1850 – 1899

1850

5 I Franciszka Kwapisz (80) – CPW;

14 I Katarzyna Rączka (1?) – CPW;

16 I Maria Lejko (1 m.) – CPW;

23 II Maciej Mróz (45) – CPW;

16 III Andrzej Kłos (50) – CPW;

27 III Jan Jaros (1,5) – CPW; 

28 III Józef Kazana (3 t.) – CPW;

7 IV Jakub Miechociński (8) – CPW;

8 IV Katarzyna Gołuchowska (7) – CPW;

21 IV Gwozdziowski (0) – CPW;

24 IV Michał Achtyl (2) – CPW;

30 IV Eleonora Bigo (50) – CPW;

1 V Franciszka Korpanty (3) – CPW;

12 V Jan Sarama (1) – CPW;

20 V Franciszka Kwapisz (70) – CPW;

21 V Wawrzyniec Tobiasz (55) – CPW;

31 V Eufemia ?

5 VI ? Podolski (0) – CPW;

11 VI Mateusz Sarama (10) – CPW;

17 VI Wojciech Kowalski (75) – CPW;

21 VI Władysław Jez? (25 d.) – CPW;

29 VI ? Zacharski (0) – CPW;

24 VII Wawrzyniec Mazur (2) – CPW;

26 VII Mateusz Gesing (6 m.) – CPW;

7 VIII Jan Kos (50) – CPW;

4 IX Stanisław Lojczyk (27) – CPW;

24 IX Ignacy Ryniewicz (2) – CPW; 

8 X Maria Korpanty (82) – CPW; 

17 X Maria ? (52) – CPW;

9 XI Stanisław Kurdziel (4) – CPW;

23 XI Maria Trybulska (63) – CPW;

23 XI Maria Wnuk (6) – CPW;

15 XII Katarzyna Ryniewicz (16) – CPW;

21 XII Walenty Brodzki (25) – CPW;

27 XII Franciszka Ryniewicz (34) – CPW;

29 XII Andrzej Barszczewski (28 d.) – CPW; 

1851

21 I Anna Śliwińska? (40) – CPW;

24 I Antoni Makosz (32) – CPW;

26 I Tomasz Wisniowski (60) – CPW;

31 I ks. Andrzej Mikiewicz (68?) – Tarnów;

31 I Maria Zacharska (31) – CPW;

1 II Apolonia Wojcik (5 d.) – CPW;

10 II Teofila Ryniewicz (4) – CPW;

20 II Piotr Kosecki (48) – CPW;

22 II Kasper Olszowski (2 m.) – CPW;

25 II Maria Wojcik (3) – CPW;

28 II Apolonia Wojcik (30) – CPW;

6 III Wojciech Piechociński (3) – CPW;

9 III Grzegorz Rusek (60) – CPW;

14 III ? Tobiasz (0) – CPW;

17 III Józef Lubaska (5 t.) – CPW;

19 III Walenty Piechociński (1) – CPW;

27 III Wojciech Juda? (40) – CPW;

23 IV Franciszka ? (1,5) – CPW;

24 IV Andrzej Piekara? (6 m.) – CPW;

25 IV Zofia Ryniewicz (3 m.) – CPW;

12 V Maria Ryniewicz (6 m.) – CPW;

9 VII Benedykt Kurdziel (60) – CPW;

25 VII  Michał Stelmach? (10 m.) – CPW;

27 VII  Antoni Jakub Podolski (17) – CPW;

20 VIII Michał Rzeszuto (11 m.) – CPW;

31 VIII Julia Wanatowicz (1) – CPW;

9 IX Marcin Mulowski (70) – CPW;

9 IX Franciszka ? (1 d.) – CPW;

11 IX Mikołaj Kolasiński (59) – CPW;

25 IX Salomea Jasińska (21 d.) – CPW;

25 IX Teresa Jachtyl (60) – CPW;

27 IX Adam Korpanty (70) – CPW;

29 IX Maria Gwozdziowski (34) – CPW;

9 X Salomea Jez? Mulowska? (55) – CPW;

12 X Leon Wojciech Jamrugiewicz (33) – CPW;

17 X Maria Wydro (90) – CPW;

19 X Elżbieta Łojczyk (75) – CPW;

24 X Maria Tara? (42) – CPW;

3 XI Franciszka Korpanty (14) – CPW;

6 XI Małgorzata Kazana (65) – CPW;

18 XI Maria Wojtowicz (1 d.) – CPW;

19 XI Katarzyna Wanatowicz (14 d.) – CPW;

23 XI Wojciech Niwicki (30) – CPW;

24 XI Maria Kielawa (55) – CPW; 

28 XI Maria Kowalska (65) – CPW;

12 XII Magdalena ? (45) – CPW;

18 XII ? Gesing (0) – CPW;

19 XII Franciszka Kumińska (50) – CPW;

27 XII Magdalena Ryniewicz (1) – CPW;

1852

1 I Leon Gwozdziowski (4 m.) – CPW;

6 I Krystyna Roch? (80) – CPW;

16 I Tomasz Kasperski (45) – CPW;

17 I Joanna Lubaszewska (54) – CPW?;

22 I Tekla Pilecka (46) – CPW;

26 I Wojciech Juda (50) – CPW;

2 II Eleonora Ryniewicz (5 m.) – CPW;

4 II Wiktoria Tobiasz (6 t.) – CPW;

4 II Maria Gil (80) – CPW;

8 II Wiktoria Kowalska (7 t.) – CPW;

8 II Dorota Kurbacka? (70) – CPW;

19 II Jadwiga Piechocińska (60) – CPW;

20 II Mateusz Rozniał (22) – CPW;

6 III Katarzyna Wyczołek (15) – CPW;

7 III Maria Zielińska? (1,5) – CPW;

7 III Michał Podolski (95) – CPW;

9 III Jan Bajewski? (62) – CPW;

15 III Maciej Suruma (Sarama?) (5 t.) – CPW;

12 IV Katarzyna Papstuzer? (24) – CPW;

17 IV Agnieszka Chmiel (43) – CPW;

18 IV Julia Trybulska (45) – CPW;

19 IV Zofia Kozanna (28) – CPW;

24 IV Małgorzata Makon (2) – CPW;

28 IV Feliks Kłos (52) – CPW;

28 IV Wojciech Kwapisz (9) – CPW;

28 IV Magdalena Ryniewicz (28) – CPW;

28 IV Apolonia Malicka (75) – CPW;

28 IV Maria Jurek (3) – CPW;

11 V Julia Moździoch (1,5) – CPW;

20 V Antoni Moździoch (4) – CPW;

20 V Florentyna Markiewicz (3,5) – CPW;

28 V Karol Szczyrbicki (5 m.) – CPW;

2 VI Katarzyna Dembicka (2 m.) – CPW;

7 VI Józef Gołuchowski (5 m.) – CPW;

7 VI Ignacy Toczyński (75) – CPW;

9 VI Józefa Lubaska (3 m.) – CPW;

17 VI ? (0) – CPW;

28 VI Maria Murkiewicz (60) – CPW;

20 VII Andrzej Drumlowski (4) – CPW;

20 VII Balbina Konarska? (43) – CPW;

29 VII Agata Moździoch (1,5) – CPW;

30 VII? Michał Stożek (49) – CPW?

1 VIII Franciszka Kwapisz (1) – CPW;

18 VIII ? Brożonowicz (0) – CPW;

18 VIII Katarzyna Lojczyk (1) – CPW;

28 VIII Zofia Wnuk (1,5) – CPW;

3 X Andrzej Brożonowicz (5) – CPW;

7 X Rozalia Sobusiaczka (35) – CPW;

9 X Szymon Ryniewicz (75) – CPW;  

22 X Jan Godzisz (3,5) – CPW;

1 XI Mateusz Lejko (68) – CPW;

3 XI Marcin Gołuchowski (65) – CPW;

5 XI Marcin Wydro (6 d.) – CPW;

21 XI Katarzyna Kolasińska (21) – CPW;

21 XI Mateusz Kolasiński (2 m.) – CPW;

27 XI Zofia Szczyrbicka (48) – CPW;

28 XI Katarzyna Gwozdziowska (1) – CPW;

21 XII Zofia Wydro (45) – CPW;

24 XII Jan Kasperski (58) – CPW;

1853

6 I Mateusz Rymanowski (6 m.) – CPW;

6 I NN (6) – CPW;

9 I Antonina Graczyńska (1) – CPW;

22 I Tomasz Ryniewicz (9 m.) – CPW;

22 I Zofia Stala (13) – CPW;

7 II ? Giezing (0) – CPW;

13 II Jan Lewicki (1) – CPW;

16 II Maria Piechocinska (21 d.) – CPW;

21 II Michalina Feizet? (5 m.) – CPW;

7 III Franciszka Krymska (6 d.) – CPW;

11 III Jan Mazgaj (2) – CPW;

23 III Julia Piechocińska (2 m.) – CPW;

23 III Maria Malicka (18) – CPW;

28 III Katarzyna Kurdziel (65) – CPW;

29 III Michał Sikora (1,5) – CPW;

13 IV Katarzyna Gwozdziowska (13) – CPW;

24 IV Karol Maziarski (4,5) – CPW;

27 IV Walenty Graczyński (14) – CPW;

27 IV ? Ryniewicz (0) – CPW;

2 V Ludwik Sobusiak (6 m.) – CPW;

5 V Zofia Wanatowicz (60) – CPW;

10 V Jan Bigo (21 d.) – CPW;

11 V Jakub ? (50) – CPW;

19 V Maria Gwozdziowska (35) – CPW;

4 VI Józefa Toczyńska (3) – CPW;

13 VI Tomasz Mondalski (32) – CPW;

15 VI Bronisław Gwozdziowski (3) – CPW;

2 VII Ewa Juda (56) – CPW;

9 VII ? Dec (0) – CPW;

18 VII Józef Boryński (5) – CPW;

15 VIII ? Lejko (0) – CPW;

16 VIII  Józef Ryniewicz (1) – CPW;

20 VIII  Maria Sobusiak (18) – CPW;

27 VIII  Jan Lejko (4) – CPW;

28 VIII  Maria Ryniewicz (2,5) – CPW;

28 VIII  Anna Kurdziel (4) – CPW;

8 IX: Wiktoria Korpanty (1) – CPW;

18 IX Antoni Lubaska (60) – CPW;

21 IX Jakub Korpanty (60) – CPW;

22 IX Jan Krupicki (49) – CPW;

23 IX Tekla Korpanta (60) – CPW;

28 IX Anna Sarama (2) – CPW;

1 X Maria Wydro (35) – CPW;

1 X Jakub Ryniewicz (60) – CPW;

11 X Mateusz Ryniewicz (6) – CPW;

26 X Katarzyna Lubaszczonka (14) – CPW;

30 X Paweł ? (5 d.) – CPW;

8 XI NN (70) – CPW;

12 XI NN (50) – CPW;

13 XI Andrzej Malicki (7 d.) – CPW;

15 XI Marianna Słabuszewska (12 d.) – CPW;

20 XI Teofil Sarama (5) – CPW;

20 XI Franciszka Sobusiak (75) – CPW;

24 XI NN (50) – CPW;

24 XI Andrzej Korpanty (17) – CPW;

26 XI Eleonora Listkiewicz (21) – CPW;

6 XII Walenty Tribulski (68) – CPW;

13 XII Michał Malicki (2,5) – CPW;

17 XII Katarzyna Kozioł  (3 m.) – CPW;

18 XII Agnieszka Maziarska (82) – CPW;

19 XII Andrzej Ryniewicz (67) – CPW;

25 XII Antoni Kolasiński (55) – CPW;

26 XII Magdalena Korpanty (17) – CPW;

29 XII Kunegunda Rzeszuto (40?) – CPW;

29 XII Julianna Zajączkowska (2,5) – CPW;

1854

7 I Rozalia Kielawa (75) – CPW;

9 I Marianna Ryniewicz (2) – CPW;

12 I Jan Sliwiński (32?) – CPW;

12 I Dorota Rybińska (45) – CPW;

13 I Wojciech Wanatowicz (75) – CPW;

15 I Piotr Kluk? (2,5) – CPW;

16 I Jan Maziarski (28) – CPW;

24 I Marianna Ryniewicz (76?) – CPW;

25 I Katarzyna Mazurkiewicz (45) – CPW;

27 I Paweł Solarski (42) – CPW;

27 I ? Sliwinszczonka (15) – CPW;

27 I Katarzyna Górnacka (55) – CPW;

30 I Katarzyna Bogdań? (55) – CPW;

30 I Antonina Kolasińska (10) – CPW;

1 II Anna Toczyńska (18) – CPW;

1 II Zofia Zacharska (50) – CPW;

3 II Jakub Kielawa (70) – CPW;

4 II Anna Lizacka (50) – CPW;

5 II Stefan Barankiewicz (1) – CPW;

8 II Marcin Wydro (50) – CPW;

8 II Łukasz Wereński (5) – CPW;

9 II Łukasz Gawryński? (28) – CPW;

10 II Walenty Piechociński (8 d.) – CPW;

12 II Antoni Piskur (46) – CPW;

15 II Antoni Hayda? (25) – CPW;

16 II Maria Bigo (3,5) – CPW;

16 II Marcin Lubaska (3?) – CPW;

16 II Stanisław Bąk (8) – CPW;

19 II Tomasz Ryniewicz (3 m.) – CPW;

26 II Marianna Mazgay (60) – CPW;

1 III Magdalena Dobosz (55) – CPW;

3 III Wincenty Cmielowski (4) – CPW;

7 III Marcin Piechociński (11) – CPW;

7 III Tomasz Wereński (12) – CPW;

9 III Jan Piechociński (3,5) – CPW;

13 III Antonina Switkowska (2) – CPW;

19 III Mateusz Kowalski (55) – CPW;

23 III Józef Pancerz (25) – CPW;

24 III Wiktoria Lubaska (75?) – CPW;

26 III Andrzej Schwakopf (7,5) – CPW;

27 III Ludwik Kłos (60) – CPW;

2 IV Tomasz Łojczyk (70) – CPW;

2 IV Eleonora Krymska (6,5) – CPW;

3 IV Honorata Kwapisz (76) – CPW;

3 IV Jan Schwakopf (6,5) – CPW; 

11 IV Maria Podolska (40) – CPW;

11 IV Marianna Maziarska (23) – CPW;

11 IV Marcin Korpanty (4?) – CPW;

12 IV Michał Ryba (30) – CPW;

12 IV Walenty Podolski (3?) – CPW;

13 IV Kazimierz Rusek (16) – CPW;

15 IV Jan Korpanty (7) – CPW;

17 IV Wiktoria Barankiewicz (30?) – CPW;

22 IV August Feiks? (45) – CPW;

26 IV ? Kruszyński (0) – CPW;

26 IV Mateusz Rozniał (3) – CPW;

27 IV Tekla Wanatowicz (35) – CPW;

1 V Filip Pragłowski (29) – CPW;

3 V Maria Malicka (4) – CPW;

4 V Antoni Kowalski (20 t.) – CPW;

4 V Wincenty Achtyl (70) – CPW;

5 V Elżbieta Podolska (98) – CPW;

9 V Andrzej Zacharski (3) – CPW;

10 V Edmund Talpatar? (3 d.) – CPW;

11 V Zofia Szczerbicka (55) – CPW;

11 V Anna Welsnig? (65) – CPW;

13 V Wiktoria Listkiewicz (4,5) – CPW;

1 VI Tomasz Ryniewicz (38) – CPW;

5 VI Maria Twardzicka (16) – CPW;

11 VI Franciszka Torbianka (?) – CPW;

13 VI Anna ? (0) – CPW;

13 VI Wojciech Rusek (15?) – CPW;

14 VI Anna Gołuchowska (75) – CPW;

16 VI Zofia Toczyńska (70) – CPW;

18 VI Tekla Liejko (55) – CPW;

13 VII Julianna Kwapisz (5 m.) – CPW;

16 VII Maria Trybulska (6 d.) – CPW;

18 VII Mateusz Kielawa (1) – CPW;

2 IX Anna Tomaszewska (50) – CPW;

14 IX Antoni Brzuzik? (55) – CPW;

4 X Marcin Nowak (33) – CPW;

15 X Tomasz Iż (33) – CPW;

30 X Stanisław Wróbel (5 m.) – CPW;

1 XI Stanisław Stala (50) – CPW;

4 XI Tadeusz Piechociński (35) – CPW;

4 XI Marcin Mazurkiewicz (40) – CPW;

5 XI Wojciech Gawiorski? (46) – CPW;

8 XI Jakub Liejko (60) – CPW;

9 XI Katarzyna Sieprawska (82) – CPW;

14 XI Katarzyna Świątek (35) – CPW;

24 XI Jan Wróbel (3) – CPW;

4 XII Jan Wanatowicz (23) – CPW;

7 XII Jan Bernacki (26) – CPW;

11 XII  Marcin Maziarski (65) – CPW;

11 XII Marianna Bindikowska? (54) – CPW;

14 XII Wawrzyniec Wróbel (40) – CPW;

17 XII Łukasz Kaminski (68) – CPW;

25 XII Maciej Krymski (48) – CPW;

30 XII Julianna Pancerz (60) – CPW;

1855

1 I Justyna Panek (60) – CPW;

1 I Marcin Wanatowicz (70) – CPW; 

1 I Tomasz Lewicki (45) – CPW;

2 I Michał Wanatowicz (4 m.) – CPW;

4 I Mateusz Pancerz (60) – CPW;

4 I Józefa Stala (60) – CPW;

8 I Teofil Frankiewicz (3) – CPW;

14 I Wojciech Burzeński (6) – CPW;

15 I Mikołaj Wanatowicz (2) – CPW;

15 I Władysław Wagner (1,5) – CPW;

16 I Wawrzyniec Malicki (4) – CPW;

19 I Katarzyna Miodyńska (50) – CPW;

22 I Wiktoria Kwapisz (45) – CPW;

25 I Anna Ratusińska (5,5) – CPW;

26 I Jan Gwozdziowski (17) – CPW;

29 I Tekla Piechocińska (64) – CPW;

31 I Katarzyna Babulonka (23) – CPW;

31 I Michał Łycak? (?) – CPW;

2 II ? Bazilonka? (35) – CPW;

5 II Kasper Kwapisz (26) – CPW;

9 II Walenty Podolski (4 d.) – CPW;

10 II ? Lewicka (2) – CPW;

14 II Zofia Działowska (45) – CPW;

15 II Tekla Kwapis (56) – CPW;

18 II Katarzyna Maziarska (70) – CPW;

18 II Maria Korpanty (50) – CPW;

19 II Piotr Huber (48) – CPW;

22 II Marcin Wydro (4 m.) – CPW;

24 II Marcin ? (0) – CPW;

1 III Jakub Kwapisz (1,5) – CPW;

1 III Małgorzata Storc? (34) – CPW;

2 III Marcin Stala (70) – CPW;

8 III Jakub Frankiewicz (30) – CPW;

12 III Jan Godzisz (60) – CPW;

15 III Marianna Kozana (3,5) – CPW;

15 III Zofia Wilk (30) – CPW;

18 III Michał Kurdziel (44) – CPW;

21 III Maksymilian Wagner (41) – CPW;

24 III Jakub Słabuszewski (5) – CPW;

26 III Katarzyna Woitusiak (38) – CPW;

2 IV Tomasz Markiewicz (40) – CPW;

8 IV Józef Twardzicki (41) – CPW;

9 IV Zofia Rychlewicz (48) – CPW;

10 IV Jan Piekara (30) – CPW;

17 IV Franciszka Podolska (48) – CPW;

20 IV Katarzyna Twardzicka (7) – CPW;

27 IV Wojciech Mazurkiewicz (6) – CPW;

28 IV Wojciech Krymski (34) – CPW;

11 V Karolina Izumowna (12) – CPW;

12 V Magdalena Otałęga (50) – CPW;

13 V Franciszka Bętkowska (60) – CPW;

19 V Ignacy Gil (44) – CPW;

16 VI Aniela Ciśniowna (20) – CPW;

20 VI Julianna Łojczyk (10 t.) – CPW;

22 VI Franciszka Zacharska (1) – CPW;

28 VI Zofia Machalska (33) – CPW;

7 VII Antoni Spyra (9) – CPW;

7 VII Marianna Kielawa (36) – CPW;

11 VII  Antoni Dromlowski (3) – CPW;

15 VII  Julianna Kolbusz (17) – CPW;

19 VII  Stanisław Borzęcki (12) – CPW;

22 VII  Eleonora Kwapis (14) – CPW;

24 VII  Symforian Łojczyk (12) – CPW;

30 VII  Teresa Gonczarska (34) – CPW;

1 VIII  Antoni Łojczyk (4 m.) – CPW;

6 VIII  Bronisława Nowak (7) – CPW;

7 VIII  Marianna Piechocińska (5) – CPW;

13 VIII Wiktoria Kozana (13) – CPW;

