Podkarpackie – przestrzeń otwarta

Podkarpackie – brama Unii Europejskiej, przestrzeń nowoczesnej gospodarki, nieskażonej przyrody, bogatej kultury i… możliwości. Innowacyjne technologie lotnictwa, informatyki czy motoryzacji sąsiadują tu z obszarami aktywnego wypoczynku, górskiej przygody, wielokulturowości i kreatywności. 

Położone na południowym–wschodzie Polski województwo podkarpackie to obszar o powierzchni 18 tysięcy km2 zamieszkały przez ponad 2 miliony ludzi. Na południu sąsiaduje ze Słowacją, a na wschodzie z Ukrainą poprzez zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. To tu krzyżują się główne szlaki handlowe i gospodarcze centralnej Europy. Autostrada łącząca europejski Wschód z Zachodem, przyszła Via Carpathia łącząca jej Północ z Południem oraz nowoczesne lotnisko z międzynarodowym portem pasażerskim i towarowym sprawiają, że właśnie w tym miejscu koncentruje się aktywność wielu firm produkcyjnych, logistycznych i handlowych. Stolica regionu – blisko 200-tysięczny Rzeszów - tętni młodością, nowoczesnością i jest jedną z najszybciej rozwijających się aglomeracji miejskich w Polsce. To jednocześnie główny ośrodek Doliny Lotniczej.

Dziś województwo podkarpackie jest najchętniej wybieranym regionem przez inwestorów lokujących swe przedsięwzięcia w makroregionie Polski Wschodniej. Sprzyjają temu zarówno dostępność terenów inwestycyjnych, obszary, na których można prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach, jak i dostępność komunikacyjna. Dynamiczny rozwój regionu realizowany jest wokół czterech inteligentnych specjalizacji: lotnictwa i kosmonautyki, informatyki, motoryzacji oraz jakości życia. Osiągnięcia każdej z tych dziedzin są dowodem na innowacyjność i przedsiębiorcze kompetencje mieszkańców regionu.


Lotnictwo i kosmonautyka 

Wyjątkowo dynamiczny w ostatnich latach rozwój branży lotniczej i klastra Dolina Lotnicza kształtują obraz nowoczesnej gospodarki regionu. Stowarzyszenie skupia obecnie 160 firm, w tym międzynarodowych liderów, małe i średnie przedsiębiorstwa, naukowe centra badawcze oraz instytucje naukowe. Dolina Lotnicza generuje 90% krajowej produkcji lotniczej, i jest jednym z najważniejszych miejsc w Europie Środkowej, gdzie rozwijane są nowoczesne technologie lotnicze.

Rozwój branży lotniczej w dużej mierze uzależniony jest od dostępu do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Wiodącą rolę w kształceniu specjalistów pełni w regionie Politechnika Rzeszowska. Funkcjonująca od początku lat 50. XX w. uczelnia przygotowuje studentów nie tylko z zakresu projektowania statków powietrznych i ich wyposażenia, ale także umożliwia uzyskanie licencji pilota zawodowego lotnictwa cywilnego. Główną rolę w tym zakresie odgrywają zlokalizowany w Jasionce koło Rzeszowa Ośrodek Kształcenia Lotniczego, jak również Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego oraz działający w Bezmiechowej koło Leska Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej.


Informatyka

O sile podkarpackiej gospodarki współdecyduje pozycja branży informatycznej. Obecnie sektor ten jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się w regionie. Funkcjonujące tutaj przedsiębiorstwa reprezentują prawie wszystkie specjalizacje informatyczne, a najwięcej osób zatrudnionych jest w działalności związanej z oprogramowaniem. W grudniu 2010 r. 8 firm z województwa podkarpackiego i lubelskiego utworzyło Wschodni Klaster Informatyczny. Priorytetowe zadania klastra to stworzenie korzystnych warunków ułatwiających wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, kreowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego. Obecnie klaster skupia już blisko 90 firm. Sektor informatyczny województwa podkarpackiego charakteryzuje się zróżnicowaniem przedsiębiorstw pod względem ich rozmiarów. W gronie największych pracodawców wymienić należy: Asseco Poland S.A., największa spółka informatyczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz  G2A, będącej najszybciej rozwijającym się cyfrowym market place na świecie i globalnym liderem gier komputerowych.


Motoryzacja

Motoryzacja to kolejny sektor gospodarki regionu, który kształtuje jego wizerunek w ostatnich latach. Firmy z regionu są ważnym graczem w europejskim i światowym łańcuchu dostaw. Branża wyrasta z tradycji sięgającej jeszcze XIX wieku. Już w 1832 r. rozpoczął działalność zakład znany pod dzisiejszą nazwą AUTOSAN. Początkowo słynął z pojazdów szynowych – tylko do roku 1925 r. fabryka wyprodukowała ponad 15 tysięcy wagonów tramwajowych i kolejowych. Później stała się symbolem produkcji polskich autobusów – w 1993 r. jej progi opuścił 100-tysięczny pojazd. Obok wyrosły także znane z dróg całej Europy fabryki ZASŁAW i STOMIL. 

Współcześnie, w Podkarpackiem powstał też drugi solidny filar motoryzacji - na północnym zachodzie regionu. Od Dębicy po Stalową Wolę działa 6 korporacji sektora „automotive” o łącznych obrotach przekraczających 6 miliardów złotych i zatrudniających ponad 13 tys. pracowników. Należą do nich: PILKINGTON, KIRCHHOFF, GOODYEAR, UNIWHEELS, FEDERAL MOGUL i LEAR CORPORATION. W Mielcu powstał innowacyjny prototyp samochodu osobowego o napędzie elektrycznym. W całym województwie funkcjonuje już kilkadziesiąt zakładów produkujących dla motoryzacji, co dobrze rokuje dla rozwoju tej branży.


Jakość życia 

Podkarpackie należy do najbardziej zielonych regionów Polski. Czyste, ekologiczne rolnictwo, zdrowa tradycyjna żywność oraz bogate walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne czynią z Podkarpackiego znakomitą przestrzeń do życia. 

Setki kilometrów tras turystycznych poprowadzonych przez Podkarpacie, liczne punkty obserwacyjne, a także ciekawa oferta warsztatów fotograficznych i wycieczek krajoznawczych dają okazję do poznawania podkarpackiej przyrody i relaksu na łonie natury. Ponad 1800 km tras rowerowych o zróżnicowanej trudności prowadzących przez Podkarpackie to magnes dla wszystkich, którzy chcą wypocząć aktywnie. Szczególną wizytówką regionu jest architektura drewniana. Szlak Architektury Drewnianej w Podkarpackiem liczy ponad 130 unikatowych obiektów.

Region oferuje wiele możliwości spędzania wolnego czasu - od klimatu miejskich kawiarni, pubów, teatrów, koncertów, przez aktywny wypoczynek na lądzie, wodzie i w powietrzu wśród dzikiej przyrody, karpackich krajobrazów, legendy Bieszczadów, Roztocza i Beskidu Niskiego. Do tego zanurzenie w kulturze, architekturze i sztuce pogranicza, czas i miejsce na spokój, twórczość i spojrzenie na zabiegany świat z góry. Z lotu ptaka.

Script logo