • 23 IX W sali widowiskowej SCK odbył się koncert z okazji 550. rocznicy wydania pozwolenia króla Kazimierza Jagiellończyka na założenie miasta Mielca. Wystąpili: Big-band SCK, Volkmar Studtrucker, Artur Jaroń i Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej.
 • 26 IX Mielecka Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie obchodziła 60-lecie działalności.
 • 27 IX W czasie uroczystości w KCEM „Kana” mieleckie Nagrody Kulturalno-Charytatywne „Albertus”-2007 otrzymali: ks. Stanisław Jurek – proboszcz parafii św. Mateusza, ks. Kazimierz Czesak – proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Stanisław Szęszoł – rzeźbiarz i Jadwiga Pękala – poetka.
 • 29 IX W kaplicy św. Stanisława Kostki, auli WSGiZ oraz budynku Zespołu Szkół im. J. Groszkowskiego odbyły się uroczystości 60-lecia powstania Liceum Pedagogicznego. Wzięło w nich udział ponad 400 absolwentów z różnych stron Polski i zagranicy, kilka osób z grona profesorskiego, parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz miasta i powiatu.
 • 1 X W związku z brakiem porozumienia lekarzy z dyrekcją szpitala – 69 lekarzy, którzy złożyli wypowiedzenia przed trzema miesiącami, nie przyszło do pracy. Około 30 innych wzięło zwolnienia lekarskie. W związku z zaistniałą sytuacją rozpoczęto ewakuację pacjentów do innych szpitali w województwie podkarpackim.
 • 3-7 X W tradycyjnym święcie niemieckim „Oktoberfest” w Lőhne wzięła udział delegacja Mielca, promując mieleckie osiągnięcia i wyroby na okolicznościowej wystawie.
 • 5 X Mszą św. w kaplicy św. Stanisława Kostki i wykładem w auli WSGiZ zainaugurowano działalność Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 • X Przy mieleckich Tablicach Katyńskich odbyła się uroczystość odsłonięcia kopii Krzyża Katyńskiego i płyty, pod którą umieszczono urnę z ziemią przywiezioną z Katynia, Miednoje, Charkowa, Bykowni, Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa.
 • 9-13 X Odbyły się uroczystości 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego.
 • 10 X W Muzeum Regionalnym (Pałacyku Oborskich) otwarto wystawę „Trzy powstania narodowe”.
 • 12 X Obok siedziby Ośrodka Diagnostyki Chorób Nowotworowych przy ul. Cz. Tańskiego uroczyście oddano do użytku nowy mammobus Fundacji „SOS Życie“.
 • 19 X W sali konferencyjnej CWP SCK odbyła się uroczystość 40-lecia działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu.
 • 19-20 X W XI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie dominowały mieleckie chóry. I i III miejsce w kategorii chórów mieszanych zdobyły „Akord” (nauczycielski, dyrygent – Paweł Lis) i „Melodia” (dyr. Aleksandra Niezgoda), a w kategorii chórów szkolnych II i III miejsce chóry II LO (dyr. Antoni Stańczyk) i I LO (dyr. Paweł Lis).
 • 21 X W wyborach parlamentarnych do Sejmu wybrano troje mielczan – Krystynę Skowrońską (Platforma Obywatelska), Krzysztofa Popiołka (Prawo i Sprawiedliwość) i Leszka Deptułę (Polskie Stronnictwo Ludowe), a do Senatu – Władysława Ortyla (Prawo i Sprawiedliwość).
 • 21 X W hali sportowo-widowiskowej MOSiR wystąpił legendarny rosyjski Chór Aleksandrowa.
 • X Po ponownym zatrudnieniu lekarzy w Szpitalu Powiatowym trwał proces rozruchu wygaszonych oddziałów.
 • X ING Bank Śląski uruchomił Oddział przy al. Niepodległości 12.
 • 25 X Rada Miejska nadała nowym ulicom na osiedlu Smoczka patronów: Eugeniusza Kahla, ks. Bolesława Gwoździowskiego i Franciszka Śliwy.
 • 25 X Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu podpisały umowę na wyprodukowanie 15 samolotów rolniczo-gaśniczych M-18 Dromader dla Chin.
 • 25 X W rankingu dziennika „Rzeczpospolita” Szpital Powiatowy w Mielcu został sklasyfikowany na 22. miejscu w Polsce, najwyżej w woj. podkarpackim.
 • 22-23 XI W VI Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tamecznych „Pasikonik”, zorganizowanym w SCK, uczestniczyły 103 zespoły.
 • 29 XI Rada Miejska nadała nowej ulicy – bocznej ul. kard. Stefana Wyszyńskiego na osiedlu Smoczka – patronat Matki Teresy.
 • 30 XI Otwarto dla ruchu pieszego nowo zbudowaną metalową kładkę przez rzekę Wisłokę w rejonie ulicy Rzecznej.
 • 20 XII Rada Miejska przyjęła „Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Mielca na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020”.
 • 20 XII Rada Miejska nadała nowej ulicy na osiedlu Smoczka – bocznej ul. J. Iwaszkiewicza – patronat Stanisława Kryczyńskiego oraz nowej ulicy na osiedlu Wojsław – bocznej ul. Wojsławskiej – patronat Franciszka Saramy.
 • 10 XII W sali widowiskowej SCK wystąpił kwartet jazzowy: Zbigniew Jakubek, Marek Raduli, Krzysztof Ścierański i Tomasz Nosal.
 • 28 XII Wygasła koncesja Radia Puls FM w Mielcu.


