1785 – 1799

1785

W 1785 r. oddano do użytku cmentarz parafialny nad Wisłoką.  

1 I Tomasz Lubaska (1 t.) – CPW; 

3 I Paweł ? (1 t.) – CPW; 

4 I Tomasz Gołuchowski (5) – CPW; 

10 I Teresa Sieniawska (?) – CPW; 

13 I Petronela Dec (3) – CPW; 

26 I Paweł Kaszycki (5 d.) – CPW; 

27 I Wojciech ? (?) – CPW; 

31 I Dorota Zachaski? (8 d.) – CPW; 

4 II Kunegunda Kardysz (40) – CPW; 

8 II Mariana Brach (3) – CPW;

8 II Walentyn Proxinski (7?) – CPW; 

14 II Elżbieta Proxinski (1,5) – CPW; 

18 II Jadwiga Brach (1,5) – CPW; 

28 II Mariana Staniszewska (50) – CPW; 

7 III Zofia Schab (4 d.) – CPW; 

11 III Elżbieta Styrnik (1,5) – CPW; 

12 III Franciszka Schab (8 d.) – CPW; 

14 III Wojciech Ogrodnikowy (4) – CPW; 

15 III Jan Turka (30 t.) – CPW; 

22 III Zofia Ogrod (nikowy?) – CPW; 

2 IV Wojciech Kowalski (1 t.) – CPW; 

10 IV Walenty ? (50) – CPW; 

12 IV Piotr Zawis (4) – CPW; 

19 IV Antoni Moskal (34) – CPW; 

24 IV Justyna Rzeszuto (1) – CPW; 

15 V Mariana Spychajewska (80) – CPW;

15 V Janina Wróblewska (4 d.) – CPW; 

19 V Zofia Dobosz (1 g.) – CPW; 

19 V Ignacy Wereński (2) – CPW; 

30 V Mariana Rączka (8 g.) – CPW; 

31 V Mateusz Kwapis (1) – CPW; 

1 VI Antoni Trybulski (3 d.) – CPW; 

2 VI Ignacy Trybul (ski?) (4 d.) – CPW; 

6 VI Adam Brodakiewicz (17 g.) – CPW; 

11 VI Małgorzata Soina? (50) – CPW; 

20 VI Franciszka Ząberski? (2,5) – CPW; 

24 VI Tekla ? (1,5) – CPW; 

9 VII Mariana Winnicka (2,5) – CPW; 

15 VII Andrzej Mulowski (3,5) – CPW; 

3 VIII Wawrzyniec Wereński (1 t.) – CPW; 

18 VIII Walenty Pyc (1,5) – CPW; 

19 VIII Andrzej Kielawa (32 t.) – CPW; 

21 VIII Wawrzyniec Kopacz (3 t.) – CPW; 

26 VIII Mariana Kopacz (37) – CPW; 

13 IX Anna Ryniewicz (1) – CPW; 

28 IX Regina Wisniowska (70) – CPW; 

30 IX Andrzej Karmiski? (35) – CPW; 

6 X Kazimierz Kwapis (1) – CPW; 

24 X Mariana Wrzesnioska (40) – CPW; 

2 XI Michał Mendicus (15) – CPW; 

7 XI Mariana Ryniewicz (40 t.) – CPW; 

10 XI Franciszka Konal (50) – CPW; 

13 XI Andrzej Ostrowski (80) – CPW; 

20 XI Apolonia Paluch (36 t.) – CPW; 

2 XII Katarzyna Głodzikowska (1 t.) – CPW; 

3 XII Katarzyna Pukarz (70) – CPW;

3 XII Grzegorz Styrniczki? (2) – CPW; 

10 XII Barbara Pietruszka (1 t.) – CPW; 

14 XII Małgorzata Smaczny (8) – CPW; 

8 XII Janina Pietruszka (1 t.) – CPW; 

7 XII Jadwiga Zawisa (12 t.) – CPW;

1786

18 I Zofia Mazur (30 t.) – CPW; 

21 I Elżbieta Spychaieski (4) – CPW;

21 I Antonina Pazdzierski (4 t.) – CPW; 

23 I Jan Wysocki (2 t.) – CPW; 

31 I Agata Lubaszka (2 d.) – CPW; 

3 II Walenty Pazdzierski (8 t.) – CPW; 

9 II Mariana Rzeszuto (1,5) – CPW; 

15 II Wojciech Strugalski (60) – CPW; 

17 II Andrzej Godzisz (5) – CPW;

17 II Jakub Godzisz (2) – CPW;

17 II Jan Styrnik (85) – CPW; 

12 III Regina Rudzka (50) – CPW; 

16 III Mariana Ulbert (2 t.) – CPW; 

24 III Antonina ? (50) – CPW; 

5 IV Jan Kroal (40) – CPW; 

10 IV Salomowna (1) – CPW; 

23 IV Ewa Sokoł (4) – CPW; 

24 IV Mariana Rybinska (90) – CPW; 

25 IV Regina Kuleńska (36) – CPW; 

2 V Mariana Pasaworska (7) – CPW; 

4 V Katarzyna Werynski (4) – CPW;

4 V Katarzyna Trybulska (62) – CPW; 

18 V Justyna Baran (4,5) – CPW; 

20 V Jakub Piątek (60) – CPW; 

12 VI Wojciech Leyko (53) – CPW; 

23 VI Kazimierz Pilecki (16 t.) – CPW; 

22 VII Zofia Dziekan (35) – CPW; 

24 VII Tekla Wisnicki (1) – CPW;

24 VII Jakub Dziekan (1 t.) – CPW; 

5 VIII Stanisław Krępiski (13 t.) – CPW; 

8 VIII Jakub Spychaiewski (2 t.) – CPW; 

9 VIII Jakub Maziarski (1) – CPW; 

10 VIII Wincenty Dziekan (3 t.) – CPW; 

22 VIII Józef Mendel (66) – CPW; 