18 VIII Agata Stalonka (18) – CPW;

28 VIII Stanisław Solarski (1) – CPW;

28 VIII Tomasz Kwapis (13) – CPW;

29 VIII Stanisław Rymanowski (26) – CPW;

29 VIII Anna Belchowicz? (1) – CPW;

29 VIII Kasper Trybuła (70) – CPW;

30 VIII Kasper Wydro (15) – CPW;

30 VIII Ludwik Papsz? (4) – CPW;

30 VIII Antoni Kielawa (?) – CPW;

31 VIII Stanisław Maziarski (35) – CPW;

31 VIII Katarzyna Kwapis (35) – CPW;

31 VIII Zofia Kowalska (55) – CPW;

31 VIII Walenty Jaworski (7) – CPW;

31 VIII Marcin Jasiński (4,5) – CPW;

2 IX Katarzyna Szczerba (2,5) – CPW;

3 IX Wincenty? Ganczarski (34) – CPW;

5 IX Kasper Korpanty (1,5) – CPW;

5 IX Andrzej Korpanty (3,5) – CPW;

8 IX Adam Ryniewicz (7) – CPW;

8 IX Antoni Schwakopf (6) – CPW;

8 IX Antonina Schwakopf (3) – CPW;

14 IX Michał Flis (2 d.) – CPW;

16 IX Jan Piechociński (3) – CPW;

6 X Wojciech Ryniewicz (14) – CPW;

10 X Julia Kwapis (2) – CPW;

10 X Stanislaw Durbakiewicz? (3) – CPW;

25 X ? Stankiewicz (0) – CPW;

26 X Tekla Gołuchowska (2) – CPW;

30 X Maria Cwik (2 m.) – CPW;

6 XI Kunegunda Czerebska (70) – CPW;

21 XI Weronika Działowska (80) – CPW;

23 XI  Katarzyna Kwapis (50) – CPW;

17 XII  Piotr Łojczyk (42) – CPW;

19 XII  Filip ? (1,5) – CPW;

19 XII  Michał Zacharski (10 t.) – CPW;

19 XII  Marianna Stala (69) – CPW;

19 XII  Anna Będkowska? (22) – CPW;

21 XII  Wiktoria Malicka (30) – CPW;

22 XII  Zofia Kolasińska (80) – CPW;

23 XII  Mikołaj Depa (45) – CPW;

24 XII  Jan Wydro (20 d.) – CPW;

26 XII  Walenty Pancerz (17) – CPW;

28 XII  Maria Panek (28) – CPW;

1856

6 I Katarzyna Korpanta (25) – CPW;

9 I Andrzej Toczyński (45) – CPW;

14 I Marianna Przetocka (83) – CPW;

31 I Andrzej Dembicki (2) – CPW;

1 II Wojciech Kwapisz (32) – CPW;

10 II Józef Mazurkiewicz (56) – CPW;

11 II Franciszka Nowak (36) – CPW;

17 II Maria Sarama (8 d.) – CPW;

21 II Eleonora Twardzicka (6) – CPW;

4 III Emilia Rychlewicz (19) – CPW;

7 III Franciszka Urbanowicz (27) – CPW;

8 III Piotr Wioch (48) – CPW;

13 III Szymon Ciołkosz (54) – CPW;

23 III Antoni Bogdań? (19) – CPW;

23 III Mateusz Kasperski (42) – CPW;

28 III Maria Wanatowicz (7) – CPW;

11 IV Anna Mazgaj (48) – CPW;

21 IV Józef Rączka (5) – CPW;

22 IV Walenty Brozonowicz (8) – CPW;

24 IV Julia Łojczyk (2) – CPW;

25 IV Julia Mazurkiewicz (77) – CPW;

3 V Ignacy Kielawa (9) – CPW;

5 V Michał Wyczołek (4) – CPW;

29 V Zofia Iż (3) – CPW;

29 V Katarzyna Zajączkowska (5) – CPW;

30 V Tekla Ryniewicz (7) – CPW;

18 VI Józef Podolski (60) – CPW;

18 VI Kasper Panek (2,5) – CPW;

5 VII Karolina Działowska (4) – CPW;

7 VII Marianna Wnuk (6?) – CPW;

9 VII Apolonia Borzęcka (34?) – CPW;

19 VII  Barbara Piechoczonka (40) – CPW;

5 VIII  Franciszka Wanatowicz (7 m.) – CPW;

1 IX Roman Kolasiński (3,5) – CPW;

6 IX Aniela Sętkowska? (7) – CPW;

7 IX Józef Piotrowski (33) – CPW;

11 IX Antoni Kielawa (4 m.) – CPW;

24 IX Marcin Bielat (32) – CPW;

30 IX Anna Liejko (10 t.) – CPW;

17 X Katarzyna Jarosz (2 m.) – CPW;

24 X Józef Gwozdziowski (9 m.) – CPW;

24 X Kasper Gwozdziowski (9) – CPW;

7 XI Jan Gil (11 m.) – CPW;

7 XI Jakub Lubaska (6 m.) – CPW;

7 XI Jan Kwapisz (7) – CPW;

11 XI Jakub Mozdzioch (46) – CPW;

16 XI Franciszek Ryniewicz (2 m.) – CPW;

16 XI Marianna Kazana (2,5) – CPW;

18 XI Agnieszka Kwapisz (50) – CPW;

8 XII Agnieszka Szewc (30) – CPW;

8 XII ks. Jan Nitecki (53) – Przytkowice?

8 XII Wilhelm Frankowski (22) – CPW;

12 XII  Andrzej Wyczołek (54) – CPW;

29 XII  Marcin Maziarski (32) – CPW;

1857

14 I Leon Działowski (9 m.) – CPW;

17 I Tomasz Piekara (40) – CPW;

25 I Jadwiga Zyz (25) – CPW;

11 II Marianna Piekara (6 m.) – CPW;

13 II Jan Suchorzewski (5 t.) – CPW;

13 II Anna Korpanty (4) – CPW;

16 II Rozalia Flis (34) – CPW;

27 III Stanisław Teofil Weryński (5 t.) – CPW;

13 IV Karol Siarkiewicz (3 m.) – CPW;

17 IV Tomasz Kłos (17) – CPW;

12 V Franciszek Głowacz (16) – CPW;

1 VI Antonina Kolińska (3 t.) – CPW;

11 VI Michał Działowski (56) – CPW;

22 VI Franciszka Ratusińska (34) – CPW;

17 VII  Franciszka ? (50) – CPW;

31 VII Anna Wyczołek (1 m.) – CPW;

26 VIII Marianna Jarosz (7) – CPW;

10 IX Antoni Ryniewicz (3) – CPW;

13 IX Piotr Kwapisz (3 m.) – CPW;

13 IX Antoni Gwozdziowski (4 m.) – CPW;

15 IX Jan Zacharski (6 m.) – CPW;

 15 ? Karol Franciszek Ruciński (34) – CPW;

2 XII Jan Liejko (2) – CPW;

8 XII Ewa Wiktor (3 t.) – CPW;

11 XII  Marianna Jaworska (1) – CPW;

12 XII  Marianna Działalności (13 m.) – CPW;

13 XII  Teofila Schwakop (6 m.) – CPW;

20 XII  Kunegunda Maziarska (35) – CPW;

?? Pinkas Kranz (?) – MPN;

1858

9 I Karol Szczerbicki (2) – CPW;

22 I Mateusz Gołuchowski (7) – CPW;

2 II Tomasz Podolski (15) – CPW;

8 II Bartłomiej Szymański (25) – CPW;

10 II Zofia Todorowska (50) – CPW;

18 II Michał Koloński (60) – CPW;

18 II Jan Ostrowski (5 m.) – CPW;

19 II Stanisław Ryniewicz (10) – CPW;

2 III Maciej Weryński (32) – CPW;

1 IV ? Połciewicz? (0) – CPW;

6 IV Józefa Korpanty (2) – CPW;

18 IV  Salomea Ryniewicz (35) – CPW;

19 IV  Magdalena Gil (35) – CPW; 

21 IV Henryka Korczyńska (2 m.) – CPW;

23 IV Julia Ryniewicz (14 d.) – CPW;

24 IV Marianna Kwiatkowska (2) – CPW;

26 IV Julia Liejko (7) – CPW; 

2 V Emilia Kremzer? (1,5) – CPW;

3 V Michał Kolasiński (7 m.) – CPW;

3 V Franciszka Wanatowicz (2 m.) – CPW;

8 V Mateusz Boryński (26) – CPW;

10 V Tekla Podolska (8 m.) – CPW;

11 V Józefa Belchowicz? (6) – CPW;

16 V Martinus Makoń? (16) – CPW;

19 V Jan Dziekan (4,5) – CPW;

21 V Antoni Laniartowicz (7 m.) – CPW;

21 V Adam Józef Ryniewicz (8 m.) – CPW;

21 V Karol Staniszewski (7) – CPW;

9 VI Katarzyna Malicka (36) – CPW;

20 VI Paulina Jamrugiewicz (5 m.) – CPW;

25 VI Józef Brozonowicz (3 m?) – CPW;

25 VI Jan Sętkowski (2) – CPW;

26 VI Franciszka Zacharska (3 m.) – CPW;

12 VIII Wiktoria Lucinska (3) – CPW;

12 VIII Katarzyna Belczarz (19 g.) – CPW;

18 VIII Marcin Toczyński (19) – CPW;

25 VIII Michał Kolasinski (2 g.) – CPW;  

28 VIII Karol Listkiewicz (60) – CPW;

27 IX Michał Szczerbicki (7 t.) – CPW;

12 X Franciszka Dec (14) – CPW;

16 X Jan Dec (2) – CPW;

26 X Agnieszka Wałowska? (4) – CPW;

16 XI Tomasz Kaczór (60) – CPW;

20 XI Antonina Bajerowna (6 m.) – CPW;

7 XII Franciszka Kwapisz (35) – CPW;

12 XII Jan Korpanty (5 d.) – CPW;

12 XII Adam Walerian Kożuch (2) – CPW;

17 XII Wiktoria Mazurkiewicz (11 d.) – CPW;

18 XII Walentyna Stefania Achtyl (11 m.) – CPW;

19 XII Katarzyna Ludwika Solarska (2 m.) – CPW; 

1859

7 I Tomasz Kielawa (1) – CPW;

12 I ks. Jakub Kolasiński (58) – MPN;

4 II Tomasz Ryniewicz (1) – CPW;

10 II Katarzyna Zacharska (8) – CPW;

12 II Franciszek Ryniewicz (2,5) – CPW;

4 III Józef Malicki (37) – CPW;

11 III Józef Sokół (5 d.) – CPW;

24 IV Wojciech Zacharski (5 t.) – CPW;

28 V Wojciech Gwozdziowski (1) – CPW;

29 V Jan Dziekan (45) – CPW;

8 VI ? Wanatowicz (0) – CPW;

14 VI Teresa Kolter (29?) – Tarnów?

23 VI Józef Brozonowicz (6 m.) – CPW;

24 VI Julianna Działowska (5) – CPW;

13 VII Tomasz Godzisz (1,5) – CPW;

22 VII  Antoni Zacharski (7 t.?) – CPW;

23 VII  Jakub Herold (1) – CPW; 

5 VIII   Franciszek Matejski (8) – CPW;

14 VIII Wiktoria Sobusiak (9) – CPW;

21 VIII Franciszka Bogdan (5 t.?) – CPW;

23 VIII Franciszka Kozana (2) – CPW;

11 IX  Mateusz Brozonowicz (10 d.) – CPW;

26 IX  Bronisława Mrozorzewska (1 m.) – Słupia?;

2 X  Magdalena Skiba (47) – CPW;

5 X  Marianna Korpanty (50) – CPW; 

22 X  Jan Gil (5) – CPW;

20 XI?  Agnieszka Kasperska (60) – CPW;

6 XII?  Tekla Zyz, Graczyńska (75) – CPW;

19 XII? Marianna Graczyńska (8) – CPW;

26 XII? Jan Princ? (50) – CPW;

1860

19 I Paulina Gwozdziowska (14 d.) – CPW?;

29 I Anna Łojczyk (4?) – CPW?;

5 II Walenty Ryniewicz (9) – CPW?;

18 II Władysław Kolasinski (1) – CPW?;

20 II Karolina Wydro (3 t.) – CPW?;

7 III Andrzej Korpanty (4 m.) – CPW?;

18 III Józef Wanatowicz (0?) – CPW?;

23 III Marianna Sobusiak (6) – CPW?;

3 IV Katarzyna Wydro (35) – CPW?;

4 IV Marianna Pancerz (2) – CPW?;

16 IV Bronisława Binduchowska (9 m.) – CPW?;

26 IV ks. Feliks Głowacki (48) – mpnu?;

11 VI Marianna Liejko (28) – CPW?;

11 VI Paulina Liejko (1) – CPW?;

17 VI Szymon Kurdziel (70) – CPW?;

28 VI Piotr Korczyński (1 d.) – CPW?;

10 VII  Jan Korczyński (13 d.) – CPW?;

13 VII Wiktoria Muloski (4?) – CPW?;

24 VII Anna Zacharska (6 t.) – CPW?;

30 VII Marianna Mazurkiewicz (8 m.) – CPW?;

31 VII Jan Rębis (18) – CPW?;

1 VIII Katarzyna Weryńska (9 m.) – CPW?;

9 IX Władyslaw Jaworski (1 t.) – CPW?;

20 IX Agata Weida? (2,5) – Tuszów?;

20 IX Wiktoria Snopkowicz (5 m.) – CPW;?

24 IX Jakub Bayer (12 t.) – CPW?;

9 X Jan Tomaszewski (60) – CPW?;

11 X Teofil Wanatowicz (10 m.) – CPW?;

3 XI Petronela Godzisz (60) – CPW?;

20 XI Aniela Kolańska (47) – CPW?;

28 XI Katarzyna Lejko (2) – CPW?;

11 XII ? Wanatowicz (0) – CPW?;

11 XII Wojciech Dziekan (16) – CPW?;

22 XII Marianna Ryniewicz (52) – CPW?;

27 XII ? Słabionka (0) – CPW?;

27 XII Marianna Flis (4 m.) – CPW?;

28 XII Aleksander Ryniewicz (28) – CPW?;

29 XII Waleria Gołuchowska (5 t.) – CPW?;

1861

5 I Agnieszka Wydro (8 d.) – CPW?;

8 I Julia Benkowska (8 d.) – CPW?;

23 I ? Szweykopf (0) – CPW?;

29 I Antonina Zioberska (3 m.) – CPW?;

3 II Wacław Gwozdziowski (8 d.) – CPW?;

7 II Julianna Fryc (9 m.) – CPW?;

12 III Katarzyna Ryniewicz (4 t.) – CPW?;

24 III Stanislaw Kremski (10 d.) – CPW?;

28 III Józef Szczerba (50) – CPW?;

28 III Elżbieta Panko (40) – CPW?:

5 IV Małgorzata Szwajkopf (58?) – CPW?;

 7 IV Marcin Weryński (59) – CPW?;

22 IV Stanisława Kwiatkowska (2,5) – CPW?;

25 IV Franciszka Kwapisz (4 m.) – CPW?;

11 V Franciszek Stumpf (60) – CPW?;

29 V Jan Pietryka (60) – CPW?;

5 VI ? Zajączkowski (0) – CPW?;

22 VI Jan Wujczak (36) – CPW?;

21 VII Małgorzata Panek (1 d.) – CPW?;

11 VIII Zofia Malicka (7 d.) – CPW?:

13 VIII Julia Ratusińska (10 t.) – CPW?;

14 VIII Jan i Franciszka Ryniewicz (5 m.) – CPW?;

15 IX Franciszek Wydro (5) – CPW?;

18 IX ? Gwozdziowski (0) – CPW?;

1 X Anna Kwapisz (2?) – CPW?;

5 X ? Wanatowicz (1 d.) – CPW?;

27 X ? Malicki (0) – CPW?;

30 X Józef Weryński (4 m.) – CPW?;

1 XI Ludwika Korpanty (3) – CPW?;

4 XI Jan Ryniewicz (1,5) – CPW?;

19 XI Józef Kwieciński (2) – CPW?;

26 XI Jan Stankiewicz (7 m.) – CPW?;

28 XI Marianna Gil (20) – CPW?;

29 XI Antoni Bosak (2) – CPW?;

30 XI Wiktoria Lejko (5) – CPW?;

30 XI Piotr Mazurkiewicz (5 m.) – CPW?;

17 XII Franciszka Sokolonka (2,5) – CPW?;

18 XII Mateusz Lubaska (1,5) – CPW?;

20 XII Marianna Lubaska (4) – CPW?;

21 XII Antoni Kazana (3) – CPW?;

22 XII Agnieszka Koleczonka (36) – CPW?;

24 XII Edward Szczyrba (2) – CPW?;

28 XII Marianna Dębicka (4) – CPW?;

1862

5 I Eleonora Ratusińska (9 d.) – CPW?;

23 I Wiktoria Dębicka (6) – CPW?;

26 I Rozalia ? (28) – Cmolas?;

9 II Marcin Latawiec (4 m.) – CPW?;

15 II Katarzyna Miller (14 d.) – CPW?;

15 II Anna Gil (62) – CPW?;

26 II Karolina Dec (3) – CPW?;

5 III Jakub Zyz (30) – CPW?;

17 III Michał Korczyński (37) – CPW?;

23 III Piotr Tomaszewski (10 m.) – CPW?;

28 III Józefa Szawacka (2) – CPW?;

4 IV Franciszka Bielas (8 m.) – CPW?;

18 IV Antonina Dromblowska (3) – CPW?;

1 V Julianna Gwozdziowska (45) – CPW?;

9 V Marianna Rymanowska (15 m.) – CPW?;

14 V Stanislaw Ryniewicz (13 m.) – CPW?;

17 V Jan Wanatowicz (78) – CPW?;

25 V Marianna Wójciak (43) – CPW?;

30 V Józefa Köhler (55) – CPW?;

12 VI Józef Radoł (25) – CPW?;  

15 VI Mateusz Otalenga (57) – CPW?;

15 VI Jan Ryniewicz (7 d.) – CPW?;

24 VI Jan Graczyński (1,5) – CPW?;

3 VII Katarzyna Ryniewicz (3) – CPW?;

29 VII Marianna Binduchowska (35) – CPW?;

30 VII ? Zacharski (0) – CPW?;

2 VIII Piotr Piechociński (11) – CPW?;

14 VIII Agnieszka Kubik (45) – CPW?;

6 IX ? Wanatowicz (0) – CPW?;

8 IX ? Zacharska (0) – CPW?;

8 IX Marcin Fil (4) – CPW?;

18 IX Michał Jaworski (1) – CPW?;

18 IX Karolina Gwozdziowska (30) – CPW?;

1 X Andrzej Wydro (5 d.) – CPW?;

9 X Feliks Panek (4) – CPW?;

7 XI ? Gil (0) – CPW?;

10 XI Ludwik Ratusiński (3,5 m.) – CPW?;

18 XI Jakub Borzęcki (3) – CPW?;

18 XI Józefa Kradina (1,5) – CPW?;

21 XI Ewa Staniszewska (1 h.) – CPW?;

23 XI Mateusz Mazurkiewicz (63) – CPW?;

26 XI Jan Zacharski (1 m.) – CPW?;

1 XII Katarzyna Górska (1 d.?) – CPW?;

20 XII Piotr Kolasiński (19) – CPW?; 

1863

1 I Karolina Gwoździowska (2,5) – CPW?;

11 I Katarzyna Wujciak (1) – CPW?;

13 I Maria Dec (2) – CPW?;

20 I ? Cetnarsconka (0) – CPW?;

8 II Józefa Korczyńska (10 m.) – CPW?;

16 II Teodor Kwapisz (1,5?) – CPW?;

17 II Józef Bauer (71) – CPW?;

3 III Józef Wadowski (51) – CPW?;

5 III Franciszek Krymski (1) – CPW?;

11 III Franciszka Witek (28) – CPW?;

12 III Marcin Kwapisz (5 m.) – CPW?;

3 IV Małgorzata Biesiadecka (50) – CPW?;

27 IV Julianna Wanatowicz (9 t.) – CPW?;

13 V Antonina Brożonowicz (3) – CPW?;

14 V Stanisława Wanda Feherpataky (1,5) – MPN;

3 VI ? Gargas (0) – CPW?;

9 VI Zofia Podolska (48) – CPW?;

23 VI Jan Gacek (3 d.) – CPW?;

28 VII Wiktoria Wrońska (53) – CPW?;

4 VIII ? Toczyński (0) – CPW?;

9 VIII ks. Antoni Wydro (38) – MPN;

11 VIII Ignacy Piotrowski (3 t.) – CPW?;

23 VIII Franciszek Ostafin? (37) – CPW?;

6 X Andrzej Kaczanowski (25) – CPW?;

17 X ? Szczerba (0) – CPW?;

25 X ? Barszczonka (0) – CPW?;

4 XI Piotr Lejko (4,5 m.) – CPW?;

26 XII Jan Malec (4) – CPW?;

27 XII Agnieszka Piechocińska (65) – CPW?;

? Bronisław Lewartowski (?) – MPN;