2008

 • 1 I Pokazem sztucznych ogni nad placem AK powitano Nowy Rok 2008.
 • 13 I W czasie XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mielcu zebrano ponad 80 tysięcy złotych.
 • 20 I Zmarł ks. prałat Władysław Marcinowski (l. 66) – założyciel i organizator parafii Ducha Świętego oraz budowniczy kościoła parafialnego i zespołu obiektów parafialnych przy ul. M. Pisarka.
 • 24 I Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu ogłosił upadłość Wytwórni Silników „PZL-Mielec”.
 • 25 I Zakończyło działalność mieleckie Radio Puls FM.
 • 29 I W sali widowiskowej SCK odbył się koncert, w którym wystąpili: Lindsay Davidson (dudziarz), Ryszard Haba (instrumenty perkusyjne) i Cracow Brass Quintet.
 • I W Szpitalu Powiatowym w Mielcu rozpoczął działalność Oddział Neurochirurgiczny. Jego ordynatorem został Wacław Pokrywka.
 • 3 II Miss Mielca 2008 została Patrycja Cyganowska. Gala odbyła się w sali widowiskowej SCK.
 • 14 II W Muzeum Regionalnym otwarto wystawę twórczości Władysława Żurawskiego (1888-1963) – uznanego artysty-malarza i grafika związanego z Mielcem.
 • 15 II Bank Gospodarki Żywnościowej uruchomił Oddział w Mielcu przy ul. Obrońców Pokoju 3.
 • 17 II W hali sportowo-widowiskowej MOSiR odbył się V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Nagrodę Prezydenta Mielca. W rywalizacji uczestniczyło około 250 par z 41 klubów.
 • II Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie został ks. dr Jacek Nowak – urodzony w Tuszowie Narodowym, absolwent I LO im. S. Konarskiego w Mielcu.
 • 5 III Po podniesieniu pensji pielęgniarkom o 108 zł (miesięcznie) zakończył się spór WZZ Sierpień 80 z dyrekcją Szpitala Powiatowego.
 • 12 III Gmina Mielec została laureatem rankingu „Europejskie Miasto – Europejska Gmina” w rankingu „Gazety Prawnej” i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wręczenie wyróżnień odbyło się w Lublinie.
 • 14 III W kościele MBNP grupa teatralna II LO i chór parafialny przedstawiły Misterium Męki Pańskiej w reżyserii ks. Pio-tra Adamczyka. Spektakl powtórzono 16 III.
 • 16 III W mieleckiej hali sportowo-widowiskowej odbył się finałowy mecz o Puchar Polski w piłce ręcznej mężczyzn, w którym „Wisła” Płock pokonała „Vive” Kielce 33:29 (14:14).
 • 8 IV Powstało ugrupowanie Ruch Młodego Pokolenia.
 • 24 IV Nominowane do Godła Promocyjnego „Teraz Polska” miasta, w tym Mielec, prezentowały się na stoiskach promocyjnych w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
 • 27 IV W hali sportowo-widowiskowej MOSiR odbył się IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Mielec-2008.
 • 29 IV Rada Miejska nadała ulicom na terenie lotniska nazwy Lotniskowa i COP-u.
 • 3 V Piłkarze ręczni „Stali” Mielec zdobyli w sezonie 2007/2008 1. miejsce w I lidze i awansowali do ekstraklasy.
 • 8 V Przed „Ścianą Pamięci Narodowej” na placu apelowym Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego odbyła się uroczystość z okazji 63. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie.