7 IX Tomasz Lizankowicz (2,5) – CPW; 

25 IX Mateusz Kalinski (1 t.) – CPW; 

12 X Jakuba? Mariana Szymczak (1) – CPW; 

2 XI Jan Malicki (20 t.) – CPW; 

8 XI Mariana Wydro (2,5) – CPW; 

21 XI Anna Kowalska (70) – CPW; 

21 XII Mariana Karwacki (20 t.) – CPW; 

29 XII Henryk Kramer (23) – CPW;

1787

11 I Mariana Mulowska (80) – CPW; 

24 I Salomea Kamienska (26) – CPW; 

7 II Franciszka Kwapis (3,5 t.) – CPW; 

20 II Joanna Panek (5 t.) – CPW; 

27 II Piotr Brodokowicz (6 t.) – CPW; 

28 II Mariana Zawada (4 t.) – CPW; 

23 III Walenty Krępski (73) – CPW; 

11 IV Wojciech Głowacki (1 t.) – CPW;

 23 IV Konstancja Stalska (60) – CPW; 

24 IV Franciszek Stańko (36) – CPW; 

25 IV Antoni Ciburski (28) – CPW; 

3 V Wojciech Wielborek (80) – CPW; 

1 VII Wojciech Podolski (18) – CPW; 

11 VII G. Jan Pogorzelski (60) – CPW; 

24 VII Jan Ulbert (10 t.) – CPW; 

25 VII Wojciech Prosiek (40) – CPW; 

18 VIII Andrzej Lubaska (36 t.) – CPW; 

28 VIII Paweł Maziarski (56) – CPW; 

3 IX Jan Laskowski (50) – CPW; 

13 IX Zofia Sawiconka (23) – CPW; 

17 X Jadwiga Mizdrowna? (3 t.) – CPW; 

22 X Magdalena Zacharska (40) – CPW; 

4 XI Stanisław Maziarski (26 g.) – CPW; 

24 XI Jan Mazurkiewicz (34) – CPW; 

28 XI Stanisław Lubaska (1) – CPW; 

4 XII Gertruda Lubaska (18) – CPW; 

13 XII Franciszka Sztanko (30) – CPW; 

22 XII Tekla Wiophita? (5) – CPW;

31 XII Mariana Drzewienska (70) – CPW;

1788

15 I Katarzyna Stanko (3) – CPW; 

19 I Anna Werenski (2,5) – CPW; 

22 I Agnieszka Spychajewska (36) – CPW; 

26 I Sebastian Spryndała (0,5 t.) – CPW; 

5 II Tomasz Kasperski (7 t.) – CPW; 

1 III Franciszka Szymczuszka (60) – CPW; 

2 III Agnieszka Ryniewicz (5) – CPW; 

11 III Franciszka Stefanoski (1 t.) – CPW; 

22 III Katarzyna Dec (2 t.) – CPW; 

26 III Józef Brach (2 t.) – CPW; 

8 IV Zofia Lesniak (60) – CPW; 

9 IV Marcin Kielawa (1,5) – CPW; 

11 IV Mariana Cirkotowna (2) – CPW; 

18 IV Wojciech Muloski (1 t.) – CPW; 

21 IV Wiktoria Paluch (1,5) – CPW; 

3 V Katarzyna Piątek (50) – CPW; 

12 V Agnieszka Spychajewska (16 t.) – CPW;

12 V Magdalena Pasawurka? (36) – CPW;

12 V Tekla Paluch (1,5); 

15 V Zofia Xiązakówna? (33) – CPW; 

16 V Piotr Henri Ulbert (1 t.) – CPW; 

18 V Marcin Ryniewicz (2,5) – CPW; 

22 V Agnieszka Muniak (40) – CPW; 

26 V Mariana Kamykowna (34) – CPW; 

28 V Wiktoria Rymanowska (2) – CPW; 

4 VI Mariana Spychaj (72) – CPW;

4 VI Elżbieta Brozonowicz (3) – CPW; 

6 VI Stefan Kasperski (30 t.) – CPW; 

9 VI Michał Leyko (36 t.) – CPW;

9 VI Rozalia Wilk (6) – CPW; 

13 VI Marcin Lubaska (10 t.) – CPW; 

14 VI Tomasz Xiążek (4) – CPW; 

15 VI Tekla Wioch (1,5) – CPW; 

18 VI Ksawery Spychajewski (30 t.) – CPW; 

23 VI Benedykt Proxiński (1,5) – CPW; 

28 VI Grzegorz Stalski (70) – CPW; 

1 VII Apolonia Kolenski (1) – CPW; 

9 VII Walenty Łuszcz (24 t.) – CPW; 

10 VII Marcin Wisnicki (1) – CPW; 

22 VII Tomasz Stala (2?) – CPW; 

29 VII Marcin Stolarz (36 t.) – CPW; 

2 VIII  Paweł Lenart (26 t.) – CPW; 

12 VIII Anna Głucikiewicz? (12 t.?) – CPW; 

3 VIII  Jadwiga Stala (38 t.) – CPW; 

4 VIII  Marcin Gołuchowski (2,5) – CPW; 

5 VIII  Stanisław Malicki (15 t.) – CPW; 

20 VIII  Piotr Korpanty (7 t.) – CPW; 

6 IX Mariana Gwozdziowska (10 t.) – CPW; 

5 X Zofia Pateralonka (40) – CPW; 

10 X Stanisław Dobosz (5) – CPW; 

25 X Jan Dziekan (52) – CPW; 

9 XI Rozalia Lubaszczyna (56) – CPW; 

2 XII Jan Sokół (70) – CPW; 

10 XII Jan Milewski (1 d.) – CPW; 

11 XII Tomasz Kolenski (2 d.) – CPW;

17 XII Katarzyna Mazur (1,5) – CPW;

1789

? I Franciszka Mazur (50 – CPW; 