1864

8 I Władysław Wnuk (6 d.) – CPW?;

12 I Andrzej Kwapisz (13) – CPW?;

16 I ? Wanatowicz (0) – CPW?;

16 I Antoni Liszowski (75) – CPW?;

23 I Jakub Ogiba (23) – CPRz?;

7 III Katarzyna Pietrzycha? (60) – CPW?;

19 III Teofil Piechociński (3) – CPW?;

19 III Maria Ryniewicz (37) – CPW?;

27 III Jan Zyz (94) – CPW?;

4 IV Piotr Sarama (20) – CPW?;

4 IV Stanisław Gniewek (25) – CPW?;

7 IV Stanisław Władyslaw Pancerz (4 m.) – CPW?;

17 IV Mateusz Lejko (38) – CPW?;

18 IV Katarzyna Zajączkowska (7) – CPW?;

20 IV Ludwik Trzmielowski (8 m.) – CPW?;

25 IV Michał Wanatowicz (8 m.) – CPW?;

2 V Paulina Lejko (10 m.) – CPW?;

6 V Marianna Zasowska (52) – CPW?;

17 V Maria Pitrof (1) – CPW?;

25 V Piotr Ryniewicz (2) – CPW?;

18 VI Władysław Lejko (4 d.) – CPW?;

10 VII Anna Kwapisz (1) – CPW?;

5 VIII Józef Tobiasz (4 m.) – CPW?;

9 VIII Gustaw Kramer (21) – CPW?;

18 VIII Maria Weryńska (53) – CPW?;

19 IX Maria Panko (14 d.) – CPW?;

10 X Marianna Stypa (26) – CPW?;

29 X Marcin Zacharski (8 d.) – CPW?;

26 XI Jan Brozonowicz (33) – CPW?;

8 XII Andrzej Klug (1) – CPW?;

14 XII Franciszek Krysa (32) – CPW?;

14 XII Franciszek Stala (14 d.) – CPW?;

18 XII Jakub Stankiewicz (62) – CPW?;

20 XII Wiktoria Ryniewicz (11 t.?) – CPW?;

24 XII Anna Ryniewicz (43) – CPW?;

29 XII Katarzyna Korpanty (2) – CPW?; 

1865

3 II Agnieszka Kasperska (60) – CPW?;

5 II Katarzyna Małek (6 m.) – CPW?;

26 II Józef Bartnik (3 d.) – CPW?;

28 III Agnieszka Achtel (49) – CPW?;

2 IV Franciszek Czerebski (74) – CPW?;

11 IV Wiktoria Dec (60) – CPW?;

1 V Adolf Gozdowski? (26) – CPW?;

6 V Bolesław Korpanty (1) – CPW?;

26 V Auzonia Olszewska (5 d.) – CPW?;

27 V Jakub Pyzikiewicz (39) – CPRz?;

7 VII Jakub Sobusiak (37) – CPW?;

10 VII Bronisława Lejko (1,5) – CPW?;

5 VIII Józef Dembicki (1 m.) – CPW?;

11 VIII Walenty Wisniowski (7 m.) – CPW?;

13 VIII Julianna Stankiewicz (8 m.) – CPW?;

6 IX Władyslaw Sczyrbicki (1,5) – CPW?;

15 IX ? Świder (0) – CPW?;

28 IX Marianna Sczyrbicki (84) – CPW?;

27 X Julianna Panek (3) – CPW?;

16 XII Antoni Woźniak (22) – CPW?;

17 XII Zofia Ryniewicz (60?) – CPW?;

22 XII Eleonora Bigo (42) – CPW?;

??? Mitrofan Podhaluzin (25) – Warszawa?;

1866

4 I Katarzyna Koczemińska (2 m.) – CPW?;

7 I Jadwiga Szlink (50) – CPW?;

26 I Wincenty Kolasiński (8 m.) – CPW?;

31 I Walenty Kowalski (8 m.) – CPW?;

7 III Marianna Przepiórka (6 d.) – CPW?;

8 III Piotr Ryniewicz (1,5) – CPW?;

14 III Marianna Beatrycze Winiarz (2 m.) – CPW?;

15 III Jan Ciołkosz (3 m.) – CPW?;

17 III Marianna Kwapisz (36) – CPW?;

20 III Bartłomiej Burzynski? (80) – CPW?;

2 IV Józef Gilowski (40) – CPW?;

2 IV Eleonora Dorota Wanatowicz (2 m.) – CPW?;

15 IV Mikołaj Szczerbicki (2) – CPW?;

24 IV Wojciech Zioberski (6 d.) – CPW?;

26 IV Antoni Bonawentura Solarski (81) – CPW?;

6 V Zofia Wydro (6 d.) – CPW?;

9 V Franciszka Snopkiewicz (4) – CPW?;

20 V Władysława Feherpataky (8 m.) – CPW?;

21 V Stanisława Solarska (2) – CPW?;

22 V Julianna Kowalska (8) – CPW?;

12 VI Józef Rzeszuto (70) – CPW?;

12 VI ks. Wacław Prochaska (54) – MPN;

22 VI Władyslawa Tomaida? Kożuch (4 m.) – CPW?;

30 VI Wincenty Szczyrbicki (6 m.) – CPW?;

8 VII Marianna Piątek (3 m.) – CPW?;

29 VII Antoni Korpanty (1) – CPW?;

30 VII Antonina Zacharska (5 t.) – CPW;

9 VIII Franciszek Cieśla (6 m.) – CPW?;

18 X Salomea Tobias (4) – CPW?;

30 X Kazimierz Kożuch (1,5) – CPW?;

4 X Józefa Weryńska (1) – CPW?;

6 X Michał Rączka (27) – CPW?;

7 X Michał Mazurkiewicz (4) – CPW?;

11 X Wiktoria Wanatowicz (2) – CPW?;

13 X Marianna Skowron (10 m.) – CPW?;

13 X Franciszek Ryniewicz (4) – CPW?;

19 X Karolina Skowron (2) – CPW?;

24 XI Ludwik Świderek? (2) – CPW?;

1 XII Andrzej Maziarski (9 d.) – CPW?;

8 XII Katarzyna Jaworska (21) – CPW?;

21 XII Mateusz Michał Piechociński (?) – CPW?

24 XI Ludwik Świderek? (2) – CPW?;

1 XII Andrzej Maziarski (9 d.) – CPW?;

8 XII Katarzyna Jaworska (21) – CPW?;

21 XII Mateusz Michał Piechociński (4 m.) – CPW?;

1867

5 I Marianna Rymanowska (4) – CPW?;

5 I Kazimierz Bronislaw Woroniecki (4 t.) – CPW?;

24 I Ignacy Wydro (0) – CPW?;

25 I Ksawery Trater (40) – CPW?;

11 II Jan Podolski (48) – CPW?;

12 II Franciszek Wanatowicz (6) – CPW?;

18 II Marianna Cmielowska (7) – CPW?;

19 II Wojciech Zacharski (74) – CPW?;

19 II Katarzyna Trater (1) – CPW?;

22 II Józef Maziarski (14 d.) – CPW?;

27 II Jakub Ratusiński (76) – CPW?;

3 III Ignacy Zajączkowski (57) – CPW?;

28 III Katarzyna Mulowska (9) – CPW?;

5 IV Kajetan Malicki (73) – CPW?;

10 IV Marianna Schweikopf (88) – CPW?;

16 IV Franciszek Kwapisz (32) – CPW?;

17 IV Adam Tomasz Korpanty (16 m.) – CPW?;

3 V Wincenty Ratusiński (5) – CPW?;

19 V Katarzyna Ratusińska (23) – CPW?;

27 V Karl Roth (56) – CPW?;

28 V Grzegorz Antek (57) – CPW?;

10 VI Wiktor Józef Henryk Niezabitowski (19) – CPW?;

26 VI Franciszek Amor Wiesiołowski (53) – Cząstkowice k/Jarosławia;

4 VII Marcin Wanatowicz (13) – CPW?;

11 VII Teodor Feldmann (56) – CPW?;

14 VII Katarzyna Ryniewicz (55) – CPW?;

25 VII ks. Edmund Jan Henryk Oraczewski (60) – CPW?;

29 VII Salomea Oraczewska (68) – CPW?;

5 VIII Katarzyna Graczyńska (38) – CPW?;

8 VIII Aniela Rataj (14 d.) – CPW?;

18 VIII Łukasz Panek (1) – CPW?;

21 VIII Ludwik Leon Schnapski (1) – CPW?;

24 VIII Andrzej Piechota (1,5) – CPW?;

25 VIII Jan Krępa (12) – CPW?;

3 IX ? Biżynski (0) – CPW?;

18 IX Rozalia Wydro (2 m.) – CPW?;

26 IX Antoni Maziarski (16) – CPW?;

9 X Marianna Lejko (90) – CPW?;

11 X Kazimierz Łojczyk (48) – CPW;

20 X Tekla Czerwiń (4) – CPW?;

1 XI Marcin Wisniowski (4 t.) – CPW?;

11 XI Andrzej Kwapisz (12?) – CPW?;

3 XII Michał Muniak (20) – CPW?;

6 XII Andrzej Panek (3) – CPW?;

12 XII Grzegorz Muniak (56) – CPW?;

16 XII Rozalia Kwapisz (76) – CPW?; 

? Stanisław Prawdzic Sękowski (20) – CPRz;

1868

16 I Antonina Panek (1,5) – CPS?;

20 I Tomasz Łojczyk (30) – CPW?;

21 I Stanisław Trybulski (5,5) – CPW?;

23 I Antoni Trybulski (2,5) – CPW?;

30 I Piotr Wioch (15 d.) – CPW?;

4 II Jan Kaczór (55) – CPW?;

8 II Marianna Trybulska (65) – CPW?;

9 II Jan Wyczołek (2) – CPW?;

11 II Stanisława Wydro (1,5) – CPW?;

13 II Jan Boryński (2,6) – CPW?;

24 II Stanisław Rymanowski (1,5) – CPW?;

28 II Józefa Mazurkiewicz (2,5) – CPW?;

28 II Marianna Bartnik (1,5) – CPW?;

29 II Marianna Gwozdziowski (16) – CPW?;

1 III Anna Sobusiak (8 m.) – CPW?;

2 III Józef Maziarski (11 d.) – CPW?;

3 III Marianna Brożonowicz (5 t.) – CPW?;

5 III Wiktoria Cebula (7) – CPW?;

7 III Paulina Kolasieński (11 m.) – CPW?;

8 III Marianna Jaworska (57) – CPW?;

10 III Marianna Kolasieński (7 m.) – CPW?;

10 III Julianna Feldmann (4) – CPW?;

10 III Michał Cebula (2,5) – CPW?;

13 III Franciszek Łojczyk (1) – CPW?;

13 III Tekla Feldmann (2) – CPW?;

16 III Marianna Graczyńska (7 t.) – CPW?;

20 III Jan Toczyński (1,5) – CPW?;

21 III Anna Brożonowicz (9 m.) – CPW?;

23 III Wojciech Belcarz (5,5) – CPW?;

24 III Leon Schűtz (2) – CPW?;

26 III Józef Kozana (2) – CPW?;

29 III Wiktoria Łojczyk (3,5) – CPW?;

31 III Julia Zacharska (1) – CPW?;

2 IV Jan Kwapisz (30) – CPW?;

8 IV Franciszek Belechowicz (7) – CPW?;

11 IV ? Szczerbicki (0) – CPW?;

14 IV Ludwika Schnapka (34) – CPW?;

14 IV Karolina Graczyńska (4) – CPW?;

18 IV Franciszek Pancerz (7 m.) – CPW?;

18 IV Zofia Korpanty (86) – CPW?;

19 IV Andrzej Ryniewicz (58) – CPW?;

30 IV Jan Jagodziński (4) – CPW?;

10 V Joachim Setera (80) – CPW?;

17 VII Petronela Stankiewicz (75) – CPW?;

20 VII Anna Jarosz (2 t.) – CPW?;

20 VII Waleria Burzyński (1,5) – CPW?;

26 VII Apolonia Lejko (29) – CPW?;

27 VIII Roman Skowron (11 m.) – CPW?;

20 IX Władysław Sieradzki (1) – CPW?;

20 IX Angela Giel (7) – CPW?;

23 IX Marianna Mulowska (47) – CPW?;

10 X Józef Urbanowicz (47) – CPW?;

25 X Anna Solarska (45) – CPW?; 

26 X Bronisława Rychlewicz (8 t.) – CPW?;

4 XI Salomea Kazana (68) – CPW?;

20 XI ? Zacharski (0) – CPW?;

26 XI Józef Słotarski (9 m.) – CPW?;

9 XII Katarzyna Podolska (1) – CPW?;

9 XII Stanisław Graczyński (3) – CPW?;

21 XII Anna Sarama (15) – CPW?; 

22 XII Marcin Jachtel (45) – CPS; 

(pierwszy potwierdzony pochówek na nowym cmentarzu

przy ul. H. Sienkiewicza)

28 XII Antoni Graczyński (14) – CPS?;

1869

2 I Tomasz Sarama (14 d.) – CPS?;

4 I Michał Posłuszny (4 m.) – CPS?;

4 I Klara Kurdziel (70) – CPS?;

20 I Władysław Lejko (2) – CPS?;

10 II Józef Syrowatka (16) – CPS?;

13 II Józefa Weryńska (9) – CPS?;

16 II Walenty Jarosz (6) – CPS?;

24 II Marianna Ratosińska (1) – CPS?;

26 II Kazimierz Sokół (36) – CPS?;

23 III Marianna Panek (4) – CPS?;

27 III Karolina Mazurkiewicz (1) – CPS?;

30 III Michał Wanatowicz (43) – CPS?;

31 III ? Ryniewicz (0) – CPS?;

2 IV Marianna Kwapisz (1) – CPS?;

7 IV Marcin Dębicki (19) – CPS;

8 IV Teodozja Pasela (17) – CPS?;

11 IV Zofia Jaworska (70) – CPS;

13 IV ? Szlązak (0) – CPS?;

16 IV Bronisława Szczyrba (5,5) – CPS?;

18 IV Józef Witosławski (9) – CPS?;

27 IV Karolina Weryńska (5 m.) – CPS?;

28 IV Piotr Zajączkowski (7) – CPS?;

29 IV Antoni Gwozdziowski (21) – CPS?;

30 IV Elżbieta Olszowska (45) – CPS?;

1 V ? Szczyrbicki (0) – CPS?;

3 V Andrzej Korpanty (1,5) – CPS?;

7 V Waleria Wydro (5 t.) – CPS?;

8 V Małgorzata Ryniewicz (85) – CPS?;

16 V Franciszka Piechocińska (1) – CPS?;

17 V Kasper Dec (50) – CPS?;

18 V Edmund Ryniewicz (6) – CPS?;

18 V Marianna Szczyrba (60) – CPS?;

19 V Bronisława Chmiel (3,5) – CPS?;

19 V Julia Toczyńska (8) – CPS?;

20 V Józef Schűtz (5) – CPS?;

23 V Marianna Szczyrba (67) – CPS?;

17 VI Jan Kijas (5) – CPS:

25 VI Antoni Korpanty (6 m.) – CPS?;

1 VII Ludwik Graczyński (4) – CPS?;

4 VII Władysław Stanisław Michałowski (1) – CPS?;

7 VII Mateusz Wanatowicz (10 m.) – CPS?;

7 VII Michał Smyczyński (36) – CPS?;

16 VII Katarzyna Górska (42) – CPS;

7 VIII Marcin Kłos (10 m.) – CPS?;

24 VIII Jadwiga Stala (85) – CPS?;

24 VIII ? Krępa (0) – CPS?;

27 VIII Marianna Dręga (11 d.) – CPS?;

16 IX Anna Drąblowska (50) – CPS?;

25 IX Tekla Wanatowicz (95) – CPS?;

30 IX Marian Tabor (8 t.) – CPS?;

1 X Tekla Kobyleńska (50) – CPS?;

11 X Władysław Topolski (1,5) – CPS?;

25 X Marcel Luciński (16?) – CPS?;

11 XI Katarzyna Lejko (8 d.) – CPS?;

13 XI Andrzej Lejko (7) – CPS?;

5 XII Alfred Serafiński (35) – CPS?;

6 XII Katarzyna Panek (38) – CPS?;

10 XII Tekla Szydłowska (30) – CPS?;

14 XII Zofia Andrusikiewicz (14 d.) – CPS?;

18 XII Konstancja Dziekan (70) – CPS?;

18 XII ? Cebula (0) – CPS?;

20 XII Mieczysław Józef Lejko (8 m.) – CPS?;

24 XII Helena Kowalska (7 m.) – CPS?;

26 XII Kazimierz Hałasiński (6 m.) – CPS?;

26 XII Maria Kurz (60) – CPS?;

27 XII Karol Gołucki (80) – CPS?;

31 XII Stanisław Ryniewicz (2) – CPS?;

1870

9 I Michał Starzec (2) – CPS?;

9 I Józef Pyzikiewicz (9 m.) – CPS?;

9 I Rozalia Korpanty (6 m.) – CPS?;

12 I Marianna Bigo (53) – CPS?;

15 I Sebastian Szczerbicki (90) – CPS?;

21 I Franciszka Ratosińska (13 d.) – CPS?;

23 I Stanisław Rychlewicz (35) – CPS?;

4 II Jan Witek (3 d.) – CPS?;

5 II Agata Kurdziel (20 g.) – CPS?;

17 II Julianna Cebula (1,5) – CPS?;

21 II Ludwik Graczyński (8) – CPS?;

22 II Marianna Wanatowicz (82) – CPS?;

24 II Teodozja Pięta (63) – CPS?;

1 III ? Magda (0) – CPS?;

4 III Marcin Slęk (2,5) – CPS?;

8 III Michał Sarama (80) – CPS;

14 III Antonina Kwapisz (1) – CPS?;

14 III Antoni Solarski (3) – CPS?;

14 III Katarzyna Listkiewicz (78) – CPS?;

27 III Michał Puskarz (3) – CPS?;

30 III Jan Gwoździowski (33) – CPS?;

18 IV Małgorzata Rusek (45) – CPS?;

22 IV Władysław Rychlewicz (8 d.) – CPS?;

11 V Marianna Zaremba (14 d.) – CPS?;

13 V Tekla Korpanty (46) – CPS?;

13 V Julianna Ferlińska (2) – CPS?;

18 V Maksymilian Woroniecki (49) – CPS?;

22 V Marianna Krępa (5) – CPS?;

24 V Jan Tomaszewski (5 t.) – CPS?;

28 V Marianna Tomaszewska (31) – CPS?;

31 V Jakub Lejko (10 m.) – CPS?;

3 VI Karol Pancerz (9 m.) – CPS?; 

6 VI Tekla Panek (3 m.) – CPS?;

10 VI Katarzyna Rączka (4,5) – CPS?;

13 VI ? Rzeszotek (0) – CPS?;

13 VI Jakub Maziarski (11 m.) – CPS?;

14 VI Leon Pieprzny (2 m.) – CPS?;

16 VI Antonina Zacharska (9 t.) – CPS?;

24 VI Wojciech Malicki (7) – CPS?;

3 VII Karol Kwaśniowski (4 m.) – CPS?;

29 VII Katarzyna Maziarska (30) – CPS?;

4 VIII Piotr Szczerbicki (51) – CPS?;

30 VIII Jan Zacharski (47) – CPS?;

24 IX Michał Kolbusz (86) – CPS?;

26 IX Sydonia Pitroff (2,5) – CPS?;

7 X Marianna Szwaikopf (45) – CPS?;

18 X Salomea Olszewska (42) – CPS?;

2 XI ? Lejko (0) – CPS?;

5 XI Antoni Jaworski (6 m.) – CPS?;

5 XI Katarzyna Zajączkowska (2 d.) – CPS?;

10 XI Salomea Ryniewicz (56) – CPS?;

12 XI Jakub Zioberski (4 g.) – CPS?;

7 XII Małgorzata Łojczyk (50) – CPS?;

9 XII Łukasz Mulowski (78) – CPS?;

??      Jan Perzyński (?) – CPS?;