 • 9 V W Mielcu przebywała delegacja partnerskiego miasta Löhne (Niemcy).
 • 10 V Z okazji 140-lecia zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej w Mielcu – w kościele MBNP i na al. Niepodległości odbyły się uroczystości poświęcenia i przekazania sztandaru Zarządowi Powiatowemu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mielcu.
 • 16-18 V W SCK odbył się II Festiwal Tańca Współczesnego.
 • 21 V Zmarł Andrzej Tyszkiewicz (l. 62) – biznesmen, współwłaściciel mieleckiej firmy „Melex”.
 • 31 V Drużyna piłki nożnej „Stali” Mielec uplasowała się na 4. miejscu w IV lidze i awansowała do III ligi.
 • 4 VI W plebiscycie Tygodnika Regionalnego „Korso” Mielczaninem Roku 2007 został wybrany ks. Kazimierz Czesak – proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Uroczystość wręczenia symbolicznej „Skałki Korso” odbyła się w Hotelu Polskim.
 • 9 VI W czasie uroczystej gali w Teatrze Wielkim w Warszawie Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” w kategorii firm otrzymały dwie mieleckie firmy działające w SSE: Onduline Production i Zakłady Gumowe Geyer&Hosaja, a w kategorii gmin miejskich Mielec został wyróżniony nominacją do nagrody.
 • 16 VI W bazylice mniejszej św. Mateusza i przy Tablicach Katyńskich zorganizowano uroczystość w związku z ogólnopolską akcją „Katyń – ocalić od zapomnienia”. Podczas uroczystości zasadzono pamiątkowe dęby.
 • 17 VI Zmarł pułkownik Aleksander Rusin (l. 94) – dowódca oddziału partyzanckiego w strukturze ZWZ-AK w czasie II wojny światowej, członek Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Mielcu.
 • 17 VI Pojazd elektryczny „Melex” produkowany przez firmę Melex A&D Tyszkiewicz w Mielcu został wybrany „Symbolem Podkarpacia” w plebiscycie rzeszowskiego dziennika „Nowiny”.
 • 2-26 VI Orkiestra kameralna PSM I i II st. w Mielcu pod dyrekcją Ryszarda Kuska uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym na Węgrzech.
 • 24 VI Rada Miejska nadała nazwę Mazurska nowej ulicy na osiedlu Cyranka.
 • 26 VI Wybrano nowe logo miasta Mielca.
 • 30 VI W SSE EUROPARK MIELEC gościł wicepremier Waldemar Pawlak.
 • 3 VII Na placu AK odbył się inauguracyjny koncert XI MFM Mielec 2008, w którym wystąpili: Gwendolyn Bradley (sopran, USA), Jan Wolny (baryton) i Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Janusza Powolnego.
 • 7 VII Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu ogłosił upadłość dwóch mieleckich spółek działających na terenie SSE – Mielec Diesel i CNC „PZL-Mielec”.
 • 7 VII W sali widowiskowej Domu Kultury SCK odbył się 2. koncert XI MFM Mielec 2008. Jego wykonawcami byli Zen Hu-Gothoni (skrzypce, erhu, Chiny), Jerzy Dybał (dyrygent, kontrabas) i Polska Orkiestra Radiowa.
 • 30 VII Ukazał się II tom niniejszej „Encyklopedii miasta Mielca”.
 • 4-5 VIII Młodzi mielczanie Iwona Nakoneczna i Marcin Świątek, wraz z kilkoma osobami z innych miast, zdobyli najwyższy szczyt Kaukazu i Rosji (5642 m).
 • 5 VIII W koncercie nr 3 XI MFM Mielec 2008 w sali widowiskowej Domu Kultury SCK wystąpiła z recitalem Anna Maria Jopek.