10 I Jan Drzewienski (77) – CPW; 

24 I Paweł Ciołkos (2 d.) – CPW; 

28 I Agnieszka Oleska (50) – CPW; 

5 II Jan Mazgay (17) – CPW; 

10 II Jakub Lucienski (2,5) – CPW; 

10 II Kasper Jaworski (2) – CPW; 

23 II Teresa Dyakowna (20) – CPW; 

25 II Mariana Chlebowska (1 t.) – CPW; 

2 III Grzegorz Spryndal (3) – CPW; 

2 III Mariana Kowalski (2 t.) – CPW; 

13 III Małgorzata Gezowa (38) – CPW

13 III Szymon Zawada (3) – CPW; 

17 III Zofia Jarecka (16 t.) – CPW; 

20 III Jacek Kruzel (5) – CPW; 

26 III Barbara Polak (67) – CPW; 

26 III Marcin Łaskawski (22) – CPW; 

1 IV Mateusz Kaczor (60) – CPW; 

2 IV Marcin Cumarowski? (42) – CPW; 

4 IV Katarzyna Maziarska (54) – CPW; 

9 IV Zofia Schab (50) – CPW; 

10 IV Wojciech Paluch (2) – CPW; 

10 IV Wiktoria Ciburski (17 t.) – CPW; 

5 IV Petronela Wycałkowna (56) – CPW; 

9 IV Kazimierz Proxiński (9 t.) – CPW; 

5 V Fanciszka Pietrycyna (62) – CPW; 

6 VI Mariana Spryndała (76) – CPW; 

18 VI Mariana Dobrowolska (11) – CPW; 

3 VII Mariana Kapusniczka (62) – CPW; 

3 VII Zofia Paluch (25) – CPW; 

4 VII Mariana Zacharska (15 t.) – CPW; 

4 VII Wincenty Ryniewicz (12) – CPW; 

14 VII Józef Lubaska (1 t.) – CPW; 

15 VII Elżbieta Kłos (36 t.) – CPW; 

25 VII Zofia Zacharska (6) – CPW; 

27 VII Bartłomiej Kwapis (5) – CPW; 

7 VIII  Kazimierz Ziawa (46) – CPW; 

12 VIII Franciszka Ludwinionka (26 t.) – CPW; 

12 VIII Zofia Paramonowna (16 t.) – CPW; 

14 IX  Tekla Lizonkowicz (10) – CPW; 

14 IX Elżbieta Kozana (3) – CPW; 

26 IX Wawrzyniec Kopacz (7 t.) – CPW; 

13 X Regina Łoyczykowna (38) – CPW; 

1 XI Jakub Brocki (14 t.) – CPW;

6 XI Jan Piekara (3) – CPW; 

20 XI Marian Korpanty (40 t.) – CPW; 

29 XI Maciej Rzeszuto (32) – CPW; 

30 XI Mateusz Kolisz (7) – CPW; 

2 XII Wojciech Kwasniowski (1,5) – CPW;

11 XII Krzysztof Kawona? (70) – CPW;

11 XII Mikołaj Głowacki (1 t.) – CPW; 

17 XII  Agnieszka Korpanty (6) – CPW; 

? ks. Wojciech Garlicki (37) – MPN; 

