O autorze

  • Józef Witek

    Józef Witek

WITEK JÓZEF, urodzony 19 III 1947 r. w Mielcu, syn Tadeusza i Janiny z Kukulskich. Ukończył: Szkołę Podstawową nr 1 w Mielcu, Liceum Pedagogiczne w Mielcu z maturą w 1966 r., Studium Nauczycielskie w Krośnie (kierunek – wychowanie muzyczne) w 1969 r., kurs choreograficzny II stopnia w Rzeszowie w 1971 r., studia magisterskie z zakresu pedagogiki kulturalno-oświatowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1978 r. i szereg kursów specjalistycznych. Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Rzemieniu (1966-1971). Kolejnymi miejscami pracy były: Powiatowa Poradnia Kulturalno-Oświatowa w Mielcu (dyrektor, 1971-1975), Osiedlowy Dom Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu (kierownik, 1975-1979), Urząd Miejski w Mielcu Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki (kierownik, 1979-1990), Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia” (nauczyciel, 1990-1992), Urząd Miejski w Mielcu (dyrektor ds. kultury, kultury fizycznej i turystyki, 1992-1997 oraz kierownik Biura Promocji i Informacji, 1998-2012). Ponadto – w niepełnym wymiarze godzin – był nauczycielem wychowania muzycznego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu i kilku szkołach podstawowych (lata 70. i 80.) W latach 1966-2000 prowadził zespoły muzyczne i taneczne, dla których tworzył i opracowywał repertuar (muzyka i teksty, układy choreograficzne). Współautor scenariuszy i współorganizator miejskich uroczystości z okazji świąt i rocznic państwowych i lokalnych w Mielcu (1992-2012). Jeden z animatorów i organizatorów „Dni Mielca” i „Dni Młodości” (1987-1990, 1992-1997), „Światowego Zjazdu Mielczan” (2000), „Przeciwko przeciętności” i „Młodzi nieprzeciętni” oraz konkursu literackiego „Legenda o Mielcu”, osiedlowych festynów kulturalno-rekreacyjnych i imprez plenerowych promujących Mielec, w tym: „Lata z Radiem”, „Radia Biwak” i festynów lotniczych. Organizator i przewodnik wycieczek autokarowych i pieszych po terenie Mielca. Współorganizator i prowadzący „Wieczory pieśni patriotycznych” w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę opracował śpiewnik "Śpiewajmy o Polsce", zawierający 100 pieśni i piosenek patriotycznych. Członek stowarzyszeń regionalnych, m.in. chóru męskiego „Melodia” (lata 60. i 70.), Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej (prezes w latach 1990-1993) i Mieleckiego Towarzystwa Muzycznego. Autor książek dotyczących historii Mielca i ziemi mieleckiej. Najważniejsze to:
"Encyklopedia miasta Mielca", tom 1 (Mielec 2004), tom 2 (Mielec 2008), tom 3 (Mielec 2009), tom 4 (Mielec 2014) oraz wersja elektroniczna całości (Mielec 2016); "Złoty Jubileusz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Mielcu" (Mielec 2007), "70 lat Klubu Sportowego Stal Mielec" (Mielec 2009), "100 lat Mieleckiego Klubu Sportowego Gryf Mielec" (Mielec 2010), "50 lat Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Mielcu "(Mielec 2011), "Historia Mielca dla dzieci" (Mielec 2013), "70 lat Klubu Sportowego Stal Mielec. Suplement 2009-2014" (Mielec 2014), "Złoty Jubileusz działalności Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Mielcu 1964-2014" (Mielec 2014), "Parafia Ducha Świętego Mielecki Wieczernik" (Mielec 2014), "70 lat Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie" (Rzeszów 2015), "Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Mielcu Sp. z o.o. w latach 2007-2017" (Mielec 2017), "150 lat Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie mieleckim (1868-2018)" (Mielec 2018). Pracuje nad ośmiotomową „Kroniką miasta Mielca 1867-2017”. Współautor książek: "Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Mielcu" 1909-1989 (Mielec 1990), "Gmina Padew Narodowa" (Padew Narodowa 2000), "Księga Jubileuszowa 100. rocznicy powstania Gimnazjum i Liceum w Mielcu" (Mielec 2005), "Mielec wczoraj i dziś", trzy wydania (Mielec 2006, 2007, 2010), "Ziemia mielecka" (Mielec 2006, 2009), "70 lat mieleckiego szpitalnictwa" (Mielec 2009), "Poczet władców Polski" podług Jana Matejki (Warszawa 2012), "100-lecie Gmachu Szkoły 45-lecie Technikum Elektrycznego" (Mielec 2012), "Księga Jubileuszowa 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu 1964-2014" (Mielec 2014). Autor kilkuset artykułów na temat historii Mielca i ziemi mieleckiej do wydań zbiorowych oraz czasopism i gazet, m.in. artykułów w II i III tomie „Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu” (Mielec 1988 i 1994), „Rocznik Mielecki”, „Mieleckie Zapiski”, „Głos Załogi” i Tygodnik Regionalny „Korso”. Autor i współautor materiałów promujących Mielec współczesny, m.in. albumów, informatorów, planów miasta i wydawnictw okolicznościowych oraz filmów video i CD. „Mielczanin Roku 2004” wybrany w 2005 r. przez czytelników Tygodnika Regionalnego „Korso” i Kapitułę Plebiscytu. Przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu (2000-2006), przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego (2000-2013), członek Rady Parafialnej Parafii Ducha Świętego w Mielcu (piąta kadencja), członek Rady Programowej Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, radny Rady Miejskiej w Mielcu (kadencja 2014-2018). Wyróżniony m.in.: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem im. dr. Henryka Jordana, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”, Odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”, Srebrną Odznaką Honorową Związku Inwalidów Wojennych RP, Złotą Odznaką Związku Żołnierzy Górników Represjonowanych, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Odznaką Honorową Złotą Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”, Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa, Złotą Jubileuszową Odznaką FKS „PZL-Stal” Mielec, Medalem "Zasłużony dla łowiectwa Rzeszowszczyzny" i Honorową Nagrodą „Albertusa”.

Script logo