 • 8-24 VIII W Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w lekkoatletycznej reprezentacji Polski startowali m.in. wychowanka LKS Stal Mielec Dorota Jędrusińska (Dydo) i wychowanek OTG Sokół Mielec – Rafał Augustyn.
 • 13-15 VIII W czasie Szybowcowych Mistrzostw Świata na lotnisku Luesse koło Berlina reprezentant Polski Karol Staryszak (Aeroklub Mielecki) zdobył brązowy medal w klasie 18 m.
 • 15-17 VIII Z inicjatywy OTG „Sokół” odbył się Rajd Przyjaźni Mielec-Lwów.
 • 15 VIII Proboszcz parafii św. Mateusza ks. Stanisław Jurek przeszedł na emeryturę, a nowym proboszczem został mianowany ks. Janusz Kłęczek.
 • 16-17 VIII Z okazji 70. rocznicy powstania przemysłu lotniczego w Mielcu zorganizowano uroczystą akademię, Mszę św., Dzień Otwarty w PZL, Rodzinny Piknik Lotniczy, AIR SHOW i koncert zespołu KOMBI.
 • 19 VIII W 4. koncercie w ramach XI MFM Mielec 2008 – w kościele MBNP wystąpił francuski organista Jean Pierre Lecauday.
 • 22-30 VIII ZPiT „Rzeszowiacy” przebywał w Szwajcarii i koncertował w Zurichu (Volkshalle), Solothur i Bernie.
 • 25 VIII W kościele MBNP odbył się 5. koncert w ramach XI MFM Mielec 8. Wystąpił rumuński Narodowy Chór „Madrigal” pod dyrekcją Marina Constantina.
 • 28 VIII Na obszarze B Mieleckiego Parku Przemysłowego w Wojsławiu rozpoczęła działalność pierwsza firma – First Company szyjąca produkty z dzianin.
 • 30-31 VIII Na terenach zielonych MOSiR odbył się Piknik Folk and Country, zorganizowany przez Hotel Polski i AWR „Korso”.
 • 31 VIII Na stadionie MOSiR przy ul. Warszawskiej odbyły się II Dożynki Powiatu Mieleckiego.
 • 1 IX Oddano do użytku bazę sportową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, w ramach programu „Od przedszkola do matury”.
 • 3 IX W sali widowiskowej Domu Kultury SCK odbył się 6. koncert w ramach XI MFM Mielec 2008, zatytułowany „Noc Hiszpańska”. Wystąpili w nim: Miriam Scharoni (sopran), Alina Mleczko (saksofon) i Radiowa Orkiestra Symfoniczna w Krakowie pod dyrekcją Harmanna Breuera (Niemcy).
 • 5 IX W powtórzonym koncercie plenerowym (w czasie Dni Mielca gwałtowny deszcz uniemożliwił przeprowadzenie imprezy) na terenach MOSiR wystąpiły zespoły: „Obserwator” z Mielca, The Jet Set i „Zakopower”.
 • 9 IX Muzykę Henryka Mikołaja Góreckiego w 75. rocznicę urodzin kompozytora przedstawiono w koncercie finałowym (nr 7) XI MFM Mielec 2008 w kościele MBNP. Wystąpili: Elżbieta Drążek-Barcik (sopran) i Andrzej Białko (organy) oraz Chór Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika. Gościem honorowym był H. M. Górecki, który w 2008 r. obchodził 75. rocznicę urodzin.
 • 16 IX W wyremontowanym i zmodernizowanym budynku po byłej szkole w osiedlu Wojsław odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. (Dotąd przez 15 lat mieścił się w budynku MOPS przy ul. I. Łukasiewicza 1c.)
 • 18 IX W Pałacyku Oborskich odbyły się uroczystości 30-lecia Muzeum Regionalnego. W ramach uroczystości otwarto wystawy retrospektywne w Pałacyku i sali wystawowej CWP SCK.