1790

5 I Magdalena Stankowna(4) – CPW; 

15 I Kunegunda Dyrpulska? (70) – CPW; 

16 I Walenty Stolarz (5 d.) – CPW; 

16 I Antoni Mioder (63) – CPW; 

24 I Agnieszka Trybulska (3 d.) – CPW; 

30 I Agnieszka Gwoździowska (3) – CPW; 

1 II Walenty Kolano (9) – CPW; 

5 II Tekla Ryniewicz (20) – CPW; 

7 II Klemens Maziarz (10 t.) – CPW; 

13 II Rozalia Kurdziel (3) – CPW; 

16 II Magdalena Wycałek (17) – CPW; 

17 II Agata Wereńska (20) – CPW; 

24 II Marianna Bratek (86) – CPW; 

5 III Wojciech Konert (67) – CPW; 

6 III Zofia Spychajewska (5) – CPW; 

6 III Stanisław Ryniewicz (70) – CPW; 

6 III Stanisław Wisnicki (1) – CPW;

11 III Marcin Wioch (40) – CPW; 

15 III Petronela Klich (3) – CPW; 

16 III Marian Ryniewicz (10 t.) – CPW; 

19 III Józef Piskor (6) – CPW; 

25 III Jadwiga Kutenska? (56) – CPW; 

27 III Stanisław Ciuła (18) – CPW; 

28 III Jan Gołuchowski (80) – CPW; 

30 III Franciszka Miskuwicz (5) – CPW; 

2 IV Janina Mazurkiewicz (2) – CPW; 

6 IV Elżbieta Miskuwicz (1) – CPW; 

8 IV Jadwiga Gilowska (2) – CPW; 

11 IV Mateusz Wodzienski (4) – CPW; 

26 IV Łukasz Szatkoski (80) – CPW; 

30 IV Tomasz Godzisz  (24) – CPW; 

6 V Marcin Styrnik (3) – CPW; 

12 V Stanisław Gołuchowski (1 t.) – CPW; 

19 V Stanisław Kielawa (1) – CPW; 

25 V Franciszka Lubaszka (1,5) – CPW; 

25 V Zofia Wroblowa (60) – CPW;

31 V Walenty Ryniewicz (1) – CPW; 

1 VI Regina Niwicka (70) – CPW; 

5 VI Ewa Dropiowa (50) – CPW; 

6 VI Mariana Wioch (11 t.) – CPW; 

11 VI Magdalena Ratusinska (1) – CPW; 

14 VI Mariana Michoniowna (60) – CPW?; 

15 VI Mariana Dobosz (36) – CPW; 

16 VI Katarzyna Godzisz (1,5) – CPW; 

25 VI Mateusz Panek (34 t.) – CPW; 

28 VI Kasper Panek (2,5) – CPW; 

9 VII Magdalena Zawisowa (40) – CPW; 

20 VII Franciszka Zuchowa? (60) – CPW; 

5 VIII Agnieszka Leykowa (50) – CPW; 

6 VIII Jadwiga Stalowa? (46) – CPW; 

16 VIII Salomea Rączkowna (1,5) – CPW; 

18 VIII Antoni Kielian (0,5) – CPW; 

27 VIII Magdalena Karwacka (4 t.) – CPW;  

27 VIII Agnieszka Kurdziel (18 t.) – CPW; 

8 X  Wojciech Mioder? (70) – CPW; 

24 X Walenty Biernat (50) – CPW?; 

24 X Franciszek Pankiewicz (52) CPW; 

24 X Mariana Cichoski (0,5) – CPW; 

25 X Błażej Soja (40) – CPW;

11 XI Tomasz Judzinski (4) – CPW; 

23 XI Marcin Lubaska (2 t.) – CPW; 

27 XI Katarzyna Wereńska (78) – CPW; 

2 XII Mariana Pilecka (5) – CPW; 

11 XII Jacek Rymanowski (70) – CPW; 

14 XII Wawrzyniec Stefanowski (0,5) – CPW; 

21 XII Tekla Szabo (5) – CPW; 

31 XII Grzegorz Pilecki (12) – CPW; 

? ks. Wawrzyniec Kajetan Piekarzewski (65) – MPN;