1871

1 I Wacław Kolasiński (3m.) – CPS?;

1 I Marian Korpanty (2 m.) – CPS?;

2 I Maksymilian Weryński (5 m.?) – CPS?;

16 I Nikodem Sznapkę (6 t.) – CPS?;

24 I Rozalia Kłos (65) – CPS?;

25 I Zofia Wanatowicz (48) – CPS?;

27 I Jan Andrusikiewicz (2 m.) – CPS?;

29 I Maryjana Zioberska (34) – CPS?;

1 II Franciszek Graczyński (47) – CPS;

4 II Mateusz Czysz (58) – CPS?;

6 II Józef Lejko (17) – CPS?;

10 II Walenty Kwapisz (80) – CPS?;

11 II Sebastian Przygoda (4 t.) – CPS?;

12 II Marianna Bigo (5 m.) – CPS?;

14 II Zofia Czmielowska (26) – CPS?;

18 II Jan Lejko (4 m.) – CPS?;

28 II Stefan Maziarski (47) – CPS?;

1 III ks. Józef Mozdrzeniowski (67) – CPRz; 

17 III Karol Józef Fleischer (2) – CPS?;

18 III Juliana Stankiewicz (3) – CPS?;

22 III Mateusz Twardzicki (6 m.) – CPS?;

25 III Michał Stankiewicz (6 m.) – CPS?;

26 III Józef Kwapisz (39) – CPS?;

2 IV ? Magda (0) – CPS?;

5 IV Aleksander Kielawa (1) – CPS?;

8 IV Katarzyna Trybulska (45) – CPS?;

14 IV Józef Stankiewicz (6) – CPS?;

19 IV Filip Pieprzny (44) – CPS?;

24 IV Justyna Muniak (87) – CPS?;

4 V Marianna Kwapisz (5 m.) – CPS?;

9 V Tadeusz Buś (1 m.) – CPS?;

6 VI Antonina Gotschalk (36) – CPS?;

11 VI Kazimierz Feliks Lejko (13 d.) – CPS?;

7 VIII Józef Gwoździowski (17) – CPS?;

27 VII Marianna Panek (5 m.) – CPS?;

30 VII ? Kij (0) – CPS?;

26 VIII Karolina Maziaska (3) – CPS?;

26 VIII Grzegorz Kijas (5 m.) – CPS?;

6 IX Agata Achtyl (49) – CPS?;

11 IX Julianna Ryniewicz (3 m.) – CPS?;

22 IX Wiktoria Kozicka (27) – CPS?;

15 X Julianna Kowalska (70) – CPS?;

19 X Franciszek Kremski (72) – CPS?;

23 X Małgorzata Haner (80) – CPS?;

27 X Szymon Kamuda (88) – CPS?;

23 XI Marianna Gwoździowska (45) – CPS?;

7 XII Katarzyna Barańska (2) – CPS?;

12 XII Marianna Ząbecka (8 g.) – CPS?;

20 XII Zofia Działowska (55) – CPS?;

20 XII Walenty Lejko (2 t.) – CPS?; 

24 XII Michał Lewicki (6 m.) – CPS?; 

1872

2 I Ewa Pydych (14 d.) – Chorzelów?;

8 I Katarzyna Gwoździowska (79) – CPS?;

11 I Daniel Maziarski (71) – CPS?;

17 I ? Magda (0) – CPS?;

1 II Eugeniusz Korpanty (2) – CPS?;

3 II Apolonia Chmiel (1) – CPS?;

15 II Maciej Jaworski (64) – CPS?

21 II Marianna Szczerbicka (7 m.) – CPS?;

24 II Jan Nowak (62) – CPS?;

6 III Jakub Schwakopf (1) – CPS?;

11 III Agnieszka Kowalska (41) – CPS?; 

25 IV Jakub Szczerbicki (9 m.) – CPS?;

10 V Józef Kluk (65) – CPS?;

16 V Antonina Galińska (28) – CPS?;

25 V Marianna Korpanty (2) – CPS?;

27 V Beno Gozdowski (70) – CPS?;

6 VI Apolonia Cmielowska (17 d.) – CPS?;

12 VI Stanisław Panek (6 t.) – CPS?;

25 VI Franciszek Serszeń (10 d.) – CPS?;

1 VII Jan Pietryka (8 d.) – CPS?;

14 VII Władysław Achtyl (3 t.) – CPS?;

15 VII Paulina Twardzicka (6 t.) – CPS?;

21 VII Stanisław Sieradzki (4 m.) – CPS?;

24 VII Teofil Ratusiński (8 d.) – CPS?;

25 VII ? Bigo (0) – CPS?;

29 VII Józef Mazur (6) – CPS?;

9 VIII Józefa Weryńska (3) – CPS?;

23 VIII Edmund Kradina (4 m.) – CPS?;

23 VIII Andrzej Korpanty (9 m.) – CPS?;

26 VIII Marianna Waldek (3 d.) – CPS?;

29 VIII Jan Wydro (3) – CPS?;

3 IX Ignacy Wanatowicz (4 t.) – CPS?;

14 IX Jakub Graczyński (27) – CPS?;

19 IX Jan Gołąbek (15 m.) – CPS?;

29 IX Matylda Jasińska (9 m.) – CPS?;

1 X Jan Weryński (2,5) – CPS?;

2 X Jan Toczyński (2) – CPS?;

4 X Antonina Sarama (13 m.) – CPS?;

6 X Teodozja Barańska (8 m.) – CPS?;

17 X Ludwika Pietryka (3 m.) – CPS?;

20 X Jakub Sokół (14 t.) – CPS?;

5 XI Aleksander Köhler (14 t.) – CPS?;

6 XI ? Szwajkopf (0) – CPS?;

17 XI Paweł Jeż (77) – CPS?;

18 XI Teofila Lejko (6,5) – CPS?;

20 XI Józefa Kwapisz (6 t.) – CPS?;

20 XI Julianna Szwajkopf (31) – CPS?;

20 XI Salomea Kowalska (2) – CPS?;

23 XI Katarzyna Kolasińska (2,5) – CPS?;

16 XII Andrzej Twardzicki (13 m.) – CPS?;

20 XII Marianna Graczyńska (21) – CPS?;

20 XII Bolesław Przepiórka (1) – CPS?;

26 XII Zofia Cieśla (1,5) – CPS?;

31 XII Jan Brożonowicz (1) – CPS;

1873

2 I Antoni Korpanty (10 t.) – CPS?;

5 I Brygida Nowak (83) – CPS?;

8 I Jan Brzuszek (6 m.) – CPS?;

8 I Antonina Trybulska (10 m.) – CPS?;

12 I Katarzyna Bochenek (50) – CPS?;

12 I Agnieszka Sokół (80) – CPS?;

19 I Kazimiera Krzyżanowska (16) – CPS?;

19 I Józef Twardzicki (31) – CPS?;

22 I Stanisław Gil (85) – CPS?;

24 I Józefa Kwapisz (25) – CPS?;

24 I Marianna Bigo (37) – CPS?;

25 I Wiktoria Lejko (21) – CPS?;

26 I Józef Chmielowski (40) – CPS?;

26 I Marianna Lucińska (2) – CPS?;

27 I Franciszka Ryniewicz (52) – CPS?;

27 I Grzegorz Wróblewski (52) – CPS?;

27 I Katarzyna Kasperska (9 t.) – CPS?;

28 I Klemens Andreasik (9 t.) – CPS?;

28 I Antonina Ryniewicz (13) – CPS?;

28 I Antoni Bartnik (1,5) – CPS?;

28 I Bonifacy Flis (12) – CPS?;

30 I Katarzyna Mucha (33) – CPS?;

30 I Aleksander Adler (21) – CPS?;

30 I Rozalia Pilecka (30) – CPS?;

30 I Marianna Chmielowska (2,5) – CPS?;

31 I Teofila Kasperska (22) – CPS?;

2 II Anastazja Rzeszótek (32) – CPS?;

2 II Jan Majcher (14) – CPS?;

2 II Michał Mucha (4 m.) – CPS?;

3 II Jakub Trybulski (3,5) – CPS?;

6 II Antonina Sobusiak (26) – CPS;

6 II Eleonora Kielawa (10) – CPS?;

6 II Katarzyna Kielawa (13) – CPS?;

8 II Franciszka Mazur (50) – CPS?;

8 II Stefan Ryniewicz (77) – CPS?;

10 II Anna Tworek (37) – CPS?;

12 II Julianna Malicka (57) – CPS?;

13 II Karolina Tworek (2) – CPS?;

13 II Piotr Switek (7) – CPS?;

16 II Wincenty Flis (6) – CPS?;

16 II Rozalia Wasyczek (4) – CPS?;

17 II Stanisław Chmiel (5) – CPS?;

20 II Józefa Jeż (18) – CPS;

21 II Antoni Snopkowski (2) – CPS?;

26 II Marianna Panek (35) – CPS?;

3 III Jan Muczyński (56) – CPS?;

8 III Marianna Rymanowska (35) – CPS?:

10 III Anastazja Ryniewicz (38) – CPS?;

10 III Tekla Jagnieńska (75) – CPS;

10 VI Adolf Grzymała Remer (49) – CPS;

13 III Adam Podolski (25) – CPS?;

14 III Józefa Wioch (21 d.) – CPS?;

14 III Józef Wioch (21 d.) – CPS?;

15 III Julianna Stachurzyna (40) – CPS?;

16 III Henryka z Pikuzińskich Bartosińska (30) – CPS;

19 III Franciszka Bochenek (50) – CPS?;

19 III Małgorzata Wioch (70) – CPS?;

21 III Stanisław Szwakopf (12 m.) – CPS?;

22 III Marianna Wanatowicz (43) – CPS?;

24 III Tekla Bromowicz (75) – CPS?;

28 III Marianna Chmielowska (4) – CPS?;

29 III Adam Swoboda (1 d.) – CPS?;

30 III Ewa Chmielowszczonka (32) – CPS?;

31 III Jan Trulej (72) – CPS;

2 IV Wojciech Mazurkiewicz (25) – CPS?;

4 IV Antoni Pyzikiewicz (2) – CPS?;

7 IV Franciszka Mazurkiewicz (60) – CPS?;

7 IV Antonina Łojczyk (20) – CPS?;

10 IV Jan Wyczołek (5,5) – CPS?;

10 IV Marianna Cyz (35) – CPS?;

12 IV Anna Bielat (69) – CPS?;

18 IV Michał Ziomek (37) – CPS?;

27 IV Michał Russek (10) – CPS?;

27 IV Marianna Kasperska (2,5) – CPS?;

29 IV Jan Machnicki (57) – CPS?:

6 V Jadwiga Solarska (62) – CPS?;

7 V Józefa Mazarska (62) – CPS?;

10 V Tomasz Wioch (2) – CPS?;

14 V Paulina Szpindler (36) – CPS?;

18 V Anna Boreńska (10 m.) – CPS?;

20 V Marcin Brożonowicz (70) – CPS?;

23 V Antoni Bigo (4,5) – CPS?;

31 V Marianna Kozicka (1 d.) – CPS?;

9 VI Franciszka Kradina (23) – CPS?;

10 VI Adolf Grzymała Remer (49) – CPS;

4 VII Marianna Barańska (42) – CPS?;

19 VII ? Kradina (0?) – CPS?;

20 VII Antoni Slawik (23) – CPS?;

7 VIII Stanisław Korpanty (4 m.) – CPS?;

10 VIII Marianna Pieprzna (17) – CPS?;

9 VIII  ? Bogdanowicz (0) – CPS?;

14 VIII  Jan Przepiórka (6) – CPS?;

14 VIII  Anna Gozdowska (58) – CPS?;

16 VIII  Piotr Weryński (60) – CPS?;

17 VIII  Władysław Szczerbicki (6 m.) – CPS?;

19 VIII  Zofia Buś (12 m.) – CPS?;

22 VIII  Ludwik Trybulski (5 d.) – CPS?;

23 VIII  Mikołaj Malicki (25) – CPS?;

24 VIII  Kazimierz Ryniewicz (18 m.) – CPS?;

24 VIII  Eleonora Krupa (16) – CPS?;

25 VIII  Antoni Lipka (34) – CPS?;

26 VIII  Marianna Malicka (48) – CPS?;

27 VIII  Władysław Głouchowski (3) – CPS?;

28 VIII  Katarzyna Sarama (28) – CPS?;

28 VIII  Tekla Mazurkiewicz (39) – CPS?;

28 VIII  Michał Lejko (51) – CPS?;

29 VIII  Marcin Szerszeń (30) – CPS?;

29 VIII  Amalia Schreies (6) – CPS?;

29 VIII  Zuzanna Mrozkowa (45) – CPS?;

29 VIII  Klemens Szewc (40) – CPS?;

30 VIII  Łukasz Łojczyk (59) – CPS?;

30 VIII  Jan Wanatowicz (9) – CPS?;

30 VIII  Eugeniusz Korpanty (18 m.) – CPS?;

31 VIII  Andrzej Maziarski (53) – CPS?;

31 VIII  Andrzej Lewicki (46) – CPS?;

31 VIII  Tekla Nowak (60) – CPS?;

31 VIII  Antonina Gilowa (43) – CPS?;

1 IX    Marianna Jaskuł? (44) – CPS?;

1 IX   Marianna Mazurkiewicz (9 t.) – CPS?;

1 IX   Marianna Szczerbicka (47) – CPS?;

1 IX   Kasper Mazurkiewicz (40) – CPS?;

1 IX   Rozalia Dzióba (42) – CPS?;

2 IX   Bronisława Korpanty (7) – CPS?;

2 IX   Stanisław Lejko (1,5) – CPS?;

3 IX   Franciszek Ratusiński (70) – CPS?;

3 IX   Michał Panek (13) – CPS?;

3 IX   Karol Lewicki (5) – CPS?;

3 IX   Józef Toczyński (9,5) – CPS?;

4 IX   Marianna Jasińska (4 t.) – CPS?;

5 IX   Marianna Wydro (6) – CPS?;

6 IX   Rozalia Korpanty (37) – CPS?;

6 IX   Walenty Brożonowicz (13) – CPS?;

6 IX   Marianna Kluk (58) – CPS?;

6 IX   Jan Jaworski (2,5) – CPS?;

6 IX   Katarzyna Ząbecka (27) – CPS?;

7 IX   Jan Bochenek (10 d.) – CPS?;

9 IX   Józefa Wydro (8 m.) – CPS?;

9 IX   Adam Tykś (10) – CPS?;

10 IX   Franciszek Tomaszewski (5) – CPS?;

11 IX   Antoni Sobusiak (51) – CPS?;

11 IX   Andrzej Lejko (20) – CPS?;

12 IX   Antoni Wołek (3,5) – CPS?;

12 IX   Andrzej Lejko (2,5) – CPS?;

16 IX   Tomasz Bydlarz (1,5) – CPS?;

16 IX   Ludwik Kowalski (21 d.) – CPS?;

17 IX   Julianna Lejko (6 t.) – CPS?;

17 IX   Franciszka Uzar (25) – CPS?;

18 IX   Jadwiga Moskwa (17) – CPS?;

18 IX   Stanisław Bronisław Köhler (8) – CPS?;

20 IX   Józefa Korpanty (12) – CPS?;

28 IX   Stanisław Korpanty (1,5) – CPS?;

1 X   Petronela Skibińska (80) – CPS?;

5 X   Józef Krajewski (80) – CPS?;

10 X   Józef Kwapisz (7 m.) – CPS?;

4 XI   Ludwik Malicki (3 m.) – CPS?;

2 XII   Izabella Gastberger (70) – CPS?;

2 XII   ? Bigo (0) – CPS?;

4 XII   Kunegunda Bigo (32) – CPS?;

4 XII   ? Nowak (0) – CPS?;

6 XII   Marianna Wanatowicz (87) – CPS?;

15 XII   Karolina Nowak (17) – CPS?;

15 XII   Wincenty Jaworski (10 t.) – CPS?;

23 XII   Jan Graczyński (76) – CPS?;

1874

3 I Walenty Bigo (2 d.) – CPS?;

7 I Adam Ryniewicz (1/2 g.) – CPS?;

11 I Piotr Nawalany (40) – CPS?;

15 I Karol Ratusiński (15 d.) – CPS?;

19 I Agnieszka Korpanty (75) – CPS?;

23 I Wanda Szpindler (9 m.) – CPS;

24 I Bronisława Stebnicka (1,5) – CPS?;

25 I Kasper Jasiński (55) – CPS?;

27 I Feliks Kobylański (85) – CPS?;

15 II Ludwik Wanatowicz (61) – CPS?;

7 III Józefa Nowicka (2 d.) – CPS?;

13 III Franciszka Łojczyk (50) – CPS?;

27 III Tomasz Toczyński (2) – CPS?;

27 III Józef Toczyński (5 m.) – CPS?;

27 III Kunegunda Magda (3) – CPS?;

5 IV Stanisław Ryniewicz (71) – CPS?;

5 IV Marianna Kowalska (1) – CPS?;

10 IV Michał Malicki (65) – CPS?;

23 IV Katarzyna Swist (54) – CPS?;

28 IV Katarzyna Zacharska (4) – CPS?;

30 IV Jan Więckowski (10) – CPS?;

1 V Wiktoria Ciołkosz (70) – CPS?;

2 V Józefa Zacharska (40) – CPS?;

15 V Walenty Lubaska (10 t.) – CPS?;

18 V Grzegorz Lejko (9 t.) – CPS?;

2 VI Wiktoria Podolska (69) – CPS?;

3 VI Tekla Lejko (8 m.) – CPS?;

7 VI Leon Pietrzycki (72) – CPS?;

11 VI Michał Pyrzyński (21 m.) – CPS?;

14 VI Anna Arciszewska (71) – Chorzelów?;

15 VI Witold Kaczorowski (11) – CPS?;

24 VI Stefan Sarama (7) – CPS?;

24 VI Jan Solecki (14) – CPS?;

12 VII Ignacy Köhler (52) – CPS?;

13 VII Sylwester Schnapka (5) – CPS?;

31 VII Andrzej Jarosz (28) – CPS?;

31 VII Wawrzyniec Dębicki (80) – CPS;

2 VIII Józef Żak (1,5) – CPS?;

2 VIII Józef Pyrzyński (5 m.) – CPS?;

7 VIII Marianna Fleischer (8) – CPS?;

7 VIII Helena Fleischer (5 m.) – CPS?;

7 VIII Ryniewicz (0) – CPS?;

10 VIII Marcella Fleischer (4) – CPS?;

15 VIII Jadwiga Rataj (7) – CPS?;

16 VIII Jakub Kozana (6 t.) – CPS?;

21 VIII Katarzyna Piekara (3 m.) – CPS?;

23 VIII ks. Aleksander Sandewicz lub Sądowicz (73) – Łukowica? 

28 VIII Antoni Toczyński (2,5) – CPS?;

4 IX Katarzyna Bednarska (21) – CPS?;

9 IX Andrzej Kolasiński (78) – CPS;

10 IX Marcelli Jaworski (65) – CPS?;

21 IX Roman Jaworski (6) – CPS?;

26 IX Stanislaw Wydro (3,5) – CPS?;

29 IX Marianna Stankiewicz (30) – CPS?;

1 X Anna Bulgiewicz (49) – CPS?;

9 X Józef Kwapisz (77) – CPS?;

9 X Marianna Kowalska (6 g.) – CPSD?;

21 X Henryka Satkowska (48) – CPS?;

23 X Franciszka Nowicka (75) – CPS?;

26 X Marianna Kielawa (48) – CPS?;

26 X Marcin Boreński (10 d.) – CPS?;

1 XI Michał Małek (3 m.) – CPS?;

23 XI Piotr Welsing (50) – CPS?;