 • 21 IX W sali widowiskowej Domu Kultury SCK wystawiono operę „Nabucco” G. Verdiego w polskiej wersji językowej. Wykonanie: zespoły artystyczne z Dębicy, mielecki chór „Melodia” oraz soliści z Lublina, Tarnowa i Dębicy. Całością przygotowań i realizacji spektaklu kierował Paweł Adamek.
 • 24 IX Oficjalnie uruchomiono nową oczyszczalnię ścieków przy ul. J. Kilińskiego.
 • 1 X Zainaugurowano rok akademicki w WSGiZ. Nowym rektorem został doc. dr Wacław Nelec.
 • 9 X W sali konferencyjnej SCK odbyły się uroczystości 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK.
 • 16-17 X W WSGiZ odbyła się konferencja naukowa „Efekty polityki spójności w polskich regionach”.
 • 17 X W czasie uroczystości 55-lecia mieleckiego Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, zorganizowanej w zamku w Przecławiu, lek. med. Krystyna Głębocka z Mielca otrzymała tytuł i sygnet „Medicus Nobilis”. Aktu dekoracji dokonał prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – prezes Zarządu Głównego PTL.
 • 19 X W czasie uroczystości w Warszawie nagrodę im. Grzegorza Palki otrzymał senator Władysław Ortyl z Mielca.
 • 20 X W auli Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania odbyło się spotkanie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego RP Zbigniewa Ćwiąkalskiego ze studentami.
 • 30 X W czasie Zjazdu Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie na prezesa wybrano mielczanina Grzegorza Latę – byłego zawodnika „Stali” Mielec i reprezentanta Polski w piłce nożnej.
 • 5 XI W czasie sesji Rady Miejskiej nadano patronów ośmiu nowym ulicom na osiedlu Smoczka. Patronami ulic zostali zasłużeni mielczanie: Tadeusz Bigo, Andrzej Dziadyk, Franciszek Kazana, Mieczysław Korycki, Karol Popiel, Kazimierz Aleksander Sabbat, Franciszek Siorek i Władysław Żurawski.
 • 14 XI W czasie Wielkiej Gali Samorządu i Biznesu w Hotelu Gromada w Warszawie reprezentujący Mielec zastępca prezydenta Bogdan Bieniek odebrał wyróżnienie dla Gminy Miejskiej Mielec w Konkursie „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości – 2008”, organizowanym przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Europa 2000 Consulting w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 • 19 XI W Pałacyku Oborskich prezydent miasta Mielca Janusz Chodorowski i wicestarosta powiatu mieleckiego Józef Smaczny oraz rektor Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie podpisali porozumienie o współpracy.
 • 20 XI Zakończono modernizację chodników przy alei Niepodległości.
 • 6 XII Otwarto kompleks boisk sportowych „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 9.
 • 9 XII Uroczystym koncertem w sali widowiskowej SCK uczczono 70-lecie powstania chóru męskiego „Melodia”.
 • 11 XII W Polskich Zakładach Lotniczych gościł minister obrony narodowej Bogdan Klich.
 • 21 XII W kościele MBNP i na placu AK odbyła się uroczystość przekazania przez ZHP Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom Mielca.