1791

2 I Franciszka Soja (3) – CPW; 

7 I Mariana Rzeszuto (3,5) – CPW; 

13 I Agnieszka Jasieńska (32) – CPW; 

13 I Mariana Lubaska (50) – CPW; 

23 I Regina Kolanina Delyranka (70) – CPW; 

24 I Tekla Leyko (2) – CPW; 

24 I Agata Miskiewicz (30) – CPW; 

2 II Mariana Gołuchowska (50) – CPW; 

10 II Kasper Pyz (4) – CPW; 

19 II Andrzej Winkler (45) – CPW?; 

19 II Mikołaj Kosieński (49) – CPW; 

22 II Mariana Szymczakiewicz (30) – CPW; 

10 III Lucas Sloser (26) – CPW?; 

11 III Wojciech Setera (6) – CPW; 

13 III Krzysztof Kaczor (70) – CPW; 

19 III Małgorzata Filar (2,5) – CPW; 

19 III Barbara Skura (40) – CPW; 

22 III Elżbieta Sztanka (4) – CPW; 

24 III Marcin Bartnik (?) – CPW; 

25 IV Maciej Kielian (6) – CPW;

10 V Walenty Smaczny (20) – CPW; 

13 V Konstancja Rzeszucina (50) – CPW; 

18 V Jan Kasperski (5) – CPW; 

10 VI Wojciech Gozdziowski? (7 t.) – CPW; 

13 VI Jadwiga Krawcowa (26) – CPW; 

6 VII Jan Riniewicz (6 t.) – CPW; 

8 VII Marian Krawiec (8 t.) – CPW; 

9 VII Anna Pielecka (100) – CPW; 

14 VII  Paweł Kurmaniak (1 t.) – CPW;

16 VIII Helena Janiszowska (80) – CPW;

16 VIII Marianna Bieńkowicz (28 g.); 

17 VIII Piotr Kłos (1,5) – CPW; 

20 VIII Anna Ryniewicz (85) – CPW; 

28 VIII Jan Kaszycki (10 t.) – CPW; 

29 VIII Agnieszka Pyziowna (60?) – CPW; 

31 VIII Andrzej Maziarski (1,5) – CPW; 

5 IX Marcin Mulowski (1,5) – CPW; 

16 IX Jakub Lucinski (9 t.) – CPW; 

19 IX Michał Kozana (2 t.) – CPW; 

19 IX Wojciech Piątek (60) – CPW; 

23 IX Wojciech Gil (5,5) – CPW; 

30 IX Andrzej Rybieński (84) – CPW; 

11 X Apolonia Piechocińska (1,5) – CPW; 

18 X Jadwiga Bartnik (30) – CPW; 

15 XI Grzegorz Grzech (36) – CPW; 

19 XI Marcin Ryniewicz (1 t.) – CPW; 

2 XII Maciej Spryndal (7) – CPW; 

6 XII Marian Łoyczyk (1 t.) – CPW; 

19 XII Antoni Zielenski (4,5) – CPW; 

28 XII Agnieszka Rzeszucina (2) – CPW;

1792

2 I Stefan Zawisza (1 g.) – CPW; 

22 I Wawrzyniec Litwin (50) – CPW; 

23 I Maciej Kapusniak (60) – CPW; 

6 II Walenty Gwozdziowski (36) – CPW; 

19 II Józef Pilecki (38) – CPW; 

2 III Maciej Korpanty (2 t.) – CPW;  

3 III Mariana Kozana (3) – CPW; 

25 III Mariana Pietryka (2 t.) – CPW; 

28 III Maciej Golba (76) – CPW; 

4 IV Józef Spychajewski (2 t.) – CPW; 

5 IV Michał Legawiec (60) – CPW; 

5 IV Ewa Pietryka (28) – CPW; 

23 IV Regina Dębicka (70) – CPW; 

26 IV Agnieszka Szymczakiewicz (74) – CPW; 

30 IV Wawrzyniec Wroblewski (46) – CPW; 

6 V Zofia Legawcowna (7) – CPW; 

8 V Zofia Moskal (70) – CPW; 

8 V Ludwik Kopacz (5) – CPW; 

12 V Anna Kanina (70) – CPW; 

16 V Barbara Wereńska (50) – CPW; 

26 V Mariana Występek (60) – CPW; 

23 VI Mariana Turkosz (14 t.) – CPW; 

23 VI Franciszka Książek (1) – CPW; 

2 VII Regina Hertman (80) – CPW; 

9 VII Jakub Rożek (4) – CPW; 

2 VIII Mariana Paluch (1) – CPW; 

4 VIII Bartłomiej Kasperski (22) – CPW; 

19 VIII Tomasz Mulowski (1) – CPW; 

30 VIII Katarzyna Stefania Szokardy (2 t.) – CPW; 

3 IX  Piotr Spryndał (11) – CPW; 

24 IX Agnieszka Kaszycka (15) – CPW; 

1 X Michał Zięba (6) – CPW; 

11 X Mariana Rymanowska (24) – CPW; 

12 X Wojciech Lenart (50) – CPW;

12 X Mariana Maziarz (26 t.) – CPW; 

18 X Mariana Kasperski (2,5) – CPW; 

26 X Marcin Godzisz (6 d.) – CPW; 

9 XI Aniela Ryniewicz (1) – CPW; 

15 XI Elżbieta Mulowska (3 d.) – CPW; 

21 XI Franciszka Wilk (50) – CPW; 

27 XI Jan Werenski (6 t.) – CPW; 

8 XII Mariana Herbatka? (50) – CPW; 

12 XII Małgorzata Ratuścik (22 t.) – CPW; 

13 XII Mariana Panek (14 t.) – CPW;

16 XII: Józef Karwacki (38 t.) – CPW; 

1793

3 I Franciszka Roykowa (40) – CPW; 

6 I Agnieszka Kopacz (1 t.) – CPW; 

24 I Agnieszka Lubaszka (6 d.) – CPW; 

1 II Wojciech Orzech (67) – CPW; 

3 II Szymon Brocki (17 t.) – CPW; 

4 II Zofia Książkowiczowa (70) – CPW; 

7 II Jadwiga Kanionka (60) – CPW; 

9 II Walenty Sądowicz (10) – CPW; 

9 II Franciszka Mizohowa? (70) – CPW; 

18 II Franciszek Wilk (60) – CPW; 