30 XI Piotr Kielawa (53) – CPS?;

11 XII Karolina Dzióba (4 t.) – CPS?;

27 XII Tekla Kolasińska (75) – CPS?;

28 XII Julianna Wyczołek (2,5) – CPS?;

30 XII Marianna Pękala (1,5) – CPS?;

1875

1 I Katarzyna Lejko (10 d.) – CPS?;

11 I Michał Wydro (15) – CPS?;

12 I Józefa Barańska (1,5) – CPS?;

12 I Andrzej Bielat (80) – CPS?;

18 I Ernest Ryniewicz (53) – CPS?;

26 I Antonina Ratusińska (12 m.) – CPS?;

28 I Stefan Piątek (50) – CPS?;

2 II Antonina Wanatowicz (6) – CPS?;

5 II Ryniewicz (0) – CPS?;

27 II Walenty Szczerbicki (35) – CPS?;

9 III Marcin Chmiel (45) – CPS?;

10 III Józef Lubiński (65) – CPS?;

23 III Julianna Achtyl (22) – CPS?;

24 III Ignacy Popiel (68) – CPS?;

7 IV Franciszek Blatt (57) – CPS?;

8 IV Walenty Gwoździowski (56) – CPS?;

17 IV Salomea Ryniewicz (88) – CPS?;

22 V Ryniewicz (0) – CPS?;

31 V Stanisław Purzyński (6 t.) – CPS?;

9 VI Bolesław Przepiórka (14 m.) – CPS?;

14 VI Ludwik Jaworski (12) – CPS?;

2 VII Bolesław Fleischer (10 d.) – CPS?;

6 VII Marianna Fleischer (14 d.) – CPS?;

8 VII Tomasz Olszewski (53) – CPS?;

8 VII Wojciech Jankiewicz (4 m.) – CPS?;

10 VII Joanna Weryńska (3 m.) – CPS?;

18 VII Antonina Lubaska (6) – CPS?;

20 VII Rozalia Straz (34) – CPS?;

21 VII Antonina Skowron (10 m.) – CPS?;

26 VII Paulina Trybulska (4,5) – CPS?;

28 VII Marianna Ryniewicz (1) – CPS?;

29 VII Michał Wyczałek (10 m.) – CPS?;

5 VIII Józef Godzisz (46) – CPS?;

5 VIII Wojciech Makoń (3 m.) – CPS?;

7 VIII Waleria Borzęcka (18 m.) – CPS?;

15 VIII Andrzej Maziarski (4) – CPS?;

16 VIII Ludwik Swider (4) – CPS?;

18 VIII Józefa Straż (12 m.) – CPS?;

22 VIII Stanisława Sarama (3,5 m.) – CPS?;

2 IX  Tekla Weryńska (29) – CPS?;

16 X  Marcin Piechociński (3) – CPS?;

22 X  Antonina Achtyl (4 m.) – CPS?;

31 X  Marcin Maziarski (2) – CPS?;

4 XI  Jan Kozana (3,5) – CPS?;

9 XI  Ludwik Wawrzynowski (15 m.) – CPS?;

15 XI  Antoni Czajkowski (2) – CPS?;

24 XI  Stanisław Kaczorowski (6 m.) – CPS?;

26 XI  Marianna Lejko (8) – CPS?;

2 XII  Apollonia Sokoł (9 m.) – CPS?;

5 XII  Franciszek Szczerbicki (5 t.) – CPS?;

5 XII  Wojciech Zacharski (4,5) – CPS?;

6 XII  Franciszek Buchowski (60) – CPS?;

24 XII  Marianna Korpanty (2,5) – CPS?;

27 XII  Jan Andrusikiewicz (16 m.) – CPS?;

1876

5 I Honorata Ryniewicz (3 t.) – CPS?;

16 I Schnapkę (0) – CPS?;

25 I Wojciech Switkowski (95) – CPS?;

3 II Marianna Solarska (14 d.) – CPS?;

6 II Mateusz Krępa (5 m.) – CPS?;

6 II Jadwiga Ryniewicz (60) – CPS?;

18 II Mateusz Zacharski (57) – CPS?;

26 II Marianna Maziarska (14 d.) – CPS?;

4 III Katarzyna Gawryś (65) – CPS?;

4 III Józef Rączka (7 d.) – CPS?;

5 III Tekla Kwapisz (77) – CPS?;

18 III Marianna Kosiorowska (40) – CPS?;

19 III Jan Kosiorowski (3 t.) – CPS?;

20 III Aniela Amalia Korpanta (32) – CPS?;

9 IV Marianna Kosiorowska (6 t.) – CPS?;

17 IV Józef Piotrowski (1 m.) – CPS?;

3 V Ludwika Łojczyk (14) – CPS?;

15 V Antonina Korpanta (21) – CPS?;

16 V Maerianna Szczerbicka (65) – CPS?;

20 V Michał Wiśniowski (45) – CPS?;

20 V Stefan Achtyl (66) – CPS?;

26 V Marianna Szczerbicka (2) – CPS?;

3 VI Amalia Jantso (14) – CPS?;

11 VI Zofia Zyz (70) – CPS?;

26 VI Anna Brozonowicz (7) – CPS?;

4 VII Wiktoria Korpanta (64) – CPS?;

26 VII Jan Działowski (57) – CPS?;

17 VIII Mateusz Zacharski (60) – CPS?;

19 VIII Aniela Wnarowska? (6 m.) – CPS?;

29 VIII Marek Kowalski (4 m.) – CPS?;

4 IX  Agnieszka Rączka (5 m.) – CPS?;

11 IX  Tekla Boreńska (32) – CPS?;

15 IX  Feliksa Kurowska (9 m.) – CPS?;

15 IX  Wincenty Graczyński (41) – CPS?;

1 X  Walenty Bigo (57) – CPS?;

8 X  Franciszek Kradina (8) – CPS?;

11 X  Stanisław Trzmielowski (38) – CPS?;

15 X  Karol Górski (61) – CPS;   

31 X  Julianna Ryniewicz (53) – CPS?;

2 XI ks. Stanisław Kurdziel (26) – CPS;

5 XI  Jan Lubaska (46) – CPS?;

6 XI  Grzegorz Szwajkopf (50) – CPS?;

8 XI  Anna Gołuchowska (40) – CPS?;

11 XI  Marianna Krzemińska (24 g.) – CPS?;

16 XI  Anna Magdalena Lubaczewska (60) – CPS?;

17 XI  Andrzej Trybuła (5 d.) – CPS?;

17 XI  Antonina Piechocińska (12) – CPS?;

20 XI  Teofila Podolska (33) – CPS?;

21 XI  Julianna Szczerbicka (9) – CPS?;

2 XII  Marianna Zelis (42) – CPS?;

1877

4 I  Józef Kwapisz (10 m.) – CPS?;

16 I  Marianna Piechocińska (15) – CPS?;

30 I  Anna Kosiorowska (3) – CPS?;

5 II  Józef Wójcik (14 d.) – CPS?;

8 II  Rusek (0) – CPS?;

10 II  Walenty Mulowski (57) – CPS?;

18 II  Marcin Bartnik (3 m.) – CPS?;

1 III  Stanisław Goldhaber (10 m.) – CPS?;

1 III  Jan Wójcik (27) – CPS?;

8 III  Michał Gwoździowski (65) – CPS?;

13 III  Jan Olszewski (49) – CPS?;

18 III  Józef Kuczyński (34) – CPS?;

18 IV  Marianna Korpanty (21 d.) – CPS?;

23 IV  Anna Krupicka (75) – CPS?;

27 IV  Walenty Maziarski (47) – CPS?;

2 V  Franciszka Pyzikiewicz (17 m.) – CPS?;

7 V  Anna Chodacka (30) – CPS?;

14 V  Magdalena Maglecka (50) – CPS?;

17 V  Piotr Sarama (21 d.) – CPS?;

18 V  Aniela Gwoździowska (5 t.) – CPS?;

24 V  Marcin Kobos (6 m.) – CPS?;

3 VI  Tekla Rydz (20) – Baranów?;

3 VI  Teodozja Kurowska (5 d.) – CPS?;

24 VI    Ludwik Borzęcki (1) – CPS?;

3 VII  Ignacy Kurgan (14) – CPS?;

3 VII  Marianna Łojczyk (1) – CPS?;

11 VII   Jan Muszyński (3,5 m.) – CPS?;

23 VII  Władysław Satkowski (43) – CPS;

30 VII  Marcin Kielawa (9 m.) – CPS?;

2 VIII  Józef Winiarz (66) – CPS?;

14 VIII Antonina Ryniewicz (15 m.) – CPS?;

16 IX  Franciszka Mazur (1) – CPS?;

21 IX  Michał Toczyski (80) – Książnice;

21 IX  Józefa Paulina Kowalska (14) – CPS?;

22 IX  Jan Wanatowicz (12) – CPS?;

28 IX  Jan Szwajkopf (70) – CPS?;

11 X  Magdalena Zelek (44) – CPS?; 

13 X  Anna Gałucka (86) – CPS?;

17 X  Zofia Wydro (3,5) – CPS;

28 X  Brygida Malicka (65) – CPS?;

16 XI  Tomasz Wanatowicz (56) – CPS?;

19 XI  Marianna Magda (3 m.) – CPS?;

28 XI  Jan Lejko (4) – CPS?;

5 XII  Marianna Krępa (6 m.) – CPS?;

11 XII  Kasperski (0) – CPS?;

26 XII  Adam Hipolit Goldhaber (3 t.) – CPS?;

27 XII  Mateusz Borzęcki (30 d.) – CPS?;

1878

14 I  Piotr Głuch (2) – CPS?;

19 I  Jadwiga Żukowska (8) – CPS?;

28 I  Stanisława Piotrowska (8 d.) – CPS?;

28 I Maksymilian Oborski (70) – Husów;

1 II  Józefa Miłoś (11 m.) – CPS?;

5 II  Marcin Wereński (35) – CPS?;

7 II  Stefan Kowalski (60) – CPS?;

9 II  Leon Piotrowski (40) – CPS?;

10 II  Marianna Wanatowicz (14 d.) – CPS?;

22 II  Jan Jasiński (25) – CPS?;

24 II  Jakub Podolski (73) – CPS?;

3 III  Woźniakowski (0) – CPS?;

11 III  Wereński (0) – CPS?;

12 III  Jan Ratusiński (1,5) – CPS?;

23 III  Antoni Lejko (1,5) – CPS?;

25 III  Józef Jaworski (53) – CPS?;

28 III  Rozalia Głuch (30) – CPS?;

29 III  Ludwika Jarosz ( 48) – CPS?;

31 III  Katarzyna Aniela Cebula (4) – CPS?;

1 IV  Ewa Kwapisz (60) – CPS?;

2 IV  Karolina Ratusińska (4 t.) – CPS?;

15 IV  Mateusz Wiśniowski (4) – CPS?;

16 IV  Karolina Piechocińska (11 m.) – CPS?;

20 IV  Michał Dzióba (7 m.) – CPS?;

21 IV  Marianna Trybulska (1,5) – CPS?;

22 IV  Franciszek Binduchowski (82) – CPS?;

25 IV  Karolina Antonina Fuchs (1,5) – CPS?;

4 V  Marianna Antonina Fiutowska (8 m.) – CPS?;

16 V  Józef Wróblewski (2) – CPS?;

17 V  Aniela Emilia Dzielska (3 m.) – CPS?;

21 V  Antonina Brozonowicz (1,5) – CPS?;

4 VI  Józef Korpanty (58) – CPS?;

23 VI  Jakub Stankiewicz (5) – CPS?;

30 VI  Apolonia Ryniewicz (51) – CPS?;

3 VII  Jan Panek (49) – CPS?;

25 VII  Piotr Stanisław Cassina (65) – CPS;

25 VII  Mieczysław Ryniewicz (8,5) – CPS?;

29 VII  Jan Małek (18) – CPS?;

1 VIII  Ferdynand Kradyna (6 m.) – CPS?;

12 VIII Antoni Woliński (40) – CPS?;

19 IX  Julianna Kwapisz (15) – CPS?;

24 IX  Marianna Kozana (3) – CPS?;

29 IX  Antonina Cebula (2,5) – CPS?;

3 X  Joanna Łojczyk (2,5) – CPS?;

3 X  Marianna Kozana (3) – CPS?;

6 X  Stanisława Szymańska (2,5) – CPS?;

11 X  Tekla Kurdziel (55) – CPS?;

27 X  Andrzej Pawełczak (10 d.) – CPS?;

28 X  Władysław Wydro (13 m.) – CPS;

7 XI   Julianna Szczerbicka (10 d.) – CPS?;

11 XI  Bronisława Brożonowicz (7 t.) – CPS?;

19 XI  Wojciech Panek (85) – CPS?;

1 XII  Małgorzata Kosiorowska (7 t.) – CPS?;

2 XII  Wanatowicz (0) – CPS?;

2 XII  Jan Szczerbicki (4,5) – CPS;

4 XII  Walenty Trybulski (2,5) – CPS?;

9 XII  Piotr Lejko (16) – CPS?;

12 XII  Antoni Masłowski (70) – CPS?;

20 XII  Marianna Katarzyna Trzmielowska (2 g.) – CPS?;

22 XII  Małgorzata Wójcik (54) – CPS?;

27 XII  Michał Ryniewicz (18 m.) – CPS?;

31 XII  Marianna NN (40) – CPS?;

…. Józef Kozicki (?) – CPS?;

1879

3 I Kasperski (0) – CPS?;

9 I Feliks Pokorny (1) – CPS?;

17 I Jasińska (0) – CPS?;

19 I Antonina Ryniewicz (6 m.) – CPS?;

20 I Weryńska (0) – CPS?;

29 I Michał Dąbrowski (51) – CPS?;

29 I Tekla Wioch (11) – CPS?;

7 II Marianna Wawrzynowska (3) – CPS?;

19 II Józef Gwoździowski (3,5) – CPS?;

21 II Jan Kwapisz (2) – CPS?;

22 II Anna Mazurkiewicz (1) – CPS?;

1 III Roman Ratusiński (8) – CPS?;

17 III Marcin Lubaska (48) – CPS?;

4 IV Katarzyna Wawrzynowska (6 m.) – CPS?;

10 IV Apolonia Jasińska (53) – CPS?;

14 IV Antoni Łojczyk (18) – CPS?;

19 IV Antonina Borzęcka (3,5) – CPS?;

8 V Wincenty Wendeker (30) – CPS?;

12 V Józef Krępa (40) – CPS?;

14 V Mateusz Brożonowicz (38) – CPS?;

23 V Marianna Bartnik (70) – CPS?;

6 VI Karolina Skowron (9) – CPS?;

15 VI Marianna Kłos (6) – CPS?;

18 VI Teofila Ryniewicz (25) – CPS?;

23 VI Antonina Olszewska (5 d.) – CPS?;

24 VI Ignacy Szpaczek (60) – CPS?;

30 VI Piotr Rymanowski (5 d.) – CPS?;

7 VII Jaskuł (0) – CPS?;

11 VII Jadwiga Lejko (2) – CPS?;

15 VII Jan Achtyl (26) – CPS?;

21 VII Zofia Otalęga (75) – CPS?;

24 VII Leon Korpanty (2) – CPS?;

26 VII ? Dromlowski (1) – CPS?;

11 VIII Aleksander Trybulski (2) – CPS;

14 VIII Antonina Piechocińska (2) – CPS?;

23 VIII Lejko (0) – CPS?;

26 VIII Katarzyna Lejko (42) – CPS?;

31 VIII Józefa Lejko (9) – CPS?;

13 IX  Władysław Kradyna (9 m.) – CPS?;

9 X  Małgorzata Kijas (10) – CPS?;

16 X  Michał Korpanty (5 t.) – CPS?;

19 X  Honorata Lejko (7) – CPS;

28 X  Michalina Wioch (1 m.) – CPS?:

9 XI  Walenty Wydro (65) – CPS?;

11 XI  Michał Dziuba (36) – CPS?;

17 XI  Emilia Lejko (4) – CPS;

18 XI  Wojciech Szczerbicki (8 m.) – CPS?;

20 XI  Małgorzata Rusek (80) – CPS?;

30 XI  Józef Cichoń (5 d.) – CPS?;

11 XII  Piotr Paweł Głuch (8 d.) – CPS?;

13 XII  Stanislaw Jaworski (8 m.) – CPS?;

24 XII  Wincenta Lachowska (5) – CPS?;

24 XII  Roman Brożonowicz (2,5) – CPS?; 

?  Andrzej Kania (51) – CPS;

1880

1 I Juliana Maziarska (65) – CPS?;

8 I Tekla Lejko (70) – CPS?;

10 I Anna Wiśniowska (50) – CPS?;

10 I Józefa Bilska (55) – CPS;

15 I Tomasz Ryniewicz (4 t.) – CPS?;

15 I Walenty Panek (42) – CPS?;

25 I Marianna z Rojkowiczów Dębicka (79) – CPS;

26 I Marianna Herold (60) – CPS?;

26 I Marianna Dec (3 m.) – CPS?;

31 I Marianna Lubaska (79) – CPS?;

3 II Katarzyna Tomaszewska (2 m.) – CPS?;

8 II Marianna Kowalska (65) – CPS?;

10 II Miłosław Jan Kapłański (13 d.) – CPS?;

11 II Roman Lejko (3,5) – CPS;

11 II Zofia Sarama (73) – CPS?;

28 II Feliks Kowalski (11 m.) – CPS?;

1 III Jan Radłowski (18 m.) – CPS?;

5 III Katarzyna Kwapisz (40) – CPS?;

12 III Karolina Jasińska (3 m.) – CPS?;

12 III Tekla Kozana (45) – CPS?;

2 IV Marianna Nowicka 918 m.) – CPS?;

11 IV Mateusz Kwapisz (58) – CPS?;

11 IV Marianna Trybulska (7) – CPS?;

11 V Franciszek Brożonowicz (7 m.) – CPS?

22 V Wojciech Kradyna (67) – CPS;

3 VI Jan Nowak (14 d.) – CPS?;

6 VI Piotr Wójcik (60) – CPS?;

11 VI Apolonia Borzęcka (2 t.) – CPS?;

16 VI Bronislawa Ferenz (7) – CPS?;

24 VI Józef Lejko (3) – CPS?;

29 VI Jan Lejko (2) – CPS?;

3 VII Stanisław Rączka (4 t.) – CPS?;

18 VII Stanisława Barycka (14 m.) – CPS?;

31 VII Jan Lejko (16) – CPS?;

4 VIII Anna Rymanowska (5 m.) – CPS?;

14 VIII Stanisław Barański (6) – CPS?;

14 VIII Marianna Kradyna (7 d.) – CPS?;

30 VIII Franciszek Barański (11 m.) – CPS;

6 IX Walenty Kielawa (64) – CPS;

14 IX Katarzyna Sobusiak (20) – CPS?;

16 IX Antoni Ratusiński (16 m.) – CPS?;

17 IX Wiktoria Puskarz (50) – CPS?;

23 IX Mikołaj Bochenek (64) – CPS?;

6 X Wincenty Weryński (4,5) – CPS?;

24 X Jeż (0) – CPS?;

30 X Paulina Weryńska (5 m.) – CPS?;

31 X Luciński (0) – CPS?;

1 XI Agenor Capina (36) – Nisko?;

10 XI Józef Paździerski (75) – CPS?;

18 XI Antonia Weryńska (6 m.) – CPS?;

19 XI Karolina Achtyl (20 d.) – CPS?;

24 XI Kazimierz Korpanty (5,5) – CPS?;

30 XI Julian Andrzej Lejko (8 d.) – CPS?;

6 XII Marianna Klug (2 m.) – CPS?;

? Kolumb Borzęcki (62?) – CPS?;