2009

 • 10 I Z okazji 70-lecia powstania FKS Stal Mielec w hali sportowo-widowiskowej MOSiR rozegrano mecze pokazowe z udziałem najlepszych piłkarzy w historii klubu.
 • 11 I W czasie XVII edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mielczanie uzbierali ponad 76 tysięcy złotych.
 • I Dotkliwym skutkiem narastającego światowego kryzysu gospodarczego były zwolnienia grupowe i ograniczenia produkcji w wielu mieleckich firmach.
 • II Polskie Zakłady Lotnicze wysłały do USA pierwszy z 10 zamówionych samolotów M-28 Skytruck dla amerykańskiego wojska.
 • II W związku z kryzysem gospodarczym Rada Miejska obniżyła podatek od nieruchomości.
 • 12 III W Polskich Zakładach Lotniczych odbyła się prezentacja pierwszej wyprodukowanej w Mielcu kabiny śmigłowca Black Hawk.
 • III Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. w Lublinie wykupiła Laboratorium Frakcjonowania Osocza.
 • III Mielczanka Bożena Lublińska-Kasprzak została wybrana na prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 9-11 IV W hali MOSiR rozegrano Turniej Eliminacyjny Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn. Zwyciężyła Hiszpania, a Polska zajęła II miejsce.
 • 15 IV Mielczanin Paweł Czarny (altówka) był jedynym Polakiem, który zagrał w słynnej YouTube Orchestra w nowojorskiej Carnegie Hall.
 • 22 IV Zorganizowano „Dzień otwarty AGH Kraków w Mielcu”, a w jego programie przedstawiciele AGH zachęcali do studiowania w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym AGH w Mielcu od roku akademickiego 2009/2010.
 • 11 V Szpital Powiatowy w Mielcu wyleczył pierwszy w Polsce przypadek osoby chorej na groźną grypę A-H1N1 (tzw. „świńską grypę”).
 • 22 V W plebiscycie Tygodnika Regionalnego „Korso”- „Mielczaninem roku 2008” wybrano Leszka Kołacza – dyrektora Szpitala Powiatowego.
 • 25 V W sali konferencyjnej CWP SCK odbyła się wyjazdowa sesja sejmiku województwa podkarpackiego.
 • 30 V W hali sportowo-widowiskowej MOSiR rozegrano pokazowy „Mecz Gwiazd” z udziałem najlepszych zawodników polskiej ekstraklasy. „Północ” wygrała z „Południem” 39 : 37.
 • 1 VI W czasie gali w Teatrze Wielkim w Warszawie miasto Mielec zostało nagrodzone Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”. Statuetkę wręczono prezydentowi miasta Mielca Januszowi Chodorowskiemu.
 • 7 VI Mielczanin Tomasz Poręba został wybrany do Parlamentu Europejskiego.
 • 17 VI W czasie Gali „Młodzi Nieprzeciętni” w restauracji „Iskierka” prezydent Janusz Chodorowski nagrodził najlepszych uczniów mieleckich szkół.
 • 17 VI W rankingu pisma „Wspólnota” na najtańszy urząd w Polsce – I miejsce (po raz trzeci z rzędu) zdobył Urząd Miejski w Mielcu.
 • 18 VI W inauguracyjnym koncercie XII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego, zorganizowanym przed Domem Kultury SCK, wystąpili trzej wybitni polscy tenorzy: Paweł Skałuba, Dariusz Stachura i Adam Zdunikowski.
 • 25 VI Trąba powietrzna, która przeszła przez Wojsław i południowo-zachodnią część osiedla Smoczka, spowodowała duże straty materialne, m.in. zniszczyła kilka dachów i połamała kilkadziesiąt drzew.
 • 26-28 VI W targach Motomania-2009 w Łodzi uczestniczyła, jako jedyna z Podkarpacia, mielecka firma Bury Technologies.

 • 27-28 VI W plenerowym koncercie „Powitanie Lata” na terenach zielonych MOSiR wystąpili m.in.: zespoły „Biesiada Polska” i „Akropolis” oraz Andrzej Piaseczny z zespołem.

 • 4 VII W ramach XII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w sali widowiskowej Domu Kultury Samorządowego Centrum Kultury wystąpili: Mariusz Patyra (skrzypce), Agata Kielar (flet), Łukasz Długosz (flet) i Orkiestra Sinfonia Iuventus pod dyrekcją Jerzego Swobody.  

 • 6 VII W trzecim koncercie XII MFM w sali widowiskowej DK SCK wystąpili piosenkarze Grzegorz Turnau i Andrzej Sikorowski.

 • 11-18 VII W ramach IV edycji M4 – Moje Miasto, Moje Miejsce, projektu Stowarzyszenia Kulturalnego j’ARTe, zorganizowano m.in. warsztaty artystyczne i imprezę finałową  z spektaklem teatralnym „Miasto”.

 • 18 VII Turniej jubileuszowy piłki nożnej z okazji 70-lecia Stali Mielec zakończył się zwycięstwem Stali Mielec, która pokonała hiszpańską drużynę CF Amposta 1:0 i Koronę Kielce 2:1. Zagrały też dwie drużyny złożone z byłych zawodników („legend”) Stali (3:3).