24 II Tomasz Brodakiewicz (50) – CPW; 

6 III Magdalena Gilowska (37 t.) – CPW; 

9 III Wojciech Gwozdziowski (42 t.) – CPW; 

21 III Andrzej Wyzga (70) – CPW; 

26 III Wawrzyniec Pyz (70) – CPW; 

28 III Dorota Cichocka (40) – CPW; 

28 III Julianna Kolenski (7) – CPW; 

10 IV Marianna Kazanina (40) – CPW; 

14 IV Regina Noconowiczowa (40) – CPW;

29 IV Paweł Lubaszka (70) – CPW; 

11 VI Mateusz Lubaszka (70) – CPW; 

13 VII Marianna Bartnik (48 t.) – CPW; 

29 VII Agnieszka Leniartka (26) – CPW; 

3 VIII Małgorzata Madey (3 t.) – CPW; 

4 VIII Mariana Trybulski (14) – CPW; 

12 X Mariana Pancerz (9 t.) – CPW; 

13 X Jan Fryderyk Kleyn (1,5) – CPW; 

4 XI Magdalena Leyko (1,5) – CPW; 

10 XI Agnieszka Piskor (4) – CPW; 

17 XI Andrzej Zgorski (3 d.) – CPW; 

9 XII Marianna Łoyczyk (12?) – CPW; 

31 XII Jakub Borenski (70) – CPW;

1794

1 I Kasper Kozana (2) – CPW; 

2 I Tomasz Werenski (5 d.) – CPW; 

13 I Mariana Ryniewicz (1) – CPW; 

21 I Jakub Kwapis (6,5) – CPW; 

9 II Mateusz Koper (20 t.) – CPW; 

24 II Błażej Brozonowicz (6) – CPW; 

6 III Mariana Wioch (2,5) – CPW; 

6 III Mateusz Ryniewicz (25 t.) – CPW; 

12 III Agnieszka Krępska (80) – CPW; 

15 III Mateusz Walenty Roiek (8) – CPW; 

17 III Tekla Sądowicz (14) – CPW;

17 III Wojciech Pyz (3) – CPW; 

18 III Mateusz Dec (2,5) – CPW; 

26 III Walenty Noconowicz (7) – CPW; 

28 III Zofia Wydrowa (34) – CPW; 

28 III Marcin Stefanowski (9) – CPW; 

29 III Wojciech Orzech (24) – CPW; 

30 III Jan Mosieński (3,5) – CPW; 

30 III Magdalena Rączka (3) – CPW; 

31 III Marianna Kopcienski (7) – CPW; 

1 IV Salomea Zielenski (3) – CPW; 

6 IV Mariana Kolenski (4) – CPW; 

15 IV Wawrzyniec Mosieński (70) – CPW; 

17 IV Mariana Mulowski (9) – CPW; 

18 IV Mariana Bracki (5 t.) – CPW; 

19 IV Rozalia Pyz (31 t.) – CPW; 

28 IV Wawrzyniec Smieszkiewicz (45) – CPW?; 

30 IV Klara Brudynowa (26) – CPW?; 

5 V Mariana Judzienski (4) – CPW; 

6 V Karol Brudy (36 t.) – CPW; 

11 V Małgorzata Korpanty (42 t.) – CPW; 

13 V Dorota Malicka (80) – CPW; 

30 V Jan Turkosz (1) – CPW; 

8 VI Małgorzata Koper (4,5) – CPW; 

8 VI Apolonia Gołuska (1,5) – CPW; 

21 VI Anna Malicki (4) – CPW; 

21 VI Tomasz Szczyrbicki (26 t.) – CPW; 

22 VI Wojciech Spryndał (11 t.) – CPW; 

25 VI Bonawentura Koczwara (40) – CPW?; 

26 VI Mariana Gilowski (1) – CPW; 

2 VII Karol Zielenski (5,5) – CPW; 

3 VII Antoni Koper (1,5) – CPW; 

12 VII Wacław Proxinski (4) – CPW; 

12 VII Antoni Brach (1) – CPW; 

13 VII Franciszka Kwasniowski (1,5) – CPW; 

14 VII Michał Gorayski (40) – CPW; 

26 VII Marcin Kozana (1) – CPW; 

6 VIII Antoni Lubaszka (7 t.) – CPW; 

6 VIII Jadwiga Moiek (1) – CPW; 

1 IX Magdalena Kolanski (2) – CPW; 

13 IX Zofia Korpanta (40) – CPW; 

15 IX Jakub Pankiewicz (18 t.) – CPW; 

23 IX Stanisław Pankiewicz (1) – CPW; 

30 X Mateusz Kielian (1) – CPW; 

6 XI Bartłomiej Ozga (70) – CPW; 

9 XI Tomasz Lucienski (20) – CPW; 

19 XI Mateusz Panek (36) – CPW; 

25 XI Paweł Kaniewski (3,5) – CPW; 

6 XII Andrzej Lubaszka (1,5) – CPW; 

18 XII Jan Gwozdziowski (86) – CPW; 

27 XII Katarzyna Kowalska (30) – CPW;

1795

5 I Mateusz Gwozdziowski (18 t.) – CPW; 

7 I Mariana Golbina (80) – CPW; 

15 I Jan Łoyczyk (26 t) – CPW; 

17 I Katarzyna Gorzejowska (60) – CPW;

17 I Sebastian Piskor (1 t.) – CPW; 

19 I Teresa Pyziowa (70) – CPW; 

21 I Józef Kovacc (5 d.) – CPW?; 

25 I Maciej Wydro (60) – CPW; 

25 I Wawrzyniec Wisniakowski (40) – CPW; 

30 I Katarzyna Lubaszczyna (50) – CPW; 

3 II Barbara Dreszer (9 t.) – CPW; 

9 II Anna Opielska (60) – CPW; 

9 II Teresa Rybienszczonka (30) – CPW; 

9 II Walenty Kozłowski (1) – CPW; 

15 II Agata Opielska (10 d.) – CPW; 

19 II Tadeusz Lucienski (36) – CPW; 

20 II Tekla Strugalski (1) – CPW; 

27 II Grzegorz Jayczonka? (1) – CPW; 

28 II Walenty Leyko (7 t.) – CPW; 

2 III Jadwiga Korycka (46) – CPW; 

2 III Walenty Ryniewicz (3) – CPW; 

3 III Helena Krawiec (1) – CPW; 