1881

10 I Zygmunt Jasiński (2,5) – CPS?;

25 I Franciszka Sroczyńska (57) – CPS?;

26 I Franciszek Ryniewicz (51) – CPS?;

1 II Antonia Kielawa (4 t.) – CPS?;

3 II Bronisława Lejko (3 t.) – CPS?;

15 II Agnieszka Makuch (60) – CPS?;

17 II Mateusz Korpanty (31) – CPS?;

21 II Marianna Sobusiak (50) – CPS?;

25 II Joanna Katarzyna Borzęcka (0,5 g.) – CPS?;

2 III Wiktoria Lejko (3 m.) – CPS?;

4 III Franciszka Wendeker (41) – CPS?;

6 III Kazimierz Szymborski (5 m.) – CPS?;

8 III Antoni Piątek (6 m.) – CPS?;

17 III Kasper Kłos (54) – CPS?;

21 III  Emalia Łuczycka (?) – CPS?;

23 III Toczyński (0) – CPS?;

4 IV Jan Symora (45) – CPS?;

8 IV Sebastian Kołodziej (54) – CPS?;

14 IV Józef Kłos (20) – CPS;

15 IV Katarzyna Panek (7) – CPS?;

2 V Piotr Stachowicz (29) – CPS?;

6 V Andrzej Skiba (4) – CPS?;

11 V Franciszek Otalęga (2,5) – CPS?;

14 V Henryk Pryga (2 m.) – CPS?;

14 V Aniela Jaworska (7) – CPS?;

17 V Franciszka Herold (18) – CPS?;

20 V Józefa Weryńska (8) – CPS?;

25 V Józefa Bigo (2) – CPS?;

3 VI Józef Korpanty (1,5) – CPS?;

5 VI Antoni Boguszewski (70) – CPS?;

5 VI Franciszek Józef Miłoś (2) – CPS?;

 8 VI Andrzej Wioch (79) – CPS?;

10 VI Józef Achtyl (62) – CPS?;

10 VI Eleonora Toczyńska (22) – CPS?;

10 VI Zofia Snopek (2) – CPS?;

12 VI Michał Panek (4,5) – CPS?;

12 VI   Karolina Andreasik (1,5) – CPS?;

17 VI Jakub Trybulski (2,5) – CPS?;

19 VI Katarzyna Antonia Achtyl (2) – CPS?;

19 VI Marianna Lubaska (1) – CPS?;

22 VI Antoni Kielawa (3) – CPS;

24 VI Franciszek Ignacy Wydro (5 m.) – CPS:

29 VI Wojciech Rymanowski (6 m.) – CPS;

5 VII Władysław Korpanty (9 m.) – CPS?;

6 VII Pelagia Ryniewicz (1,5) – CPS?;

6 VII Franciszek Aleksander Lubieński (3 d.) – CPS?;

7 VII Marianna Lubaska (3,5) – CPS?;

9 VII Antonia Ryniewicz (1) – CPS?;

10 VII Łukasz Weryński (43) – CPS?;

12 VII Juliana Zacharska (7) – CPS?;

13 VII Wojciech Sobusiak (18 m.) – CPS?;

29 VII Adam Chmielewski (13 m.) – CPS?;

1 VIII Piotr Kolasiński (9) – CPS?;

3 VIII Antonia Podolska (5) – CPS?;

6 VIII Marianna Wójcik (2) – CPS?;

7 VIII Marianna Korpanty (18 m.) – CPS?;

19 VIII Władysław Szczerbicki (10) – CPS?;

24 VIII Jan Siewierski (58) – CPRz?;

29 VIII Franciszka Szwakopf (28) – CPS?;

29 VIII Tomasz Ryniewicz (18 m.) – CPS?;

31 VIII Woliński (0) – CPS?;

4 IX Antoni Ryniewicz (45) – CPS?;

17 IX Andrzej Ryniewicz (8) – CPS?;

25 IX Antoni Panek (48) – CPS?;

29 IX Wiktoria Kolasińska (82) – CPS?;

5 X Marianna Wioch (3,5) – CPS?;

6 X Paulina Engelmann (12 m.) – CPS?;

7 X Józefa Weryńska (4) – CPS?;

9 X Józef Zajączkowski (1,5) – CPS?;

11 X Marynia Pawlikowska (3 m.) – CPS;

14 X Karolina Wójcik (12) – CPS?;

14 X Fida (0) – CPS?;

20 X Antoni Trybulski (1) – CPS?;

21 X Wydro (0) – CPS?;

22 X Juliana Podolska (2) – CPS?;

27 X Jan Kaczor (23) – CPS?;

3 XI Honorata Gołuchowska (3) – CPS?;

5 XI Marcin Brozonowicz (2) – CPS?;

9 XI Filipina Pryga (1,5) – CPS?;

9 XI Kulczycki (0) – CPS?;

23 XI Rozalia Graczyńska (55) – CPS?;

26 XI Jan Zajączkowski (20 d.) – CPS?;

27 XI Antoni Kwapisz (2) – CPS?;

13 XII Jan Dzióba (42) – CPS?;

18 XII Piotr Graczyński (6) – CPS?;

25 XII Antonina Lejko (18) – CPS?;

? M. Zygmunt Celowski (?) – CPS;

1882

8 I Serszeń (0) – CPS?;

15 I Michał Lejko (14 d.) – CPS?;

27 I Antoni Piotrowski (13 d.) – CPS?;

30 I Karolina Wioch (8 t.) – CPS?;

13 II Wawrzynowska (0) – CPS?;

16 II Ludwik Korpanty (1,5) – CPS?;

19 II Józef Paryz (12 g.) – CPS?;

24 II Jan Wincenty Klimkowski (38) – CPS?;

8 III Maria Filipina Brandt (3) – CPS?;

9 III Wawrzyniec Tymuła (41) – CPS?;

21 III Marianna Ryniewicz (1,5) – CPS?;

21 III Justyna Kołodziej (55) – CPS;

22 III Władysław Stola (4) – CPS?;

24 III Głuch (0) – CPS?;

28 III Jan Sarama (75) – CPS?;

31 III Feliks Bielat (24) – CPS?;

9 IV Angela Wanatowicz (14 d.) – CPS?;

10 IV Bronisława Kradyna (1) – CPS?;

16 IV Juliana Szczerbicka (2,5 m.) – CPS?;

23 IV Salomea Gwoździowska (63) – CPS?;

27 IV Rączka (0) – CPS?;

30 IV Ryniewicz (0) – CPS?;

13 V Jan Solarski (2 t.) – CPS?;

9 VII Anna Rymanowska (51) – CPS?;

16 VII Józef Rymanowski (56) – CPS;

26 VII Wanatowicz (0) – CPS?;

3 VIII  Zofia Trenndorf (50) – CPS?;

5 VIII Ryniewicz (0) – CPS?;

25 VIII Katarzyna Baltazar (60) – CPS?;

26 VIII Marianna Wydro (32) – CPS?;

30 VIII Jakub Sarama (27) – CPS?;

3 IX  Wanda Przepiórka (6,5 m.) – CPS?;

10 IX  Jakub Stala (84) – CPS?;

16 IX  Anna Sobusiak (7) – CPS?;

26 IX  Władysław Józef Kropaczek (3 m.) – CPS?;

16 X  Kradyna (0) – CPS?;

24 X  Walenty Skowron (8 m.) – CPS?;

29 X  Marianna Sobusiak (2 m.) – CPS?;

14 XI  Katarzyna Kasperska (25) – CPS?;

18 XI  Józef Kasperski (13 d.) – CPS?;

10 XII  Eleonora Lubaska (31) – CPS?;

12 XII  Marianna Wydro (12 g.) – CPS?;

13 XII  Mazurkiewicz (0) – CPS?;

20 XII  Piotr Świder (64) – CPS?;

26 XII  Jan Sroka (7 m.) – CPS?;

28 XII  Juliana Ryniewicz (1) – CPS?;

28 XII  Rudolf Kobylański (4 d.) – CPS?;

30 XII  Lejko (0) – CPS?;

1883

4 I  Agata Wolińska (5 t.) – CPS?;

6 I  Leon Schmist (3 m.) – CPS?;

9 I  Tomasz Tadeusz Wydro (9 d.) – CPS?;

11 I  Karolina Opalińska (3,5) – CPS?;

15 I  Lejko (0) – CPS?;

18 I  Marianna Lejko (27) – CPS?;

23 I  Marianna Kwapisz (27) – CPS?;

24 I  Michał Pyzikiewicz (49) – CPS?;

25 I  Anna Stala (55) – CPS?;

28 I  Jan Zacharski (11 d.) – CPS?;

4 II  Wiktoria Wioch (2) – CPS?;

6 II  Stefan Wasyczek (40) – CPS?;

11 II  Józefa Kwapisz (11 m.) – CPS?;

13 II  Antoni Stala (55) – CPS?;

15 II  Zofia Lejko (63) – CPS?;

25 II  Katarzyna Sobusiak (75) – CPS?;

4 III  Juliusz Adamus (2,5) – CPS?;

9 III  Jan Sarama (8 m.) – CPS?;

19 III  Stanisław Krempa (58) – CPS?;

26 III  Józef Duszkiewicz (1,5 m.) – CPS?;

1 IV  Marianna Lejko (20 d.) – CPS?;

5 IV  Michał Podolski  (6 m.) – CPS?;

6 IV  Teresa Michalska (5 m.) – CPS?;

8 IV  Karolina Lejko (38) – CPS?;

10 IV  Antoni Skibiński (62) – CPS?;

28 IV  Marianna Panek (40) – CPS?;

4 V  Leopold Kobylański (45) – CPS?;

10 V  Marianna Rymanowska (22 m.) – CPS?;

14 V  Kasper Ryniewicz (38) – CPS?;

16 V  Kornelia Berger (42) – CPS?;

17 V  Józef Slawik (63) – CPS?;

17 V  Rozalia Gołuchowska (60) – CPS?;

20 V  Józef Radłowski (50) – CPS?;

13 VI  Antoni Zajączkowski (7 m.) – CPS?;

10 VII  Anna Niziołek (2) – CPS?;

10 VII  Julianna Piechocińska (3 t.) – CPS?;

12 VII  Anna Szwakopf (43) – CPS?;

13 VII  Julian Zięba (5 m.) – CPS?;

22 VII  Feliks Kielawa (1,5) – CPS?;

6 VIII  Marianna Ryniewicz (6 m.) – CPS?;

7 VIII  Marcin Przepiórka (53) – CPS?;

15 VIII Henryk Korpanty (6 d.) – CPS?;

17 VIII Stanisława Kurzdżał (7) – CPS?;

21 VIII Franciszka Gwoździowska (1,5) – CPS?;

23 VIII Maria Kazimiera Rutkowska (2,5 m.) – CPS?;

30 VIII Nowicki (0) – CPS?;

7 IX  Petronela Wróblewska (46) – CPS?;

9 IX  Karol Grodki (55) – CPS?;

12 IX  Jadwiga Teresa Wanda Struszkiewicz (3,5) – CPS;

14 IX  Kazimiera Ryniewicz (2) – CPS?;

8 X  Józef Zajączkowski (24) – CPS?;

12 X  Agnieszka Krawiec (5 t.) – CPS?;

29 X  Ludwik Rączka (2) – CPS?;

5 XI  Waleria Szwajkopf (21) – CPS?;

2 XII  Bronislaw Czernia (6 m.) – CPS?;

22 XII  Helena Teofila Moese (11 m.) – CPS?;

25 XII  Marianna Toczyńska (8 m.) – CPS?;

??  Maria Duszkiewicz (80?) – CPS;

1884

9 I Roman Zdankiewicz (52) – Nagórzany k/Sanoka;

11 I Tomasz Ryniewicz (7 t.) – CPS?;

13 I Mateusz Zyz (75) – CPS?;

19 I Marian Walerian Barycki (3,5) – CPS?;

29 I Waleria Kisiel (21 d.) – CPS?;

4 II Marianna Achtyl (21 d.) – CPS?;

7 II Bronislaw Wójcik (1 m.) – CPS?;

8 II Marianna Jasińska (7 m.) – CPS?;

10 II Feliks Godzisz (7 d.) – CPS?;

13 II Marianna Kolbusz (78) – CPS?;

16 II Salomea Boreńska (74) – CPS?;

17 II Wojciech Ciołkosz (44) – CPS?;

17 II Fido (0) – CPS?;

20 II Zofia Feldmann (6 t.) – CPS?;

9 III Stanisław Pohoski (40?) – CPS;

16 III Józef Rusek (56) – CPS?;

23 III Marianna Rączka (2 m.) – CPS?;

27 III Gurski (0) –

18 IV Wiktoria Jasińska (31) – CPS?;

20 IV Grzegorz Klupaty (37) – CPS?;

21 IV Leopold Sobusiak (6 m.) – CPS?;

24 IV  Paulina Karolina Feherpataky (25) – CPS?;

30 IV Antonina Stanko (4 t.) – CPS?;  

11 V Franciszka Lejko (5,5) – CPS?;

15 V Julian Lachoski (14 m.) – CPS?;

20 V Franciszek Stanko (45) – CPS?;

23 V Adam Bronisław Gwoździowski (19) – CPS?;

25 V Helena Zacharska (18) – CPS?;

19 VI Magdalena Jabłońska (56) – CPS?;

23 VI Tekla Zacharska (60) – CPS?;

1 VII Korpanty (0) – CPS?;

11 VII Anna Ryniewicz (13 m.) – CPS?;

12 VII Marianna Gwoździowska (1 g.) – CPS?;

23 VIII Walenty Lejko (48) – CPS?;

25 VIII Marianna Niziołek (4 m.) – CPS?;

26 VIII Stanisław Lubaska (50) – CPS?;

3 IX  Zofia Szczerbicka (1,5) – CPS?;

8 IX  Władysława Majewska (3,5 m.) – CPS?;

9 IX  Józef Kumaniecki (7 m.) – CPS?;

13 IX  Henryk Pięta (22) – CPS;

14 IX  Brandt (0) – CPS?;

13 X  Władyslaw Bronisław Lejko (2 m.) – CPS?;

20 X  Mateusz Kozana (5 t.) – CPS?;

31 X  Walenty Kłos (47) – CPS?;

4 XI  Teofil Gwoździowski (41) – CPS;

21 XI  Kasperska (0) – CPS?;

3 XII  Julianna Ryniewicz (3 t.) – CPS?;

14 XII  Piechociński (0) – CPS?;

? Józef Suska (?) – CPS; 

1885

11 I  Marianna Szczerbicka (1 d.) – CPS?;

18 I  Wanda Wayfs (6 m.) – CPS?;

23 I  Wincenty Mazur (46) – CPS?;

31 I  Jan Lubaska (52) – CPS?;

15 II  Mateusz Dzióba (2) – CPS?;

1 III  Katarzyna Toczyńska (23) – CPS?;

2 III  Sebastian Szczerbicki (10) – CPS;

8 III Tadeusz Żurowski (46) – CPS;

10 III  Józefa Jerszyc (32) – CPS?;

16 III  Salomea Szczerbicka (52) – CPS?;

20 III  Anna Kłos (52) – CPS?;

20 III  Józefa Weryńska (6 g.) – CPS?;

26 III  Piotr Toczyński (8 m.) – CPS?;

27 III  Mateusz Ryniewicz (12) – CPS?;

3 IV  Stanisława Kobylińska (13) – CPS?;

5 IV  Paulina Moese (57) – CPS?;

28 IV  Konstancja Gromada (16 m.) – CPS?;

5 V  Józefa Sarama (45) – CPS?;

3 VI  Józefa Rusek (2) – CPS?;

11 VI  Mateusz Rymanowski (4) – CPS?;

23 VI  Marianna Ryniewicz (14) – CPS?;

22 VII  Jan Wyczołek (2,5 m.) – CPS?;

31 VII  Marianna Parys (25) – CPS?;

7 VIII  Anna Parys (1 m.) – CPS?;

8 VIII  Józef Korpanty (7,5) – CPS?;

12 VIII Tomasz Bigo (74) – CPS?;

11 IX  Paulina Ryniewicz (3 m.) – CPS?;

12 IX  Karolina Kozana (5) – CPS?;

17 IX  Werner (0) – CPS?;

14 X  Józef Kozak (23) – CPS?;

16 X  Władysław Ryniewicz (7 d.) – CPS?;

16 X  Anna Wioch (46) – CPS?;

20 X  Władysław Nowak (35) – CPS?;

27 X  Teodozja Nachtsheim (48) –m CPS?;

13 XI  Jan Dubij (53) – CPS?;

15 XI  Wydro (0) – CPS?;

26 XI  Wincenty Borzęcki (57) – CPS?;

28 XI  Waleria Łojczyk (5 t.) – CPS?;

7 XII  Zygmunt Karol Szczerbicki (13 m.) – CPS?;

10 XII  Walenty Jaworski (17) – CPS?;

13 XII  Helena Struszkiewicz (3,5) – CPS?;

19 XII  Marcin Ryniewicz (75) – CPS?;

23 XII  Wincenty Borzęcki (9 m.) – CPS?; 

1886

6 I Józefa Sokół (50) – CPS?;

13 I Kazimierz Woźniak (1 d.) – CPS?;

14 I Jakub Lejko (71) – CPS?:

14 I Antonina z Kwiecińskich Fuchs (34) – CPS;

19 I Michał Ryniewicz (53) – CPS?;

31 I Włodzimierz Sokół (61) – CPS?;

3 II Marianna Ratusińska (54) – CPS?;

4 II Leon Julian Polek (4) – CPS?;

19 II Tomasz Zioberski (60) – CPS?;

21 II Marianna Weryńska (73) – CPS?;

23 II Walenty Kłos (63) – CPS?;

27 II Honorata Mazur (15 d.) – CPS?;

28 II Helena Otalęga (2,5) – CPS?;

1 III Graczyński (0) – CPS?;

3 III Antoni Szczerba (45 d.) – CPS?;

4 III Piechociński (0) – CPS?;

7 III Ludwik Kielawa (29) – CPS?;

9 III Jan Kowalski (66) – CPS?;

10 III Marianna Stanko (43) – CPS?;

14 III Józef Sarama (70) – CPS?;

15 III Karol Achtyl (13 m.) – CPS?;

20 III Adam Grzegorz Pyrzyński (10 d.) – CPS?;

20 III Marianna Pyrzyńska (37) – CPS?;

22 III Małgorzata Sarama (82) – CPS?;

23 III Stanisław Łojczyk (11 m.) – CPS?;

24 III Chmiel (0) – CPS?;

4 IV Zofia Panek (4 t.) – CPS?;

7 IV Wojciech Ziemba (2,5 m.) – CPS?;

15 IV Wanda Franczykowska (36) – CPS?;

16 IV Adam Krępa (5 m.) – CPS?;

19 IV Henryka Fuchs (2,5) – CPS?;

26 IV Stanisław Mamciarz (2) – CPS?;

30 IV Franciszek Kozana (70) – CPS?;

1 V Maciej Kolasiński (81) – CPS?;

11 V Marianna Sroka (6,5) – CPS?;

15 V Wojciech Zygmunt Pazdro (3) – CPS?;

16 V Jan Polek (2) – CPS?;

20 V Franciszek Ksawery Szczerbicki (3,5) – CPS;

27 V Marianna Solarska (2,5) – CPS?;

27 V Marianna Słota (15 m.) – CPS?;

1 VI Jakub Achtyl (3,5) – CPS?;

1 VI Józef Korpanty (2 m.) – CPS?;

6 VI Antonia Borzęcka

11 VI Stefania Stanczykiewicz (3) – CPS?;

29 VI Aniela Wróbel (10) – CPS?;

30 VI Ignacy Jasiński (65) – CPS?;

3 VII Karolina Lejko (9 m.) – CPS?;

7 VII Józef Ludwik Sarama (1 d.) – CPS?;

10 VII Jan Mazur (10 – CPS?;

13 VII Jan Mądry (2 m.) – CPS?;

14 VII Józef Kłos (60) – CPS?;

16 VII Jan Franciszek Rymanowski (28) – CPS?;

18 VII Helena Wioch (7,5) – CPS?;

21 VII Ignacy Gołuchowski (60) – CPS?;

22 VII Andrzej Barański (7,5) – CPS?;

24 VII Ludwik Dromlowski (11 m.) – CPS?;

5 VIII Roman Rączka (7 d.) – CPS?;

30 VIII Eleonora Łojczyk (36) – CPS?;

1 IX Jan Tomaszewski (3 m.) – CPS?;

5 IX Walenty Ryniewicz (75) – CPS?;

23 IX Julianna Tomaszewska (3,5 m.) – CPS?;

24 IX Leopold Kłos (5) – CPS?;

25 IX Roman Rymanowski (3,5 m.) – CPS?;

4 X Jan Kielawa (4 m.) – CPS?;

6 X Władysław Ryniewicz (1 m.) – CPS??;

18 X Kolasiński (0) – CPS?;

23 X Julianna Bigo (75) – CPS?;

29 X Antoni Mazurkiewicz (7 d.) – CPS?;

17 XI Roman Ryniewicz (20 m.) – CPS?;

19 XI Michał Pieprzny (60) – CPS?;

28 XI Andrzej Straś (9 d.) – CPS?;

29 XI Karolina Dubij (61) – CPS;

30 XI Krępa (0) – CPS?;

3 XII Piotr Sobusiak (26) – CPS?;

21 XII Franciszek Podolski (6 t.) – CPS?;

21 XII Karolina Wróblewska 20 – CPS?;

21 XII Piechociński (0) – CPS?;

22 XII Marianna Głuch (3,5) – CPS?;

26 XII Zygmunt Ząbek (3,5 m.) – CPS?;

29 XII Mariana Bigo (0) – CPS?;

? Władysław Czaplicki (58) – Lwów; 

? Dawid Rosner (76) – Tarnów?