 • VII W amerykańskiej miejscowości  Bolton odbyło się trzecie spotkanie mielczan mieszkających w USA i Kanadzie. W spotkaniu uczestniczył Marek Paprocki – przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego. 

 • 31 VII W sali widowiskowej DK SCK odbył się kolejny koncert XII MFM, a jego wykonawcą był rumuński zespół Fanfara Zimbrul.

 • 1 VIII Z okazji 65 rocznicy powstania warszawskiego odbyła się uroczystość w bazylice mn. św. Mateusza i przy Tablicach Pamięci Narodowej na murze ogradzającym ten kościół.

 • VIII W Polskich Zakładach Lotniczych gościł Victor H. Ashe, ambasador USA w Polsce, w związku z zakończeniem swego urzędowania w Polsce.

 • 8-9 VIII W XIV Targach Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lesku (w ramach programu „Agrobieszczady 2009”) stoisko powiatu mieleckiego otrzymało I miejsce.

 • 17-25 VIII W 27. Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę w Częstochowie uczestniczyło około 600 mielczan w trzech grupach.

 • 26 VIII W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy koncertowali Adam Makowicz (fortepian) i Marek Kudlicki (organy). Był to przedostatni koncert XII MFM.

 • 28 VIII  Rekordową frekwencję około 300 rowerzystów skupiła mielecka IV Rowerowa Masa Krytyczna – forma manifestu i integracji rowerzystów. Przejechano ulicami miasta, głównie ścieżkami rowerowymi (11 km).

 • 29-30 VIII Na terenach zielonych MOSiR, w zmiennej aurze (deszczowo w sobotę i słonecznie w niedzielę), odbyły się  „Dni Mielca – 2009”. W pierwszym dniu wystąpiły zespoły muzyczne: Funk Street, Freeks, Obserwator, Via Rei i RH+, a w drugim wystąpili: zespół kukiełkowy, Tadeusz Drozda z programem „Herbatka u Tadka”, zespół Abba Cover i w finale – Budka Suflera.

 • 30 VIII Na boisku MOSiR przy ul. J. Kilińskiego odbyły się dożynki powiatowe – „Mieleckie Rozmaitości Folkowe”. Poza tradycyjnymi obrzędami dożynkowymi zorganizowano szereg konkursów rolniczych i gastronomicznych, a w części artystycznej wystąpiły m.in. zespół muzyczny Chutir z Ukrainy i De Press.  

 • 31 VIII Po raz ostatni (przed zawieszeniem linii pasażerskiej PKP) przejechał przez Mielec osobowy pociąg pospieszny „Hetman”.

 • 12-13 IX W Ogródku Leśnym Hotelu Polskiego świętowano 18. rocznicę powstania Tygodnika Regionalnego „Korso”.

 • 7 IX Finałem XII MFM był koncert, który wykonali Vincent de Pol (organy) i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Rzeszowskiej pod batutą Tadeusza Wojciechowskiego w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 • 26 IX W czasie inauguracji roku akademickiego 2009/2010 w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym AGH w Mielcu wręczono indeksy pierwszym osobom rozpoczynającym studia w Mielcu.

 • X Po raz pierwszy od czasów okupacji hitlerowskiej w Mielcu napadnięto na bank. Napastnicy zrabowali około 30 tysięcy złotych z placówki Banku Gospodarki Żywnościowej przy ul. Obrońców Pokoju.

 • 14-16 X Niespodziewane duże opady śniegu spowodowały olbrzymie kłopoty komunikacyjne i szkody materialne.

 • X W rankingu gazety „Rzeczpospolita” Szpital Powiatowy w Mielcu sklasyfikowano na 21. miejscu w kraju (najwyżej ze szpitali w województwie podkarpackim).

 • XI Na podstawie wyroku sądowego Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 1893 przejęło od Gminy Miejskiej Mielec budynek przedwojennej Sokolni przy ul. S. Sękowskiego.

 • XII Uroczyście otwarto nową pływalnię MOSiR przy ul. Powstańców Warszawy.

 • 16 XII Agencja Wydawniczo-Reklamowa wydała i rozpoczęła sprzedaż III tomu niniejszej „Encyklopedii miasta Mielca”.