3 III Marianna Ciburski (3,5) – CPW; 

19 III Franciszek Pieczenski (16) – CPW; 

26 III Mariana Styrnik (2) – CPW; 

2 IV Tekla Jędrzejowski (31 t.) – CPW; 

6 IV Marcin Markiewicz (60) – CPW; 

7 IV Ewa Madey (12) – CPW; 

7 IV Wawrzyniec Jagieta? (60) – CPW; 

11 V Stanisław Stypa (70) – CPW; 

11 V Zofia Żeznikowna (1) – CPW; 

20 V Jadwiga Mosieńska (7,5) – OPW; 

2 VI Katarzyna Wałęga (26 t.) – CPW; 

11 VII Stanisław Lubaszka (34) – CPW; 

3 VIII Franciszka Malicki (40 t.) – CPW; 

5 VIII Antoni Lubaszka (20) – CPW; 

16 VIII ? Sebastianowiczowa (60) – CPW; 

17 VIII Józef Turnof? Torner? (56) – CPW?; 

17 VIII Tomasz Sadowski (3,5) – CPW; 

5 IX Wpis nieczytelny.

7 X Katarzyna Brachowa (40) – CPW; 

10 X Wojciech Stefanowski (26 t.) – CPW; 

10 X Wpis nieczytelny. 

15 XI Katarzyna Wilkowna (1 t.) – CPW; 

28 XI Kazimierz Szczerba (30) – CPW; 

2 XII Brygida Werenska (41) – CPW; 

6 XII Bartłomiej Strugała (30) – CPW; 

7 XII Wawrzyniec Chalenczak (70) – CPW; 

8 XII Franciszka? Lubaszczyna (5 d.) – CPW; 

20 XII Klara Kwapiska (50) – CPW; 

22 XII Mariana Styrnik (2 d.) – CPW;

1796

3 I  Mariana Strugalina (60) – CPW; 

6 I Mariana Kuczerka (50) – CPW; 

9 I Agnieszka Harasimowna (3 d.) – CPW; 

15 I Jan Szkutnicki (1,5) – CPW; 

22 I Elżbieta Ksiązkowna (2) – CPW; 

30 I Katarzyna Sztankowa (60) – CPW; 

15 II Klara Kwapis (25 t.) – CPW; 

20 II Katrzyna Rączczyna (60) – CPW; 

23 II Barbara Baty (38) – CPW?; 

10 III Mariana Werenski (1) – CPW; 

15 III Zofia Stalski (2,5) – CPW; 

24 III Katarzyna Stypina (70) – CPW; 

5 IV Jadwiga Szczyrbina (60) – CPW; 

10 IV Mariana Kasperski (3) – CPW; 

16 IV Józef Ryniewicz (42) – CPW; 

22 IV Marcjanna Kolenski (1) – CPW; 

25 IV  Mariana Stalski (3) – CPW; 

29 IV Agnieszka Rymanowski (60) – CPW; 

7 V Marcin Furgo (46) – CPW?; 

9 V Jakub Kolenski (45) – CPW; 

10 V Franciszek Trybulski (2,5) – CPW; 

11 V Jan Rybienski (40) – CPW; 

27 V Katarzyna Mulowska (50) – CPW; 

1 VI Elżbieta Lubaszczyna (30) – CPW; 

7 VI Jan Melerski (70) – CPW; 

9 VI Joachim Pankiewicz (25 t.) – CPW; 

26 VI Jan Rzeznikowna? (1 t.) – CPW; 

28 VI Jakub Kozana (45) – CPW;

28 VI Paweł Brozonowicz (3) – CPW; 

8 VII Mariana Pyz (1,5) – CPW; 

15 VII Wiktoria Krawiec (4) – CPW; 

20 VII Marianna Jasienski (12) – CPW; 

27 VIII Kazimierz Kwapis (60) – CPW; 

20 X Elżbieta Kolenszczonka (19) – CPW; 

26 X Dorota Lubaszka (2,5) – CPW; 

1 XI Henryk Cichocki (10) – CPW; 

16 XI Mariana Głowacka (4) – CPW; 

19 XI Marianna Mulowska (46) – CPW; 

8 XII Wiktoria de Libensfelc (3) – CPW; 

8 XII Jan Lubaska (24 t.) – CPW; 

9 XII: Zofia Lucienski (1,5) – CPW; 

12 XII Kasper Domagała (70) – CPW; 

29 XII Kazimierz Mazurkiewicz (60) – CPW; 

29 XII Marianna Lubaszka (4) – CPW;

1797

8 I Leopold Praxinski (4) – CPW; 

9 I Wiktoria Irzyconka (3 t.) – CPW; 

10 I Antoni Winnicki (1,5) – CPW; 

14 I Wpis nieczytelny.

15 I Wpis nieczytelny.

15 I Stanisław Mulowski (7 t.) – CPW; 

16 I Michał Lubaszka (2,5) – CPW; 

31 I Augustyn Kwapis (24) – CPW; 

18 II Katarzyna Bratkowna (20) – CPW; 

18 II Michał Ofiara (4) – CPW; 

26 II Wojciech Lizonkowicz (60) – CPW; 

27 II Józef Kozana (20) – CPW; 

4 III Helena Bartnik (6 d.) – CPW; 

8 III Józef Siennicki (42) – CPW; 

18 III Walenty Plebankiewicz (52) – CPW; 

11 IV Jan Świątek (70) – CPW; 

21 IV Maciej Studnicki (13) – CPW; 

27 IV Jadwiga Kwapis (26 t.) – CPW; 

1 V Kazimierz Dec (70) – CPW; 

10 V Wojciech Strzałkowski (60) – CPW; 

15 V Sebastian Spychajewski (50) – CPW; 

16 V Mariana Łoyczyk (3,5) – CPW; 

30 X  Wpis częściowo nieczytelny, Ossoliński.

31 V Michał Brach (60?) – CPW; 

11 VI Albina Kowalska (23 t.) – CPW; 

3 VII Stanisław Kwasniewski (4 t.) – CPW; 

8 VII Franciszka Kielianka (1,5) – CPW; 

8 VII Franciszek Leyko (36 t.) – CPW; 

10 VII Katarzyna Stalska (1) – CPW; 

14 VII Jakub Wioch (2 t.) – CPW; 

18 VII Katarzyna Płazina (56) – CPW; 

22 VII Zofia Dziekanka (60) – CPW; 