? Władysław Żurawski Leliwa (?) – CPS;

? Anna z Ryniewiczów Graczyńska (63) – Rzeszów, tabl. symb. CPS; 

1887

14 I Wojciech Jędrzejowski (3,5) – CPS?;

21 I Ludwik Achtyl (2,5) – CPS?;

23 I Alfred Kiernicki (41) – CPS?;

3 II Józefa Parys (4) – CPS?;

6 II Feliks Podolski (22) – CPS?;

11 II Teofil Kowalski (6) – CPS?;

12 II Antoni Cebula (5) – CPS?;

15 II Stanisława Panek (8 m.) – CPS?;

17 II Anna Ludwika Fuchs (83) – CPS?;

17 II Maciej Straś (70) – CPS?;

17 II Wojciech Krawiec (31) – CPS?;

18 II Marianna Zajączkowska (66) – CPS?;

21 II Tekla Jaworska (69) – CPS?;

23 II Jadwiga Kijas (19) – CPS;

25 II Karol Pyzikiewicz (6) – CPS?;

27 II Michalina Nowicka (6) – CPS?;

4 III Maciej Podolski (47) – CPS?;

8 III Feliks Fabricy (42) – CPS?;

13 III Franciszka Toczyńska (20) – CPS?;

16 III Magdalena Borzęcka (51) – CPS?;

22 III Franciszka Brożonowicz (86) – CPS?;

22 III Marianna Pietryka (87) – CPS?;

3 IV Stefan Pstrąg (3 m.) – CPS?;

12 IV Wilhelm Puskarz (6 m.) – CPS?;

16 IV Anna Panek (50) – CPS?;

17 IV Karol Trybulski (1,5) – CPS?;

19 IV Piotr Siewirski (10 m.) – CPS?;

27 IV Tomasz Rączka (67) – CPS?;

30 IV Marianna Babula (2,5) – CPS?;

6 V Wiktoria Brożonowicz (52) – CPS?;

8 V Marianna Bajor (61) – CPS?;

11 V Piotr Wanatowicz (41) – CPS?;

13 V Marianna Olszewska (9 m.) – CPS?;

13 V Wojciech Mazurkiewicz (54) – CPS?;

28 V Wydro (0) – CPS?;

12 VI Andrzej Ryniewicz (83) – CPS?;

24 VI Józef Krymski (51) – CPS;

26 VI Anna Wydro (15) – CPS?;

8 VII Feliksa Fabrycy (17) – CPS?;

17 VII Marianna Otalęga (2 m.) – CPS?;

4 VIII Antonina Szczerbicka (1 m.) – CPS?;

25 VIII Marianna Gwoździowska (26) – CPS?;

11 IX Ludwik Ryniewicz (14,5) – CPS?;

12 IX Emilia Rączka (2 m.) – CPS?;

19 X Franciszka Moździoch (50) – CPSD?;

23 X Weryński (0) – CPS?;

3 XI Jan Marcin Kozana (0) – CPS?;

20 XI Władyslaw Fiutowski (5) – CPS?;

24 XI Stanisław Rymanowski (9 d.) – CPS?;

28 XI Marianna Wawrzynowska (47) – CPS?;

30 XI Feliks Skowron (3) – CPS?;

2 XII Piotr Król (6) – CPS?;

12 XII Jan Krępa (3 t.) – CPS?;

13 XII Apolonia Wioch (72) – CPS?;

26 XII Marcin Mazurkiewicz (2,5 m.) – CPS?;

27 XII Franciszka Jasińska (67) – CPS?; 

? Walenty Celowski (?) – CPS;

? Józef Krymski (51) – CPS; 

1888

1 I Wiktoria Sarama (2 m.) – CPS?;

8 I Marcin Szwakopf (70) – CPS?;

8 I Józef Rusek (7 d.) – CPS?;

10 I Władysław Przepiórka (6 t.)

6 II Karolina Mazur (30) – CPS?;

23 II Gołuchowski (0) – CPS?;

7 III Zofia Rączka (70) – CPS?;

9 III Jan Mazur (5 t.) – CPS?;

9 III Ludwik Hyjek (1,5 m.) – CPS?;

20 III Juliana Toczyńska (56) – CPS?;

3 IV Burzańska (0) – CPS;

15 IV Katarzyna Szałacka (48) – CPS?;

16 IV Tomasz Wyczołek (40) – CPS?;

17 IV Katarzyna Sobusiak (53) – CPS?;

18 IV Anna Twardzicka (12) – CPS?;

25 IV Jan Wydro (4 g.) – CPS?;

26 IV Marianna Florek (26) – CPS?;

21 V Aleksander Prawdzic Sękowski (77) – CPRz;

22 V Zygmunt Hoszard (20 d.) – CPS?;

27 V Marianna Graczyńska (60) – CPS?;

28 V Mariana Twardzicka (17) – CPS?;

3 VI Ludwika Graczyńska (24) – CPS?;

5 VII Jan Szczerbicki (2 t.) – CPS?;

28 VII Franciszka Gacek (3 m.) – CPS?;

6 VIII Wiktoria Kawecka (74) – CPS?;

11 VIII Marianna Wanatowicz (3,5 m.) – CPS?;

13 VIII Jan Korpanty (11 d.) – CPS?;

15 VIII Marianna Kotula (3 d.) – CPS?;

19 VIII Antonina Żukowska (48) – CPS?;

22 VIII Zdzisław Bigo (4) – CPS?;

1 IX Mateusz Wanatowicz (67) – CPS?;

6 X Aniela Skowron (2) – CPS?;

12 X Jan Bielat (16 m.) – CPS?;

12 X Krępa (0) – CPS?;

20 X Jan Chmiel (1,5) – CPS?;

21 X Elżbieta Gil (58) – CPS?;

4 XI Ludwik Pyzikiewicz (23) – CPS?;

11 XI Marianna Jasińska (14 d.) – CPS?;

7 XII Adam Sarama (0) – CPS?;

26 XII Jan Ryniewicz (90) – CPS?;

29 XII Mateusz Sroka (4,5) – CPS?;

1889

2 I Michał Lejko (1,5) – CPS?;

7 I Katarzyna Kotula (1,5) – CPS?;

8 I Małgorzata Bergier (82) – CPS?;

8 I Gołuchowski (0) – CPS?;

12 I Józef Wydro (5) – CPS?;

24 I Wawrzyniec Radłowski (57) – CPS?;

30 I Marcin Jaworski (23) – CPS?;

31 I Kalikst Gasparski (47) – CPS?;

10 II Kradyna (0) – CPS?;

17 II Król (0) – CPS?;

18 II Marianna Solarska (3 m.) – CPS?;

19 II Juliana Zacharska (26) – CPS?;

27 II Walenty Podolski (90) – CPS?;

1 III Niedbała (0) – CPS?;

4 III Andrzej Korzeniowski (40) – CPS?;

5 III Stanisław Damsé (50) – CPS;

7 III Jan Schabbus (4) – CPS?;

13 III Mateusz Wanatowicz (3) – CPS?;

19 III Kazimierz Zajączkowski (4 t.) – CPS?;

27 III Prakseda Lubaska (3) – CPS?;

29 III Józef Graczyński (39) – CPS?;

3 IV Mariana Budaj (5) – CPS?;

4 IV Zofia Aurelia Schabbus (5 m.) – CPS?;

8 IV Michał Żelasko (19 m.) – CPS?;

11 IV Błażej Magda (50) – CPS?;

30 IV Franciszek Gwoździowski (3) – CPS;

3 V Zofia Szkotnicka (1,5) – CPS?;

5 V Anna Lejko (14,5) – CPS?;

10 V Anna Kozana (61) – CPS?;

22 V Andrzej Solarski (75) – CPS?;

? VI Toczyński (0) – CPS?;

23 VI Henryka Skowron (17 m.) – CPS?;

3 VII Mazur (0) – CPS?;

28 VII Honorata Wioch (3 m.) – CPS?;

1 VIII Marianna Chmielowska (6 m.) – CPS?;

5 VIII Marianna Nowicka (7 m.) – CPS?;

7 VIII Józefa Klemens (4,5 m.) – CPS?;

19 VIII Karol Kozana (2) – CPS?;

30 VIII Józefa Arciszewska (63) – CPS?;

18 IX Julian Weryński (7 m.) – CPS?;

25 IX Katarzyna Wanatowicz (65) – CPS?;

26 IX Wanda Richter (32) – CPS?;

26 IX Waleria Kowalska (1,5 m.) – CPS?;

29 IX Wójcik (0) – CPS?;

5 X Marianna Jasińska (14 d.) – CPS?; 

6 X Podolski (0) – CPS?; 

10 X Marianna Podolska (41) – CPS?; 

17 X Antonina Ząbkowska (4 m.) – CPS?; 

29 X Franciszka Brożonowicz (50) – CPS?; 

10 XI Marianna Mazurkiewicz (1 d.) – CPS?; 

25 XI Franciszka Wnuk (66) – CPS?;

11 XII Katarzyna Pałka (1) – CPS?; 

16 XII  Helena Szwaykopf (22 d.) – CPS?; 

23 XII Marianna Wanatowicz (63) – CPS?;

1890

3 I Mateusz Szczerbicki (85) – CPS; 

5 I Jan  Rudolf Kasparek (66) – Lwów?; 

7 I Marianna Krępa (1 d.) – CPS?; 

9 I Jan Gwoździowski (69) – CPS; 

11 I Mateusz Szczerbicki (57) – CPS?; 

12 I Jan Weryński (83) – CPS?; 

15 I M. Borzęcki (64) – CPS?; 

16 I Janina Lejko (6 m.) – CPS?; 

25 I Wojciech Rymanowski (41) – CPS; 

28 I Józefa Wanatowicz (?) – CPS?; 

5 II Stanisław Solarski (24) – CPS?;

5 II Józefa Tomusiak (3?) – CPS?; 

9 II Marianna Stabrawa (4m) – CPS?; 

12 II Amalia Franc (?) – CPS;

13 II    Ernesta Mednietzky? (82) – CPS?; 

23 II Stanisław Gil (3 d.) – CPS?; 

24 II Antonina Osmola (8 d.) – CPS?; 

2 III Antonina Gołuchowska (32) – CPS?; 

2 III Janina Trybuła (5 d.) – CPS?;  

3 III Michał Ryniewicz (1) – CPS?

10 III Antonina Ryniewicz (4 d.) – CPS?; 

10 III Julia Mazurkiewicz (25) – CPS?; 

19 III  Michalina Michalik (28) – CPS?; 

31 III Stanisław Skowron (1 m.) – CPS?, 

31 III Adam Achtyl (3 d.) – CPS?; 

7 IV Marianna Pitrof (10 d.) – CPS?; 

19 IV Marianna Ratusińska (5 m.) – CPS? 

23 IV Marianna Twardzicka (1) – CPS?; 

29 IV Zofia Wanatowicz (67) – CPS?; 

7 V? Wojciech Maciąg (50) – CPS?; 

9 V Marianna Ratusińska (1) – CPS?; 

13 V Roman Czernia (?) – CPS?; 

16 V Stanisława Ryniewicz (2 d.) – CPS?; 

26 V Stanisław Kielawa (1 m.) – CPS?; 

27 V Władysław Puskarz (2) – CPS?; 

12 VI Joanna Żelasko (5) – CPS?; 

6 VII Józef Sobusiak (4) – CPS?; 

12 VII Władysław Pokygo? (4 m.) – CPS?; 

25 VII Barbara Szczerba (64) – CPS?; 

29 VII Klemens Gomulski (70) – CPS?; 

7 IX Michalina Korpanty (5?) – CPS?; 

13 IX Joanna Twardzicka (4) – CPS?; 

16 IX Józefa Wanatowicz (2) – CPS?; 

25 IX Michalina Działowska (14 d.) – CPS?; 

7 X Zofia Kozana (2) – CPS?; 

11 X Tekla Wanatowicz (90) – CPS?;

11 X Ignacy Kozana (4) – CPS?; 

13 X Józefa Wydro (3) – CPS?; 

13 X Kazimierz Moese? (9 m.) – CPS?; 

22 X Rozalia Karkut (13 d.) – CPS?; 

25 X Marcin Wydro (11 m.) – CPS; 

25 X Tomasz Wydro (12 m.?) – CPS?; 

25 X Julia Lejko (56) – CPS?; 

28 X Wanda Lazarewicz (2) – CPS?; 

29 X Marianna Wanatowicz (1) – CPS?; 

29 X Leon Wydro (1) – CPS?; 

7 XI Anna Solarska (12 d.) – CPS?; 

11 XI Jadwiga Cebula (1) – CPS?; 

14 XI Marianna Kowalska (3 m.) – CPS?; 

23 XI Marian Ratusiński (3 d.) – CPS?; 

3 XII Antonina Sroka (16 m.?) – CPS?; 

4 XII Romuald Tobiasz (2) – CPS?; 

9 XII Julia Krymska (46) – CPS;

9 XII Zofia Tomaszewska  (11) – CPS?; 

15 XII Józefa z Flajszerów Kradyna (76) – CPS; 

19 XII Marianna Kozana (1) – CPS?; 

23 XII Marianna Madziarska (1) – CPS?; 

30 XII Wiktor Olszewski (12 d.) – CPS?;

1891

6 I Wojciech Przewoźniczek (58) – CPS?; 

7 I Jan Skowron (2 m.) – CPS?; 

11 I Katarzyna Szwakopf (70) – CPS?; 

12 I Wiktoria Szwakopf (2 m.) – CPS?; 

21 I Anna Ways (16?) – CPS?; 

23 I Piotr Zacharski (62) – CPS?; 

12 II Franciszek Gwoździowski (73) – CPS; 

18 II Stanisław Struszkiewicz (8 m.) – CPS?; 

18 II Marianna Kielawa (2) – CPS?; 

22 II Jan Trzmielowski (50) – CPS?; 

23 II Aniela Jasińska (41) – CPS?; 

23 II Marianna Piekara (55) – CPS?; 

1 III Wincenty Zomkowski (1 d.) – CPS?; 

9 III Paulina Witwicka (47) – CPS?; 

10 III Józef Achtyl (41) – CPS?; 

15 III Antoni Szczyrba (1?) – CPS?; 

18 III Waleria Pitrow? (1?) – CPS?; 

21 III Marianna Gil (70) – CPS?; 

24 III Jan Krępa (1 d.); 

28 III Wincenty Weryński (1?) – CPS?; 

30 III Leonard Achtyl (8 d.) – CPS?; 

31 III Marianna Pietryka (58) – CPS;

5 IV M. Zygmunt Celowski (39) – CPS; 

8 IV Stanisław Czernia (14 d.) – CPS?; 

14 IV Ludwik Brożonowicz (9 m.) – CPS?; 

14 IV Jan Przepiórka (1 m.) – CPS?; 

20 IV Franciszek Jaworski (17)?;

29 IV Aleksander Przepiórka (33) – CPS?; 

4 V Bronisława Przepiórka (22) – CPS?; 

25 V Andrzej Straś (1) – CPS?; 

6 VI Jan Jaworski (1?) – CPS?; 

7 VI Stanisław Lejko (13?) – CPS?; 

8 VI Maria Olszewska (3) – CPS?; 

14 VI Helena Achtyl (14 d.) – CPS?; 

22 VI Tekla Gwoździowska (71) – CPS?; 

29 VI Marcin Gwoździowski (20) – CPS?; 

3 VII Honorata z Majskich Kradyna (?) – CPS?; 

5 VII Michał Piechociński (?) – CPS?;

7 VII Marcin Gołuchowski (36) – MPN; 

13 VII ks. Józef Knutelski (63) – CPS; 

17 VII Władysław Stachula (1?) – CPS?;

21 VII Maria Szwakop (1?) – CPS?; 

22 VII Stefania Kolasińska (1?) – CPS?;  

2 VIII Michał Jaskół? (Jaskot?) (56) – CPS?; 

5 VIII Teodozja z Lewickich Bielska (42) – CPS; 

7 VIII Władysław Leliwa Żurowski (58) – CPRz; 

24 VIII Piotr Jasiński (1) – CPS?; 

7 IX Eugenia Łukaszewska (5 m.) – CPS?; 

14 IX Julia Gaj (1) – CPS?; 

3 X Władysława Borzęcka (2) – CPS?; 

10 X Jan Klimont (6 m.) – CPS?; 

11 X Natalia Działowska (2 m.) – CPS?; 

15 X Michał Staniszewski (8?) – CPS?; 

2 XI Mateusz Wanatowicz (64) – CPS?; 

13 XI Stanisława Zajączkowska (5 d.?) – CPS?; 

16 XI Paweł Wydro (82) – CPS?; 

21 XI Jan Godzisz (34) – CPS?;

26 XI Filip Lusiński (65) – CPS?; 

28 XI Jakub Gołuchowski (8) – CPS?; 

2 XII Waleria Stala (85) – CPS?; 

15 XII Kazimierz Damsé  (4) – CPS?; 

1892

20 I Zofia Podolska (86) – CPS?; 

20 I Józef Woliński (1?) – CPS?; 

24 I Marianna Godzisz (61) – CPS?; 

29 I Antonina Szczerbicka (1?) – CPS?; 

9 II Leon Korycki (13) – CPS?; 

18 II Helena Wydro (14) – CPS; 

19 II Marianna Szczerba (1?) – CPS?; 

19 II Feliks Skowron (1?) – CPS?; 

23 II Michał Kurosz (70) – CPS; 

26 II Marianna Moskwińska (36) – CPS?; 

5 III Karolina Jeż (1?) – CPS?; 

5 III Apolonia Kumaniecka (1?) – CPS?; 

17 III Jan Poruszyński (3) – CPS?; 

18 III Tadeusz Műller (3) – CPS?; 

18 III Aleksander Solarski (1?) – CPS?; 

21 III Franciszek Mazur (1?) – CPS?; 

21 III Zygmunt Műller (2) – CPS?; 

27 III Walenty Szwakop (67) – CKP; 

30 III Petronela Snopkowska (63) – CPS?; 

31 III Józef Magda (1?) – CPS?; 

1 IV Marianna Wnuk (81) – CPS?; 

15 IV Piotr Karlik (19) – CPS?; 

29 IV Wiktoria Zacharska (51) – CPS?; 

8 V Rozalia Wioch-Kielawa (77) – CPS?; 

9 V Antonina Lejko (1?) – CPS?; 

20 V Sebastian Godzik (28) – CPS?; 

26 V Marianna But (56) – CPS?; 

26 V Michał Paluch (1?) – CPS?; 

29 V Michał Chmiel (4) – CPS?; 

29 V Tomasz Korpanty (42) – CPS?; 

31 V Apolonia Brożonowicz (58) – CPS?; 

8 VI Jakub Panek (71) – CPS?; 

9 VII Józef Baltazar (70) – CPS?; 

13 VII Helena z Sękowskich Żurowska (46) – CPRz;  

19 VII Joanna Mozdzioch (1?) – CPS?; 

22 VII Franciszek Kowalski (56) – CPS?; 

25 VII Marianna Korpanty (7) – CPS?; 

3 VIII Jakub Ratusiński (1?) – CPS?; 

11 IX Alojzy Gołuchowski (1?) – CPS?; 

20 IX Wiktoria Sobusiak (8) – CPS?; 

4 X Tekla Kielawa (1 d.) – CPS?; 

13 X Anna Rymanowska (3 m.) – CPS?;

14 X Andrzej Tobiasz (63) – CPS?; 

14 X Marianna Borzęcka (1) – CPS?; 

23 X Jan Nowicki (42) – CPS?; 

24 X Józef Nowicki (1) – CPS?; 

28 X Czesław Wioch (8?) – CPS?; 

6 XI Jakub Trybulec (4 m.) – CPS?; 

11 XI Laurencja Zięba (27) – CPS?; 

1 XII Aniela Zięba (3) – CPS?; 

6 XII Gustaw Weigel (64) – CPS?; 

12 XII Franciszka Lejko (68) – CPS?; 

18 XII Bronisława Kalita (3) – CPS?; 

20 XII Maria Bielat (70) – CPS?; 

26 XII Aniela Babula (4) – CPS?; 

?? Adam Duszkiewicz (?) – CPS;