29 VII Marianna Czyzowska (4 t.) – CPW; 

3 VIII Jan Mazur (43) – CPW; 

13 VIII Józef Drop (26 t.) – CPW; 

18 VIII Małgorzata Kurdziołka (60) – CPW; 

24 VIII Kazimierz Godziszowski (65) – CPW; 

28 VIII Stefan Tomasz ? (1?) – CPW; 

12 IX Mariana Wiochowa (45) – CPW; 

15 X Jan Sztanko (50) – CPW; 

5 XI Andrzej Kwapis (?) – CPW; 

12 XI Marcin Werenski (2 t.) – CPW; 

14 XI Maciej Wioch (12) – CPW; 

16 XI Mariana Kamieńska (45) – CPW; 

18 XI Mariana Xiążek (8 t.) – CPW; 

22 XI Szymon Stefanowski (85) – CPW; 

22 XII Krzysztof Kwapiska (1,5) – CPW; 

26 XII Sebastian Niklewiczowna? (45 t.) – CPW; 

1798

3 I Mariana Gwozdziowska (67) – CPW; 

8 I Mariana Szpaczynska (?) – CPW; 

11 I Sebastian Maziarski (1 t.) – CPW; 

13 I Mariana Makuch (20 t.) – CPW; 

19 I Mariana Sandalska (56) – CPW; 

25 I Ignacy Greczkowna? (1) – CPW; 

4 II Agnieszka Stala (4) – CPW; 

10 II Anna Lubaszczyna (26) – CPW; 

14 II Apolonia Krępski (1 t.) – CPW;  

19 II Franciszka Piskor (5) – CPW; 

26 II Franciszka Kapłan (20 t.) – CPW; 

27 II Jadwiga Piątkowna (36) – CPW; 

4 III Regina Wielborkowa (60) – CPW; 

1 IV Błażej Lubaszka (8 t.) – CPW; 

2 IV Jan Leyko (40) – CPW; 

4 IV Andrzej Leniart (67) – CPW; 

5 IV Mariana Tomalonka (70) – CPW; 

10 IV Agnieszka Kłos (2) – CPW; 

12 IV Wiktoria Kowalska (1,5) – CPW; 

14 IV Mariana Spychajewska (46) – CPW; 

16 IV Michał Maziarski (6) – CPW; 

25 IV Maciej Piskor (1) – CPW; 

27 IV Antoni Wioch (4) – CPW; 

1 V Karolina ? (2) – CPW; 

1 V Jan Kopacz (4) – CPW; 

1 V Marcin Judzienski (2) – CPW; 

9 VI Antoni Karwacki (2) – CPW; 

11 V Wojciech Ciburski (2) – CPW; 

22 V Mariana Strugalina (2) – CPW; 

27 V Zofia Gwozdziowska (12) – CPW; 

30 V Agnieszka Zachowa (46) – CPW; 

30 V Wojciech Piątek (40) – CPW; 

31 V Antoni Studzienski (2 t.) – CPW; 

8 VI Magdalena Kaczor (2) – CPW; 

15 VI Barbara Kozłowska (2,5) – CPW; 

22 VI Wiktoria Kwapis (1,5) – CPW; 

27 VI Maciej Werenski (1,5) – CPW; 

29 VI Jan Turkosz (1 t.) – CPW; 

1 VII Zofia Zacharska (6) – CPW; 

11 VII Kasper Zacharski (1,5) – CPW; 

19 VII Jan Książek (40) – CPW; 

23 VII Michalina Piątkowna (5) – CPW; 

9 VIII Szymon Spryndał (40 t.) – CPW; 

14 VIII Mariana Otałęga (1) – CPW; 

23 VIII Jakub Rymanowski (4 t.) – CPW; 

3 IX Katarzyna Spychaiewna (40) – CPW; 

10 IX Wojciech Kurdziel (36) – CPW; 

26 IX Katarzyna Siewierska (65) – CPW;

10 X Sebastian Brydak (60) – CPW; 

18 X Mariana Płaza (40 t.) – CPW; 

23 X Wojciech Rogalski (17) – CPW; 

23 X Tekla Płaza (3) – CPW; 

2 XI Teresa Werenski (6 t.) – CPW; 

4 XI Kajetan Proxinski (14 t.) – CPW; 

21 XI Elżbieta Wioch (4 t.) – CPW; 

22 XI Urban Werenski (25 t.) – CPW; 

12 XII Mariana Krawcowa (70) – CPW; 

22 XII: Tomasz Rączka (1,5 t.) – CPW; 

1799

23 I Maria Kłoska (60) – CPW; 

9 II Rozalia Kaczorka (70) – CPW; 

13 II Maciej Kwapis (2 t.) – CPW; 

23 II Walenty Rożek (56) – CPW; 

25 II Józef ? (1 t.) – CPW; 

20 III Wiktoria Spychaieska (27) – CPW;

20 III Gertruda Kaszonka (50) – CPW; 

23 III Michał Żeznikowna? (1,5) – CPW; 

6 IV Kazimierz Bugayski (70) – CPW; 

13 IV Mariana Karwacka (70) – CPW; 

30 IV Onufry Malicki (51) – CPW; 

1 VI Agata Jarosienska (80) – CPW; 

6 VI Agnieszka Sokołka (83) – CPW; 

6 VI Mariana Korycki (13) – CPW; 

19 VII Agnieszka Łoyczykowa (80) – CPW; 

15 VIII Jan Maziarski (12 t.) – CPW; 

31 VIII Marianna Brocka (54) – CPW; 

12 IX Jan Pietryka (60) – CPW; 

5 X Michał Lubaszka (1) – CPW; 

30 X Wawrzyniec Dziekan (60) – CPW; 

31 X Tekla Rymanowski (5 t.) – CPW; 

3 XI Franciszka Lubaszka (33 t.) – CPW; 

5 XI Marianna Koliszka (54) – CPW; 

14 XI Marcin Harbat (2 t.) – CPW; 

25 XI Marianna Moykowa (40) – CPW; 

25 XI ks. Wojciech Miklewicz (65) – MPN; 

30 XI Tomasz Schab (23) – CPW; 

7 XII Franciszek Kolenski (38) – CPW; 

8 XII Wojciech Czyzewski (54) – CPW; 

26 XII Agata Mysorka (70) – CPW; 

? Kunegunda ze Stadnickich Reyowa (?) – mpnu