1893

3 I Matylda, Paulina i Bronisława Szczerba (0) – CPS?; 

14 I Marianna Kumaniecka (70) – CPS?; 

15 I Jan Mądry (4 m.) – CPS?; 

30 I Jan Korpanty (21) – CPS?; 

15 II Jadwiga Mozdzierz (13) – CPS?; 

18 II Felicja Leś (1) – CPS?; 

19 II Katarzyna Bernat (26) – CPS?; 

20 II Michał Zacharski (50) – CPS?; 

27 II Julianna Mozdzierz (5) – CPS?; 

6 III Karolina Mozdzierz (2) – CPS?; 

10 III Katarzyna Wydro (53) – CPS?; 

21 III Jerzy Kijas (1?) – CPS?; 

10 IV Anna Sokół (28) – CPS?; 

26 IV Aleksandra Flaczkiewicz (1) – CPS?; 

27 IV Jan Lazarowicz (1) – CPS?; 

4 V Mateusz Spyra (52) – CPS?; 

9 V Marianna Kalińska (27) – CPS?; 

3 VI Józef Skowron (5 m.) – CPS?;   

10 VI Edward Łoziński (55) – CPS?; 

13 VI Wawrzyniec Wnuk (6) – CPS?; 

29 VI Stanisław Kisiel (2 m.) – CPS?; 

1 VII Adam Strasz (0) – CPS?; 

12 VIII Józef Zacharski (80) – CPS?; 

20 VIII Mikołaj Kwapisz (83) – CPS?;

22 VIII Leon Szwaikop? (25) – CPS?; 

5 IX Jan Wanatowicz (2) – CPS?; 

13 IX Antonina Jeż (29) – CPS?; 

25 IX Marcin Ryniewicz (73) – CPS; 

12 X Wojciech Ortyl (26) – CPS?; 

24 X Aniela Jeż (18) – CPS; 

29 X Stanisław Kwapisz (?) – CPS?; 

9 XI Anna Kozik (35) – CPS?; 

14 XI Anna Nowak (73) – CPS?; 

15 XI Józef Weryński? (?) – CPS?; 

24 XI Zofia z Zennermanów Raczyńska (28) – CPS; 

25 XI Konstancja Celowska (63) – CPS; 

28 XI Józef Turczynowicz (56) – CPS; 

30 XI Józefa Pięta (56) – CPS?; 

5 XII Marianna Mądra (50) – CPS?; 

7 XII Mikołaj Paluch (1 d.) – CPS?; 

8 XII Władysław Łojczyk (6 m.) – CPS?; 

8 XII Zofia Solarska (26 d.) – CPS?;  

9 XII Tomasz Korpanty (82) – CPS; 

9 XII Stefan Paluch (5 d.)?; 

22 XII Aniela Polek (14 d.) – CPS?; 

31 XII Stanisław Achtyl (2) – CPS?;

?? Agata Saj (90) – CPS;

1894

5 I Józef Gec (2) – CPS?; 

5 I Ludwik Osmola (2 m.) – CPS?; 

11 I Franciszek Mroczkowski (84) – CPS?; 

17 I Hipolit Olszewski (2) – CPS?; 

25 I Franciszek Korpanty (76) – CPS?; 

29 I Karol Wawra (49) – CPS?; 

2 II Karol Wanatowicz (8 m.) – CPS?; 

4 II Jan Gołuchowski (83) – CPS?;

13 II Jan Tobiasz (2) – CPS?; 

3 III Edmund Piotrowski (4 m.) – CPS?; 

17 III Józef Fuchs (52) – CPS?; 

24 III Wiktor Łojczyk (3 m.) – CPS?; 

31 III Marianna Strzelbicka (75) – CPS?; 

31 III Maryanna Rączka (75) – CPS;

7 IV Julian Ratusiński (1) – CPS?; 

14 IV Eugenia Riemer (7) – CPS?; 

30 IV Marianna Wanatowicz (1) – CPS?; 

2 V Maria Wiśniowska (81) – CPS?; 

12 V Jan Górka (16) – CPS?; 

13 V Józefa Lejko (3) – CPS?; 

15 V Zofia Jaworska (82) – CPS; 

15 V Roman Flis (15 m.) – CPS?; 

26 V Józefa Panek (32) – CPS?; 

3 VI Agnieszka Wydro (81) – CPS?;

8 VI Franciszek Chmielowski (72) – CPS?; 

11 VI Joanna Leginowicz (7) – CPS?; 

15 VI Wiktor Dręga (10) – CPS?; 

17 VI Zofia Lejko (14 m.) – CPS?; 

17 VI Tadeusz Kowalczyk (11 d.) – CPS?; 

20 VI Feliks Spyra (16 d.) – CPS?; 

2 VII Jan Chlebowski (2 m.) – CPS?; 

16 VII Paweł Korpanty (16) – CPS?; 

25 VII Maria Wołczyńska (7 g.) – CPS?; 

25 VII Józefa Szczerba (36) – CPS?; 

17 VIII Jan Stala (14 d.) – CPS?; 

30 VIII Piotr Tomusiak (2 m.) – CPS?; 

20 IX Maria Słaby (5) – CPS?; 

22 IX Stanisław Rogowski (1) – CPS?; 

20 X Tomasz Rączka (4) – CPS?; 

20 X Maria Ryniewicz (13 d.) – CPS?; 

24 X Wojciech Zięba (71) – CPS?; 

1 XI Julianna Mazurkiewicz (8 m.) – CPS?; 

10 XI Józef Gesing (10 m.) – CPS?; 

18 XI Walenty Stankiewicz (66) – CPS?; 

20 XI Józef Zwoźny (8 d.) – CPS?; 

4 XII Marcin Kowalski (1) – CPS?;

7 XII Piotr Jaworski (53) – CPS?; 

22 XII Franciszek Rymanowski (1 m.) – CPS?; 

24 XII Franciszek Bober (3 m.) – CPS?;

?? Marianna Rączka (?) – CPS;

1895

8 I Władysława Jaworska (2 m.) – CPS?; 

18 I Jan Cebula (15) – CPS?; 

21 I Jan Achtyl (12 g.) – CPS?; 

27 I Katarzyna Wydro (3 m.) – CPS?; 

31 I Mieczysław Ziętkiewicz (1 m.) – CPS?; 

9 II Józef Stabrawa (14) – CPS?; 

20 II Jan Jasiński (50) – CPS?; 

24 II Anna Mądra (58) – CPS?; 

3 III Józef Kawecki (80) – CPS?; 

9 III Katarzyna Kielawa (7 g.) – CPS?; 

11 III Franciszek Rączka (2) – CPS?; 

28 III Jan Skowron (10 g.) – CPS?; 

30 III Ludgarda Milżewska (73) – CPS?; 

3 IV Adela z Rydlów Sękowska (68) – CPRz; 

3 IV Jan Wydro (?) – CPS?; 

9 IV Hipolit Wanatowicz (6) – CPS?; 

14 IV Rozalia Wojnicka (1 d.) – CPS?; 

19 IV Eleonora Wanatowicz (16) – CPS?; 

28 IV Florian Jaworski (78) – CPS?; 

29 IV Agnieszka Mozdzioch (91) – CPS?; 

8 V Marianna Rymanowska (1 d.) – CPS?; 

3 VI Ludwik Solarski (73) – CPS?; 

7 VI Józef Ratusiński (75) – CPS?; 

21 VI Aniela Zielińska (11 d.) – CPS?;

25 VI Małgorzata Wanatowicz (75) – CPS?;  

27 VI Maria Kielawa (13?) – CPS?; 

24 VII Jan Jaworski (83) – CPS?; 

29 VII Anna Polek (18) – CPS?; 

2 VIII Aniela Heliger (29) – CPS?; 

10 VIII Marianna Podolska (?) – CPS?; 

10 VIII Jan Madziarski (4) – CPS?; 

12 VIII Waleria Gołuchowska (33) – CPS?; 

14 VIII Marianna Kwapisz (77) – CPS?; 

24 VIII Józef Wioch (6 m.) – CPS?; 

29 VIII Stanisław Czernia (3 m.) – CPS?; 

29 VIII Marceli Mozdzioch (5) – CPS?; 

13 IX Władysław Przepiórka (21 d.) – CPS?; 

13 IX Jan Jarosz (3 g.) – CPS?; 

23 IX Michał Solarski (3 g.) – CPS?; 

29 IX Maria Olszewska (1 m.) – CPS?; 

25 X Waleria Lejko (17) – CPS?; 

6 XI Ignacy Maziarz (4 m.) – CPS?; 

8 XI Jan Szczerba (5 m.) – CPS?; 

17 XI Mateusz Jeż (2 m.) – CPS?; 

20 XI Bronisława Wioch (3) – CPS?; 

4 XII Aniela Wanatowicz (2 m.) – CPS?; 

9 XII Stanisław Miszko (22) – CPS?; 

11 XII Andrzej Tobiasz (1?) – CPS?; 

17 XII Antoni Kolasiński (39) – CPS?; 

19 XII Marianna Lewkowicz (2 m.) – CPS?;

? Ludgarda z Odrowąż Milżeckich Dunin (?) – CPS?

1896

7 I Marianna Borzęcka (35) – CPS?; 

7 I Julianna Sudek (38) – CPS?; 

24 I Zofia Woźna (8) – CPS?; 

24 I Helena Tomaszewska (5) – CPS?; 

28 I Kasper Lejko (52) – CPS?; 

31 I Jan Gacek (21 d.) – CPS?; 

1 II Marcin Wioch (44) – CPS?; 

13 II Marianna Rymanowska (3 g.) – CPS?; 

16 II Jan Staron? (7 g.) – CPS?; 

15 III Karolina Chmielowska (3) – CPS?; 

15 III Maria Świtkowska (86) – CPS?; 

16 III Jan Grablewski (41) – CPS?; 

17 III Walenty Lejko (78) – CPS?; 

20 III Edward Franczykowicz (57) – CPS?; 

25 III Stefania Przepiórka (1) – CPS?; 

4 IV Joanna Bogusiak? (34) – CPS?; 

8 IV Tekla Andrychowska (32) – CPS?; 

19 IV Marianna Filipecka (46) – CPS?; 

30 IV Katarzyna Ratusińska (79) – CPS?; 

9 V Stefania Adamczyk (26) – CPS?; 

12 V Tomasz Drablewski? (5) – CPS?; 

17 V Antoni Brożonowicz (76) – CPS?; 

24 V Maria Krakowiak (14?) – CPS?; 

27 V Bogusław Kolasiński (2) – CPS?; 

2 VI Jakub Ryniewicz (81) – CPS?; 

10 VI Mateusz Ratusiński (8) – CPS?; 

19 VI Julian Drąblowski? (4 m.) – CPS?; 

24 VI Józef Brożonowicz (73) – CPS?; 

10 VII Michał Poznaniak? (10 m.) – CPS?; 

11 VII Marcin Sokół (33) – CPS?; 

27 VII Stanisław Dębicki (15 m.) – CPS; 

29 VII Józef Łojczyk (?) – CPS?; 

5 VIII Maria Pancerz (1 d.) – CPS?; 

19 VIII Mateusz Weryński (15) – CPS?; 

29 VIII Antoni Słaby (32) – CPS?; 

14 IX Maria Korpanty (3) – CPS?; 

21 IX Andrzej Gwoździowski (83) – CPS; 

26 IX Bronisław Piotrowski (1) – CPS?; 

15 X Marian Pancerz (11) – CPS?; 

16 X Agata Soswa? (10 m.) – CPS?; 

19 X Katarzyna Mazur (16) – CPS?; 

28 X Mateusz Chmaj (40) – CPS?; 

29 X Antoni Ratusiński (2) – CPS?; 

30 X Tomasz Sobusiak (6) – CPS?; 

13 XI Marcin Łojczyk (48) – CPS?; 

28 XI Jan Sobusiak (56) – CPS?; 

29 XI Franciszka Etz (51) – CPS?; 

14 XII Andrzej Toczyński (57) – CPS?; 

16 XII Katarzyna Ryniewicz (51?) – CPS?; 

18 XII Marianna Lewkowicz (14) – CPS?; 

20 XII Kazimierz Pyrzyński (49) – CPS?; 

21 XII Stefania Cieśla (4) – CPS?;

?? Władysław Ryniewicz (?) – CPS;

?? Stanisław Krempa (?) – CPS;

1897

4 I Julian Pancerz (9 m.) – CPS?; 

14 I Anna Borzęcka (65) – CPS?; 

19 I Anna Piechocińska (34) – CPS?: 

3 II Jan Zakulec (8 m.) – CPS?; 

14 II Katarzyna Działowska (84) – CPS?; 

15 II Paulina Hauer (81) – CPS?;

16 II Marianna Jaracz? (48) – CPS?; 

19 II Józefa Ratusińska (78) – CPS?; 

25 II Józefa Warias (8 d.?) – CPS?; 

25 II Kazimierz Głuch (65) – CPS?; 

26 II Maria Weryńska (38) – CPS?; 

28 II Julia Świątek (37) – CPS?; 

8 III Stanisława Podolska (4) – CPS?; 

10 III Jan Zaleski (0) – CPS?; 

12 III Angnieszka Juncianka (4 m.) – CPS?; 

17 III Małgorzata Kielawa (3 g.) – CPS?; 

21 III Katarzyna Kowalska (20) – CPS?; 

26 III Katarzyna Podgórska (56) – CPS?; 

26 III Andrzej Leyko (15) – CPS?; 

1 IV ks. Paweł Wołek (42) – Podole k/Przecławia; 

4 IV Wawrzyniec Gil (71) – CPS?; 

2 VI Józef Baumgärtner (35) – CPS?; 

5 VI Franciszka Drzyzgowicz (35) – CPS?; 

6 VI Anna Piechota (52) – CPS?; 

8 VI Józef Stankiewicz (15 m.) – CPS?; 

13 VI Ewa Duszkiewicz (52) – CPS?; 

15 VI Julia Kutrzeba (8 d.) – CPS?; 

24 VI Julia Zacharska (71) – CPS?; 

27 VI Jakub Ratusiński (54) – CPS?; 

28 VI Jakub Ratusiński (54) – CPS?; 

14 VII Antonina Piotrowska (6 m.) – CPS?; 

15 VII Wojciech Trybulski (64) – CPS?; 

28 VII Anna Gaj (6 m.) – CPS?; 

31 VII Władysław Lubaska (1) – CPS?; 

5 VIII Anna Achtyl (5?) – CPS?; 

20 VIII Kasper Wróblewski (69) – CPS?; 

3 IX Mateusz Sobusiak (53) – CPS?; 

7 X Stefan Gwoździowski (53) – CPS?; 

17 X Jan Sobusiak (?) – CPS?; 

27 X Stefania Brożonowicz (14) – CPS?; 

5 XI Seweryn Szczepanik (53) – CPS; 

28 XI Stanisław Bierczyński (33) – CPS; 

10 XII Antonina Krępa (19) – CPS?; 

12 XII Józef Rymanowski (31) – CPS?; 

26 XII Ludwik Zieliński (8 d.) – CPS?; 

28 XII Marianna Kielawa (1 d.) – CPS?; 

28 XII Jan Siwek (20?) – CPS?; 

31 XII Anna z Fuchsów Gutteter (23) – CPS; 

1898

4 I Tadeusz Weryński (27?) – CPS; 

8 I Józef Kozicki (60) – CPS;  

8 I Helena Brożonowicz (14 d.?) – CPS; 

11 I Katarzyna Olszewska (85) – CPS; 

14 I Joanna Kalinowska (27 d.?) – CPS;

15 I Michał Jemioło (81) – CPS; 

16 I Józefa Komaniecka (2) – CPS; 

1 II Maria Lubaska (20 d.?) – CPS; 

4 II Augustyna Ząbkowska (2) – CPS; 

15 II Julia Lenartowicz (65) – CPS;

19 II Walenty Leyko (1) – CPS; 

28 II Józefa Leyko (21 d.?) – CPS; 

3 III Ewa Wnuk (61) – CPS; 

5 III Henryk Łojczyk (35 d.?) – CPS; 

8 III Maksymilian Listkiewicz (81?) – CPS; 

12 III Władysław Korpanty (31 d.?) – CPS; 

14 III Bronisława Stankiewicz (3 m.?) – CPS; 

26 III Józef Leyko (7 d.) – CPS; 

3 IV Marcin Otałęga (48) – CPS; 

7 IV Marianna Tomaszewska (45) – CPS; 

11 IV ks. Dominik Kolasiński (60) – Detroit (USA); 

19 IV Władysława Jaworska (32) – CPS; 

24 IV Michał Zacharski (50) – CPS; 

25 IV Zygmunt Rymanowski (7 g.) – CPS; 

26 IV Marianna Gwoździowska (35) – CPS; 

26 IV Karolina Sobusiak (13) – CPS; 

27 IV Anna Ochalik (0?) – CPS; 

3 V Franciszek Ryniewicz (54) – CPS;

13 V Józef Osmola (3) – CPS; 

22 V Wojciech Jarosz (81) – CPS; 

26 V Michał Wróblewski (21?) – CPS; 

27 V Franciszka Mroczkowska (67) – CPS; 

15 VI Wiktoria Sobusiak (5) – CPS; 

29 VI Anna Buczowska? (6 m.) – CPS; 

8 VII Janina Leyko (9 m.) – CPS; 

20 VII Małgorzata Węgłyńska (52) – CPS; 

3 VIII Marian Pancerz (8 m.) – CPS; 

13 VIII Józef Podolski (17?) – CPS; 

18 VIII Marianna Kutrzeba (14?) – CPS; 

5 IX Michał Rączka (51) – CPS; 

8 X Marian Krzemiński (1) – CPS; 

8 X Jan Narowski (61) – CPS; 

14 XII Antonina Gwoździowska (8) – CPS?; 

? Jan Józef Tarnowski (72) – KKP Chorzelów;  

? Józef Rymanowski (?) – CPS;

? Paulina Krempa (?) – CPS;

? Antonina z Jeżów Woźniak (?) – CPS;

1899

3 I Marcin Zacharski (34) – CPS?;

3 I Ewa Wanatowicz (73) – CPS?; 

15 I Ewa Poman (2 g.) – CPS?; 

19 I Anna Gwoździowska (5) – CPS?; 

25 I Antoni Christ (69) – CPS?; 

26 I Stanisław Ciołkosz (4 m.) – CPS?; 

28 I Paweł Snopczyński (61) – CPS?; 

30 I Michał Sarama (7) – CPS?; 

1 II Józefa Trzmielowska (60) – CPS?; 

9 II Maria Borzęcka (1) – CPS?; 

9 II Tomasz Magda (67) – CPS?; 

10 II Marianna Gesing (2) – CPS?; 

12 II Józefa Mozdzioch (2) – CPS?; 

12 II Piotr Brożonowicz (8 m.) – CPS?; 

15 II Julianna Komaniecka (1 g.) – CPS?; 

20 II Stanisław Straż (2) – CPS?; 

22 II Józefa Kazana (1) – CPS?; 

6 III Maria Żelasko (3 g.) – CPS?; 

6 III Helena Rusek (6 m.) – CPS?; 

6 III Kazimiera Weryńska (18 m.?) – CPS?; 

7 III Wawrzyniec Żelazko (15?) – CPS?; 

12 III Mieczysław Szymberski (53) – CPS; 

31 III Marianna Łojczyk (4) – CPS?; 

3 IV Ludwika Kielawa (1 m.) – CPS?; 

7 IV Julia Kazana (8) – CPS?; 

19 IV Wacław Jaworski (27) – CPS?; 

21 IV Walenty Korpanty (87) – CPS?; 

25 IV Józefa Möese (36) – CPS?; 

25 IV Stefania Ząbek (8 m.) – CPS?; 

27 IV Katarzyna Panek (55) – CPS?; 

27 IV Katarzyna Sokół (1) – CPS?; 

7 V Waleria Flis (17 m.?) – CPS?; 

17 V Jan Leyko (50) – CPS?; 

30 V Antonina Achtyl (1) – CPS?; 

3 VI Józef Gołuchowski (3 m.) – CPS?; 

6 VI Władysław Lubaska (0) – CPS?; 

7 VI Maria Jaworska (23) – CPS?; 

8 VI Józefa Bochenek (46) – CPS?; 

17 VI Stanisław Ożegalski (53) – MPN; 

22 VI Roman Gacek (2) – CPS?; 

24 VI Franciszek Wanatowicz (80) – CPS?; 

27 VI Marcin Toczyński (5) – CPS?; 

30 VI Salomea Buziak (73) – CPS?; 

13 VII Marianna Szwakop (75) – CPS; 

15 VII Seweryn Fiutowski (23) – CPS?; 

16 VII Antoni Piasecki (1) – CPS?; 

17 VII Wiktoria Solarska (74) – CPS?; 

17 VII Wincenty Leyko (3) – CPS?; 

20 VII Władysława Leyko (8 m.) – CPS?; 

26 VII Anna Leyko (12 d.) – CPS?; 

9 VIII Michał Polak (10 m.) – CPS?; 

29 VIII Katarzyna Staniszewska (79) – CPS?; 

21 IX Marianna Kuczyńska (3 g.) – CPS?; 

24 IX Zofia Ratusińska (74) – CPS?; 

24 IX Albina Strzępa (4) – CPS?; 

11 X Józefa Narowska (9 m.) – CPS?; 

1 XII Ignacy Krępa (36) – CPS?; 

3 XII Stanisław Sikora (1) – CPS?; 

4 XII Czesława Szewc (2) – CPS?; 

26 XII Antoni Rączka (4) – CPS?; 

26 XII Stefania Łabudzińska (31) – CPS?;

?? Barbara z Wollów Szaferowa (?) – CPS; 

?? Maria Mazur (68) – CPS;